Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Dömsödy Andrea: Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon.

Nyomtatási nézet

Szakmai konzultációs megbeszélés

A címben jelzett megbeszélésre – könyvtárostanárok részvételével – Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Könyves Kálmán körúti székházában került sor 2008. április 3-án . A konzultációs megbeszélésen dr. Skaliczki Judit, az OKM főosztályvezető-helyettese, a Könyvtári osztály vezetője bevezetőjében ismertette a könyvtári konstrukciók jelenlegi helyzetét az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatainak rendszerében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kulturális területek, így a könyvtárak fejlesztése nem önálló program az ÚMFT-s pályázatokon, hanem az oktatási prioritások alá tartozik, így az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok jó pozícióból pályázhatnak.

 

A TIOP pályázatok 2008. június 30-án fognak megjelenni. Ezek fontosak, mert alapját képezik a TÁMOP pályázatoknak. A TÁMOP pályázatok várhatóan 2008 szeptemberében jelennek meg. A pályázatok kiírása előtt még lesz társadalmi vita, ennek keretében lesz célzottan iskolai könyvtárosoknak szervezett konzultáció is.

 

Balogh Anna Mária, a Könyvtári Osztály vezető tanácsosa előadásában szintén hangsúlyozta az iskolai könyvtárak előnyét a pályázatokon. Kiemelte, hogy a pályázatok szövegeiben is a „közoktatás nyelvét”, hívószavait kell majd alkalmazni, hiszen az operatív programok (OP) oktatási céljaihoz való kapcsolódás elengedhetetlen. Ezeket a célokat és nyelvet a könyvtárostanárok már jól ismerik.

 

Jelezte, mind a pályázatok összeállításakor, mind pedig a megcélzott pénz felhasználásakor figyelemmel kell lenni az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) felhasználási szabályaira, az erre vonatkozó útmutatók előírásaira. Így ezekkel már most, a tervezés, a konzorciumok kialakításának fázisában érdemes megismerkedni. Az ESZA és ERFA általános elszámolhatósági útmutatók a már megjelent pályázati kiírások dokumentumai között megtekinthetők, a TÁMOP-os pályázatokon indulóknak az ESZA elszámolhatósági útmutatót kell figyelembe venniük.

 

A fentebb említett előadókon túl a konzultációs megbeszélésen dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója és Bánkeszi Katalin, az OSZK címzetes igazgatója kérdésekre válaszolva röviden bemutatta intézménye szerepét az ÚMFT pályázatokban.

 

A megbeszélésen elhangzottak és a kérdésekre adott válaszok, tematikus csoportosításban:

Konzorcium

 • A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázatok költségvetésének minimuma 10 millió forint. Ilyen méretű pályázatokat iskolai könyvtárak csak kivételes esetben tudnak önállóan megvalósítani. Így esetükben különösen fontos a konzorcium.

 • Lehetőség szerint egy településen belül minden könyvtártípus működjön együtt.

 • Konzorcium sokféle elképzelhető, kerületi, kistérségi is.

 

Infrastruktúra

 • Az iskolai könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztésére az iskolákon keresztül a TIOP 1.1.1. keretében volt mód. A TIOP 1.2.3. a nyilvános könyvtáraknak szól. Így azon már csak a kettős funkciójú iskolai könyvtáraknak van lehetőségük.

 • A TÁMOP-ban eszköz címén IKT eszközökre nem lehet pályázni.

 • A TIOP-ból kimaradó közép-magyarországi települési könyvtáraknak a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.6.2. pályázatában lesz még lehetőségük.

 

Állományfejlesztés

 • Az EU pályázati filozófiája szerint a könyvtári állományok fejlesztése fenntartói feladat, így könyvek és más dokumentumok vásárlására sem önállóan, sem pályázatok részeként nem lehet majd pályázni.

Digitalizálás

 • Nem az elsősorban kulturálisan értékes dokumentumok digitalizálását fogják támogatni, hanem azokat, amelyek az oktatás számára fontosak.

 • A digitalizálási pályázatok ősszel fognak megjelenni.

 • KMOP 4.6.2 – módszertani előkészítő tanulmány az OSZK koordinálásában

 • a TÁMOP 3.1.2 C komponensében lesz lehetőség az oktatást támogató válogatott közgyűjteményi tartalmak digitalizálására

 • Cél a TÁMOP 3.2.10. konstrukció keretében kialakítandó „Egységes Elektronikus Kulturális, Közoktatási és Szakképzési Szolgáltató Felület”-hez való kapcsolódás.

 • Az OSZK-ban már folyik a közgyűjteményi digitalizálás szakmai előkészítése. Ennek keretében vizsgálják, hogy

 • mi az, ami már elérhető digitalizált formában,

 • mi az, ami még nem, de az oktatásnak fontos,

 • hogyan kapcsolódhatnának be többek közt az iskolai könyvtárak, ahol szintén sok érték található. Ez ügyben egyeztetésekre fog sor kerülni a KTE-vel.

Iskolai könyvtárak az interneten

 • A lelőhely-nyilvántartások feltöltéséhez várják az iskolai könyvtárak adatait is. Az ezekhez való kapcsolódásban a megyei könyvtárakat kell partnerként megkeresni.

 • Az OPKM tervei közt szerepel egy központi iskolai könyvtári portál, mely az iskolai könyvtárosoknak kíván szolgáltatásokat nyújtani.

Olvasásfejlesztés

 • A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukció támogatást nyújt többek között a könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeit és az olvasáskultúrát fejlesztő programok kialakítására.

 • A könyvtári pályázatokon cél minden korosztály és réteg olvasáskultúrájának fejlesztése. Az ilyen irányú programok koordinációját két intézmény vállalja fel:

 • 0-18 éveseknek szóló programok – OFI – OPKM

 • felnőtt népességnek szóló programok – Könyvtári Intézet

 • Az OPKM előzetesen már megfogalmazott pályázati céljai, melynek megvalósításában a könyvtárostanárokra fog építeni:

 • nem csupán egy látványos kampányt kíván lebonyolítani, hanem szeretne egy fejlesztési folyamatot erőteljesen megalapozni és hosszú távon működtetetni;

 • segíteni a módszertani megújulást;

 • gyűjteni, hozzáférhetővé tenni a jó gyakorlatokat (óravázlatokat, foglal­ko­zás­ter­ve­ket, feladatlapokat);

 • nemzetközi példákat megismertetni;

 • egy iskolai könyvtári portált, keretfelületet kialakítani és működtetni, mely a fenti anyagokból felálló adatbázist is tartalmazná;

 • az OPKM gyermek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménybázisát kiterjeszteni, hozzá­fér­hetőbbé tenni;

 • a pályázat tervezésében is várja a könyvtárostanárok segítségét, erre lesz fórum,

 • az együttműködésbe a könyvtárostanárokon túl a HUNRA-t, az IBBY-t, a KTE-t és más pedagógusszervezeteket is be kíván vonni.

 • Az olvasásfejlesztési programok nemcsak iskolai könyvtárosok számára fognak készülni, hanem más könyvtártípusban dolgozó könyvtárosoknak, más pedagógusoknak is.

 

Továbbképzés

 • A továbbképzéseket is tartalmazó TÁMOP 3.1.4. és 3.1.5. 2008. június 30-án fog megjelenni.

További információk a pályázatokról

 • A Könyvtári Intézet egyik célja, hogy a könyvtáraknak szóló EU-s pályázatokról naprakészen tájékoztasson honlapján keresztül: www.ki.oszk.hu. Itt:

 • pályázati kiírások;

 • TÁMOP-pal kapcsolatos ötletbázis;

 • kidolgozott témajavaslatok,

 • www.ki.oszk.hu.

 • a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja

 • ÚMFT Akciótervek 2007-2008 (A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukcióra vonatkozó részek) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2

A könyvtárostanároknak a gondolkodást, a partnerek keresését már most el kell kezdeniük, hogy sikeres együttműködésben, sikeres pályázatokat készíthessenek el, és sikeres programokat valósíthassanak meg.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: