Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

n/a: Hírek

Nyomtatási nézet

Az Iskolai Könyvtári Világnap eseményei

Az egész világon 2007. október 22-én ünnepelték immár kilencedik alkalommal az Iskolai Könyvtári Világnapot. Magyarországon, tekintettel az őszi szünetre, a helyi rendezvények 2007. október 24-én zajlottak.

 

Az ország és a határon túli területek magyar iskoláinak sok könyvtárában zajlottak érdekes, a tanulókat és a pedagógusokat is megmozgató események, pályázatok a Könyvtárunk ereje – tudásod veleje szlogennel fémjelzett napon. A Világnap honlapján 160 könyvtárostanár regisztrált, s 47 rendezvénnyel csatlakoztak az eseményekhez. A regisztrált események és beszámolóik megtekinthetők a magyar nyelvű honlapon.

(http://www.ktep.hu/vilagnap)

 

Az országos rendezvényre 2007. október 25-én került sor a Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) Őszi Szakmai Napján, az Apáczai Kiadó fővárosi rendezvénytermében. Itt és ekkor adták át az idei KTE emlékérmeket is.

 

KTE emlékérem – Életműdíj: Blaskóné Brösztl Márta, a nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott könyvtárostanára

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért: Leskovar Rudolfné, a budapesti Molnár Ferenc Általános Iskola nyugalmazott könyvtárostanára

 

KTE emlékérem – Az egyesületért: Kiss Anna, a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének könyvtárosa, iskolai könyvtári szaktanácsadó

 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára: Terdik István, a budapesti Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola könyvtárostanára

 

(A díjazottak laudációi olvashatók a KönyvtárosTanár blogon:

http://konyvtarostanar.klog.hu/wp-content/laudaciok.pdf)

 

A KTE által több kategóriában meghirdetett világnapi plakát- és prezentációpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és díjkiosztására is sor került. A nyertesek és felkészítőik névsora és maguk a pályaművek is megtekinthetők a Világnap magyar nyelvű honlapján.

 

Minden díjazott tanuló iskolája egy éves Könyv és Nevelés előfizetést is nyert a könyvjutalmak mellett.

 

*

Miniszteri üdvözlő levél a Világnapon!

Kedves Kollégák! Kedves Iskolai Könyvtárosok!

 

A világnap jó alkalom arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet egy fontos ügyre. Az iskolai könyvtáraknak méltán van világnapjuk, hiszen a jól működő iskolai könyvtár a pedagógiai munka, pedagógiai megújulás alapja, egyben az iskola információs, kulturális és szabadidős központja is. Ennek ellenére tevékenységük nem közismert és elismert mindenhol, még szakmai körökben sem. Ez ügyben Magyarországon is van még tennivaló.

 

Az iskolai könyvtár szerves része, partnere az iskolában folyó pedagógiai tevékenységnek; fontos minden pedagógusnak, hiszen munkájukhoz, önművelésükhöz forrásokat és eszközöket biztosít. Legfontosabb a tanulóknak, hiszen tanulásukhoz, kikapcsolódásukhoz nyújt jó könyveket, újságokat, digitális tartalmakat, internetes lehetőségeket és kellemes helyszínt.

 

Az iskolai könyvtárnak, a könyvtár-pedagógiai munkának alapvető szerepe van az önálló, egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. Az ezen célok érdekében szervezett modern könyvtár-pedagógiai munka nemcsak a könyvtárostanároktól, hanem az iskola minden pedagógusától és szakmai vezetőjétől szemléletbeli változást kíván.

 

Nagy az egyes közoktatási intézmények és fenntartóik felelőssége abban, hogy lehetőségeikhez képest teremtsék meg a korszerű könyvtári működés személyi és tárgyi feltételeit. Változtatni kell azon a helyzeten, hogy az iskolák 38%-ban nincsen könyvtár ma Magyarországon. Az iskola felújítási program keretében van lehetőség a változtatásra.

 

Könyvtárunk ereje – tudásod veleje – így szól játékosan a 2007-es Iskolai Könyvtári Világnap jelmondata. A jó iskolai könyvtár valóban sokat tehet hozzá a tanuló tudásához, az életben való boldogulás képességének elsajátításához.

 

Kívánom Önöknek, hogy programjaikkal és mindennapi munkájukkal érjék el céljaikat: legyen minél több elégedett olvasójuk, minél több, az iskolai könyvtárak pedagógiai szerepét értő és igénylő kollégájuk, és mindebben támogassák Önöket iskolavezetőik és fenntartóik!

 

Budapest, 2007. október

Tisztelettel:

Dr. Hiller István

oktatási és kulturális miniszter

*

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

Versenykiírás a 2007/2008-as tanévre

A verseny meghirdetője:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

 

A verseny célja:

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismertelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

 

A verseny kategóriái:

I. kategória: Általános iskolák és gimnáziumok 13–14 éves (7–8. évfolyamos) tanulói.

II. kategória: A középiskolák 15–16 éves (9–10. évfolyamos) tanulói.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

Nem vehet részt a verseny fővárosi/megyei fordulóján az, aki írásban nem nevezett, és az aki a nevezési díjat nem fizette meg. (A nevezési díj fizetésétől az egyes megyei és a fővárosi szervezők eltekinthetnek.)

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. kategória: Mátyás király és a reneszánsz

II. kategória: A Nyugat és kora

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen megadott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb elektronikus forrásokat.

 

A nevezés módja, határideje:

A nevezés határideje: 2008. január 31.

A nevezés módját a megyei/fővárosi versenyszervezők határozzák meg.

A megyei/fővárosi szervezők elérhetőségei és a nevezési lap a verseny honlapjáról elérhetők.

 

Nevezési díj: 1 000 Ft/fő, melytől a megyei/fővárosi versenyszervezők eltekinthetnek

 

A verseny fordulói:

1. forduló: iskolai forduló

időpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg

2. forduló: megyei/fővárosi forduló

helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg

írásbeli időpontja: 2008. február 22.

szóbeli időpontja: 2008. március 5.

3. forduló: országos döntő

írásbeli időpontja: 2008. április 2.

szóbeli időpontja: 2008. április 23. (A könyv és a szerzői jogok világnapja)

helyszíne: Budapest

 

Az egyes fordulók írásbeli és szóbeli részből állnak. A megyei/fővárosi és az országos fordulóra az írásbeli feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.

 

Az írásbeli feladatsor a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület (tantárgy) felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaz, melyeken keresztül komplexen – a szóbeli fordulókon egy projektfeladaton keresztül – kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

1. forduló:

A közoktatási intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.

2. forduló:

A továbbjutás feltétele az írásbeli és a szóbeli versenyeken való 1–3. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes pontszám 80%-ánál.

3. forduló:

Az országos írásbeliről a szóbeli döntőbe jutás feltétele: Az írásbelin elért 1–8. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes pontszám 80%-ánál.

 

Az eredmények közzétételének módja:

Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

 

Díjazás:

– Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője emléklapot kap.

– A kategória első három helyezett diákja és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.

– Lehetőség van különdíj kiosztására is a zsűri javaslata szerint.

 

A szervezők elérhetősége:

A verseny honlapja: http://www.opkm.hu

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferens

Cím: 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.

Tel: 06-1-323-55-55

E-mail: domsody.andrea@opkm.hu

 

Összeállította: Dömsödy Andrea

 

*

 

A Zuglói Helytörténeti Műhely kiállítása

Oktatás- és iskolatörténet Zuglóban IV.

A Zuglói helytörténeti Műhely azzal a céllal tervezte meg az iskolatörténeti kiállítás sorozatot, hogy az érdeklődők együtt, egy helyen tekinthessék és ismerhessék meg a Zuglóban található iskolák történetét, munkáját.

 

Az első részben Zugló legrégebbi alapítású általános iskoláit mutattuk be: Herman Ottó Általános Iskola, Álmos Vezér Téri Általános Iskola, Széchenyi István Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola.

 

A bemutatás során az iskola épületét vettük alapul, s megmutattuk mindazon intézményeket, amelyek egykoron az adott épületben működtek (elemi, polgári, stb.)

 

A második részben azokat az intézményeket mutattuk be, amelyek valamilyen speciális képzést kínálnak diákjaiknak: Liszt Ferenc Általános Iskola, Hunyadi János Általános Iskola, Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Városliget Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A speciális oktatásra helyeződött a fő hangsúly.

 

A harmadik részben az „újonnan” – a II. világháború után – alapított intézményeket mutattuk be, s fő szerepet kapott az úttörőkorszak emlékeinek bemutatása.

 

A IV. kiállítás Zugló három patinás s városszerte nagy hírű gimnáziumát mutatta be: Teleki Blanka Gimnázium, Szent István Gimnázium, Radnóti Miklós Gimnázium. A hangsúlyt a múltra helyeztük.

 

A tablókon fényképek és különböző dokumentumok segítségével kaphattak képet az érdeklődők az iskolák múltjáról és jelenlegi életéről, a tárlókban pedig szintén dokumentumok, különböző könyvek, füzetek, iskolai szemléltető eszközök kaptak helyet.

 

(A kiállítás anyagát a felsorolt iskolák és az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum biztosították.)

 

*

 

NEKROLÓG

 

Fájdalommal tudatjuk olvasóinkkal, hogy Prof. Dr. Ballér Endre, a neveléstudományok ismert és tisztelt tanára 2007. október 27-én elhunyt.

 

Ballér Endrét a Budapesti Corvinus Egyetem saját halottjának tekinti.

 

Emlékét tisztelettel őrizzük.

a Szerkesztőbizottság


 

Következő számunk tartalmából

 

Babai Zsófia:

 

Kompetencia alapú képzés a „német nemzetiségi óvodapedagógus” szakirányon és a „német nyelv az óvodában” specializáción

 

 

 

Gombár Zsófia:

 

Hamlet ezer arca. A drámatanítás változása a középiskolai irodalomtankönyvek tükrében az 1950-es évektől napjainkig

 

 

 

Pásztor Andrea:

 

Szertárak titkai

 

 

 

Szabó Károly:

 

Tankönyvek a politika szolgálatában

 

 

 

Tóth István:

 

Vitézi virtus szépségének verse. Adalék Balassi Bálint „Egy katonaének” című költeményének sokoldalú feldolgozásához

 

Többen egy könyvről. Szárai Miklós tankönyvsorozatának bemutatása

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: