Olvasás Portál

lovári  |  english

Gondolatok az olvasásról

Gondolatok az olvasásról

2012.07.03. 14:34

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső: Levél a könyvről. Ez a század az újdonságok, a fölfedezések, a találmányok százada. Viszont a könyv fölfedezésének ósdi, találmányának túlontúl egyszerű és régi, mint a halottnak a csontja. Krisztus előtt 2500-ban, Babilonban már voltak egyszerű agyagtáblákra ékírással rótt könyvek hasonmásai a maiaknak.

Bizonyos önérzettel mutathatnék rá erre a dicső családfára. De tudom, hogy a könyv nem divatcikk ma, s a jelen más egyebet bámul. Ennek a Gutenbergje Edison és Marconi, Blériot és Lindbergh. Inkább nézi a könyvet a mozi képeiben, inkább hallgatja a könyvet a rádió hangszórójából, mely az emberi hangot mindenütt jelenlévővé teszi.  Inkább a kilométerekkel és mérföldekkel viaskodik. Nincsenek többé távolságok. Ázsia, Amerika és Ausztrália egyformán közel van hozzánk. Repülőgépen, léghajón sétálunk át a az egyik világrészből a másikba, gépkocsikkal szeli át a glóbuszt. Ez nem kicsinylendő vívmány. Úgy látszik, lebírtuk egyik ősi ellenségünket, a teret. Az emberiség részegen és megbűvölve vágtat előre földön, vízen, levegőben; tudja, hogy még mindig nem érkezett el a végső határig, hogy a gépek, melyek a képet és hangot közvetítik, még mindig tökéletesülhetnek, a közlekedőeszközök még mindig gyorsulhatnak, az iram még mindig szédületesebb lehet.

Egyszer azonban ennek is vége szakad. Akkor az emberiség egy kicsit megdöbben. Ekkor majd magába száll, s tűnődik útjáról, rendeltetéséről És választ is keres a kérdésre parlagon hagyott, elkérgesedett lelkében. De egyenlőre nem talál.

Erre felel majd a könyv. A könyv, melyet lenézett és sutba dobott. A könyv, az álmodozók irkafirkája, a haszontalanság lomtára, mely szürke az „arany valóság” mellett. A könyv, melyet holtnak hitt, az ócska vén salabakter, minden élet kútforrása, A könyv, mely fölmérte lelke délköreit, kibányászta agya mélyét, s a legnagyobb magasságba, a legmesszebb távolságra vitte az előző nemzedékeket. A könyv, a szellemi manna, melyből mindenki jóllakhatik, az égi táplálék, mely minél inkább fogyasztják, annál több lesz belőle, a bűvös kenyér, mely senkit nem hagy éhen, minden ínségest kielégít, hatalmassá tesz, úgyhogy mindenki az ismeretek tőkése és nagybirtokosa lehet általa, gondolatmilliomos. A könyv, ez a medicina, ez a lelki gyógyszer, amint Ozimandisz egyiptomi király nevezte, ez a „beteg lelkeknek való füves kertecske", amit egy bájos magyar költő nevezte. A könyv, mely tékozlóan odaadja magát, és sohasem fukarkodik, sohase titkolódzik. A könyv, ez az ékszertartó, melybe a legértékesebbek menthették bele kincseiket. A könyv, mely századok során volt márvány, érc, papirusz, hártya, kéreg, viasz, fatábla. Bőr és rongy, de változtatva anyagát, mindig megtartotta belső, rejtélyes mivoltát. A könyv, ez a tekercs, ez a gyöngy.

A könyv, mely  az ókorban és a középkorban kolostorok homályában ritka, egyetlen gyémánt volt,  s a nyomtatás feltalálásával oly általánossá vált, mintha az utcán kavicsként heverne a gyémánt, és a szellemi jólétet oly magasra fokozta, mintha a munkások gyémánttűt viselnének, a gyári lányaink fülében briliáns szikráznék.

A könyv, mely által megismerjük elődeinket, hírt kapunk a múltból, s nélküle szellemi sehonnaiak volnánk, bitang jöttmentek, akikre nézve nem is léteznék az, amit előttünk járó testvéreink tapasztaltak és láttak. A könyv, melynek segítségével utódjainkkal érintkezünk és üzenünk a jövendőnek. A könyv, mely nem csak azt tette lehetővé, hogy gép nélkül Budapestről New-Yorkba és Yokhamába szálljunk, hanem azt is, hogy elzarándokoljunk a Krisztus utáni XVIII. századba, és benyissunk a Krisztus előtti VIII. századba, mint holmi szomszédos szobába.

A könyv, mely mindenütt jelenlévő varázsolta a szellemet, megteremtette az emberiség lelki közösségét. A könyv, mely nemcsak a teret hódította meg, hanem béklyóba verte a térnél nagyobb ellenségünket az időt.

Ennél nincsen nagyobb csoda.”

 

Kosztolányi Dezső (1885-1936) író, költő, műfordító, újságíró.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: