Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Jáki László: Az olvasással és az ifjúsági irodalommal foglalkozó hazai irodalom bibliográfiája

Nyomtatási nézet

 

Ágoston Jolán:

Könyvbarátok nevelése. =Család és Iskola, 1957. dec. 8. p.

 

Baloghy Mária:

Az ifjúsági irodalom lélektani alapvetése. =A Jövő Útjain,  1934. márc.-ápr. 33-37. p.

 

Bászel Ernő:

Az olvasás, mint az önművelés legfontosabb eszköze. =Zsolnai Állami Főreáliskola Értesítője, 1908. 615-616. p.

 

Beke Manó:

Az újabb magyar ifjúsági könyvek. =A Jövő Útjain, 1926. 1.sz. 44-45. p.

 

Benedek Rózsi:

A mai külföldi gyermekirodalom. =A Jövő Útjain, 1934. 2. sz. 42-45. p.

 

Bényei Imre:

Gyermek- és ifjúsági irodalmunk továbbfejlesztése. =Néptanítók Lapja, 1943. 1. sz. 380-382. p.

 

Biczó Ferenc:

Mit olvasnak a diákleányok. Kaposvár, 1ö36. 19 p. (Klny. A Kaposvári Egyesületi Leánygimnázium 1935/36. évi értesítőjéből.)

 

Biczó Ferenc:

Mit olvasnak a fiatal leányok? Kaposvár, 1927.  14 p.

 

Binét Ágnes:

Ponyva-irodalom a gyermekszobában. =Köznevelés, 1946. 109-110.p.

 

Bognár Gyula:

Gárdonyi Géza gyermekalakjai. =Néptanítók Lapja, 1939. 21. sz. 841-843. p.

 

Bognár Gyula:

Herczeg Ferenc és a gyermek. =Néptanítók Lapja 1937. 18. sz. 702-706. p.

 

Bognár Gyula:

Nyírő József  és Tamási Áron művei a népiskola szolgálatában. =Néptanítók Lapja, 1940. 20. sz. 880-883. p.

 

Büchler Hugó:

Az ifjúsági könyvtár hatása és némely kívánalmai. =A Gyermek, 191. 421-430. p.

 

Csapó  István:

Történelemtanításunk tankönyveken kívül. =Országos Polgáriskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1931. 7. sz. 327-335. p.

 

Dallos György–Makkay Gusztáv:

Hogyan olvassunk? Bp. 1952. 123 p.

 

Darvas Andor:

A ponyvakérdés. =Nevelésügyi Szemle, 1939. 203-207. p.

 

Dániel Anna:

Segítsünk az ifjúsági irodalom. =Március 15. 1948. 15. Sz. 16.  p.

 

Deák Tibor:

Mit meséljünk a gyermekeknek. =Szülők Lapja, 1948. 3.sz.  3. p.

 

De Gerando Antónia:

A leányok irodalmi tanításairól. =Magyar Paedagogia, 1892. 291-296.

p.

 

Devecseri Gábor: Kamaszok és félemberek. A magyar kamaszregényekről. =Magyarok, 1948. 2. Sz. 66-79. P.

 

Dezséry  László:

Olvasni jó. Bp. 1958. 122 p.

 

„Diákkönyvtár” című sorozat megjelenése. =Művelődési Közlöny, 1958. 16. sz. 203. p.

 

Dobján László:

Népkönyvtárak. Mit olvastassunk gyermekeinkkel az iskolában. Bp. 1910.  Ism. Magyar Paedagogia, 1911. 384. p.

 

Dobos László:

A mai lányok olvasmányai. =Magyar Paedagogia, 1941. 3-4. sz. 202-211. p.

 

Dobos László:

Olvasásra való nevelés. =Pedagógiai Szeminárium, 1931. 3. sz. 25-34. p.

 

Donáth Blanka, G.:

A gyermek és a könyv. Az iskolás gyermek első olvasmányai. =Család és Iskola, 1956. 3. sz. 13. p.

 

Donáth Blanka, G.:

Leányok specifikusan leányos, illetőleg fina jellegű olvasmányai a korai pubertáskorban. (Klny. Pszichológiai tanuilmányok 1.) Bp. 1958. 239-244. p.

 

Donáth Blanka, G.:

A leányregény és a leányregény korszak. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957. 190-258. p.

 

Donáth Blnaka, G.:

A szépirodalom hatása a példakép kialakulására. =Köznevelés, 1952. 17. sz. 528-530. p.

 

Dornis Gáspár:

Az erkölcsrontó iratok, ravasz csábítók s a rossz példák veszélyeiről. =Székesfehérvári Római Katholikus Gimnázium Értesítője, 1858. 10. p.

 

Drózdy Gyula:

Olvasási mániában szenvedő tanulók. =Népművelés, 1917. 338-349. p.

 

Elek István:

Kispajtások irodalma. =Alsótagozati Oktatás-Nevelés, 1955. 12. sz. VIII. p. Melléklet a Köznevelés, 1955. 12. számához.

 

Elek István:

Mit olvassanak gyermekeink a nyári szünidőben? =Család és Iskola, 1966. 6. sz. 15. p.

 

Fábián István:

Gimnazisták olvasmányai. =Magyar Szemle, 1936. XXVI. k. 194-200.p.

 

Fábián Pál:

A ponyva a nevelés szolgálatában. =Embernevelés, 1948. 2. sz. 64-68. p.

 

Fehér Klára:

Hősök és kalandok ifjúsági irodalmunkban. =Irodalmi Újság, 1952. 24. sz. 8.p.

 

Fehér Klára:

Az iskolaábrázolása az ifjúsági irodalomban. =Csillag, 1952. 24. sz. 8. p.

 

Fehér Klára:

Új könyveket az ifjúságnak. =Irodalmi Újság, 1951. 1. sz. 3.p.

 

Földes Anna:

Az idei könyvnap ifjúsági irodalmunk szolgálatában. =Szabad Ifjúság, 1950. 13. P.

 

Gaál Mózes:

Az  ifjúság és a regényolvasás. =Pozsonyi Katholikus Gimnázium Évkönyve, 1894. 371-372. p.

 

Gabona Béla:

A falusi gyermek olvasmányai. =Néptanítók Lapja, 1942. 24. sz.  1183-1184. p.

 

Gábor Emil:

Iskolai Könyvtár – Diákkönyvtár. =Köznevelés, 1958. 16. sz. 385_386.p.

(A sorozat eddig megjelent tagjainak felsorolásával és kiadási adataival.)

 

Gábor Géza:

Mit olvassanak leányaink? Győr, 1940. 12. p.

 

Geisswein Sándor:

Az irodalom nevelő hatása. Népnevelő, 1909. XIX. sz.

 

Geöcze Sarolta:

Viták az ifjúsági irodalomról. =Országos Polgáriskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1941. 10. sz. 379-382. p.

 

Geréb György:

A szegedi és szeged környéki általános iskolák felsőosztályos tanulóinak viszonya az olvasáshoz.  Szeged, 1950.

 

Geréb László:

Olvassunk, vagy ne olvassunk ponyvát? =Március 15, 1948. 14. Sz. 15. p.

 

Gerlóczi Lajosné:

Legkisebb olvasók irodalmáról. =Irodalmi Újság, 1953. 15. sz. 4 p.

 

Goiten György:

Mit olvasnak a kereskedelmisták? Kaposvár, 1937.8. p. (Klny. A Kaposvári Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola 1936/37. évi Értesítőjéből.)

 

Gombos Albin:

Észrevételek az ifjúsági irodalommal kapcsolatos kérdésekhez. =Magyar Művelődés, 1926. 6-8. p.

 

Gonda Géza:

Mi után érdeklődik a gyerek Mi a legkedvesebb olvasmányod.? =A Gyermek,  1914. 167-168. p.

 

Graff György:

Van még egy ötletünk…Indítsanak olcsó Diákkönyvtár sorozatort. =Március 15, 1948. 6. Sz. 8-9. p.

 

A gyernekirodalom kérései a továbbképzésben résztvevő általános iskolák 1-4.  osztályában tanítónevelők számára. Bp.1951.  151 p.

 

Győri György:

Utazás a ponyva körül.=A Könyv, 1955. 10.sz.

 

Haas Károly:

Az ifjúsági irodalomról. =Irodalmi Újság, 1952. 9. sz. 1-2.p .

 

Hárs László:

Az ifjúsági regényhős. = Csillag, 1953. 6. sz. 904-906. p.

 

Harsányi István:

A gyermekolvasó élménytárskeresése. =Olvasó gyermekeink. Szerk.

Harsányi István. Bp. 1957. 126-132.p.

 

Harsányi István:

Egy fiúgyermek olvasmányai a preoubertástól a pubertásba való átmenet évében. (Klny. Pszoicholgóiai tanulm,ányok 1.) NBp. 1958. 229-238. p.

 

Harsányi István:

A történet, a népmese és a gyermekvers szerepe a gyermek olvasóvá nevelésében. Bp. 1958. 18 p.

 

Harsányi  Isván:

Az „Egri csillagok” feldolgozása  ifjúsági könyvankéton. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp.1957. 155-163. p.

 

Harsányi István:

Egy leány olvasás iránti érdeklődésének alakulásaa a serdülés előtt  és a serdülés idején. =OLVASÓ GYERMEKEINK.Szerk. Harsdányi István. Bp.1957. 180-189. p.

 

Harsányi István:

A könyvankétok szervezésének kérdéséhez. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957. 148-152.p.

 

Harsányi István :

Mennyit olvassanak gyermekeink. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi istván, Bp. 1957. 119-125. p.

 

Harsányi István:.

Miért kiváló gyermekverskötet Weöres Sándor „Bóbitá”-ja. =Olvasó  gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957. 60-98. p.

 

Harsányi István:

Miért kiváló ifjúsági regény az „Egri csillagok?” Bp. 195? Áll. Gyermeklélektani Intézet soksz. 83 p.

 

Harsányi István:

Milyen olvasásteljesítésre képesek az általános iskola első osztályos tanulói. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957. 99-118. p.

 

Harsányi István:

Néhány megjegyzés három kedvelt ifjúsági műfajhoz. Bp. 1958. 10 p.

 

Harsányi István:

Néhány szó az olvasónaplóról. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957.  139-147. p.

 

Harsányi István:

Az olvasmányok hatása egy fiúgyermek természettudományos érdeklődésének kibontakozására. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp.1957. 164-179. p.

 

Harsányi István:

Az olvasmányok megértésének szintjei. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957. 133-138.p.

 

Harsányi István szerk.:

Olvasó gyermekeink. Bp. 1957. 302.p.

 

Harsányi István:

Olvasónapló az általános iskolában. =Köznevelés, 1952. 1. sz. 19-21.p.

Harsányi István:

Az olvasóvá nevelés néhány kérdése. =Pedagógiai Szemle,  1954. 1.  sz.

 

Harsányi István:

Törődjünk gyermekeink olvasásával. Család és Iskola, 1953. 2.sz. 12-15.p.2

 

Havas István:

Ifjúsági irodalmunk. =Országos Polgáriskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1925. 1-2. sz. 72-73. p.

 

Hegedűs Géza:

Ifjúsági irodalmunk feladatai. =Csillag, 1952. 5. sz. 594-600. p.

 

Hegedűs Zoltán:

Az ifjúsági irodalom vitája után. =Irodalmi Újság, 1952. 10. sz. 7. p.

 

Hogyan szoktassuk rá az ifjúságot az önálló olvasásra? =Munkaerőtartalék, 1951. 2. sz. 70.p.

 

Horváth István:

Levél a sajtó felhasználásának fontosságáról. =Iparitanulóképzés,  1953. 4. sz. 11.p.

 

Horváth János:

Az ifjúkorban szokásos regényolvasásról. Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Értesítője 1869. 3-9. p.

 

Ifjúsági irodalom szerepe a nevelésben. (Szovjet tanulmányok.) Bp. 1951.

 

Irodalmi hatás feltételei. Vita az ifjúsági irodalom  kérdéseiről. =Irodalmi Újság, 1953. 5. sz. 5. p.

 

Jakab Zoltán – Tornyai Károly – Major Judit:

Barátom a könyv.. Ifjúsági irodalmi pályaművek. Hódmezővásárhely, 1958. 23 p. Bp.

 

Jeney János:

Az ifjúsági irodalom. Veszprém, 1940. 18 p.

 

A jó könyv munkánk segítője. Ifjúsági olvasómozgalom indul szeptember elején. =Szabad Ifjúság, 1950. 26. Sz. 8-9. p.

 

Kacsuk Miklós:

Harcos könyveket kérünk az Ifjúsági Könyvkiadótól. Földeák János: Az  Ifjúsági Könyvkiadó válasza egy ifjúmunkás levelére. =Szabad Ifjúság, 1950. 36. Sz. 10. P., 37. Sz. 10. P

 

Kalmár Ernő:

A gyermekirodalom egyik műfaja: a történet.

=Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp.1957. 38-48.p.

 

Kalmár Ernő:

Az irodalom nevelőhatásának tanulmányozásához. Bp. 195? Áll. Gyermeklélektani Intézet soksz.  27 p.

 

Kalmár Ernő:

Magyar népmesék az óvodában. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957. 49-59.p.

 

Kalmár Ernő:

Móricz Zsigmond gyermekirodalmi munkássága.  =Gyermeknevelés, 1952.  11. sz. 345-348.p.

 

Kardos László:

A gyermek és a könyv. =Köznevelés, 1948. 7. 128-129. p., 8. sz. 153-156. p.,  9. sz. 178-179. p., 10. sz. 215-217. p., 12. sz. 269-271. p.

 

Kenyeres Imre:

Ifjúsági irodalmunk. =Embernevelés,  1947. 11. sz.

490-494. p.

 

Kepes  Ágnes:

Serdülú gyermekek olvasmányai. Bp.  1958. 12 p.

 

Kiss Tamás:

Móricz Zsigmond 25-ik, Petőfi 62-ik, József Attila 69-ik a legolvasottabb írók listáján. =Ifjúság, 1947.12. sz. 4. p

 

Kopré József:

Olvasnak a kőbányai gyerekek. =Köznevelés, 1958. 21. sz. 500.p.

 

Kőrösi Henrik:

A gyermek és a könyv. =Néptanítók Lapja, 1925. 29-30. sz. 1-3. p.

 

Kőrösi Henriki:

Az ifjúsági irodalom és a tanítóképzés. =Néptanítók Lapja, 1936. 11-12. sz. 1-2. p.

 

Krassó György:

Ifjúsági iraodalom tegnap és ma. =Március 15. 1948. 12. Sz. 16. P.

 

Krebsz Ernő:

Az ifjúsági olvasmány. =Fogarasi Állami Főgimnázium Értesítője, 1907. 611. p.

 

Kugler Rezsőné:

Hogyan szerveztem meg, a nyári könyvolvasást. =Iparitanulóképzős,  1954. 7. sz. 30.p.

 

Lakatos László:

A gyermek házi olvasmányai. =Néptanítók Lapja, 1933. 11. sz. 367-370. p.

 

Lengyel Dénes:

Jó könyvet az ifjúságnak. =Alsótagozati Oktatás-Nevelés, 1957. 8. sz. XVIII. p.

Melléklet a Köznevelés, 1957. 8. számához.

 

Lengyel József. A mese nevelő hatása. =Alsótagozati Oktatás Nevelés, 1955. 18. sz. II-IV. p.

 

Ligeti Béla:

Mit mond a könyveiről maga az ifjúság. =A Jövő Útjain, 1934. márc. -ápr. 50. p.

 

Makár Ilona:

Milyen irodalom legyen az óvodákban. =Gyermeknevelés, 1950. 12. sz. 27-30. p.

 

Mérei Ferenc:

A művelődés mostoha ygermekei. =Valóság, 1947. 7. Sz. 530-537. p.

 

Miklós Edit:

A nő és az irodalom. =Nemzeti Nőnevelés, 1905. 408-415. p.

 

Murányi Kovács Endréné – Kabai Zoltánné:

Egy ismeretterjesztő könyv olvasásának hatása 11-12 éves tanulók természettudományos fogalmainak és gondolkodási készségeinek fejlődésére.  Bp. 195?, Áll. Gyermeklélektani Int. Soksz. 44 p.

 

Nagy József:

Mit szeretnek a tanulók olvasni. =Magyar Paedagógia, 1910. 556-563. p.

 

Nagy József:

Az irodalmi érzék   fejlődése a gyermekben. =Magyar Paedagogia, 1911. 634. p.

 

Nagy László:

Küzdelem a ponyvairodalom és a rémregények ellen. =Népmívelés, 1906. I. 172. p.

 

Nagy László:

Mese a kontyosról és néhány szó általában a gyermekmeséről. =A Gyermek, 1925. 113-114. p.

 

Nagy Miklós:

Ifjúságunk és a könyv. =Nevelésügyi Szemle, 1938. 359-363. p.

 

Nagy Miklós: A könyv és a best-seller. =Tudományegyetem, 1953. 4. sz.

 

Nógrády László:

A mese. I. A gyermekmese. Bp. 1917.

 

Nógrády László:

A ponyvairodalom és a gyermek. =Magyar Nőegyesület Lapja, 1911. 5. sz.

 

Nógrády László:

Impresszionalizmus a gyermekjátékban és irodalomban. =A Gyermek, 1911. 363-370. p.

 

Nógrády László:

A gyermek és a mese. =A Gyermek, 1914. 337-356., 416-448. p.

 

Nógrády László:

Tudományos ifjúsági irodalmunk. =A Gyermek, 1916. 600-609. p.

 

Nógrádi László:

Ifjúsági irodalmunk. =A Gyermek, 1917. 208, 354-372. p.

 

Nógrády László:

Az új ponyvairodalom. =A Gyermek, 1918. 150-152. p.

 

Nyíreő Éva:

A mai ifjúság olvasmányai és a túl korai olvasmányok veszedelme. =A Jövő Útjain, 1938. 1. sz. 5-13. p.

 

Níreő Éva:

Az ifjúsági olvasmányok és az otthon. =A Jövő Útjain, 1934. márc. ápr. 38. p.

 

Olvasó gyermekeink. Tanulmányok és cikkek az irodalmi nevelés köréből. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957. 302 p.

 

Olvasómozgalom az általános iskolában. =Köznevelés, 1954. 18. sz. 325-326.p.

 

Az olvasómozgalom könyvei. Sándor András: Huszonnégyen kezdték c. mű feldolgozása. =Köznevelés, 1951. 18. sz. 775-776. p.

 

Passuth László:

Írók az iskolában. =Köznevelés, 1946. 19. Sz. 15. P

 

Pálfalvi István:

Kiegészítő tankönyv a tanítóképzők   1.és 4. osztályai számára. Bp. 1953. 46 p.

 

Pálfalvi István:

A ponyvairodalom néhány sajátosságának egyezése a mese- és gyermekirodaloméval.  =Magyar Nyelv és Irodalom Tanítása, 1958. 4/5. sz. 18-23. p.

 

Petrolay Margit, W.:

Verses mesekönyvekről. =Pedagógiai Szemle, 1952. 1. sz. 182-185. p.

 

Pásztor József:

Tud-e a népiskola a jó könyvre nevelni. =A Jövő Útjain, 1934. 2. sz. 56-58. p.

 

Pekri Pekár Károly:

A tanulók házi olvasmányairól. =A Gyermek, 1911. 29-31. p.

 

Pintér Jenő:

A középiskolai ifjúság legkedvesebb olvasmányai. =Magyar Művelődés, 1924. 65. p.

 

Prohászka János:

Mit olvas a mai ifjúság. =Magyar Nyelvőr, 1951. 2. sz. 141-144. p.

 

Prohászka János:

A természet ismertetése az ifjúsági irodalomban. =Magyar Nyelvőr, 1952. 2. sz. 127-130. p.,

 

Radnóti Dezsőné:

Leányaink és olvasmányaik. =Család és Iskola, 1908. 7-9. sz.

 

Reininger  József:

Ponyva az iskolában. =Országos Polgáriskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1942. 12. sz. 412-414. p.

 

Remess Kázmér:

Az olvasmányok megválasztásáról. =Szabadkai Római Katolikus Gimnázium Értesítője, 1856. 1-6. p.

 

Réti Laura:

Egy kültelki iskola olvasótermében. =Te Gyermeked, 1948. 1. sz. 2. p.

 

Révay György:

Mit és mit ne olvassunk? =Debreceni Kegyesrendi Gimnázium Értesítője, 1884. 1-17. p.

 

Rónaszegi Miklós:

Egy elhanyagolt műfaj. Az ifjúsági ismeretterjesztő irodalomról.

=Természet és Technika, 1953. 8. sz. 509-510.p.

 

Sebestyén György:

Húsz esztendő  ifjúsági irodalma. =Új Szántás, 1947. 8. Sz. 454-457. p.

 

Seres József:

Az ifjúsági irodalom a nevelés szolgálatában. Bp. 1953. 23 p.

 

Surányi Imre:

A serdülő ifjúság sajtója. =Köznevelés, 1949. 4. Sz. 75-77. p.

 

Seres József:

A felszabadulás utáni magyar ifjúsági irodalom áttekintése és felhasználása az iskolai oktató-nevelő munkában. =Pedagógiai  Szemle, 1953. 1-2.sz. 117-137.p.

 

Seres József:

Hogyan neveli gyermekeinket az olvasómozgalom. =Család és Iskola, 1952. 2. sz. 32-35. p.

 

Seres József:

Hogyan szervezzünk témaestet? =Köznevelés, 1952. 1. sz. 24-25. p.

 

Seres József:

A nagy írók estéjének megszervezése. =Köznevelés, 1952.  5. sz. 148-149. p.

 

Seres József:

Olvasómozgalom iskoláinkban.  =Köznevelés, 1951. 23. sz. 935-936. p.

 

Schőner Ferenc:

Gyermekirodalom . =Néptanítók Lapja, 1935. 24. sz. 937-939. p.

 

Simó Jenő:

Irodalom az iskolában. =Irodalmi Szeme, 1949. 3. Sz. 14-15. p.

 

Simó Gyula:

Javítsuk meg, fejlesszük tovább a sajtólevelező mozgalmat iparitanulóink között. = Munkaerőtartalék, 1952. 3. sz. 29-30. p.

 

Szabó D. Béla:

A  jó könyvek megkedveltetésével harcoljunk a destruáló irodalom ellen. = Dunántúli Tanítók Lapja, 1938. 21., 222. sz., 381-382., 396-397. p.

 

Szanyi Gyula:

Tapasztalataim a könyv nevelő-erejéről. =Iparitanulóképzés, 1954. 11. sz. 18-20.p.

 

Szávai Nándor:

Könyvvel az ifjúság szellemi felemelkedéséért. =Ifjúság, 1947. 5. Sz. 2. p.

 

Szende Aladár:

Ankét az ifjúsági irodalomról. =Köznevelés, 1948. 12. Sz. 280. p.

 

Szondy György:

A modern iskola és az  ifjúság olvasmányai. Bp. 1935. 61 p.

 

Szöllősy Tibor (összeáll.)

Mit olvassanak az általános gimnáziumok tanulói? Miskolc, 1955. 40 p.

 

Szüdi György:

Ifjúsági irodalmunk kérdéseihez. =Irodalmi Újság, 1951. 14. sz. 7. p.

 

Tamás Kálmán:

A kiirtott ponyva helyes pótlása. =Magyar Paedagia 1942. 1-3. sz. 89-91. p.

 

Tamás Kálmán:

A történelmi regény pedagógiai értéke. =Magyar Paedagogia, 1943. 3-4. sz. 237-239. p.

 

Teknős Péter:

Ifjúsági irodalmunk jövője. =Irodalmi Újság, 1953. 1. sz. 5. p.

 

Tóth Béla:

A gyermek és a könyv. Milyen könyvekkel lássuk el az iskoláskor előtti gyermekeket? =Család és Iskola, 1956. 2. sz. 2. p.

 

Tóth Béla:

A gyermek és a könyv. A gyermek önálló olvasóvá fejlődése. =Család és Iskola, 1956. 4. sz. 7. p.

 

Tóth Béla:

A gyermek és a könyv. A 10-14 éves gyermek olvasása és olvasmányai. =Család és Iskola, 1956. 5. sz. 11.p.

 

Tóth Béla:

A gyermek és az irodalom.  Bp. 1955.

 

Tóth Béla:

A gyermek és a könyv kapcsolatának alakulása. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957.  8-37. p.

 

Tóth Béla:

Ifjúságunk és a ponyvaolvasmányok. =Olvasó gyermekeink. Szerk. Harsányi István. Bp. 1957.  259-289. p.

 

Tóth Béla:

Az irodalmi érdeklődés kibontakozásaa a 3-4. osztályban. =Alsótagozati Oktatás-Nevelés, 1956. 2. sz. (Melléklet a Köznevelés, 1956. 2. számához.

 

Tóth Béla:

Az irodalmi érdeklődés  nevelése azifjúkorban. =Család és Iskola, 1956. 6. sz. 5. p.

 

Tóth Béla:

Az olvasási kedv ébresztgetése az I-II. osztályban. =Alsótagozati Oktatás-Nevelés, 1955. 24. sz. VI-VII. p. Melléklet a Köznevelés, 1955. 24. számához.

 

Tóth Béla:

Az olvasómozgalom megszervezése nyáron. =Köznevelés, 1952. 12. sz. 384-386. p.

 

Tóth Béla:

A tanulóifjúság ponyvaolvasásáról. =Köznevelés, 1957. 4. sz. 94-95. p.

 

Tóth B. Zoltán:

A gyermek és az irodalom. Milyen hatással vannak a kalandos tárgyú könyvek és elbeszélések a 10-14 éves gyermekre? =Cselekvés Iskolája, 1840-1941. 1-4. sz. 13-21. p.

 

Tóth Rezső:

Leányolvasmányokról. =Nemzeti Nőnevelés, 1906. 246-258. p.

 

Újvári Lajos:

A diák olvasmányai. =Magyar Szemle, 1936.  XXVIII. k. 54-63. p.

 

Újvári Lajos:

A mai gyermek és a könyv. Bp. 1936. 72 p.

 

Vajda László:

Az irodalmi nevelés útján. =Pedagógiai Szemle, 1955. 2. sz.174-198. p.

 

Varga Balázs:

Hazafias gyermekköltészet száz évvel ezelőtt. =Csillag, 1952. 8. sz. 968-981. p.

 

Várjuk íróinktól az új ifjúsági irodalmat. Vita az Írószövetségben. =Szabad Ifjúság, 1950. 33. Sz. 9. P.

 

Vécsey Benedek:

Mit kell a tanuló ifjúságnak magán óráiban olvasnia és hogyan? =Podolini Kegyesrendi Gimnázium Értesítője, 1877.

 

 

Vincze László:

Ifjúsági irodalom – ifjúság és irodalom. =Magyar Nyelvőr, 1948. 4. Sz. 186-187. p.

 

Vincze László:

Kísérlet az irodalom megszerettetésére. =A Jövő Útjain, 1937. 4. sz. 112-113. p.

 

Weszely Ödön:

Robinson, mint ifjúsági könyv. =Magyar Paedagogia, 1900. 623-632. p.

 

Zsák Wilfried:

A Fővárosi Könyvtár és ifjúsági olvasói. Bp. 1937. 29 p.

 

Zsidi Gyuláné:

Az iskolaelőtti kor irodalmáról. =Köznevelés, 1949., 23. Sz.  661-662. p.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: