Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára

Útmutató jó gyakorlatokkal, példákkal

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Kőpatakiné Mészáros Mária, Sallainé Sipka Zsuzsa

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

12-14

könyvtáros, oktató, Sajátos nevelési igény (testi fogyatékos), Sajátos nevelési igény (érzékszervi fogyatékos), Sajátos nevelési igény (értelmi fogyatékos), Sajátos nevelési igény (egyéb tanulási nehézség, éspedig)

fogyatékosság@fogyatékosok nevelése@anyanyelvi nevelés@olvasási készség

A program célja: A program sikeres befejezése után a hallgató legyen képes konkrét tevékenységek elvégzésére, szerezzen jártasságot az elérhetőséget szolgáló nyomtatott és digitális eszközök használatában, stb. A program célja az olvasás-szövegértési kompetenciák megalapozása, folyamatos fejlesztése, önálló alkalmazásának elérése. A program végére kialakul a tanulókban az olvasás-szövegértési eszköztudás, mint olyan gondolkodásmód, amely hozzásegíti a diákokat a mindennapi problémák megértéséhez, modellezéséhez és megoldásához. A programban olvasás-szövegértési kompetenciának tekintjük az ismeret (tudás) + készség + attitűd együttesét az adott kontextusnak megfelelően. Azaz a készségek adekvát alkalmazását különféle helyzetekben és körülmények között – magabiztosan, és hatékonyan. (A tanuló szempontjából ez azt jelenti: tudom, hogy mit, miért és hogyan csinálok meg.) a) A tudás elem azt jelenti, hogy mit ismer, mit ért, miben tájékozott; b) A képességek elem azt jelenti, hogy mire képes, mivel rendelkezik; c) A nézetek és attitűdök elem azt jelenti, hogy mit tart fontosnak, mi iránt elkötelezett, mit fogad el a tanuló.

1. Modul: Ajánlott kifejezések listája fogyatékos emberekkel kapcsolatban 10 2. Modul: Az egyes fogyatékossági kategóriák leírása, pedagógiai értelmezése 3. Modul: A sajátos nevelési igényű tanuló a terepen – fejlesztő feladatok gyűjteménye

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Életvitel, életpálya-építés, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, Internetes források,

Számítógép, Könyvtári helyszín,

Bilicsi Erika

2010-11-19

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: