Olvasás Portál

lovári  |  english

Gondolatok az olvasásról

Gondolatok az olvasásról

2012.06.25. 14:25

Jókai Mór

Az első iskola Régen, régen volt bíz az már! Mikor engem először iskolába. Csak éppen akkora fiú voltam, hogy éppen kilátszottam a földből, s elbírtam a zsoltárt, ha két kézre fogtam…

...Aztán olvasásra került a sor; a hatalmas nagy férfiú engem is kiszólított a padból, odaállított  a két térde közé, bemutatott a zsoltárba, és szép nyájasan felszólított, hogy mondjam meg: micsoda betű ez?

Azt hitte, hogy még csak ennyire vagyok.

Ohó! Az én kedves jó apám és anyám megtanítottak már engem olvasni otthon, nem úgy hoztak engem az iskolába.

Megfogtam a zsoltárt két kézre, s szilárd büszkeséggel elkezdtem abból sebesen olvasni, míg a lélegzetem el nem fogyott.

A rektor úr megborzolta a fejemet, s azt mondta, hogy hisz ez már nagyon jól megy.

Az én arcom úgy égett, hogy alig láttam bele. Azóta is dicsértek már meg egy párszor, de olyan jól nem esett egy is, mint az én legelső rektoromé, aki előtt folyvást tudtam olvasni a zsoltárból...

...Vály Ferenc tanáromnak (Komáromban) a szellemi kiképzésen kívül arra is nagy gondja volt irányomba, hogy a jellemet idomítsa nálam...

...Amellett olvastatta velem Byront, Hugó Viktort, s hogy ne csak német fordításban ismerjem meg azokat, rászorított, hogy tanuljak franciául, angolul, Lemouton grammatikájából mind a kettőt: az utóbbi latin nyelven magyarázott.

Hogy mindenre időm legyen, kénytelen voltam reggel 5-kor fölkelni, még télen is, hóesésben odamenni az ő lakására: akkor már ő fenn volt, és tanított.

Máskor nem ért rá. Határozott iránya volt, hogy költőt csináljon belőlem. Írtam novellákat, verseket, színdarabokat,  s azokat előtte olvastam fel. Hozzá szoktatott a kemény kritikához...

A  következő évben a pápai kollégiumba kerültem: fizikát tanulni…

...Tarczy Lajos volt a legkitűnőbb tanár a főiskolán…

…Ő alapította meg a „pápai képzőtársaságot”, mely az ő elnöklete alatt szépirodalommal és szónoklattal, részben komoly állami tudományokkal is foglalkozott.

Ott találkoztam össze a már fenn felsorolt iskolatársaimmal és azokkal is, akik felsőbb osztályokba jártak. E közös gyűléseken az összes tanulóság megismerkedett: együtt ült a  teológus a juristával és a filozófussal. Valóságos fiók tudós társaság volt. Minden héten volt gyűlésünk, s azokon költeményeket, komoly értekezéseket olvastunk fel, azokat megbíráltuk; a jónak elismert műveket az „Érdemkönyvbe” való felvételre ítéltük; a szerzőnek szabad volt azt saját kezűleg beírni.

Aztán tartottunk nyilvános felolvasásokat, melyekre hölgyközönség is jött, sőt a katolikus tanárok is eljöttek, és végül jutalmakat tűztünk ki, verses és prózai pályázatokra.

A pályaműveket a Magyar Tudományos Akadémia tagjai bírálták meg, azok ítélték oda a pályadíjakat, melyekről elnökünk gondoskodott.

Ez alkalommal nyertük el mi hárman a három ”arany”-as pálydíjat: Petőfi, Petrich Soma és én.

Meg kell vallani, hogy, hogy a szellemi kiképzésnek kiváló előkészítője volt a pápai kollégium,.

 

Jókai Mór (1825-1904) regényíró.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: