Olvasás Portál

lovári  |  english

Molnár Ferenc

A regény fogadtatása, a kritikák

A korabeli kritika is észrevette a mű értékeit. „A Hét” című folyóirat elfelejtett novellistája Papp Mariska írta:

Szinte félek, tudjuk-e majd mi, árva ugari népek kellőképpen értékelni a munkát, mit nekünk Molnár Ferenc végzett, ahogy kialapozta szélesen, erősen, olyan művészi szépen, hogy tetőzetnek is beillenék – a modern gyermekirodalmat, egy külön, sajátos, eleven kis irodalmat, amilyen nekünk eddig nem volt.”

 

Sok korabeli híresség (író, publicista, pedagógus stb.) írt a regényről véleményt. Megjelenésétől napjainkig visszatérő témája az irodalommal, irodalomkutatással foglalkozó szakemberek írásainak is.

(Írók, színészek, dilettánsok - 64-67. oldal)


A regény közvetlen előzményének tekinthető Molnár Ferenc által írt mű, a Gyerekek. Az apró írások (pl.: A gitt-egylet) komoly vitát indítottak el a korabeli szaksajtóban. Többek között a Néptanoda 1906-os évfolyamának hasábjain (1., 2.) támadták az írót a felvázolt pedagógiai szituációk miatt.

Maga a regény, már 1908-ban a pedagógiai sajtó érdeklődésének középpontjába került.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1907/1908. 33. számában Várdai Béla ismertette és méltatta a „kis diákok számára” való alkotást (689-690-691. oldal), s javasolta,

"...„hogy a leggondosabban összeállított ifjúsági könyvtárban is helyet foglaljon”.

A Magyar Középiskola (1908), „Hazai irodalom” rovatában (445-446-447-448. oldal)Ludovicus tollából jelentetett meg könyvkritikát. Kemény kritika olvasható itt. Feltűnő hiányosságként említette a szerző, hogy „nem kellett volna a hazaszeretet és vallásosság gondolatát mellőzni”, valamint az iskola, a grund mellett egész mellékes valaminek tűnik fel.

Az író tárgyának nagy szeretetéből kifolyólag nem tud szabadulni bizonyos túlzásoktól, mik a valószínűség rovására esnek.”

A Néptanítók Lapja szintén 1908-ban cikkez a műről, lelkesen méltatva azt. (10-11. oldal)


A kortárs pedagógiai irodalom is időről időre foglalkozik cikkeiben, tanulmányaiban a művel és a regény által nyújtott lehetőségekkel az iskolai élet számos területén.

Bibliográfia:

1. A Könyvtáros - 1954. február. - 43-44. p.

2. Köznevelés - 1954. 10. sz. - 95. p.

3. Magyartanítás - 1960. 3. sz. - 31-39. p.

4. Kortárs - 1981. január. - 969-970-971-972. p.

5. Köznevelés - 1983. 15. sz.

6. Könyv és Nevelés - 2002. 3. sz. - 121-124. p.

7. Könyv és Nevelés - 2003. 1. sz. - 90. p.

8. Könyv és Nevelés - 2003. 3. sz. - 97-98. p.

9. Új Pedagógiai Szemle - 2008. 8-9. sz. - 148-156. p.

10.Könyv és Nevelés - 2008. 3. sz. - 75-84. p.

11.Könyv és Nevelés - 2010. 1. sz.