Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Jáki László: Mustra és tartalomjegyzék

Nyomtatási nézet

Talán indokolatlanul, mégis büszkén köszöntjük olvasóinkat folyóiratunk 16. évfolyamának első számával. Visszajelzések sora mutatja, hogy kialakult olvasótáborunk van, s ezzel az olvasótáborral szerzők sokasága osztja meg tapasztalatait, tudását, ismereteit. Elégedettségünket némileg árnyalja, hogy a 15 év során felvetett kérdések bármennyire is valósak, egyértelmű választ adni ezekre nem mindig tudtunk. Mentségünk természetesen bőven van, hiszen gyorsan változó világunkban mire egy kérdést megfogalmazunk, már újabbak és újabbak kerülnek elő. Elég itt a modern technika, a változó életforma és az olvasás csökkenésére vagy a tankönyvkérdés számos nyitott problémájára utalni.

Természetesen nem gondolunk arra, hogy bármely kérdésre örök érvényű, egyértelmű választ tudnánk adni. Ilyeneket még az egzaktabb tudományos területeken is hiába keresnénk. Arra viszont szeretnénk törekedni, hogy egy-egy felmerült problémát mélyebben, sok oldalról megközelítve mutassunk be.

Itt vannak például a történelemtankönyvek, melyek a felnövekvő nemzedékek gondolkodásmódját alakítják, befolyásolják. A korábban emlegetett „békés egymás mellett élés” helyett ma már az Európai Unióval foglalkozunk, mely meghatározza gazdaságunkat, kultúránkat. Az unión belül vetődik fel a nemzeti identitás számos kérdése, s így értelmezendő a történelemtankönyvek szemlélete is. Kérdés, hogy XXI. századi barátságunk érdekében miként kezeljük múltunk történetét?

A közelmúltban megjelent törökül az Egri csillagok. Érdeklődve figyeljük a török irodalmi életet, vajon hogyan fogadja ezt a regényt a mai török olvasó? A több évszázaddal ezelőtti esemény felelevenítése eddig nem váltott ki semmilyen török reakciót, de vajon a közelmúlt eseményeinek bemutatásánál is ez lesz-e a helyzet?

E számunkban egy kiváló írást közlünk A francia közoktatás történelemkönyvei és a magyar történelem címen, melyből kiderül, hogy a francia tankönyvek röviden, de árnyaltan érintik 1848 eseményeit. De természetesen felmerül az a kérdés is, hogy a magyar tankönyvek miként foglalkozzanak Franciaországnak a trianoni békeszerződés körüli szerepével?

A következő számunkban a lengyelországi tankönyvekkel foglalkozunk, majd szándékaink szerint sorra vennénk több ország történelemkönyvét is.

A Játékkal tanulni – Számítógépes játékok használata az oktatásban című tanulmány ugyancsak számos olyan problémát vet fel, amely az érdeklődésen kívül továbbgondolást igényel, hiszen a tanulók tanulással kapcsolatos motivációja az oktatás alapkérdéseit érinti.

Egyelőre távolinak tűnik a kínai oktatásügy problémája, mégis örömmel közöljük a Keveset olvasnak, de versenyeket nyernek a kínai diákok című írást, mely a címtől eltérően számos olyan problémát vet fel, melyre érdemes felfigyelnünk. Itt említjük, hogy szándékaink szerint folyóiratunkban nagyobb terjedelmet biztosítunk majd a különböző országok törekvéseinek bemutatására, hiszen az olvasáskultúra változása, ezen belül a könyvolvasás csökkenése világprobléma.

 

 

Tartalomjegyzék:


Jáki László: Mustra

KÖNYVTÁR

Kóczy Á. László: A publikálás folyamata és az Open Acces dilemmái a közgazdaság-tudományban

Schubert András: A tudománymetria kezdetei Magyarországon – Szigorúan személyes szemelvények

OLVASÁSPEDAGÓGIA

G. Gödény Andrea: Az Olvasók Birodalma – Az olvasóvá nevelés jelenkori esélyei és lehetőségei

Pogány György: Női olvasás a reformkorban és az önkényuralom idején – Slachta Etelka, Kánya Emília olvasmányai, Jósika Júlia nézetei az olvasásról

Rápolthy Ágnes: Keveset olvasnak, de versenyeket nyernek a kínai diákok

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

Lajtai L. László: A francia közoktatás történelemkönyvei és a magyar történelem

Forgó Sándor: Az újmédia-környezet hatása az oktatásra és a tanulásra

Lengyelné Molnár Tünde: Az információs és kommunikációs technológiák mint tanulástámogató rendszer – Kvantitatív tartalomelemzés az Educational Media international folyóirat cikkei alapján

Margitay-Becht András: Játékkal tanulni – Számítógépes játékok használata az oktatásban

HÍREK, KITEKINTÉS

Jáki László: Aranybánya, avagy az iskolai értesítők bibliográfiája

Varga Emőke: Bárdos József – Galuska László Pál: Fejezetek a gyermekirodalomból

Nyirő Gizella: Telt házzal zajlott le a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja 

TABLE OF CONTENTS

 

 • Show

 

LIBRARY

 • The publishing process and dilemmas of Open Access in economics / László Á. Kóczy
 • The beginnings of scientometrics in Hungary − Strictly personal excerpts / András Schubert

 

PEDAGOGY OF READING

 • The realm of readers – The chances and opportunities of reading promotion nowadays / Andrea G. Gödény Andrea
 • Women readers in the reform era (1825-1848) in Hungary − Etelka Slachta's, Emília Kánya's and Júlia Jósika's readings and views of reading / György Pogány
 • Chinese students − Read only a little, but win the championships / Ágnes Rápolthy

 

TEXTBOOKS, TEACHING AID

 • The history schoolbooks of the French public education and Hungarian history / László L. Lajtai
 • The effects of new media environment on education and learning / Sándor Forgó
 • The Information and Communication Technologies as learning support system − A quantitative content analysis based on Educational Media International journal articles / Tünde Lengyelné Molnár
 • Learning with games – Computer games in education / András Margitay-Becht

 

OUTLOOK, NEWS

 • Goldmine or the bibliography of school reports / László Jáki
 • József Bárdos – László Pál Galuska: Chapters of children's literature / Emőke Varga 
 • The Spring Professional Day of the Association of Teacher Librarians was a Full House Event / Gizella Nyirő

 

______________________________

 

 

INHALTSVERZEICHNISS

 

 • Muster

 

BIBLIOTHEK

 • Der Veröffentlichungsprozess und die Dilemmas von Open Access in der Ökonomie / László Á. Kóczy
 • Die Anfänge der Scientometrie in Ungarn – Eine strikte persönliche Auszüge / András Schubert

 

LESEPӒDAGOGIE

 • Das Reich des Lesers – Aussichten und Möglichkeiten der Leseförderung heutzutage / Andrea G. Gödény
 • Leserinnen des Vormärz (1825-1848) und der Autokratie in Ungarn − Die Lektüre und Ansichten verschiedener Frauen: Etelka Slachta, Emília Kánya and Júlia Jósika / György Pogány
 • Chinesische Studenten lesen nur wenig, aber gewinnen die Wettbewerbe / Ágnes Rápolthy

 

LEHRBUCH, LEHRMITTEL

 • Geschichtsbücher des französischen öffentlichen Schulsystems und die ungarische Geschichte / László L. Lajtai
 • Die Wirkung des neuen Medienumfeldes auf Unterricht und Lernen / Sándor Forgó
 • Die Informations-und Kommunikationstechnologien als Lernhilfe-System − eine quantitative Inhaltsanalyse basierend auf Zeitschriftenartikel Educational Media International / Tünde Lengyelné Molnár
 • Lernen mit Games − Computerspiele in der Bildung / András Margitay-Becht

 

AUSBLICK, NACHRICHTEN

 • Goldbergwerk oder die Bibliographie der Schulzeugnisse / László Jáki
 • József Bárdos – László Pál Galuska: Abschnitte von Kinderliteratur / Emőke Varga
 • Der Frühlingsberufstag des Verbandes der Lehrer Bibliothekare war eine ausverkaufte Veranstaltung / Gizella Nyirő


Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: