Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Kiss Vendel: Tatabányai Múzeum oktatástörténeti tevékenysége és gyűjtemény

Nyomtatási nézet

A Tatabányai Múzeum 1971-es alapításától kezdve gyűjtötte az egykori Komárom vármegye oktatástörténetével kapcsolatos tárgyi emlékeket. A múzeum tevékenységével párhuzamosan, az akkori Pedagógus Szakszervezet megyei csoportjában is megkezdődött a gyűjtés. A szinte utolsó pillanatban megindult munka eleve komoly nehézségekkel küszködött. A történelem alakulása miatt a történeti Komárom vármegye oktatástörténetével kapcsolatos iratanyag nagy része, a határainkon túli levéltárakba került. A két világháborút túlélt bútoranyag és szemléltetőeszközök, pedig a 70-es évek körzetesítéseinek, iskola összevonásainak, illetve felújításainak estek áldozatául. Végül is a szakszervezeti gyűjtés (lelkes nyugdíjas és aktív pedagógusok munkájának) eredményeként tankönyvekből, módszertani szakirodalomból és tanítói személyi hagyatékanyagokból jelentős gyűjtemény jött létre. Ez az anyag 1979-ben leletként (1984-től véglegesen) került a múzeum kezelésébe és az oktatástörténeti gyűjtemény egyik meghatározó részét adja. A gyűjtemény másik felét a saját gyűjtőmunka révén bekerült anyag képezte. Ez elsősorban régi iskolabútorokból és szemléltető eszközökből állt össze. A közös munka eredményeként a múzeum oktatástörténeti gyűjteménye ekkor már több mint 3000 darab tárgyat számlált.

Újabb nagyobb mértékű gyűjteménygyarapodás történt az 1989-et követő években. Mindez a korszak politikai és gazdasági eseményeivel kapcsolatos. Ekkor, előbb a megszűnő gondok miatt bezárásra került helyi oktatási intézmények emlékanyaga került a múzeumba. A bejövő anyag mennyiségét érzékelteti, hogy a gyűjteményi tárgyak száma csaknem megduplázódott.

A közel 6000 darabos gyűjtemény tárgyait nagyjából három nagyobb egységre lehet bontani. A legnagyobb csoportot a tankönyvek, folyóiratok és tanári segédkönyvek jelentik. A második az elmúlt évek során a leginkább gyarapodó egység az iratgyűjtemény, melyben az iskolák igazgatásával és működésével kapcsolatos iratok, személyi anyagok, és az úttörő mozgalom tevékenységére vonatkozó dokumentumok találhatók. A szórvány anyagokból összeálló egység Tatabányán kívül Komárom-Esztergom megye több iskolájával kapcsolatos iratot is őriz. A harmadik gyűjteményegységet a taneszközökből, és a különféle iskolai berendezési tárgyak alkotják. A gyűjteményi leltárkönyvben szereplő tárgyakon kívül a múzeum egyéb gyűjteményei is őriznek oktatástörténeti vonatkozású tárgyakat. Így a múzeum fotóarchívumán belül található egy több száz darabos iskolatörténeti gyűjtemény, mely iskolai csoport és tablóképekből, épületfotókból, portrékból, életképekből, albumokból és diapozitív képsorozatokból áll. Hasonlóképpen külön egységet képeznek a numizmatikai gyűjteményen belül az oktatási intézmények érméi, jelvényei. Végezetül a múzeum zászlógyűjteményében is számos iskolai és úttörő- zászló található.

A múzeum első oktatástörténeti kiállítása 1987-ben, az első nagyobb gyűjtési időszak befejezésével nyílt meg. A kiállításnak helyet adó épület eredetileg Tatabánya egy városrészének, a régi Bánhida községnek a katolikus népiskolája volt és az 1970-es évek közepéig folyt oktatás falai között. A háromemeletes épület két egymásba nyíló helységében került elhelyezésre „Az elemi népoktatás megyei emlékei a két világháború közötti időszakban” című állandó kiállatás. A kiállítás első fele egy általános oktatástörténeti ismertetést adott a látogatóinak, ezen belül részletesebben ismertetve az elemi népoktatás helyi jellemzőit. A második részben egy berendezett osztályterem fogadta a látogatót, századforulós bútorokkal és a két világháború közötti időszak szemléltető eszközeivel. Az épület harmadik termében ekkor még egyéb nem oktatástörténeti tematikájú időszakos kiállítások kaptak helyet.

1992-től egy új, tantárgytörténeti kiállítássorozat elindításával gazdagodott a múzeum oktatástörténeti tevékenysége. Kétévenként más és más tantárgy története került bemutatásra, a már korábban említett időszakos teremben. 1995-től az „1000 éves a magyar iskola” rendezvényeihez kapcsolódva két új kiállítás a rajz és a földrajzoktatás történetét mutatja be.

A fenti két kiállítás mellett a sorozat keretében eddig az írás-olvasás, az ének-zene, a testnevelés, történelem, és hitoktatás bemutatására került sor. A tantárgytörténeti kiállításokhoz egy katalógussorozat is készült.

1998-tól megújult az állandó kiállítás is. A berendezett osztályterem változatlan formában fogadja a látogatókat, a kiállítás történeti része azonban átalakult. „A helyi közoktatás emlékei 1945-ig” című kiállítás tematikájában szűkült, hisz megyei áttekintés helyett csak Tatabánya város oktatástörténetét ismerteti. A helyi közoktatás jellemzője volt, hogy az egyházak mellett a vidék fő munkáltatója a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat is több un. társulati iskolát működtetett Tatabányán.

 

A kiállításhoz kapcsolódva a helyi iskoláknak a múzeum elindított egy múzeumpedagógiai programot is. Drámapedagógus közreműködésével a gyerekek számára átélhető módon régi tanórákat tartunk az állandó kiállítás osztálytermében.

A kiállítások mellett 90-es évek közepétől, kapcsolódva az „1000 éves a magyar iskola” programsorozatához, a múzeum több tudományos tanácskozást is szervezett. A más társintézményekkel közösen (Budai Tanítóképző, ELTE Pedagógiai Tanszék) 1994-ben elindított országos oktatástörténeti konferencia sorozat az oktatástörténet különböző részterületeit vizsgálta meg alaposan. A konferenciákat hasonlóan a kiállításokhoz kétévente rendezzük meg. Az első konferencia „Híres iskolák neves pedagógusok” címmel a közoktatás jeles szereplőiről s intézményeiről szólt. Ezt követte a nagy sikerrel megrendezett „Népiskolák” konferencia 1996-ban. Majd következett a szakoktatás (1998), a tanügyigazgatás (2000) és a jogi szabályozás (2002) témakörében megrendezett tudományos konferencia. A konferenciákon elhangzott előadásokat kötet formájában is megjelentettük a „Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek” sorozatában.

A múzeum a jövőben is folytatni kívánja oktatástörténeti irányú gyűjtői, kiállítási, és tudományos feldolgozó tevékenységét. Sajnos az állandó kiállítás látogathatósága a közeljövőben kényszerűen megváltozik. Az eddigi kiállításnak helyet adó épület műszaki állapota miatt kénytelenek leszünk az épületet bezárni. Terveink szerint még ebben az évben (2004-ben) megkezdjük a múzeum Bányászati Szabadtéri Múzeumának területén egy rekonstruált társulati elemi iskola felépítését, melynek elkészülte után (reményeink szerint 2004 tavaszától) itt kap helyet új állandó oktatástörténeti kiállításunk.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: