Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Tavaszi tarisznya

4-6. osztályos tanulóknak

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Bajiné Takács Margit

Matematika, természettudomány, technológia

8-11

diák

néprajz@növénytan@természetismeret@Húsvét@jelkép@tojásfestés

A „Tavaszi tarisznya” program, illetve foglalkozássorozat célja, hogy a 10-12 éves gyerekek tavasszal kapcsolatos ismeretei bővüljenek, a megújhodás évszakát több oldalról is képesek legyenek értelmezni. Emellett a téma feldolgozása során sokoldalúan, élvezetes formában fejlesszék olvasás-szövegértési, tanulásmetodikai, IKT kompetenciáikat, sajátítsák el és alkalmazzák a gyakorlatban is a könyvtárhasználattal kapcsolatos ismereteiket. A programban részt vevők képet kapnak hazánk tavaszi növényeiről, költöző madarainkról: biológiai felépítésükről, megjelenésükről az irodalomban. A tanulók megismerkednek a Biblia Húsvéttal kapcsolatos részeivel, a jelképekkel. Ismereteket szereznek a Húsvét néprajzi vonatkozásairól, a húsvéti szokásokról. Képet kapnak a hagyományos tojásfestésről, a Kárpátmedence tájegységeinek és népcsoportjainak földrajzi elhelyezkedéséről, tojásírási hagyományairól. A résztvevők lehetőséget kapnak a megismert technikák gyakorlati kivitelezésére, tojásfestésre. Az elkészült darabok kiállításra kerülnek. A program sikeres befejezése után a tanuló képessé válik önálló információszerzésre, jártasságot szerez a hagyományos és digitális eszközök használatában, keresési technikákban. Tudja használni a növény-és állathatározókat, megismeri a néprajzzal, népművészekkel kapcsolatos honlapokat.

1. modul: A tavasz- ismeretterjesztő szövegek feldolgozása 2. modul: Húsvét a vallásban, a vallási jelképek, különös tekeintettel a bárány 3. modul: Húsvét a néprajzban. A népszokások. Az egyes tájegységek tojásfestési motívumai 4. modul: Tablókészítés, tojásfestés, kiállítás rendezése. Összegző értékelés

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Egészségmegőrzés, Életvitel, életpálya-építés, Együttműködési készség, csapatmunka, Környezettudatosság

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források

Számítógép, Könyvtári helyszín

Varga Katalin

2012-02-04

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: