Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

KéN: Dr. Horváth Tibor publikációi

Nyomtatási nézet

A bibliográfia forrásai:

Horváth Tibor szakmai önéletrajza

Országos Széchényi Könyvtár katalógusa és adatbázisai

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum katalógusai és adatbázisai

Library and Information Science Abstracts

 

 

1960 | Könyvismeret. Csillagászat. Földrajz. Földtan./ Dániel György [a bibliográfiákat és a segédkönyveket ismertette Horváth Tibor] Bp.: oszk-kmk házi soksz., 1960. p. 44. (A könyvtárosképzés füzetei. Középfok)
(Utánnyomás: 1962.)

1961 | Könyvismeret. Tájékozódás a természettudományok irodalmában. Bp.: oszk-kmk házi soksz., 1961. p. 19.

(A könyvtárosképzés füzetei. Középfok) (Utánnyomás: 1967, 1969.)

Könyvismeret. A történelmi kutatás és tájékoztatás segédkönyvei. Bp.: oszk-kmk házi soksz., 1961. p. 41.

(A könyvtárosképzés füzetei. Középfok) (Utánnyomás: 1962, 1966, 1967.)

1962 | Könyvismeret. Néprajz. Bp.: oszk-kmk házi soksz., 1962. p. 40. (A könyvtárosképzés füzetei. Középfok)

1963 | Szakirodalmi forrásismeret: bevezetés. Bp.: oszk-kmk, 1963. p. 118., [1] t. (A könyvtárosképzés füzetei)

(Utánnyomás: 1967.)

1964 | Tájékoztató munka. Bp.: oszk-kmk, 1964. p. 51. (A könyvtárosképzés füzetei) (Utánnyomás: 1967.)

1965 | A kwic index és permutált index. In: Könyvtári Figyelő. 1965. 11. évf. 5–6. sz. p. 365–392.
Vita a tudományos könyvtárak statisztikájáról. In: Könyvtári Figyelő. 1965. 11. évf. 1. sz. p. 42–44.

1967 | A biológia könyvtári gondozása hazánkban. In: Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1965–1966. Bp. oszk, 1967. p. 342–353.
Kézi lyukkártyák a hazai könyvtárakban. Bp.: Népműv. Prop. Irod., 1967. p. 39: ill. (Könyvtárgépesítési füzetek; 1.)

(A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai; 17[!20].)

1968 | Kézi lyukkártyák a szakirodalmi tájékoztatásban. Bp.: omkdk, 1968. p. 175. ill. (Könyvtárgépesítési füzetek) Társszerző: Balázs Sándor.
A második cranfieldi jelentés. In: Könyvtári Figyelő. 1968. 14. évf. 5. sz. p. 351–369. Szakirodalmi forrás-
ismeret: filozófia.
Bp.: oszk-kmk, 1968. p. 24. (A könyvtárosképzés füzetei) Társszerző: Nyakó István.

1969 | A könyvtárak műszaki fejlesztése. Bp., Veszprém: oszk-kmk, 1969. p. 77.
A könyvtárak műszaki fejlesztése. In: Könyvtári Figyelő. 1969. 15. évf. 2–3. sz. p. 84–119.

1970 | Általános szervezési ismeretek könyvtárosok számára. Bp.: Népművelési Propaganda Iroda, 1970. p. 88. (Könyvtárgépesítési füzetek)

Könyvtárgépesítés 1. Ami a gépesítéshez elvezet. In: Könyvtáros. 1970. 20. évf. 4. sz. p. 204–205.

Könyvtárgépesítés 2. Technikai megoldások. In: Könyvtáros. 1970. 20. évf. 5. sz. p. 272–274.

Könyvtárgépesítés 3. Teendők. In: Könyvtáros. 1970. 20. évf. 6. sz. p. 338–340.

Központi jellegű gépesítés a tájékoztatás szolgálatában. In: Könyvtártudományi tanulmányok 1970. Bp.: npi, 1971. 3. köt.
p. 389–392. Társszerző: Óvári Sándor.

