Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Kiss Vendel: Tatabányai Múzeum oktatástörténeti tevékenysége és gyűjtemény

Nyomtatási nézet

A Tatabányai Múzeum 1971-es alapításától kezdve gyűjtötte az egykori Komárom vármegye oktatástörténetével kapcsolatos tárgyi emlékeket. A múzeum tevékenységével párhuzamosan, az akkori Pedagógus Szakszervezet megyei csoportjában is megkezdődött a gyűjtés. A szinte utolsó pillanatban megindult munka eleve komoly nehézségekkel küszködött. A történelem alakulása miatt a történeti Komárom vármegye oktatástörténetével kapcsolatos iratanyag nagy része, a határainkon túli levéltárakba került. A két világháborút túlélt bútoranyag és szemléltetőeszközök, pedig a 70-es évek körzetesítéseinek, iskola összevonásainak, illetve felújításainak estek áldozatául. Végül is a szakszervezeti gyűjtés (lelkes nyugdíjas és aktív pedagógusok munkájának) eredményeként tankönyvekből, módszertani szakirodalomból és tanítói személyi hagyatékanyagokból jelentős gyűjtemény jött létre. Ez az anyag 1979-ben leletként (1984-től véglegesen) került a múzeum kezelésébe és az oktatástörténeti gyűjtemény egyik meghatározó részét adja. A gyűjtemény másik felét a saját gyűjtőmunka révén bekerült anyag képezte. Ez elsősorban régi iskolabútorokból és szemléltető eszközökből állt össze. A közös munka eredményeként a múzeum oktatástörténeti gyűjteménye ekkor már több mint 3000 darab tárgyat számlált.

Újabb nagyobb mértékű gyűjteménygyarapodás történt az 1989-et követő években. Mindez a korszak politikai és gazdasági eseményeivel kapcsolatos. Ekkor, előbb a megszűnő gondok miatt bezárásra került helyi oktatási intézmények emlékanyaga került a múzeumba. A bejövő anyag mennyiségét érzékelteti, hogy a gyűjteményi tárgyak száma csaknem megduplázódott.

A közel 6000 darabos gyűjtemény tárgyait nagyjából három nagyobb egységre lehet bontani. A legnagyobb csoportot a tankönyvek, folyóiratok és tanári segédkönyvek jelentik. A második az elmúlt évek során a leginkább gyarapodó egység az iratgyűjtemény, melyben az iskolák igazgatásával és működésével kapcsolatos iratok, személyi anyagok, és az úttörő mozgalom tevékenységére vonatkozó dokumentumok találhatók. A szórvány anyagokból összeálló egység Tatabányán kívül Komárom-Esztergom megye több iskolájával kapcsolatos iratot is őriz. A harmadik gyűjteményegységet a taneszközökből, és a különféle iskolai berendezési tárgyak alkotják. A gyűjteményi leltárkönyvben szereplő tárgyakon kívül a múzeum egyéb gyűjteményei is őriznek oktatástörténeti vonatkozású tárgyakat. Így a múzeum fotóarchívumán belül található egy több száz darabos iskolatörténeti gyűjtemény, mely iskolai csoport és tablóképekből, épületfotókból, portrékból, életképekből, albumokból és diapozitív képsorozatokból áll. Hasonlóképpen külön egységet képeznek a numizmatikai gyűjteményen belül az oktatási intézmények érméi, jelvényei. Végezetül a múzeum zászlógyűjteményében is számos iskolai és úttörő- zászló található.

A múzeum első oktatástörténeti kiállítása 1987-ben, az első nagyobb gyűjtési időszak befejezésével nyílt meg. A kiállításnak helyet adó épület eredetileg Tatabánya egy városrészének, a régi Bánhida községnek a katolikus népiskolája volt és az 1970-es évek közepéig folyt oktatás falai között. A háromemeletes épület két egymásba nyíló helységében került elhelyezésre „Az elemi népoktatás megyei emlékei a két világháború közötti időszakban” című állandó kiállatás. A kiállítás első fele egy általános oktatástörténeti ismertetést adott a látogatóinak, ezen belül részletesebben ismertetve az elemi népoktatás helyi jellemzőit. A második részben egy berendezett osztályterem fogadta a látogatót, századforulós bútorokkal és a két világháború közötti időszak szemléltető eszközeivel. Az épület harmadik termében ekkor még egyéb nem oktatástörténeti tematikájú időszakos kiállítások kaptak helyet.

1992-től egy új, tantárgytörténeti kiállítássorozat elindításával gazdagodott a múzeum oktatástörténeti tevékenysége. Kétévenként más és más tantárgy története került bemutatásra, a már korábban említett időszakos teremben. 1995-től az „1000 éves a magyar iskola” rendezvényeihez kapcsolódva két új kiállítás a rajz és a földrajzoktatás történetét mutatja be.

A fenti két kiállítás mellett a sorozat keretében eddig az írás-olvasás, az ének-zene, a testnevelés, történelem, és hitoktatás bemutatására került sor. A tantárgytörténeti kiállításokhoz egy katalógussorozat is készült.

1998-tól megújult az állandó kiállítás is. A berendezett osztályterem változatlan formában fogadja a látogatókat, a kiállítás történeti része azonban átalakult. „A helyi közoktatás emlékei 1945-ig” című kiállítás tematikájában szűkült, hisz megyei áttekintés helyett csak Tatabánya város oktatástörténetét ismerteti. A helyi közoktatás jellemzője volt, hogy az egyházak mellett a vidék fő munkáltatója a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat is több un. társulati iskolát működtetett Tatabányán.

 

A kiállításhoz kapcsolódva a helyi iskoláknak a múzeum elindított egy múzeumpedagógiai programot is. Drámapedagógus közreműködésével a gyerekek számára átélhető módon régi tanórákat tartunk az állandó kiállítás osztálytermében.

A kiállítások mellett 90-es évek közepétől, kapcsolódva az „1000 éves a magyar iskola” programsorozatához, a múzeum több tudományos tanácskozást is szervezett. A más társintézményekkel közösen (Budai Tanítóképző, ELTE Pedagógiai Tanszék) 1994-ben elindított országos oktatástörténeti konferencia sorozat az oktatástörténet különböző részterületeit vizsgálta meg alaposan. A konferenciákat hasonlóan a kiállításokhoz kétévente rendezzük meg. Az első konferencia „Híres iskolák neves pedagógusok” címmel a közoktatás jeles szereplőiről s intézményeiről szólt. Ezt követte a nagy sikerrel megrendezett „Népiskolák” konferencia 1996-ban. Majd következett a szakoktatás (1998), a tanügyigazgatás (2000) és a jogi szabályozás (2002) témakörében megrendezett tudományos konferencia. A konferenciákon elhangzott előadásokat kötet formájában is megjelentettük a „Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek” sorozatában.

A múzeum a jövőben is folytatni kívánja oktatástörténeti irányú gyűjtői, kiállítási, és tudományos feldolgozó tevékenységét. Sajnos az állandó kiállítás látogathatósága a közeljövőben kényszerűen megváltozik. Az eddigi kiállításnak helyet adó épület műszaki állapota miatt kénytelenek leszünk az épületet bezárni. Terveink szerint még ebben az évben (2004-ben) megkezdjük a múzeum Bányászati Szabadtéri Múzeumának területén egy rekonstruált társulati elemi iskola felépítését, melynek elkészülte után (reményeink szerint 2004 tavaszától) itt kap helyet új állandó oktatástörténeti kiállításunk.

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: