Olvasás Portál

lovári  |  english

A projekt céljai és feladatai

Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
210 100 600 Ft támogatást nyert.

A támogatás a
Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez
és a digitális kompetenciák fejlesztéséért
című projekt keretében került felhasználásra.

A projekt megvalósításának időtartama: 2009. 07. 01. – 2012. 02. 29.

A Nevelési Tudásdepó projekt a közoktatási intézmények és a könyvtárak együttműködését támogató szolgáltatásaival erősíti a közoktatásban részt vevő korosztály olvasási és digitális, információszerzési kompetenciáit. Támogatja a nem formális és informális képzési programok kidolgozását, külföldi jó gyakorlatok adaptálását, összegyűjti és egységes szempontok szerint adatbázisokba rendezi a hazai jó gyakorlatokat, az Olvasás Portál és kiadványok révén disszeminálja a tartalmakat. A megszülető tudástárak közvetlenül használhatók a közoktatásban, alapját képezik a folyamatos fejlesztői munkának. Az OPKM biztosítja a közoktatás számára az információs hátteret, nemzeti gyűjteményei a teljesség igényével tartalmazzák a hazai gyermek- és ifjúsági könyveket, valamint a tankönyveket. A projektben megvalósuló fejlesztéssel az országos lelőhely-nyilvántartás számára elérhető rekordok száma megduplázódik, valamint jelentős mértékben bővülnek a távoli felhasználók számára elérhető szolgáltatások.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a projekt megvalósulását!

Amennyiben együttműködnének munkatársainkkal a projekt megvalósításában vagy kérdésük lenne, keressék bizalommal Bilicsi Erikát ( bilicsi.erika@opkm.hu )!

 

 

 

Könyvtári foglalkozások gyűjtése


Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a Nevelési Tudásdepó projekt keretében olyan könyvtári foglalkozások kidolgozását, külföldi bevált gyakorlatok adaptálását, a hazai jó gyakorlatok összegyűjtését tűzte ki célul, melyek támogatják az olvasóvá nevelést, az olvasásfejlesztést, a digitális és információs kompetenciák fejlesztését. A foglalkozások célcsoportja az iskoláskorú gyermekek és fiatalok, kiemelt figyelemmel a sajátos nevelési igényűekre, a hátrányos helyzetűekre, a romákra, a közoktatásban tanuló felnőttekre és a szülőkre.
Az összegyűjtött információkat kiadványok és egy fejlesztés alatt álló Olvasás Portál elnevezésű internetes oldalon kívánjuk közölni. Reméljük, hogy az így megszülető tudástárak közvetlenül használhatóak lesznek a közoktatásban valamint alapját fogják képezni a folyamatos fejlesztő munkának.
A napjainkban végzett vizsgálatok és összehasonlító elemzések bizonyítják, hogy indokolt egy az olvasáskultúra fejlesztését megcélzó országos kampány. 30 új olvasásfejlesztő mintaprogram kidolgozását és számos olvasásnépszerűsítő rendezvény megvalósítását, támogatását tűztük ki célul. Ezek adatainak összegyűjtésével és rendezésével a széles körű használatot, az eredmények terjesztését és a további tervezési munkát kívánjuk elősegíteni.
A pályázat célja, hogy erősödjön az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum könyvtár-pedagógiai tevékenysége, fejlődjön az iskoláskorúak információs műveltsége, javuló eredményeket várunk az olvasás és a szövegértés területén.
Reméljük, hogy a projekt keretében megvalósított országos olvasásnépszerűsítő kampány közvetlenül szolgálja majd az iskolai könyvtárakat és a közoktatás szereplőit az olvasási és információs kompetenciák fejlesztésében.
Ebben kérjük a Kollégák segítségét! A projekt megvalósítása során előadások, foglalkozások megtartásában, valamint mintaprogramok kidolgozásában szeretnénk igénybe venni tisztelt Kollégáink segítségét. Mivel jelenleg a tervezés szakaszában vagyunk, konkrétumokat még nem tudunk közölni. Jelentkezőinknek későbbi időpontban szervezünk részletes tájékoztatót, ezért foglalkozás és munkahely, valamint telefonszám és e-mail cím megadását kérjük. A jelentkezéseket Bilicsi Erika várja a bilicsi.erika@opkm.hu e-mail címre vagy a 06-1/323-5532-es telefonszámon.

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: