Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése

Kerekecske - dombocska: Anyanyelvi fejlesztő játékok

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Kovács Erika, Hámoriné Váczy Zsuzsa

Irodalom- és nyelvtudomány

4-7

diák, gyermekek, Hátrányos helyzet (gyermekvédelmi kedvezményre jogosult), Hátrányos helyzet (a tanulásban való hozzáférésben gátolt,éspedig), Sajátos nevelési igény (érzékszervi fogyatékos), Sajátos nevelési igény (értelmi fogyatékos), Sajátos nevelési igény (egyéb tanulási nehézség, éspedig),

hátrányos helyzet@anyanyelvi nevelés@beszédfejlesztés@játék

A program célja: A program lényeges része az anyanyelv, kommunikáció, beszéd fejlesztése. Csak megfelelő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek lesznek képesek az iskolában az írás olvasás elsajátítására. A hátránykompenzáció részeként nagy jelentősége van a személyes példának és a játéknak, hiszen ez az a helyzet, amiben a gyermek életkori sajátosságai okán a legtöbbet tanulja. A programban három fő fejlesztési feladat köré csoportosítva jelennek meg az anyanyelvfejlesztő játékok. Az anyagot használhatjuk egy egészként, de a hátránykompenzáció szempontjából célszerű, ha más tevékenységekbe integrálva részleteiben jelennek meg az anyanyelvfejlesztő játékok. A program célja, hogy a gyermekek játékon keresztül sajátítsák el, gyakorolják az anyanyelv használatához szükséges tudástartalmakat. Szerezzenek saját élményen alapuló tapasztalatot, jártasságot a könyvtár-használatról, mint a az ismeretszerzés egy formájáról.

„Játssz velem!” Kommunikációs készség alakítása „Rakoncátlan lángocska” Beszéd és gondolkodás fejlesztése „Zsipp-Zsupp”Dramatikus elemeket tartalmazó játékok

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka,

Könyvek, folyóiratok, AV-dokumentumok, Internetes források,

Számítógép, Digitális tábla, Projektor, Könyvtári helyszín,

Bilicsi Erika

2010-11-19

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: