Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Népmese napja (török projekt)

5-8. évfolyam, 10-14 évesek számára

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Hámoriné Váczy Zsuzsa, Vincze Mária

Irodalom- és nyelvtudomány

12-14

diák

mese népmese török népmese néprajz kulturális nevelés multikulturális nevelés

A program sikeres befejezése után - a projektben megismert és megtapasztalt tanulási folyamatok felhasználásával - a résztvevő gyerekek eredményesen és hatékonyan jussanak hozzá további feladataik megoldásához szükséges információkhoz. A számítógépes kutatómunka, a többcélú és sokoldalú internetes feladatok megoldása során gyakorlottak lesznek az információs és kommunikációs technológiák kritikus és megfontolt használatában. A különféle típusú szövegek megértése, felhasználása, információk keresése, összegyűjtése és feldolgozása, segédeszközök használata megerősíti a hatékony, önálló tanulásukat. A tanulási feladatok életközelbe kerülésével, új tanulási helyzetek megismerésével növekszik a tanulás iránti motivációjuk. Az összegyűjtött írásbeli anyag, az elhangozott ismeretek, a megtapasztalt események után ügyesebben formálnak önállóan véleményt. Fejlődik döntési és önértékelési képességük. A feladatok sokaságából a nekik legmegfelelőbbet kiválasztva megtapasztalják az alkotásig megtett út nehézségét és örömét. Ezáltal érintetté válnak mások alkotásainak megbecsülésében, megőrzésében. Fejlődik esztétikai érzékük. A résztvevők, - megismerve más népcsoport szokásait, életmódját, hagyományait - nyitottá válnak különböző kultúrák befogadására. Társaikkal közös cél eléréséért munkálkodva az együttműködés képességét élik át. A csoportmunkák elvégzése során fejlődik önismeretük, megtapasztalják az önálló feladatvégzés felelősségét és fontosságát. Információt nyernek szervezési és vezetési készségeikről. Megismerve más nép, nemzet kulturális identitását, tudatosul bennük a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség ismeretének jelentősége.

1. modul: Ráhangoló 2. modul: Táguló körök 3. modul: A török népmese napja 4. modul: Értékeink

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, AV-dokumentumok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Digitális fényképezőgép, Könyvtári helyszín

Varga Katalin

2012-02-04

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: