Olvasás Portál

lovári  |  english

Hanlon: Dory sorozat

Mészáros Eszter: Könyvpárbaj negyedikeseknek

2018. szeptember 25.

Mészáros Eszter gyermekkönytáros, Kecskés Gyula Városi Könyvtár, Püspökladány

Könyvpárbaj negyedikeseknek

Dory fantáziája elszabadul

 

A játék meghatározó tevékenységi forma a gyermekek életében. Alkalmat teremt a világ megismerésére, viselkedésminták elsajátítására, ismeretek szerzésére, készségek és képességek fejlesztésére. Irodalmi kihívásunk a résztvevők versenyszellemére, együttműködési készségére alapozva egy irodalmi mű megismerése által megszerzett ismereteik felelevenítését célozta meg.

Az olvasmány eseménytörténetére, szereplőire vonatkozó ismétlő kérdéseink a gyermekek emlékezőképességét épp úgy próbára tette, mint az általános műveltségi témakörbe tartozó feladványaink. Változatos munkaformával igyekeztünk rendezvényünk mozgalmasságát , intenzivitását fenntartani, így verbálisan és írásban megoldható feladatok követték egymást, mozgásos elemekkel kiegészítve.

A forgatókönyvben - egyes feladatokhoz -,  rögzített készségek és képességek fejlesztését célzó feladataink elnyerték a gyerekek és a felkészítő pedagógusok tetszését. 
Hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvényünk az egy településen működő, azonos korosztályú általános iskolások együttes játékát célozza meg, bár középiskolásokra is adaptálható megfelelő olvasmányválasztással. A rendezvény kapcsolatépítésre és csapatépítésre  épp úgy alkalmas, mint, intézmények együttműködésének erősítésére.

A vetélkedőről

A településünk általános iskolái között lezajló irodalmi kihívásunkat az a szándék hívta életre, hogy az azonos korosztályú gyermekeket versenyszellemükre hagyatkozva olvasásra ösztönözzük. Kerestünk egy olyan művet, amelynek szereplői azonosulási lehetőséget hordoznak, érdekes kalandokba keverednek, vagy éppen burkolt tanulságaival olvasói személyiségformálásához járulnak hozzá.

Bár a vetélkedő a mű teljes ismeretére alapoz, a minél nagyobb számú résztvevői hajlandóság érdekében célszerű megelőző akciók során felkelteni az érdeklődést az adott olvasmány iránt. Pl.:

 • Könyvajánlást készíteni,
 • borítóját mulatságos fülszövegekkel kifüggeszteni az iskolák forgalmas helyein (ebédlő, büfé),
 • részleteit beolvasni az iskolarádióban,
 • könyvjelzőt készíteni,
 • QR kóddal megkerestetni,
 • vagy rendhagyó irodalom óra keretében részleteit felolvasva játékos foglalkozás keretében kíváncsiságukat fokozni és a folytatás megismerésére ösztönözni.

Ez utóbbi  megoldást azért is támogatjuk, mivel így már részben a résztvevők körét is körvonalazhatjuk, Minden bizonnyal kellő motivációval a foglalkozáson résztvevő gyerekek közül állítható majd össze az iskoláját képviselő csapat.

Pontszerző játékos délelőttünkre évente más és más iskolában kerülhet sor, amely ezáltal házigazdaként még inkább magáénak érezheti majd az adott rendezvényt, illetve kellő számú szurkológárdát tud biztosítani, s ezáltal nagyban hozzájárulni a hangulat fokozásához. Az intézményeket egy-egy hat fős csapat képviselje, akik a megmérettetés előfeltételeként az adott olvasmányt előzetes megismerik. Elolvassák és egy önkéntes felkészítő pedagógus segítségével értelmezik. Ez utóbbi személyt minden esetben javasoljuk közreműködőként megnyerni és érdekeltté tenni a sikeres lebonyolítás érdekében.

A célcsoportunk olvasmányonként változó lehet, de jelen mű esetében a negyedikes korosztályt javasoljuk.  Időtartamát tekintve: 2 x 45 perc álljon rendelkezésükre a nyugodt játékmenet biztosítására, rövid szünettel megszakítva.

Célunkként:

 • a műre épülő élményközpontú irodalmi játékot,
 • a tanulók olvasási- és
 • szövegértési képességének fejlesztését és
 • az olvasás népszerűsítését jelöljük meg.

 

Miért pont Dory?

Aktuális olvasmányunk kiválasztásánál szempontként fogalmaztuk meg, hogy terjedelmében a kiválasztott korosztály olvasási képességeihez igazodjon és legyen illusztrált. Képeivel kedvesen, mulatságosan nyerje meg olvasót, tipográfiájában illeszkedjen a mai kor könyvkiadási szokásához, szövegbuborékaival, betűelrendezésével tovább erősítve annak olvasóbarát jellegét. Ezen általunk előbb felvázolt kívánalmaknak tökéletesen megfelelt Hanlon, Abby: Dory fantáziája elszabadul (Bp., Babilon, 2016. 152 p.) című könyve.

 

 

A megvalósulás tapasztalatai

Partnerként olyan iskolát szólítottunk meg, amelyben iskolai könyvtár működik és a könyvtárostanára által népszerűsíteni tudtuk felhívásunkat. A kellő számú olvasmány biztosításában a városi könyvtár segítségét vettük igénybe. A párbajon résztvevő csapatok biztos lexikális tudással, nagy lelkesedéssel és az olvasmány iránti teljes elkötelezettséggel érkeztek. A játék eredményességéhez a játékosok felkészültsége mellett mind a  feladatok, mind pedig a változatos munkaformák egyaránt hozzájárultak. A játék végén elhangzó kedvező és megerősítő tapasztalatok, pedagógusi és résztvevői oldalról egyaránt a program folytatására ösztönöznek minket.

Szerencsés megoldás volt pontszerző és azon kívüli feladványokat, tét nélküli, lazító játékokat beiktatni. Az egyik legkedveltebb feladatnak a különbségkereső bizonyult, de a kezdeti tartózkodást legyőzve az olvasmányból előadott jelenetek is nagy sikert arattak. A legtöbb időt a szókirakóhoz használták fel a gyerekek A munkaformák váltogatása révén mozgalmas, pörgős játékmenetet sikerült elérnünk, s az időkeretet is sikerült felhasználnunk.

Forgatókönyv


1. Ráhangolás (köszöntő)

Hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre a  Könyvpárbaj elnevezésű rendezvényünket, amelynek résztvevőit ezúton is szeretettel köszöntjük. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok irodalmi kihívásunkat és velünk együtt elolvastátok Dory történetét, amelynek során talán sokuk magára is ismerhetett egy kissé.

Bár a regény szereplőt már ismerjük, de egymást még nem egy névlánc segítségével mutatkozzunk be! Kérem, mindenki mondja hozzá a saját nevét is lánchoz, miután az előtte elhangzókat felsorolta! Kezdem én: Eszter. Téged hogy hívnak? Kata. Akkor Eszter, Kata. S neked mi a keresztneved? Andi. Akkor mond el az addigiakat és a tiédet. Eszter, Kata, Andi stb.

Minden bizonnyal sokat forgattátok a könyvet, de vajon alaposan megfigyeltétek a borítóját? Ki tudnátok rakni képrészletekből? Lássuk!

 

2. Mozaik

A könyv borítóképének mozaikokból történő összeillesztése. (gyorsasági elem)

A mozaikokat borítékok rejtik.

a) A borítékokat pedig a könyvtár egy-egy pontján rejtettük el. Megtalálhatjátok őket, ha segítetek kiszabadulni a rab ember fiainak!

Rávezetés: a szerzőjénél keresd, ki írta, hol vannak könyvtárunkban az ajánlott (kötelező) olvasmányok?

A kérdés révén könyvtárunk elrendezésének megismertetéséhez, felelevenítéséhez járulhatunk hozzá.

b) Illeszd össze őket!

Miközben a csapatok a képrészleteket  illesztik össze, a játékmester lelkesítő mondatokkal, jó tanácsokkal segítse a játékosokat, hogy Mire figyeljenek.

5 pont
Amelyik csapatnak a legrövidebb idő alatt sikerül, plusz 2 pontot kap.

kézügyességfejlesztés,
térlátás,
finommotorika,
tájékozódás térben és síkban, vizuális észlelés,
rész-egész viszonya, alakfelismerés,
figyelem, kitartás, feladattudat, kudarctűrés,monotóniatűrés
szem-kéz koordináció,
analízis, szintézis

 

3. Totó (1. mell.)

Az olvasmány ismeretanyagának a felelevenítése feleletválasztós feladat révén.

Ugye nem is volt ez olyan könnyű. Ahhoz, hogy a teljes képet megkapjuk, minden részletnek a helyére kellett kerülnie. Így voltunk magával a történettel is. Teljesen el kellett olvasni ahhoz, hogy most el tudjátok dönteni, vajon melyik állítás az igaz. Figyeljetek azonban nagyon, mivel az én tündérkeresztanyám is játékos kedvében volt és elrejtett egy-két beugratós választ!

14 pont

emlékezőkészség

A játékot érdemes megállítani a megoldások elhangzása érdekében (ott, ahol esetleg nincs külön segítő személy, aki az ellenőrzést végzi. A szerzett pontokat egy mindenki által látható helyen pl. felíró táblán rögzítsük, összesítsük és tegyük nyomonkövethetővé a játék során.

4. Nyelvelő

A főszereplő szeret „ujjat húzni” a családtagjaival. Ti tudjátok, mit jelent ez a szólás?

a) Saját szavaitokkal meg tudjátok magyarázni? Mondjátok másként!

b) Lássuk, mennyire jártatok közel a megoldáshoz!? Nézzük meg kézikönyvekben!

Mi is az a címszó?

kézikönyvek használata
Magyar néprajzi lexikon (ujjhúzás) címszava
Magyar értelmező kéziszótár
Magyar szinonima szótár
Magyar szókincstár

5. Activity

Most ti is húzhattok, de nem egymást és nem ujjat egymással, hanem az olvasmány egy-egy meghatározó jelenetét tartalmazó szókártyát.

a) De mielőtt erre sor kerül, nézzetek körül a könyvtárunkban! Különös tekintettel a feliratokra és az állományegységekre.

(rövid szemlélődés után folytatódik  a játék)

b) Soroljatok fel csapatonként három-három állományegységet, amely vagy tartalmában, vagy olvasói köre tekintetében külön került elhelyezésre!

(pl. babás, kisiskolás, kötelező, ifjúsági irodalom, kamaszoknak, kötelező, betűző).

Helyes válasz esetén a szókártyákat megkapják a csapatok.

c) Csapatonként három-három meghatározó jelenet bemutatása az olvasmányból.

3 x 3 = 9 pont

önkifejezés,
kooperatív készség
gondolkodáskészség,
nonverbális kommunikáció

Jelenetek:

 • Csirkecsont visszahozza Luke eldobott zoknijait
 • Dory nyalóka-injekciót ad a doktor néninek
 • Dory elbújik a gardróbban
 • Doryt megvizsgálja a doktor néni
 • Dory a vécéből kiveszi a gumilabdát
 • Dory az álomnyilat Szipircsók fenekébe lövi

Szünet

Érdemes a feszültségek levezetésére, illetve az eddigi teljesítmények megbeszélésére, a további stratégia kijelölésére 15 perc szünetet tartani. (Lehetőség szerint rövid vendéglátás beiktatása).

6. Különbségkereső (2. mell.)

Miután felfrissültetek, megmozgattátok kezeteket, lábatokat, most a szemetekre lesz szükség. Dory ugyanis nemcsak a körülötte élők mindennapjait fordította fel, gyakran a szó szoros értelmében is(!), hanem környezetét is.

Nézzétek meg a következő két képet! Ismerős-e számotokra?

a) Melyik olvasmánybeli jelenetet idézi fel?

b) S vajon milyen változást veszel észre a két kép között?

25 pont

figyelem,
íráskészség, finommotorika
logika, gondolkodáskészség,
vizuális érzékelés, észlelés

7. Rajzolás - kikapcsolódás

Dory számtalan arcát megismerhettük a történetekből. Amikor félt, amikor szerepeket játszott.

a) Te le tudnád rajzolni őt?

b) S bekötött szemmel?

Pont nélküli, feszültségoldó játék

8. Szókirakó

Mivel Dory iskolába készül, ezért anyukája elvitte a doktor nénihez alkalmassági vizsgálatra.

a) Miből állt ez a vizsgálat?

(látás, hallás)

b) Fel tudjátok idézni, hogy Dory milyen betűket látott? Most rajtatok a sor, hogy az alábbi szemvizsgáló tábla betűit felhasználva értelmes szavakat alkossatok!

A 92. oldalon látható a könyv illusztrátora által készített tábla. A szövegben pedig a 91. old. E betű, 93. old. F betű hangzik el.

találatonként 1 pont

analízis, szintézis,
nyelvi készség, szókincsbővítés

9. Kutyák

a) Emlékeztek, hogy mivé szeretett volna Dory átváltozni?

(ananász, kutya)

„Hosszú, bozontos fehér bundám van barna foltokkal” (78. p.)

b) Milyen kutyafajta lehet: dalmata? Próbáljuk kitalálni a Kutyalexikon segítségével! Keress a leírásnak megfelelő kutyafajtát!

(pl. beagle)

kézikönyv használata
Kutyalexikon

c) S milyen kutyafajták rejtőznek a kártyákon?

K  _ M _ N _ O _ (komondor)

_ UM _ (pumi)

_ U _ A _ _ (kuvasz)

M _ G Y _ R    _ G _ R (magyar agár)

P _ _ I (puli)

M _ D _ (mudi)

6 pont

d) Nézz utána, mi a közös ezekben a kutyafajtákban!

(ősi magyar kutyafajták)

1 pont

A játék további változataként egy kutyát ábrázoló képre, vagy előre elkészített rajzra pl. a csapattársak irányítása mellett be lehet rajzoltatni, vagy rátűzetni a táblára a farkát.

10. Gyümölcstál (3. mell.)

Dory szeretne más lenni. S javaslatokat is megfogalmaz, így pl. ananász. Végül a kiskutya mellett dönt ugyan, de az elhangzó déligyümölcs neve alkalmat teremt egy kicsit ráhangoló beszélgetésként a gyümölcsök közötti „rendrakásra", fogyasztásuk fontosságára, csoportosításukra. Így került a feladványok közé ez a betűrács, ami a térlátást és a figyelmet fejleszti.


a) Az ananász milyen gyümölcs?

(déligyümölcs)

b) Sorolj fel további déligyümölcsöket!

c) „Nem akarok ember lenni. Változtass át! - Mit szólnál egy ananászhoz?” (68. p.)

Öt déligyümölcs elhelyezése a táblázatban

5 pont

figyelem,
gondolkodáskészség

11. Lezárás

A játék végén összesítsük az elért pontszámokat és hirdessünk eredményt. Kérjünk visszajelzést a résztvevőktől, hogy hogyan érezték magukat! Melyek voltak a nekik tetsző, illetve kevésbé kedvelt feladatok? Emléklapokkal köszönjük meg a részvételt, s anyagi forrástól függően jutalmazzunk (jutalomkönyv, emlékplakett stb.). Tájékoztassuk a csapatokat delegáló általános iskolák vezetőit az eredményekről.

S a délelőtt zárásaként könyvajánló formájában mutassuk be a Dory kötet folytatásait, hívjuk fel rá a figyelmet és lehetőség szerint szerezzük is be állományunkba az érdeklődés kielégítésére. Tegyünk javaslatot a hagyomány folytatására és mondjunk köszönetet a tanulók részvételéért és a pedagógusok felkészítő munkájáért.

 

Szerkesztette: Dömsödy Andrea
Hivatkozási javaslat:

Mészáros Eszter: Könyvpárbaj negyedikeseknek. Dory fantáziája elszabadul. In: Dömsödy Andrea (szerk.): Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018. Segédanyagok. Bp., OPKM, 2018.09.25. Utolsó letöltés: _