Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Konferenciafelhívás: Az olvasás össztantárgyi feladat

Nyomtatási nézet

Tisztelt Pedagógusok, Könyvtárosok, Tisztelt Kollégák!

A közhiedelemben (de még a pedagógusok körében is) elterjedt nézet, hogy az olvasás fejlesztése szinte kizárólag a szépirodalmi művek olvasását, olvastatását jelenti. Valójában az olvasásfejlesztés ennél jóval tágabb tevékenységi kört ölel fel. A különféle szaktárgyakban kiadott olvasási feladatok elvégeztetésével a szövegértés legalább olyan hatékonyan fejleszthető, mint a magyarórán. Az olvasásfejlesztés tehát a tantestület egészének felelőssége! E kérdéskört tisztázandó, a Magyar Olvasástársaság (hunra) a NymE Savaria Egyetemi Központtal, a Berzsenyi Dániel Könyvtárral, a sek Egyetemi Könyvtárával, a Könyvtárostanárok Egyesületével összefogva Az olvasás össztantárgyi feladat címmel 2011. május 13–14-én országos szakmai konferenciát szervez Szombathelyen.

A pedagógusok, a pedagógusképző intézmények oktatói és a könyvtárosok széles körei számára szeretnénk jó példák sorával bizonyítani, hogy az olvasási készségek fejlesztése korántsem csak a tanítók vagy a magyartanárok felelőssége. Ezért ezúttal nem a szépirodalom oktatása lesz a központi téma – noha nyilván ez is szóba kerül majd –, hanem minden más! A természettudományoktól a testnevelésig, a társadalomtudománytól a vizuális kultúráig és a zeneoktatásig. Vagyis a konferenciánk éppen a szépirodalmon kívüli területek olvasásfejlesztő hatására, a felfedező, információszerző olvasási stratégiákra, s azon belül is a főként természet- és társadalomtudományi tantárgyak ilyen jellegű szerepére koncentrál.

Reményeink szerint a jó példák sorának bemutatásával a konferencia hatékonyan hozzájárul majd a pedagógus-, valamint könyvtárosképzések és -továbbképzések szellemének megújításához is.

A kétszer félnaposra tervezett szakmai programban péntek délután (május 13.) plenáris előadások sorát hallgatjuk és vitatjuk majd meg, szombat délelőtt pedig (május 14.) 8.30 és 13.00 között a szekciókban folytatjuk a téma kifejtését. Szakmai programunkra főként gyakorló pedagógusok és könyvtárosok jó gyakorlatának, kísérleteinek bemutatását várjuk. Az említett fő témán belül az alábbi témakörökben lehet előadással, szekciószervezési javaslattal jelentkezni:

  1. A nat, a kormányrendeletek, tantervek szövegértéssel kapcsolatos irányelvei
  2. Olvasásfejlesztés és tehetséggondozás
  3. Olvasásfejlesztés, szakszöveg olvasása – a szakórákon
  4. A könyvtár szerepe az olvasásfejlesztésben (szakkönyvek, szakfolyóiratok, internet)
  5. Mérések, teszteljárások, kutatásmódszertan
  6. Sikeres fejlesztési módszerek az iskolán kívül
  7. Olvasásfejlesztés és szakképzés

Az előadások 20 percesek. Az előadásokon túl – érdeklődés esetén – lehetőséget szeretnénk nyújtani minden pedagógusnak és könyvtárosnak, hogy amennyiben kipróbált, sikeres olvasásfejlesztési módszerről szeretne hírt adni, ezt műhelymunka keretén belül megtehesse.

Jelentkezés és tartalmi kivonatok

A jelentkezés feltétele a téma, az előadás vagy műhelymunka címe, max. fél oldalas (900 karakteres) összefoglaló leírása. A jelentkezések beérkezésének határideje: 2010. február 10., a jelentkezéseket a konferencia.hunra@gmail.com címre várjuk. Az e-mail üzenetrészében a következő adatokat kérjük megadni: név, munkahely, e-mail cím, postacím, telefonszám, továbbá előadási szándék esetén az előadás címe. Az előadás vagy műhelymunka tartalmi kivonatát névtelenül kell az üzenethez csatolni ms-Word és pdf formátumban. Az elfogadott előadások és műhelymunkák tartalmi kivonatai legkésőbb 2010. március 1-jétől lesznek láthatóak a konferencia honlapján (www.hunra.hu). Az előadókat az elbírálásról e-mailben is értesítjük.

Részvételi díj

A részvételi díj pontos összegéről a jövő év legelején adunk tájékoztatást. A Magyar Olvasástársaság (hunra) tagjai kedvezményekben részesülnek. A részvételi költségek befizetésének határideje: 2011. március 20.

További információk

A plenáris előadásokról, a konferencia programjáról és a szálláslehetőségekről 2011. január végén, második körlevelünkben fogunk pontosabb információval szolgálni. A tudnivalókat a konferencia webhelyén is közzétesszük.

A konferencia válogatott anyagát lehetőségeink szerint tanulmánykötetben fogjuk publikálni.

A konferencia szervezőbizottságának tagjai: Borosné Jakab Edit, Fűzfa Balázs, Imre Angéla, Köntös Nelli, Nagy Attila, Pallósiné Toldi Márta.

Szeretettel várjuk Szombathelyen 2011 májusában!

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: