Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
A könyvek hidakat építenek

Az általános iskola alsó tagozatos tanulói részére ajánljuk.

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Dubovszky Katalin, Oláh Anna, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

8-11

könyvtáros, oktató, diák, szülők, roma tanulók

Roma kultúra

Az iskolai könyvtár feladata, hogy sajátos eszközeivel, módszereivel segítse az iskolát nevelési-oktatási céljainak elérésében. Az iskolai közösség minden résztvevőjének szolgáltatást nyújt, mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak és szüleiknek. A könyvtár tantárgyközi feladatokat is ellát, ezért igen fontos a tanárok és az iskolai könyvtáros közötti együttműködés. Ennek több formája és tevékenységi területe van. Egyik ilyen szervezeti, tartalmi és módszertani formája a jelenlegi mintaprogram is. A modul három programrészből áll. 1. „Ismerkedés a könyvtárral” Minden ember számára fontos, így a gyermekek számára is, hogy megismerjék azt a helyet és embereket, akikkel több alkalommal is együtt lesznek. Fontos, hogy a tanulók érdeklődésére alapozva dolgozzuk fel a könyvtárismereti témákat és ismertessük meg a könyvtár adta lehetőségekkel őket. 2. „A cigány nép rövid története, vándorlásai” című modullal a tanulóknak a roma néppel, vándorlásaival kapcsolatos ismereteiknek bővítését azzal a céllal kívánjuk megvalósítani, hogy érzelmileg jobban kötődjenek saját népcsoportjukhoz. A megismert mesék, eredetmondák, játékos feladatok felkeltik az olvasás iránti igényüket, és elősegíthetik az identitástudatuk fejlődését is. 3. A programzáró rendezvénynek – mint korábban említettük – kettős célja, hogy a tanulók alkotásai publicitást kapjanak, miközben megismertetik a roma kultúra értékeit iskolatársaikkal.

1. modul: Ismerkedés a könyvtárral - 6 óra 2. modul: A cigány nép rövid története, vándorlása - 8 óra 3. modul: A program záró rendezvénye - 4 óra Összegző értékelés - 1 óra

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Kezdeményező és vállalkozói kompetencia

Könyvek, folyóiratok, AV-dokumentumok, Internetes források

Számítógép, Projektor, Könyvtári helyszín, magnó

Danczik Edit

2012-02-08

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: