Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Jáki László: Mustra (és tartalomjegyzék; table of contents; inhaltsverzeichniss)

Nyomtatási nézet

A múlt, a jelen és jövő kéréseivel egyaránt foglalkozik folyóiratunk 2016. évi első száma.

A múlttal foglalkozik Székelyné Kőrösi Ilona, aki írásában A piarista iskolák Kecskeméten címen a hazai oktatásügyben kiemelkedő érdemeket szerzett piarista iskolák, közülük is a nagy jelentőségű kecskeméti gimnázium történetét mutatja be.

Neveléstörténeti forrásaink között kiemelkedő szerepet töltenek be az iskolai értesítők. Ezért különösen fontos Gráberné Bősze Klára írása: Az iskolai érdemsorok és évkönyvek a XVIII. század közepétől a XIX. század közepéig – jelentőségük számbavételükkel. Az értékes tanulmány a címtől eltérően utal a napjaikban megjelenő, az egykori értesítőkhöz hasonló, de azoktól jelentősen eltérő kiadványokra. Sajnos e vegyes tartalmú kiadványok messze nem követik a tanulmányban is bemutatott, évszázados színvonalat. Forrásértékük sokszor csekély.

Negyedik, befejező részét közöljük Adamikné Jászó Anna Jókaival foglalkozó tanulmányának. Reméljük, hogy a folyóiratunkban megjelent tanulmánya is hozzájárult a közelmúltban megjelent Jókai és a retorika című könyve megírásához.

Korábbi kezdeményezésünket folytatva örömmel közöltük Fiziker Róbert: Az osztrák történelemkönyvek képe Magyarországról című tanulmányát. Sajnos, írása is bizonyítja, hogy ez a kép nemcsak homályos, hanem eseteként pontatlan is. Nemcsak „szomszédságunk”, hanem közös múltunk is több figyelmet érdemelne. Ha egy tankönyvből azt tanulják az osztrák gyerekek, hogy nekünk addig volt jó, amíg Ausztriához tartoztunk, ez több, mint pontatlanság. Az „érzékenység” nem történelmi kategória, mégis megemlítjük, hogy Benedek Elek tankönyvét az „érzékeny” Ferenc József nem fogadta el, mivel sértettük Ausztria érdekeit. Benedek viszont egy vesszőt nem volt hajlandó változtatni a kéziraton.

Ugyancsak történelmi tárgyú Katona András tanulmánya Az első világháború és következményei a pártállami időszak tankönyveiben III. (1956-tól az 1980-as évekig.) Az írás mintája lehet a tudományos igényű tankönyvelemzéseknek.

A könyvtárak ügyet két írás is érinti. Hiánypótló, éppen ezért nagy örömmel közöljük Pogányné Rózsa Gabriella: A könyvtár szakos képzés megszervezése a hazai felsőoktatásban című írását. Az írás a viszonylag fiatal könyvártudomány felső szintű oktatásáról, problémákkal teli történetéről hitelesen számol be.

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság címen számol be Senkei-Kiss Zoltán a második alkalommal megrendezett konferenciáról.

A szerkesztőség mindig örül, ha olyan cikket közölhet, mely a jövővel foglalkozik. Ez hasznos, még akkor is, ha távolabb áll a jelen problémáitól. Hock Ferenc írása a következő évtizedek problémáját vetíti előre. Írásának címe: A bioakusztika mint az interdiszciplináris gondolkodás fejlesztésének egy lehetséges eszköze a közoktatásban. 

Tartalomjegyzék:

MUSTRA

KÖNYVTÁR

Pogányné Rózsa Gabriella: A könyvtár szakos képzés megszervezése a hazai felsőoktatásban

Gráberné Bősze Klára: Iskolai érdemsorok, értesítők és évkönyvek a XVIII. század közepétől a XX. század közepéig – jelentőségük, számbavételük

IFJÚSÁGI IRODALOM

Adamikné Jászó Anna: Jókai időszerűsége. IV. rész

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

Katona András: Szarajevótól Trianonig III. Az első világháború és következményei a pártállami időszak történelemtankönyveiben (1956–1980-as évekig)

Fiziker Róbert: Az osztrák történelemtankönyvek képe Magyarországról

NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

Székelyné Kőrösi Ilona: A piarista iskola Kecskeméten

Hock Ferenc: A bioakusztika, mint az interdiszciplináris gondolkodásmód fejlesztésének egy lehetséges eszköze a közoktatásban

HÍREK, KITEKINTÉS

Senkei-Kis Zoltán: Beszámoló a Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. konferenciáról

eKéN Tolnai József: Nem érdemtelen tartalmi viták a jövő orosz történelemkönyveiről

________________________________

 

Table of contents:

SHOW

LIBRARY

Gabriella Rózsa Pogány: Organizing the new system of education and training for LIS professionals in Hungarian higher education

Klára Bősze Gráber: Grading scales, school reports and yearbooks issued by the school from the mid-18th to the mid 20th century – their importance and bibliographic control

YOUTH LITERATURE

Anna Adamik Jászó: Jókai's modernity. Part IV. 

TEXTBOOK/TEACHING AID

András Katona: From Sarajevo to Trianon. Part III.The first world war and its consequences in history textbooks of the era of the one-party state (1956–1980s years)

Róbert Fiziker: The Austrian and the Hungarian — Like brothers they stand…? The image of Hungary in the Austrian history textbooks

PEDAGOGY, EDUCATION

Ilona Kőrösi Székely: The piarist school in Kecskemét

Ferenc Hock: Bioacoustics as a possible tool for improving interdisciplinary thinking in public education

OUTLOOK/NEWS

Zoltán Senkei-Kiss: A conference report on „Real library – library reality II.”

Announcement of the Association of Teacher Librarians: They received an ATL commemorative medal in 2015 

e-KéN József Tolnai: Discussions not without merit about the content of future history textbooks of Russia

_________________________________

 

Inhaltsverzeichniss:

MUSTER

BIBLIOTHEK

Gabriella Rózsa Pogány: Die Organisation des neuen Systems der Bibliothekarausbildung in der ungarischen Hochschulbildung

Klara Bősze Graber: (Rangordnung vagy Ergebnissliste), Schulzeugnisse und Jahrbücher herausgegeben von den Schulen aus der Mitte des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts - ihre Bedeutung und bibliographische Bestandaufnahme

KINDERLITERATUR

Anna Adamik Jászó: Aktualität von Jókai 3. Teil

LEHRBUCH-LEHRMITTEL

András Katona: Von Sarajevo bis Trianon III. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen in den Geschichtsbüchern für Mittelschule des Einparteiensystems (1956–1980)

Róbert Fiziker: Das Ungarn-Bild in den österreichischen Geschichtsbüchern

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT, UNTERRICHTSWESEN

Ilona Kőrösi Székely: Die Piaristenschule in Kecskemét

Ferenc Hock: Die Bioakustik, als eine Entwicklungschance der interdisciplinären Denkweise in Volksbildung

NACHRICHTEN 

Zoltán Senkei-Kiss: Bericht über die Konferenz „Wirkliche Bibliothek – Bibliothek Wirklichkeit II”

Mitteilung des Verbandes der Lehrer Bibliothekare: Sie erhielten eine VLB Erinnerungsmedaille 2015 

e-KéN József Tolnai: Verdienstliche Diskussionen über den Inhalt der künftigen Geschichtsbüchern in Russland

________________________________

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: