Olvasás Portál

lovári  |  english

Molnár Ferenc

Olvasóvá nevelés

Jellemfejlődés és olvasás

 

„A jól megválogatott olvasmány a gyermek jellemfejlődésének erős ösztönzője. A bátorság, becsületesség, bajtársiasság, áldozatkész – önfeláldozó viselkedés, az állhatatosság, célratörés, hazaszeretet, az ellenség gyűlölete éppúgy, mint a gyávaság, félénkség, árulkodás, nagyravágyás, ellentéteket szító vagy önző viselkedés képviselői a gyermek képzelet- és érzelemvilágát megragadó módon jelennek meg az olvasmányaiban. ... Különösen akkor serkentik az olvasmány hősei utánzásra a gyermeket, ha olyan szereplőt ábrázol az író, aki tudatosan szembeszáll hibájával, végül is felülkerekedik azon. - Geréb nagyravágyásból játszik össze az ellenséggel. Később azonban rádöbben arra, hogy mi az áruló sorsa: mindkét részről csak megvetés éri. Mindent elkövet tehát, hogy jóvátegye ballépését. Fokozott áldozatkészséggel és harcosabb kiállással szeretné visszanyerni társai elveszett bizalmát.”

 

Az osztályfőnöki órák irodalmi foglalkozásai

 

„Az olvasás irányításának és az irodalmi hatás elmélyítésének gyakori színtere az osztályfőnöki óra. Az olvasóvá nevelésben azért illeti meg kiemelkedő hely, mert az órák többségében a nevelőtől függ, mire használja fel a rendelkezésre álló időt, az időszerű és a tanulók életét érintő kérdések megbeszélésére rendszeresen nyílik alkalom az órák keretében, a foglalkozásokon pedig valamennyi tanuló jelen van. ... A munkatervbe olyan foglalkozások kerüljenek, amelyekkel valamilyen nevelési kérdés megoldása a cél. A nevelő jellegű foglalkozásokkal időszerű nevelési kérdések megoldását kíséreljük meg.”

 

Nevelési tárgyú beszélgetés szemelvényolvasással

Témák és kapcsolódó szemelvények:

1. „A helyes magatartással összefüggő kérdések – A Pásztor-fiúk elszedik a golyókat a náluk gyengébbektől.)"

2. „Szeresd a hazát! - Nemecsek a vörösingesek közt; A földretepert Áts Feri; Nemecsek halála.”

3. „Ma árulkodó, holnap áruló! - Geréb árulása és visszatérése; Csele nem hajlandó elárulni az ellenségnek még az árulót sem; Nemecsek nem fedi fel Geréb hibáját apjának, bár súlyosan vétett ellene.”

 

Jellemnevelés irodalmi hősök példáján

„A gyermekeknek az a pszichológiai sajátossága van, hogy egy-egy kiváló mű olvasása közben könnyen feltámad benne az a vágy, hogy a megismert hőst utánozza, hozzá hasonló tetteket kövessen el.”

A 10-14 évesek számára követendő példát nyújthatnak a jól kiválasztott és feldolgozott irodalmi művek és azok hősei. Ugyanakkor a jellemnevelést és az eszménykép választását is segíthetik.

Példaképül olyan regényalakot válasszunk, akinek tetteiben a nemes tulajdonságokat a gyermek könnyen felismeri, és ezeket maga is nagyobb nehézség nélkül meg tudja valósítani.”

Molnár Ferenc regényéből két szereplő is ajánlható példaképül.

„Boka János, a Pál utcaiak vezére, aki higgadt észjárásával, szűkszavúságával és önfegyelmével tűnik ki. Mindig csapata érdekében dolgozik. Veszély esetén határozottan intézkedik. Emellett nemes-szívű barát.

Nemecsek Ernő, a csapat egyetlen „közlegénye” feledhetetlenül megragadó egyéniség. Becsületessége feddhetetlen, a közösség iránti szeretetét pedig életével pecsételi meg.”