Szervezési ismeretek a számítógépek tájékoztatási alkalmazásához 1–2. Bp.: oszk-kmk, 1970. p. 135.

Válasz a hozzászólásokhoz „A könyvtárak műszaki fejlesztése” című tanulmányhoz. In: Könyvtári Figyelő. 1970. 16. évf. 1. sz. p. 98–100.

1971 | A dokumentáció gépesítése 3. Kisgépesítés a tájékoztatás irodalomkutatási szaktanfolyamaiban. Elemző tanulmány. Bp.: omfb, 1971. p. 37.

1972 | Gépesítési munkák és tervek csehszlovákiai könyvtárakban. In: Könyvtári Figyelő. 1972. 18. évf. 2. sz. p. 244–247. Társszerző: Szűcs Jenőné...

A könyvtári szolgáltatások rendszere. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1972. Bp.: oszk, 1972.
p. 65–90.

1973 | Kié a könyvtár Amerikában? Tanulmányúti beszámoló. In: Könyvtáros. 1973. 23. évf. 10. sz. p. 584–587.

Könyvtáros szemmel az usa-ban. Angolszász könyvtárakban 1–2. rész. In: Könyvtáros. 1973. 23. évf. 8. sz.
p. 464–466., 9. sz. p. 528–530.

1974 | Bibliographic control of special literature and interlibrary cooperation between Hungarian special libraries. (with Kovacs, D., Vajda, E.). In: Inspel. Vol. 9. No. 1–2. 1974. p. 26–36.

Hegyi Nándor–Almási László: Gyártmányismertetők előállítása és szakirodalmi felhasználása iparvállalatoknál című kiadvány ismertetése. In: Könyvtári Figyelő. 1974. 20. évf. 4. sz. p. 399–400.

A könyvtári szolgáltatások rendszere. Bp.: oszk, 1974. p. 45.

A könyvtártechnológiai kutatások helyzete és irányai. Bp.: oszk-kmk, 1974. p. 223-243. Társszerző: Sárdy Péter. Mechanizace národni bibliografie; Dosah a dusledky/Tibor Horváth. In: Mezinárodni kolokvium o technickém vybaveni ustřednich knihoven: v Praze 28. oktober–2. november 1974: [sbornik materiálu]/[org.] Státni knihovna Čsr; [red. Dagmar Nesládková et al.]. Praha: Státni knihovna Čsr, 1975. p. 154–167.

Mechanization of the national bibliography – impact and consequences/Tibor Horváth. In: International Colloquium on the Technical Equipment of Central Libraries, Prague: 28 th October–2nd November 1974: [proceedings]/[org. Státni knihovna]; [ed. Dagmar Nesládková et al.]. Prague: State Library of the Czech Socialist Republic, 1976. p. 172–188.

Szakértői vélemény az „Információkereső tezaurusz” c. kgst-szabványtervezetről. Véleményezők: Orosz Gábor, Varga Dénes, Horváth Tibor. Bp. 1974. 37 lev.

Kézirat. A szakirodalom bibliográfiai ellenőrzésének „felhasználó-oldali” problémái. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1974. 21. évf. 1. sz. p. 1–13. Társszerzők: Kovács Dezső, Vajda Erik.

Technicky rozvoj v knihovnách/Tibor Horváth; [přelož. Eva Kleinová]. In: Knihovnictvi v Maďarské Lidové Republice: sbornik stati/[red. Magdalena Sobotová]; [přelož. Eva Kleinová]. – Praha: Státni knihovna Čsr, 1974. p. 146–192.

1975 | Az Aberystwith-i jelentés. In: Könyvtári Figyelő. 1975. 21. évf. 5. sz. p. 564–572.
Az Építésügyi Tájékoztatási központ új kiadványsorozata. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1975. 22. évf. 9. sz. p. 670–671.
Számítógépek alkalmazásának lehetőségei az egyetemi könyvtárakban. In: Könyvtártudományi Tanulmányok. 1975. 5. köt. p. 165–169.

1976 | Egy fiatal tudomány: a bibliometria. Beszélgetés Horváth Tiborral, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztályvezetőjével. [riporter] Hajdú Éva. In: Magyar Nemzet. 1976. 39. évf. okt. 15.

1977 | Terebessy Ákos: Igényvizsgálat, szükségletkutatás: Szakirodalmi szemle. [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentáció; [szerkesztette Horváth Tibor és Wallenshausen Gyula]; [a bibliográfiákat összeállította Hernádi László Mihály]. Bp.: oszk kmk, 1977. p. 118. Bibliogr.: p. 61–118.

Információs tezauruszok. [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Kohó- és Gépipari Tudományos Műszaki Tájékoztatási Intézet. Bp.: npi, 1977. p. 80.: ill. Bibliogr.: p. 76–80. Társszerző: Varga Dénes. (Utánnyomás: 1980.)

Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái. msz 3418-76. Szabvány. Bp.: Magyar Szabványügyi Hivatal. 1977. Társszerző: Varga Dénes.

A magyar nyelvű tezauruszok szabványa. In: Könyvtáros. 1977. 27. évf. 7. sz. p. 418–420.

Néhány megjegyzés Dersi Gyuláné cikkéhez (A Chemical Abstracts Condensates felhasználása külföldön és néhány hazai tapasztalat). In: Könyvtári Figyelő. 1977. 1–2. sz. p. 113–115.

Tezaurusz, deszkriptor, nem-deszkriptor, reláció. Könyvtáros kislexikona. In: Könyvtáros. 1977. 27. évf. 6. sz.
p. 358–360.

1978 | Automatikus osztályozás. In: Könyvtári Figyelő. 1978. 24. évf. 5. sz. p. 528–542.

A bibliográfiák funkcióiról. In: Bibliográfiai tanulmányok: Segédanyag a bibliográfiai továbbképző tanfolyamhoz. [írta Horváth Tibor ... et al.]. Bp.: kmk, 1978. p. 11–57.

Héberger Károly: A jövő könyvtárai, trendek és prognózisok: Szakirodalmi szemle. [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentáció; [szerkesztette Horváth Tibor]; [a bibliográfiai adatgyűjtésben közreműködött Verbóczi Gyuláné]. Bp.: oszk-kmk, 1977 [!1978]. p. 100. Bibliogr.: p. 73–100.

A könyvtártechnológiai kutatások helyzete és irányai. In: Könyvtári kutatások: Tanulmányok a könyvtári kutatások fejlesztésének koncepciójához és távlati programjához. Szerk. Havasi Zoltán. Bp.: npi, 1978. p. 223–243. Társszerző: Sárdy Péter.

1979 | Automatikus osztályozás. Bölcsészdoktori disszertáció. Kézirat. Bp. 1979. p. 94.

1980 | Amit elértünk, és amit nem… A számítógépek alkalmazásának kérdései a két konferencia közötti időszakban. Az mke 12. vándorgyűlésén elhangzott előadás tömörített változata. In: Könyvtáros. 1980. 30. évf. 10. sz. p. 584–586.

Informatikai alapú könyvtárosképzés. In: Könyvtári Figyelő. 1980. 26. évf. 2. sz. p. 159–170.

A könyvtárak és tájékoztatási intézetek műszaki, technikai fejlődése az elmúlt évtizedekben. In: Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve. szerk. Kéki Béla. Bp.: npi, 1980. p. 32–38.

Tudás mágnesszalagon. Beszélgetés a szakmai ismeretek áramlásáról/Horváth Tibor, Kováts Zoltán, Mika György, Szántó Péter. [Riporter] Varsányi Gyula. Elhangzott 1980. március 24-én a Petőfi Rádióban. In: Látóhatár. 1980. 30. évf. 6. sz. p. 201–208.

1982 | Egymásra talál az elmélet és a gyakorlat. In: Könyvtáros. 1982. 32. évf. 12. sz. p. 716–717.

A szakrészlegek kérdőjelei. In: Könyvtári Figyelő. 1982. 28. évf. 4. sz. p. 384–388.

1983 | Bevezető a Könyvtárközi együttműködés c. tematikus számhoz. In: Könyvtári Figyelő. 1983. 29. évf. 5. sz.
p. 453–454.

Egy gondolat viszontagságai. In: Kovács Máté emlékkönyv. [szerk. Szelle Béla]; [közrem. Sárdy Péter]
[írta Fülöp Géza et al.]. Bp. mke, 1983. p. 164–172.

Együttműködés vagy rendszerszervezés? In: Könyvtári Figyelő. 1983. 29. évf. 5. sz. p. 455–470.
Társszerzők: Futala Tibor, Papp István.

Medicor news index, 1968–1982 [ed. by Gabriella Csaba, Tibor Horváth, Márta Környei] [publ. by
the Medicor Works]. Bp.: Medicor, 1983. p. 226.

Még egyszer a kérdőjelekről. In: Könyvtári Figyelő. 1983. 29. évf. 6. sz. p. 617–619.

Az országos pedagógiai információs rendszer: Tanulmányterv. Bp.: opkm, 1983. p. 118. Utánny. 1984.
Társszerző: Budai Tamás.

A szakinformátorok postgraduális képzése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. In: Országos vállalati tájékoztatási konferencia (3.) 1982. Debrecen. Plenáris ülések, szekció ülések. Bp.: szvt, 1983. p. 49–55.

1984 | Az országos pedagógiai információs rendszer: Tanulmányterv. Rövidített változat [készítette Budai Tamás,
Horváth Tibor] [közr. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Bp.: opkm, 1984. p. 47.

1985 | Állam- és jogtudományi bibliográfia 1980–1981. Egy bibliográfia megújhodása címmel ismertette Horváth
Tibor. In: Könyvtári Figyelő. 1985. 35. évf. 3. sz. p. 327–328.

A korszerű könyvtár és a műszaki fejlesztés. In: Együtt. 1985. 16. évf. 1. sz. p. 63–67.

1986 | Számvetés… 1985. Tervek… 1986./Juhász Jenő, Futala Tibor, Lebovits Imre, Horváth Tibor, Füleki Mihály, Koger Tamás, Seregi István, Lengyel Lászlóné, Szabóné Richlich Ilona, Udvariné Trencsényi Mária. In: Könyvtáros. 1986. 36. évf. 1. sz. p. 4–17.

1987 | Ismeretszerzés és szintaxis. Kandidátusi értekezés. Bp. 1987. p. 164.

A pedagógiai információs rendszer kiépítése a közoktatás fejlesztését szolgálja. Beszélgetés Horváth Tiborral,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgató-helyettesével. [riporter] P. Kovács Imre, In: Köznevelés. 1987. 43. évf. 1. sz. p. 3–5.

precis. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1987. 34. évf. 7. sz. p. 311–323. Társszerző: Orbán Éva.

1988 | Az országos pedagógiai információs rendszer. In: Oktatás-Informatika. 1988–89. 2. sz. p. 4–9.
Társszerző: Csabay Károly.

A pedagógiai információs rendszer. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve. Bp.: opkm, 1988. p. 45–51.

1989 | Neuralgikus pontok a szakkönyvtárügy működésében. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1989. 36. évf. 11. sz. p. 473–477. Az mke 21. (keszthelyi) vándorgyűlésén a Műszaki Könyvtáros Szekcióban elhangzott előadás szövege.

Az opir első eredményei. In: Könyvtári Figyelő. 1989. 35. évf. 5–6. sz. p. 471–482.
Társszerző: Nemesi Lászlóné.

1991 | Amerika közelebb van. [riporter] Bóday Pál Péter. In: Magyar Hírlap. 1991. márc. 8. p. 11.

Beszélgetés Horváth Tiborral, mielőtt elnöke lett a Könyvtárosegyesületnek. [riporter] Szente Ferenc.
In: Könyvtári Levelező/lap. 1991. 3. évf. 1. sz. p. 2–3.

Bóday Pál: A véletlen és a predesztináció 70 éve. [riporter] Horváth Tibor. In: Könyvtáros. 41. évf. 5. sz.
p. 262–265.

Ezentúl szabványainkat is a kereskedők portékáihoz fogjuk igazítani? In: Könyvtári Levelező/lap. 1991. 3. évf. 
4. sz. p. 17.

„Ha érdekeket védünk, a szakmát kell védeni...” [riporter] Tilcsikné Pásztor Ágnes. In: Vas Megyei Könyvtári Értesítő. 1991. 21. évf. 3. sz. p. 1–4.

Ide jár az akadémikus és a pékinas. [riporter] Szalay László. In: Kurír. 1991. 2. évf. márc. 18.

Levél a miniszterhez. In: Könyvtáros. 1991. 41. évf. 4. sz. p. 189–191.

Még egyszer egy pályázatról. + Egy pályázat margójára 2. In: Új Magyarország. 1991. szept. 25. p. 16.

Szente Ferenc: „A demokrácia rosszul tűri a feltűnést”. [riporter] Horváth Tibor. In: Könyvtári Levelező/lap. 1991. 3. évf. 3. sz. p. 3–4.

Tudós könyvtáros és információs mérnök. [riporter] Schranz Edit. In: Magyar Nemzet. 1991. 54. évf. ápr. 8. p. 5.

Változó világ – változó könyvtár – változó egyesület. In: Könyvtáros. 1991. 41. évf. 11–12. sz. p. 640–644.

1992 | Ablak a világ szellemi életére. (Könyvtáravatás Csorváson 1992. aug. 23.) In: Könyvtári jegyzések. 1992. 1–3. sz. p. 9–10.

Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól. In: Könyvtári Figyelő. 1992. 37. évf. 4. sz. p. 610–617.

Horváth-interjú 1992. december. [riporter] Szente Ferenc. In: Könyvtári Levelező/lap. 1992. 4. évf. 12. sz. p. 6–8.

Az iskolai könyvtárak útjai. In: Könyvtáros. 1992. 42. évf. 2. sz. p. 77–80.

A kicsik megszűnnek, a nagyok lerongyolódnak? [riporter] Bóday Pál Péter. In: Magyar Hírlap. 1992. nov. 23. p. 15.

A törzs és az ágak. Horváth Tibor kandidátusi értekezésének bemutatása 1–2./ Darányi Sándor. In: Könyvtári
Figyelő.
37. évf. 1. sz. p. 50–58., 3. sz. p. 445–452.

1993 | Horváth-interjú (2.) [riporter] Szente Ferenc. In: Könyvtári Levelező/lap. 1993. 5. évf. 1. sz. p. 2–3.

Könyvtárgépesítés a magyar közművelődési könyvtárakban. A holland-magyar könyvtári szimpóziumon elhangzott előadás szövege. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1993. 2. évf. ápr. p. 8–12.

A ma és a holnap könyvtárai. Holland–magyar szimpózium. [riporter] Mátraházi Zsuzsa. In: Magyar Nemzet. 1993. 56. évf. jan. 12. p. 11.

Milyen iskolai könyvtárra van szükség? Beszélgetés Horváth Tiborral, az opkm főigazgatójával.
[riporter] P. Kovács Imre. In: Köznevelés. 1993. 49. évf. 10. sz. p. 10–11.

Nem akármilyen szakkönyv. Balázs Sándor: Az információk használata, hasznosítása és haszna c. könyv ismertetése. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1993. 40. évf. 6. sz. p. 259–260.

The state of automation in public libraries. In: The role of libraries today, tomorrow and beyond. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Faculty of Economics and Information School. 1993. p. 37–42.

Szempontok a világbanki hitelek felhasználásához. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1993. 2. évf. márc.
p. 5–11.

Többet kellene rábízni az intézményekre. In: Magyar Hírlap. 1993. máj. 15. mell. p. iii.

A közalkalmazotti törvényről és a képesítési rendeletről.

Vigyázat! Összekeverik a fogalmakat. [riporter] Sóron László. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1993. 2. évf. jún. p. 4–9.

1994 | A kultúra mint „mellékszempont”. Beszélgetés Horváth Tiborral, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
elnökével. [riporter] Bóday Pál Péter. In: Magyar Hírlap. 1994. márc. 5. mell. p. iv.

Mi bántja a könyvtárosokat? [Interjú Tóth Istvánnéval, Horváth Tiborral és Varga Józsefnével].[riporter] Simon Margit. In: Kiáltás. 1994. ápr. 26. p. 3.

Az mke elnökségének véleménye a Középtávú képzési koncepcióról. Levél Sóron Lászlónak. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1994. 3. évf. 7. sz. p. 12–15.

Az országos szakirodalmi információpolitika. Előzetes rendszerterve és környezete In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1994. 41. évf. 10. sz. p. 387–390. Társszerző: Rózsa György.

Szilánkok a hálózati gondolathoz és a hálózat szó használatához. In: Könyvtári Levelező/lap. 1994. 6. évf. 8. sz. p. 4–6.

Vadász Vilma (1914–1994). In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1994. 3. évf. dec. p. 52–53.

Vélemény. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1994. 3. évf. 6. sz. p. 15–17.

Vonalzók, térképek, csontvázak. „Méltatlan körülmények között, megtekintésre alkalmatlan módon...”/Mehlhoffer Albert, Palotás János, Horváth Tibor. [riporter] Sümegi Noémi. In: Magyar Nemzet. 1994. 57. évf. júl. 7. p. 7.

1995 | Beszélgetés Horváth Tiborral, az opkm főigazgatójával, az okt elnökével. [riporter] Maurer Péter, Vajda Kornél. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995. 4. évf. 10. sz. p. 3–12.

Hogyan lássuk világunkat? In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995. 4. évf. 12. sz. p. 7–8.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének négy esztendeje (1991–1994). Elnöki beszámoló. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995. 4. évf. 1. sz. p. 13–18.

Tisztelt Olvasó! In: Könyvtárhasználattan. 1994. 1. évf. 3. sz. p. 1.

1996 | Ad notam: együttműködés. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1996. 5. évf. 8. sz. p. 8–10.

Hogyan lássuk világunkat? In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1996. 5. évf. 4. sz. p. 8–11.

Kíméletes válasz Zsidai Józsefhez. In: Könyvtári Figyelő. 1996. 42. évf. 1. sz. p. 58–61.

A megoldást keressük. Eredmények és gondok az ajkai Fekete István Általános Iskola könyvtárában.
In: Megyei Pedagógiai Körkép. 1996. 26. évf. 2. sz. p. 13–15.

Az országos szakkönyvtárakról az új törvény tükrében. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1996. 43. évf. 9. sz. p. 331–339.

1997 | Don Quijoték útjain. A szakmáról három szólamban. In: Könyvtári Figyelő. 1997. 43. évf. 4. sz. p. 665–674.

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Egy régen hiányzó kézikönyvről... [címen ism.] Horváth Tibor. In: Nyomdavilág. 1997. 1. sz. p. 5.

Két kézikönyv – két változás korszakában. A „Sallai-Sebestyén” és az új könyvtári kézikönyv.
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1997. 6. évf. 4. sz. p. 10–15.

Könyvtárgazdálkodási gondok. [riporter] Novák Gábor. In: Köznevelés. 1997. 53. évf. 38. sz. p. 9.

Miért tartanak szénszünetet három könyvtárban? [riporter] F.C. In: Magyar Nemzet. 1997. 60. évf. dec. 4. p. 20.

1998 | Hej, iskolai könyvtárak! In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1998. 7. évf. 12. sz. p. 28–36.

Az információtudomány kézikönyve 1. [szerzők Horváth Tibor et al.]. Bp. 1998. 426 fol. A Könyvtárosok
kézikönyve. Alapvetés c. könyv vitára bocsátott kézirata

Könyvtárpolitika útvesztőkön. Kézirat. [Budapest]:[s.n.], [1998] 7 fol. Nem publikált dokumentum

1999 | Balázs Mihály. 1930. Nagybánhegyes – 1999. Budapest.  In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2000. 9. évf. 2. sz. p. 59–60.

A könyvtár- és információtudomány tartalmi értelmezhetőségének problémái In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1999. 8. évf. 11. sz. p. 10–15.

Könyvtárosok kézikönyve 1–5. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Bp.: Osiris, 1999–2003. 2. kiad. 2003- (Osiris kézikönyvek, issn 1416-6321)

A könyvtártudomány és információtudomány alapjai. In: Könyvtárosok kézikönyve. 1. köt. Alapvetés.
Bp.: Osiris K., 1999. p.  15-80.

2000 | Dr. Antalóczi Lajos (Tiszaeszlár, 1947 – Eger, 2000). In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2001. 10. évf. 2. sz.
p. 49–50.

Léces Károly (1929–2000). In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2000. 9. évf. 8. sz. p. 43–44.

2001 | A feldolgozás egységei és a feltárás célja. In: Könyvtárosok kézikönyve. 2. köt. Feltárás és visszakeresés.
Bp.: Osiris K., 2001. p. 17–34.

Learning logic programs with structured background knowledge. (with Turan, G.). In: Artificial Intelligence. 2001. 1–2. sz. p. 31–97.

Az olvasás jövőjéről. Megkérdeztük Horváth Tibor ny. igazgatót és Bagdy Emőke tanszékvezető egyetemi tanárt. In: Könyv és Nevelés. 2001. 3. évf. 3. sz. p. 10–13.

Tájékoztatás-elmélet. Távoktatási tankönyv. Eger: Médiainformatikai Intézet, 2001. p. 114. (ekf Médiainformatikai kiadványok az informatikus könyvtáros szak távoktatási képzéséhez)

A tartalmi feltárás. In: Könyvtárosok kézikönyve. 2. köt. Feltárás és visszakeresés. Bp.: Osiris K., 2001. p. 37–186. Társszerző: Sütheő Péter.

2002 | Füzéki István emlékezete. Írta Horváth Tibor et al. [S.l.] [s.n.], [2002].  27 p., [1] t.

Ungváry Rudolf–Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés. Kommentált szöveggyűjtemény. Kései méltatás. In: Könyvtári Figyelő. 2002. 48. évf. 4. sz. p. 755.

2003 | Két utószó a Könyvtárosok kézikönyvéhez. Széljegyzetek. Újabb kiadás előtt? In: Tudományos és Műszaki
Tájékoztatás.
2003. 50. évf. 11. sz. p. 440–448. Társszerző: Papp István.

Könyvtár az ifjúságért. Elhangzott 2003. okt. 13–15-én Hatvanban A Gyermek és az ifjúság olvasási kultúrája c. konferencián. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2004. 13. évf. 3. sz. p. 46–52.

Az opkm a közoktatáshoz tartozik. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve. Bp.: opkm, 2003. p. 17–19. Elhangzott 1998. dec. 11-én, az opkm 40 éves évfordulóján.

2004 | Könyvtár az ifjúságért. In: Szakoktatás. 2004. 13. évf. 3. sz. p. 46–52. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2004. 13. évf. 1. sz. p. 35–37.

Zárszó. Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának jubileumi ülésén Debrecenben, 2003. nov. 20-án. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2004. 13. évf. 1. sz. p. 35–37.

2005 | Tezauruszok, taxonómiák és ontológiák – etimológiai megjegyzés (Gilchrist, Alan: Thesauri, taxonomies and ontologies – an etymological note. In: Managing Information. 2004. máj. p. 44–48.) In: Tudományos
és Műszaki Tájékoztatás.
2005. 52. évf. 11–12. sz. p. 549–551.

2009 | Hogy van Horváth Tibor? [az interjút készítette] Celler Zsuzsanna. In: Könyvtári Levelező/lap. 2009. 21. évf. 1. sz. p. 15–19.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: