Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Könyvtárhasználati verseny kipróbálása a 2012/2013. tanévben

Mintaprogram kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai: az értő olvasást és a digitális, információs kompetenciákat mérő, azok fejlesztését szolgáló, nem formális verseny

TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó

Hock Zsuzsanna

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

15-18

használó, könyvtáros, oktató, diák, gyermekek, országos versenyszervezők

Biodiverzitás, biológiai sokszínűség

A mintaprogramként kidolgozott könyvtárhasználati verseny során alkalmazott mérőeszközök és gyakorlati feladatok a már elsajátított könyvtárhasználati ismereteket kérik számon. Az írásbeli mérések során a 10. évfolyam kimeneti követelményei jelentik az alapot. Ez tartalmazza a könyvtárhasználati ismeretek alapelemeit: könyvtárismeret, dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban (tájékoztató eszközök), vagyis lefedi az információs műveltség valamennyi részképességét. A versenyzőtől elvárt ismeretek, képességek a gyakorlati ismeretek (szellemi munka technikája) mérése során: - A versenyző képes információs szükségletének definiálására és pontos meghatározását jól artikulálja. - Ismeri az információforrások különböző típusait és formátumait. - Képes újraértékelni a megszerzett információt. - Képes kell, hogy legyen hatékony keresési stratégiákat alkalmazni. Képes az információ - megszerzésére a könyvtár tereiben, tájékoztató apparátusának használatával, illetve online módszerekkel. - Képes mérlegelni a kapott információmennyiség és a kutatási cél kapcsolatát, összefüggéseit a további kutatási módszerek kiválasztása érdekében. - Képes a kutatási célnak megfelelően értékelni az összegyűjtött információkat, s ha kell, új keresési stratégiát fölállítani. - Tudja a hivatkozás könyvtári szabályait alkalmazni a források típusainak megfelelően. - Képes lényegkiemelésre, a szöveg újraalkotására. - Ki tudja választani a szövegből a hivatkozott, idézett szövegeket. Tudja ezek idézésének szabályait. - Képes az információs források közül a relevánsak kiválasztására, a források komparatív vizsgálatára. - Felismeri a források és fogalmak közötti összefüggéseket. - Képes az összegyűjtött információt a formátumnak megfelelően rendszerezni. Munkája során a nem hagyományos dokumentumokat, informatikai megoldásokat tudja alkalmazni, használni. - Tud munkájához folyamatábrát készíteni. - Tudatosan alkalmazza az etikai és jogi szabályokat munkája során. - Ismeri a szerzői jog, a hivatkozás szabályait. Ismeri a szövegek, adatok, kép- és hanganyagok legális tárolási, beszerzési és alkalmazási módjait. - Képes a világos kommunikációra a téma bemutatása során. A 2012-2013. tanévben meghirdetett Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny szervezőinek, valamint az OFI-PKM vezetőjének felkérésére a mintaprogram kipróbálása lett a verseny egyik célja. Az eredeti verseny hagyományosan három fordulóból áll, a regionális és országos döntőt megelőzi az iskolai forduló. Ebben az esztendőben a verseny a mintaprogramhoz illeszkedve két fordulós volt. A mintaprogram egészének kipróbálását a 20 éves hagyománnyal bíró hazai könyvtárhasználati verseny - különböző okok miatt még - nem tette lehetővé. A mintaprogram folyamatos korrekciója egyeztetésre került az OFI-PKM versenykoordinátorával, igazgatójával, valamint az általuk felkért versenybizottság tagjaival. A részletes dokumentum alább letölthető, a kapcsolódó tanulmány pedig közlésre kerül a Könyv és Nevelés c. folyóirat 2013./3. számában.

I. forduló Egy osztályterem, ahol biztosítható, hogy a jelentkezők nem tudnak egymással érintkezni. Felügyelő tanár, aki nem könyvtárszakos. Könyvtárostanár, megfelelő végzettséggel a javításhoz. Jegyzőkönyvhöz iskolai űrlap. Boríték, amelyben visszaküldik a kitöltött verseny-feladatlapokat a javítási útmutató alapján elkészített javítás után. Amennyiben egy iskolában nincs legalább 4 jelentkező a versenyre, több iskola diákjai egy helyszínen is megírhatják a dolgozatot. Azonban minden esetben a versenyző könyvtárostanára a javító, s intézménye a visszaküldő. A versenyszervezőnek kell biztosítania a javítás szakmai ellenőrzését. II. forduló A verseny egyéni feladatmegoldáson alapul, ezért ennek feltételeit kell biztosítani. A könyvtári környezet biztosítása csak a második forduló, második részében elengedhetetlen. Ez esetben valamennyi versenyzőnek szükséges: • egy számítógép, amelyen internet csatlakozás van, megfelelő védelemmel, hogy csak a versenyhez nélkülözhetetlen forrásokat használhassa, • Könyvtári adatbázis, katalógus. A felügyelő tanárok könyvtáros végzettségűek. Feladatuk a versenyzők munkájának figyelemmel kísérése külön felkészítés, útmutató alapján, hiszen egyben ők a zsűri is. Szükséges egy jól képzett értékelő bizottság (zsűri), amely a versenyző munkáját meghallgatja, és értékeli. Sok versenyző esetén ennek száma lehet kettő is. A verseny javasolt időpontjai: Jelentkezési határidő: szeptember 30. Az első forduló november 15., a második forduló január 15. (A verseny céljaival harmonizálva, hiszen az egyetemi felvételi jelentkezések előtt kell, hogy lebonyolódjon.) A verseny technikai leírása: I. forduló (november 15.): a versenyzők számára a feladatlap lezárt, lepecsételt borítékban, az iskolavezetés számára küldve érkezik meg a verseny napja előtt. Két boríték található a csomagban. Az első tartalmazza a tesztet, a második az esszékérdéseket. Felbontása a teremben történik, ahol jegyzőkönyvet kell fölvenni a diákok ülésrendjéről, az OKTV-hez és az érettségihez hasonlóan. Felügyelő tanárról, valamint a verseny nyugalmáról az intézmény gondoskodik. A felügyelő tanár felolvassa a tájékoztató szöveget, majd elkezdődik a munka, amelynek idejét e pillanattól számoljuk. A feladatok két részből állnak, a 90 perces teszt ideje alatt a versenyző nem hagyhatja el a termet. Ezt követi egy 15 perces szünet, majd a felügyelőtanár kinyitja a második borítékot, amelyben az esszé- illetve kifejtő kérdéseket találjuk. A megoldásra 120 perc áll a jelölt rendelkezésére, az első 90 perc után, ha szükséges, a jegyzőkönyvben jelezve, rövid időre a versenyző kimehet a teremből. A verseny lebonyolítása után a felügyelő tanár átadja a dolgozatokat, jegyzőkönyvet az iskola vezetőjének, aki felkéri a könyvtárostanárt, hogy a javítókulcs segítségével értékelje a diákok munkáját. Ha több iskola diákjai is részt vesznek az első fordulóban egy helyszínen, akkor az adott intézmény könyvtárostanára fogja javítani a verseny dolgozatot. A kijavított dolgozatokat a jegyzőkönyvvel együtt kell visszaküldeni a verseny lebonyolítójának, a versenyt követő egy héten belül. 2. forduló (január 15 után): A verseny lebonyolításának időtartama 400 perc. A versenyzők ez esetben is két eltérő feladatot oldanak meg. Az első feladat nem igényel könyvtári–informatikai hátteret. A felügyelők nem lehetnek könyvtáros végzettségűek. Könyvtári környezet nem szükséges. Az ülésrendről jegyzőkönyv készül, amelyet a versenyszervezőnek a kész munkákkal ad át a felügyelő. A feladatok a könyvtári–informatikai műveltség mérését szolgálják, adott dokumentumrészletek értelmezésével. A feladatmegoldásra 140 perc áll a versenyző rendelkezésére. A 140 perc első 90 percében a versenyző nem hagyhatja el a termet. Azt követően a mozgásokat a jegyzőkönyvben jelezni kell. Az első rész második feladata a tematikus szöveggyűjteményből előre kiválasztott egy dokumentumhoz ajánlás és egy másik dokumentumhoz recenzió készítése. Rendelkezésre álló időkeret: 60 perc A második részben, egy 150 perces feladat során a jelöltnek szüksége lesz a könyvtár és az informatikai források használatára, ezért ezt csak iskolai könyvtárban lehet lebonyolítani. A jelöltnek alkalmaznia kell egy kihúzott téma kapcsán a szellemi munka technikáját, amelynek eredményeképpen egy PowerPoint bemutató összefoglalót kell készítenie az adott témáról. A záró egység egy maximum 50 perces beszámoló, amelyben 20 perc áll a versenyző rendelkezésére, hogy a PowerPoint bemutató alapján az adott témáról talált információkat ismertesse, összegezze. A beszámoló ideje nem lehet több, de kevesebb sem. Ezt követően a szakmai (feltétlen szükséges a megfelelő számú, könyvtáros végzettségű, megfelelően felkészített zsűri) kérdésekre, beszélgetésre kerül sor a zsűri és a jelölt között. (max. 30 perc) Munkáját a zsűri az írásbeli eredményével együtt értékeli.

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, könyvtárismeret, könyvtárhasználat

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források, Recordok és katalógusok

Számítógép, Nyomtató, Digitális fényképezőgép, Projektor, Könyvtári helyszín, Szaktanterem, Dísz- vagy színházterem a díjkiosztóhoz

Tolnai József

2013-07-25

A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott felhatalmazás és támogatás alapján az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum hirdeti és szervezi meg.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: