Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Dömsödy Andrea: KTE-emlékérmek átadása

Nyomtatási nézet

A Könyvtárostanárok Egyesülete (kte) történeti elődje, az Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyvtárostanárok Szervezete (mke) húszéves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapított 2006-ban. Az emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2010-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A kitüntetések átadására az emlékérem alapító okirata szerint az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából került sor a kte Őszi Szakmai Napja keretében 2010. október 27-én a budapesti Árpád Gimnáziumban.

KTE-emlékérem – Életműdíj: Hársas Oszkárné, a budapesti Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium könyvtárostanára

40 éve dolgozik pedagóguspályán, az 1990-es évekig tanított magyart, oroszt és angolt, ezek mellett 31 éve könyvtárvezető az iskolai könyvtárban. 13 éve dolgozik együtt a kerületi könyvtáros munkaközösséggel. A legnagyobb szakértelemmel és szeretettel végzi iskolai könyvtárosi munkáját. Szinte a semmiből alapította meg az iskola könyvtárát, fokozatosan bővítve állományát, a könyvtár tereit. Úgy alakította ki könyvtárát, hogy az biztos szellemi központként családias légkört is nyújtson. Mindig igyekezett, hogy a legújabb pedagógiai és technikai eszközöket alkalmazza a könyvtárhasználat megismertetésében. Elsők között alkalmazott könyvtári szoftvert az állomány feldolgozásához és feltárásához. Aktív és sikeres pályázó, így tudta gyarapítani a könyvtár állományát, bútorzatát, felszereléseit. Kiemelt küldetése az olvasóvá nevelés, az emberi értékek átadása. Iskolájának ökoiskolává válását nagyban segítette, a környezetvédelmi szemlélet formálásában a könyvtár eszközeivel is részt vesz. Fontosnak tartja az iskolatörténet megörökítését, az iskolatörténeti gyűjtemény kialakítását, gondozását és feldolgozását. Többször szerkesztette az iskola jubileumi évkönyveit, részt vett az ünnepségek szervezésében, a kiállítások megrendezésében. Az évek során többször adott helyet az iskola kerületi könyvtári és olvasási versenyeknek, amelyek előkészítésében, lebonyolításában részt vett és szakmai színvonalát ötleteivel, gazdagította. Munkaközösségi foglalkozásokon megosztotta tapasztalatait, segítette kollégáit a könyvtárpedagógia szakmai, módszertani problémáinak megoldásában. Folyamatos önképzéssel és a szervezett továbbképzéseken való részvétellel alapozza meg szakmai tudását. Egyesületünknek régi tagja, a programokon aktív résztvevő. Éveken keresztül minden kategóriában indított versenyzőket a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen, akik közül sokan jutottak tovább a budapesti, sőt az országos fordulóba is. Más években pedig zsűriként támogatta a tehetséggondozás ezen formáját.

Felterjesztője az Újbudai Pedagógiai Intézet részéről Gyurcsó Gyuláné igazgató és Simon Jánosné könyvtáros, a felterjesztését támogatta iskolájának igazgatója is.

KTE-emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért: Papp Éva, a szegedi Széchenyi István Gimnázium könyvtárostanára

A kolléganő véletlenül lett könyvtáros. A városszéli kis iskolában elvállalta, hogy rendbe teszi az elhanyagolt és rendetlen könyvtárat. Megtetszett neki ez a munka, ezért az alapfokútól a főiskolai könyvtár-szakig mindent elvégzett a szakmával kapcsolatban, sőt 6 évig könyvtári fakultációt is vezetett a szegedi Széchenyi István Gimnáziumban, jelenlegi iskolájában. Sokáig teljes óraszámban tanított, mellette végezte el a főiskolai posztgraduális képzést. 1986-tól félállásban, 1990-től pedig (immár 20 éve) teljes állásban látja el a könyvtári feladatokat. Rendszeresen felkészíti a diákokat a legkülönfélébb helyismereti, Széchenyi- és könyvtárhasználati vetélkedőkre, tanulmányi versenyekre. Mindezt kiváló eredményekkel, helyezésekkel. Többször tartott már bemutató könyvtárhasználati órát a kollégáknak, szervezett városi könyvtárhasználati elődöntőt is, a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyekre rendszeresen felkészíti tanítványait. Idegenvezetői végzettsége is van, sokáig ezt a fakultációt is vezette. Alapvetően derűs természetű és melegszívű, bensőséges kapcsolata van szinte minden gyerekkel, afféle pótanyukájuk. Bizalommal vannak iránta, mindenféle tanácsot kérnek tőle a titkos versektől a randevúkig, sokszor viselkedési problémáikat is megbeszélik vele. Számára a fiatalok nemcsak tanítandó alanyok, hanem érző emberkék is, akiknek ugyanolyan fontos gondjaik lehetnek, mint a felnőtteknek. Egyik tanítványát nevelt lányának tekintette, ő egyengette az életútját, és ma is tartja vele a kapcsolatot. A csaknem 20 ezer kötetes könyvállományt kaotikus állapotban örökölte: a könyvek mindenféle rendszert nélkülözve hevertek a polcokon, a katalóguscédulák ömlesztve. Az évek során először a katalógusokat építette ki, majd számítógép segítségével a teljes állományt feldolgozta. Jelenleg az iskola honlapján már a teljes állományban kereshetünk. A gyerekek is jobban el tudnak igazodni a könyvek között. Jobban ismeri a gyerekeket emberileg, mint esetleg az őket tanító más tanárok. A kollégák rendszeresen könyves feladatokat is adnak a diákoknak, ebben is mindenkinek segítségére van. Papp Éva a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtári Szekciója életében is kiemelkedő szerepet tölt be. Tevékenyen vesz részt a továbbképzéseken, szakmai találkozókon, azok előkészítésében, lebonyolításában. Szakmai pályafutásának gazdag tapasztalatát szívesen osztja meg, derűs, csupa szív egyénisége igazi könyvtárostanárrá avatja!

Felterjesztője a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtári Szekciója nevében Sutka Irén elnök.

KTE-emlékérem – Az egyesületért: Vincze Mária, a pécsi Mecsekaljai Iskola Pázmány Péter Általános Iskolájának könyvtárostanára

1990 óta dolgozik iskolai könyvtárosként. Több mint 10 évig volt a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában, 2002-től a Mecsekaljai Iskola Pázmány Péter Általános Iskolájának könyvtárosa. A jelenlegi könyvtár kialakítása már az ő nevéhez fűződik. Elhivatott könyvtárpedagógus: cselekedeteit a gyermekek olvasásra nevelése, könyvhöz szoktatása, becsületes, értelmes életre nevelése irányítja, ennek érdekében emberfeletti munkára képes. A könyveket és az olvasást az iskola minden rendezvényére, az iskolai élet minden területére belopja. A hét minden napján van Könyvbarát szakkör, amely eredményei alapján mára már országosan ismertté vált. Változatos projektekben dolgoznak a gyerekek, Marcsi ötletei kifogyhatatlanok. Szívügye a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny: nemcsak saját iskolájából készít fel eredményesen gyerekeket, hanem nagy szerepet vállal a megyei versenyek népszerűsítésében, szervezésében és lebonyolításában egyaránt. Annak érdekében, hogy a felkészítő tanárok sikeresen foglalkozhassanak az induló diákokkal, számukra évek óta foglalkozásokat szervez, új módszereket, lehetőségeket bemutatva, szükség esetén külső előadó meghívásával. Kitartó munkát folytat azért, hogy az összes korosztály versenyezhessen. Részt vett a Versenybizottság munkájában is, erről azonban lemondott azért, hogy saját intézményében gyermekeket készíthessen fel. Tanítványa 2010-ben megnyerte a megyei versenyt, majd az országoson 3. helyezést ért el. Kezdetektől aktívan részt vett az iskolai könyvtárosoknak szervezett megyei programokban, mostanra pedig kiemelkedő szerepe lett abban, hogy a megyében igazi szakmai műhely jöhessen létre. 2004 óta iskolai könyvtári szaktanácsadó a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjában, a Könyvtárostanárok Szakmai Műhelyének vezetője és motorja. Mindig naprakész és tájékozott, gondoskodik arról, hogy a könyvtárostanárok hozzájussanak mindazokhoz az információkhoz, ami szakmai és iskolai életükben fontos lehet és segíti munkájukat. A könyvtárosok személyesen és telefonon, munkaidőben és munkaidőn kívül bármikor megkereshetik, tudására és segítségére mindig számíthatnak! Mindenki ötleteire nyitott és elfogadó, minden új módszert, eszközt szívesen fogad és alkalmaz, ha az elősegíti a szakmai fejlődést. Tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, illetve a Könyvtárostanárok Egyesületének. Rendezvényeiken és a szakmai konferenciákon már előadóként közreműködött, kiemelkedő szerepe volt a Könyvtárostanárok xii. Nyári Akadémiájának pécsi megszervezésében és sikeres megvalósításában, melyet az Egyesület ezúton is köszön neki.

Felterjesztője: a Pécs-baranyai Könyvtáros Tanárok Szakmai Műhelye megbízásából: Pintér Aranka, és a kte elnöksége.

KTE-emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára: Szoka Beáta, a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium könyvtárostanára

2003 óta dolgozik iskolája könyvtárostanáraként. Rendezte és frissítette a könyvtár állományát, munkájának köszönhetően sikerült a nyilvántartást hagyományos leltárkönyvesről elektronikus formára váltani. Az iskola honlapján így elérhetővé vált a könyvtári adatbázis. Az iskola diákjai és tanárai könnyen tudnak az elektronikus katalógusban szakirodalmat keresni, s a kölcsönzés is egyszerűbbé vált. Folyamatosan továbbképzi magát, rendszeres és lelkes résztvevője a fővárosi és kerületi könyvtárostanári rendezvényeknek, konferenciáknak. Könyvtár-pedagógiai tevékenysége keretében megszervezte és rendszeresen megtartja a könyvtárhasználati órákat. Könyvtárlátogatásokat szervez más intézmények gyűjteményeibe, informatika fakultáció keretében pedig az érettségizőknek segít a felkészülésben. Szakirodalmi ajánlás összeállításával sokat segít a kollégáknak és a diákoknak, így sikeresebben vesznek részt a különböző versenyeken. Rendszeresen figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, sikeresen pályázik, így többször is nyert. A gimnázium könyvtári állományának jelentős bővülése ennek is köszönhető. Javaslataival, ötleteivel hozzájárul ahhoz, hogy a gimnázium diákjai megszeressék az olvasást, megismerjék a könyvtárak használatát és megszeressék a könyvtár hangulatát.

Felterjesztője a budapesti könyvtárostanárok műhelye nevében Hock Zsuzsanna, és dr. Schäffer István a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium igazgatója.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: