Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Jáki László: A könyvtár a művelődés hagyományos bázisa

Nyomtatási nézet

Interjú Csányiné Lukács Emesével, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének könyvtárosával

Folyóiratunk előző számaiban olyan fiatal olvasók csoportjaival foglalkoztunk, amelyek valamilyen oknál fogva az olvasás terén hátrányos helyzetűek. Így jutottam el Csányiné Lukács Emese őrnagyhoz, aki a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének sajtóreferense és könyvtárosa Tökölön. Mivel olvasóink többsége ritkán találkozik ilyen feladatokat ellátó intézménnyel, megkértem az őrnagy asszonyt, hogy röviden ismertesse az intézmény történetét és munkáját.

A tököli táborba 1963 júniusában 3 rabszállító gépkocsival 71 fiatalkorú elítélt érkezett. Ezzel kezdetét vette a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének története. A fiatalkorúak kezdettől fogva fogház és börtön fokozatban töltik itt a büntetésüket. Bár nagyon összetett a kép. A fiatalkorúak 21. életévükig vannak Tökölön elhelyezve, ezt követően nagykorú körletre vagy más intézetbe kerülnek. Tökölön is akad 12-15 évet letöltő fiatalkorú, de az átlagos büntetési tétel 3 év.

Mint laikus feltételezem, hogy az intézmény egyik legfontosabb feladata: hogy az elítéltek büntetésük letöltése után visszatérve a társadalomba megállják a helyüket. Milyen lehetőségeik vannak erre?

A büntetés-végrehajtás bárhol a világon akkor sikeres, ha nem lesz bűnismétlő a fogvatartott, nem lesz „visszaeső”. Ebben segíthet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat. Ha a fogvatartottnak nincs hová szabadulnia, mert nem várja őt a család, akkor átmeneti szállást keresnek számára, valamint a személyes okmányainak beszerzésében is tudnak segítséget nyújtani.

Mivel elmondásából tudom, hogy a nevelésnek nagy szerepe van abban, hogy a fiatalok a társadalomba – csúnya szóval – visszailleszkedjenek, kérem, mondja el, milyen megoldások állnak rendelkezésükre?

A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben alkalmazandó szankciókkal kapcsolatban a törvény speciális alaptételként jelöli meg, hogy azok célja nem elsősorban a megtorlás, hanem a fiatalkorúak helyes irányú fejlődésének segítése. A speciális prevenció alapvető eszköze a nevelés. Mindezen elvárások teljesüléséhez eszközként jelenik meg az intézetben az oktatás és a képzés, a műveltséget, fizikai képességet, művészeti tehetséget, sport, szakköri és egyéb lehetőségeket összefoglaló szabadidős tevékenység.

A fogvatartottak iskolai végzettsége, előképzettsége, alacsonyabb a társadalmi átlagnál, amely jelzi, hogy a bűnelkövetők többségénél, a normál szocializációs folyamatokban zavarok keletkeztek. Intézetünkben jelentős azoknak az elítélteknek az aránya, akik nem fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, és nagyon alacsony a középfokú végzettségűek száma.

Az általános iskolai tanulmányok befejezésének lehetőségét éppen ezért minden fogvatartott számára biztosítjuk, akár előzetes letartóztatásban van, akár jogerősen elítélt fiatalkorú vagy felnőttkorú. Intézetünk együttműködik a Humán Pszciho 2002 Kft. Pannon Oktatási Központ Pedagógiai Szakszolgálattal, ennek megfelelően a fogvatartottak végzettsége, bizonyítványa már nem utal vissza büntetés-végrehajtási múltjukra. Évente mintegy 200 fogvatartottat sikerül beiskoláznunk, közülük 150-160 fiatal kap bizonyítványt. A 2010/2011-es tanévben 205-en kezdték meg tanulmányaikat oktatási intézményünkben.

Az általános iskola befejezése után lehetőséget biztosítunk gimnáziumi tanulmányok folytatására, különböző szakmák elsajátítására, szakmaszerzésre. Az elítéltek szakmai képzésével szemben elvi követelményünk a munkaerő-piaci igények figyelembevétele.

A Büntetés-végrehajtási kódex az elítélt jogaként határozza meg azt, hogy szabadidejében igénybe veheti a büntetés-végrehajtási intézet művelődési és sportolási lehetőségeit. A művelődési lehetőségek közé sorolható a könyvtár, a tömegkommunikációs eszközök használata, az ismeretterjesztő előadásokon való részvétel.

Ebből a szempontból – s ez lenne folyóiratunk olvasói szempontjából a legérdekesebb – milyen szerepe van a könyvnek, illetve a könyvtárnak?

Az elítéltek művelődésének hagyományos bázisa a könyvtár. Súlya ugyan csökkent a tömegkommunikációs eszközök elterjedésével, de még mindig számottevő azoknak az elítélteknek az aránya, akik rendszeres olvasói az intézeti könyvtárnak, ahová a fogvatartottak hetente, egyórás időtartamban látogathatnak. Csaknem 8000 kötetünk van. A könyvek száma folyamatosan változik, hiszen az állománygyarapítás vásárlással, adományozás útján, önkéntes felajánlásokkal történik. Legutóbb a Pest Megyei Könyvtár nka pályázatán nyertünk 200 ezer forintot könyvvásárlásra. Vegyes a felhozatal a könyvek tartalmát illetően. Sok idegen nyelvű, német és angol könyvet is találunk a polcokon, melyek többnyire adományozás útján érkeztek intézetünkbe.

A legkedveltebbek a bestseller könyvek, Leslie L. Lawrence (Lőrincz L. László), Robin Cook, Rejtő Jenő írásai. Keresik a szerelmes regényeket, verseket, különösen a fiatalkorúak. Sokan érdeklődnek a krimik, a romantikus regények iránt. A nagykorúaknál Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Franz Kafka, Robert Merle írásai tartanak érdeklődésre számot. Sokan szeretnének nyelvet tanulni, ezért többen érdeklődnek az angol, a német, a spanyol, a francia és az olasz nyelvtankönyvek felől.

Számos vetélkedőt szervezünk a könyvtár keretein belül, történelmi vetélkedőt, Ki mit tud?-ot, uniós versenyt, vers- és novellaíró-versenyt, bibliai vetélkedőt. Szójátékokkal, Tabu és Activity társasjátékokkal próbáljuk fejleszteni a szókincsüket, kifejezőkészségüket. A szabadidő hasznos eltöltésében is szerepet játszanak ezek a játékok, melyeket egyaránt kedvelnek a fiatal- és a nagykorúak. A fogvatartottak között számos tehetség van, akiknek korábbi életkörülményei nem tették lehetővé kreativitásuk kifejeződését, vagy éppenséggel elfojtották azt. Ezeknek az elítélteknek segítséget kell nyújtanunk az önértékelés, az önbizalom erősítéséhez, a tétlen időtöltés hasznos, alkotó aktivizálásához. Sok a tehetséges rajzoló, ők a könyvtárban rajztémát keresve albumokat lapozgatnak és kikölcsönzik azokat. Novella-, vers- és dalszövegíró-versenyekre, pályázatokra is jelentkeznek a könyvtáros nevelőnél. Filmklubok, zenehallgatás, kulturális programok megrendezésének is a könyvtár a színtere. Külsős előadókat és vendégeket is előszeretettel hívunk meg egy-egy élménybeszámolóra. Például augusztusban nagy sikere volt a nagykorú fogvatartottak körében a Magyar Televízió egyik hajdani neves műsorvezető-szerkesztőjével, Bayer Ilonával szervezett beszélgetésnek, mely program a Volt egyszer egy Híradó, volt egyszer egy Televízió címet viselte.

Köszönöm a beszélgetést.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: