Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Jáki László: Mustra

Nyomtatási nézet

Szerzőkkel és a tartalomjegyzékkel

Kedves Olvasónk, Előfizetőnk!

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár negyedévente megjelenő Könyv és Nevelés című folyóiratát a 2013. évben szeretné előfizetni, úgy adatainak (név/intézménynév, kapcsolattartó, elérhetőség) feltüntetésével küldjön számunkra egy e-mailt a ken@opkm.hu elektronikus címünkre. Magánszemélyek és szervezetek jelentkezését is várjuk szeretettel.

Az e-mail hivatalos elköteleződést nem jelent, és nem számít megrendelésnek. Az előfizetés módjáról és feltételeiről a megadott elérhetőségén fogjuk Önt időben értesíteni.

Köszönjük folyóiratunk iránti érdeklődését!

Könyv és Nevelés szerkesztősége

 


A XIV. évfolyamába lépő folyóirat felelős szerkesztője éppúgy, mint minden magát felelősnek érző értelmiségi elbizonytalankodik a XXI. századi értékvesztések idején. Kicsi és nagyobb aggodalomra adó példákat sorolhatnánk, de tudjuk, hogy eddig evidens erkölcsi normák – kötelességek vagy csak szokások – egyre nehezebben érvényesíthetők. E folyamat egyidős az emberiséggel, csak éppen a változások sebessége okoz gondot.

Mindez összefügg az irodalommal, az olvasással, amely az évszázados értékek első számú közvetítője. Ismeretes ugyanakkor egy közelmúltban készült felmérés, amely szerint a 15 és 25 éves fiatalok közel harmada soha nem olvas könyvet. Lehet, hogy a megfogalmazás szélsőséges, de ezek a fiatalok sajnálatosan kimaradnak az értékek megismeréséből és követéséből, sőt mindabból a gyönyörűségből, amit az olvasás élménye jelenthetne számukra. Talán e gyönyörűségből való kimaradás egyéni ügy – vagy divatosan szólva „jog” –, de az irodalomon keresztül szerzett értékek hiánya már a közösséget, az országot, sőt a világ jövőjét érintik.

Mit várhatunk el azoktól, akik nem találkoztak az irodalom által közvetített értékekkel, a klasszikusokkal vagy a modernekkel, akik üres tekintettel, s főleg üres fejjel nézik a képernyő kínálta bóvlit.

Meggyőződésünk, hogy a XXI. század csodás lehetőségeinek idején – és idesoroljuk a modern technika által nyújtott lehetőségek sokaságát – kemény erőfeszítéseket kell tennünk az igényes olvasási igények megmaradása, felkeltése érdekében.

Tudjuk, hogy a megfogalmazás éles és vitatható, de vajon társainknak érezhetjük-e az említett egyharmadot? Mennyiben értik meg ők a XXI. századot, mennyiben tudnak megfelelni az amúgy is nehezen feldolgozható világ kihívásainak?

Egy folyóirat lehetőségei korlátozottak, mégis kérjük szerzőinket, olvasóinkat s mindazokat, akik érzik az olvasás szerepét a kulturális értékek megőrzésében, segítsék munkánkat.

Együtt keressük a megoldást, ha kell, vitatkozzunk, de közösen tegyünk meg mindent annak a bizonyos egyharmadnak a csökkentéséért.

Jáki László

 

 

Könyv és Nevelés

2013. évi 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK

-        Mustra

KÖNYVTÁR

-        Tószegi Zsuzsa: A web 2.0 és az online identitás

-        eKéN Donkó Erika (szerk.): JátékTan könyvtárostanári szemmel

OLVASÁSPEDAGÓGIA

-        Csekő Györgyi: Mélyinterjú olvasó és nem olvasó diákokkal

-        Jáki László: A család és a családi környezet szerepe az olvasás megszerettetésében

-        Losonczy Attila: A képregények az ismeretterjesztés szolgálatában

-        Pogány György: „Honleányok" és a könyvek – Leányolvasók és leányolvasmányok a reformkorban

-        Vajda Kornél: Ponyva: kontra és pro

NEVELÉSTÖRTÉNET

-        A Jancsó Benedek című könyv bemutatója

-        Hoffmann Rózsa: Köszöntő a Jancsó Benedek életútjáról és munkásságáról szóló könyv bemutatójára

-        Jancsó Antal: Egy feledésre ítélt székely tudós

-        Jáki László: A Jancsó Benedek című könyv bemutatóján elhangzott előadás

-        Csík Tibor: Tudósok, mesterek, tanítványok

-        eKéN Goda Beatrix (összeáll.): A Tudós tanárok – Tanár tudósok és a Mesterek és tanítványok sorozat bibliográfiája

IFJÚSÁGI IRODALOM

-        Bardócz Orsolya: A kisbaconi Benedek Elek Emlékház története

-        Szirmai Erika: „Komiszkodás” – Mit mutatnak ifjúsági regények a kortárs zaklatásról?

HÍREK, KITEKINTÉS

-        Tolnai József: Jelentés a 2012/2013. évi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről

-        Ács Marianna: Rébay Magdolna: Református közoktatás a fővárosban… könyvéről

-        Kiss Gy. Csaba: Kunszentmiklós és Petőfi – Balogh Mihály: A költő és a város

-        A megújult Köznevelés megjelenése alkalmából

- eKéN Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napjáról

 

E számunk szerzői:

Ács Marianna PhD hallgató, középiskolai tanár, Pécs

Bardócz Orsolya mesemondó, előadóművész, Budapest

Csekő Györgyi magyartanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Csík Tibor főszerkesztő, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai

Könyvtár és Múzeum, Budapest

Goda Beatrix könyvtáros, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai

Könyvtár és Múzeum, Budapest

Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Jancsó Antal kuratóriumi elnök, Jancsó Alapítvány

Jáki László tudományos főmunkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai

Könyvtár és Múzeum, Budapest

Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, ny. egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Losonczy Attila művelődésszervező, Budapest

Tószegi Zsuzsanna egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, Kaposvár

Pogány György könyvtárvezető, Kármán József Városi Könyvtár, Pilis

Szirmai Erika főiskolai adjunktus, Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

Tolnai József ügyvivő szakértő, versenyszervező, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

Vajda Kornél nyugalmazott szerkesztő, Budapest

 

CONTENTS

Show

LIBRARY

Zsuzsa Tószegi: Web 2.0 and the online identity

eKéN Erika Donkó (ed.): LearningGame – the opinion of a Teacher Librarian

PEDAGOGY OF READING

Györgyi Csekő: In-depth psychological interview with readers and non readers

László Jáki: The role of the family and home environment in reading promotion

Attila Losonczy: Comics - in the service of dissemination of knowledge

György Pogány: ”Patriotic women" and the books – Reading girls and their readings in the era of reforms (19th century)

Kornél Vajda: Pulp fiction: pro and contra

HISTORY OF EDUCATION

Benedek Jancsóa book preview show

Rózsa Hoffmann: Welcome speech for the book preview

Antal Jancsó: A Transylvanian scholar sentenced to oblivion

László Jáki's paper about his book

Tibor Csík: Scholars, Masters, Students

eKéN Beatrix Goda (composer): A bibliography of the book series of Scholar Teachers – Teacher Scholars and Masters and Students

YOUTH LITERATURE

Orsolya Bardócz: The history of the Elek Benedek Memorial House in Kisbacon

Erika Szirmai: „Nastiness” – Why is there so much contemporary harassment shown in youth literature?

NEWS, OUTLOOK

József Tolnai: Report about the National Contest of library use named after Péter Bod for the school year 2012/2013.

Marianna Ács: Book review of Magdolna Rébay's book: Reformed education in the capital city

Csaba Gy. Kiss: Kunszentmiklós and Petőfi – Mihály Balogh: The poet and the city

On the occasion of the publication of the renewed educational journal "Public Education"

eKéN Report about the Spring Professional day of the School Librarian's Association

 

INHALTSVERZEICHNIS

Muster

BIBLIOTHEK

Zsuzsa Tószegi: Web 2.0 und Online-Identität

eKéN Erika Donkó (ed.): LernSpiel – die Meinung einer Lehrer Bibliothekarin

LESENSPÄDAGOGIK

Györgyi Csekő: Tiefeninterview mit Leser und Nichtleser

László Jáki: Die Rolle der Familie und der häuslichen Umgebung in der Leseförderung

Attila Losonczy: Comics – im Dienst der Verbreitung von Wissen

György Pogány: ”Patriotische Frauen" und die Bücher – Lesende Mädchen und ihre Lektüre im Reformzeitalter

Kornél Vajda: Kolportageliteratur: für und wider

BILDUNGSGESCHICHTE

Benedek Jancsó – Buchvorstellung

Rózsa Hoffmann: Begrüssungsworte für die Buchvorstellung

Antal Jancsó: Einer zur Vergessenheit verurteilten Siebenbürger Gelehrte

László Jákis Vortrag über sein Buch

Tibor Csík: Gelehrten, Meister, Studenten

eKéN Beatrix Goda (Zusammensteller): Bibliographie der Buchreihe – Gelehrte Lehrer – Lehrer Gelehrten und Meister und Studenten

JUGENDLITERATUR

Orsolya Bardócz: Die Geschichte von Elek Benedek Gedenkhaus in Kisbacon

Erika Szirmai: „Schlechtigkeit” – Warum gibt es so viel Belästigung in der zeitgenössischen Jugendliteratur gezeigt?

NACHRICHTEN

József Tolnai: Bericht über den Nationalen Bibliotheksbenutzlichen Wettbewerb "Péter Bod"(2012/2013)

Marianna Ács: Buchrezension über das Buch Magdolna Rébay: Reformiertes Unterrichtswesen in der Hauptstadt

Csaba Gy. Kiss: Kunszentmiklós und Petőfi – Mihály Balogh: Der Dichter und die Stadt

Anlässlich der Veröffentlichung der sich erneuernde pädagogische Zeitschrift "Volksbildung'"

eKéN Bericht über den Frühlingen Berufstag der Gesellschaft der Schulbibliothekare

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: