Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Bánkeszi Katalin: Az Ablak-Zsiráftól az érettségi felkészítőkig

Nyomtatási nézet

– Oktatást segítő CD-ROM-ok

Egyre több iskola rendelkezik számítógépekkel, melyeket nemcsak a számítástechnika oktatásához használhatunk, hanem az ismeretszerzés, ismeretbővítés mindennapos eszközévé tehetjük – tanulók és tanárok számára egyaránt. Gondolom, ezzel a  legtöbb olvasónak nem mondtam újat, de tapasztalataim szerint az értékes anyagokat jó minőségben tartalmazó lemezeknek csak egy része jut el az iskolákba. A legtöbb üzletben ugyanis csak egy szűk választék található ahhoz képest, hogy mintegy 100 olyan lemez jelent meg, amelyet jó szívvel ajánlhatunk a tanároknak. Talán nem lesz haszontalan, ha egy rövid áttekintést adunk a CD-ROM-ok egyre szélesedő kínálatáról.

Az utóbbi években megsokszorozódott a taneszközzé

nyilvánított oktató-ismeretterjesztő kiadványok száma.

Akad köztük kiegészítő információ, hasznos segédanyag minden tantárgyhoz és minden évfolyamnak; játékos matek gyakorló feladatok a kisebbeknek, komoly ismeretanyagot feldolgozó kultúrtörténeti témájú lemezek a nagyob-baknak; oktató programok a nyelvtanulóknak; érettségi feladatsorok s felké-szítők fizikából, irodalomból, történelemből és matematikából a középiskolá-soknak; kézikönyvek, szótárak és lexikonok mindenkinek.

Nézzük meg egy kicsit közelebbről a választékot. Kezdjük a legkisebbekkel, akik egy játékos tesztfeladaton keresztül könnyebben megbarátkoznak a tanulással.

Az elsősök „kötelező olvasmánya”, az Ablak-Zsiráf a legfrissebb kiadványok egyike, idén júniusban jelent meg a CD-Multimédia–Europress Hungary kiadásában, és várhatóan hamar meghódítja a kisiskolásokat. A hanggal, képekkel, videorészletekkel bővült szócikkek mellett helyet kapott a lemezen többféle ügyességi játék (puzzle, színező  számlabirintus stb.), sőt egy teszt is, a „tudáspróba”. Hasonló sikerre számíthat a Profi-Média sorozata: a ManóKaland (környezetismeret), a ManóÉlővilág, a ManóNémet és a ManóAngol, a ManóMuzsika és végül, de nem utolsósorban a ManóMatek 1. és 2. (Az ötletadó tankönyvcsalád és a belőle készült CD-ROM-ok egyaránt díjnyertes alkotások.) Az elsős és másodikos gyerekek szívesen töltenek el hosszabb időt is a két kismanó társaságában, akik kedves gyermekhangon kalauzolják végig a nebulókat több témakör számtalan könnyebb-nehezebb feladatán. A jó megoldások jutalma sem marad el: gyűlnek a kis színes gyöngyök vagy a virágszirmok, akár csak a kis fejekben a sok új ismeret.

Esős délutánokon a napközisek szórakoztató társa lehet a Marcato Multimédia Kamramesék című interaktív foglalkoztatója, az Aula Kiadó Süni CD-je vagy A CD Multimédia Tudás vára című lemeze. A Kölyökangol 1. (nyelvtan), 2. (szókincsbővítés) és 3. (kiejtés) is ennek a korosztálynak készült, méghozzá egy külföldön is nagy sikert aratott sorozat honosításával.

Mit ajánlhatunk az írni-olvasni már jól tudó harmadikosoknak, negyedikeseknek? Ennél a korcsoportnál nagy figyelmet kell fordítanunk a helyesírás elsajátítására. Ebben segítségünkre lehet a Kossuth Kiadó Kis magyar nyelvtan című lemeze, amelyen 400 önállóan megoldható feladat és mintegy 2000 gyakorló mondat is található. Elengedhetetlen „kézikönyv” a Scriptum Anyanyelvi könyvespolca, melyen A magyar helyesírás szabályai, Helyesírási kéziszótár, Idegen szavak szótára mellett egy 14 ezer szavas értelmező szótár és egy szinonimaszótár is helyet kapott. A fogalmazási készség fejlesztéséhez a Magyar szókincstárban kereshetünk rokon értelmű szavakat, szólásokat.

A felsősök sok új tantárggyal ismerkednek meg, de itt is számíthatnak a CD-ROM-okra. Fontosnak tartom, hogy egy-egy korról áttekintő képet kapjanak a diákok, párhuzamosan foglalkozzanak a történelmi háttérrel, a korabeli irodalommal és művészettel, az akkor élt emberek mindennapjaival, szokásaival. Ebben a szellemben készült az Enciklopédia Humana Egyesület kultúrtörténeti sorozata, melynek 9 lemeze 2000-ig folyamatosan jelenik meg, és átöleli az egész magyar történelmet. Az eddig megjelent részek: Emese álma (a kezdetektől 1038-ig), Vazul-ág (1038–1301), Lovagkirályok (1301–1437) és Pannon reneszánsz (1437–1526). A fejezetek címe önmagában is mutatja a bemutatott anyag sokszínűségét: történelem, nyelv, irodalom, művészetek, vallás, mindennapi élet. Emellett több száz kép és a gazdag szöveggyűjtemény is segíti a tanár és diák órai felkészülését, vagy akár önálló dolgozatok összeállítását.

A magyarság őstörténetét feldolgozó Honfoglalás 896–1996

című CD-ROM külön érdekessége és értéke, hogy a Bethlen

Gábor Református Gimnázium tanulóinak alkotása,

akik – egy szaktanár vezetésével – profikat megszégyenítő színvonalon dolgozták fel a magyarság történetének legrégibb időszakát.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére készült a Neumann Kht. két különleges kiadványa: eredeti – a nagyközönség számára ma már hozzáférhetetlen – forrásdokumentumokat tettek közkinccsé az Életképek 1848 és a Dicső napok és hétköznapok 1848 címet viselő lemezeken. Az előbbi a kor legjelentősebb művelődéstörténeti folyóiratának, az Életképeknek a teljes 1848-as évfolyamát dolgozza fel. A beszkennelt oldalakon többek között Petőfi és Arany verseinek első közlése is olvasható, sőt, a legértékesebb cikkek, költemények berögzítve is megtalálhatóak. A második lemez a korabeli sajtó, valamint falragaszok, plakátok, nyomtatványok tükrében mutatja be a forradalmi eseményeket és a háttérben zajló mindennapokat.

Az irodalomtanítás sem maradhat ki a  sorból: az Antik irodalomtól (Kossuth) Madách Imre: Az ember tragédiája (Madách Társaság) című művéig sok csodálatos alkotást dolgoztak fel a kiadók. Megjelent CD-ROM-on Ady Endre összes műve, Mikszáth Kálmán összes műve (Arcanum), József Attila élete és minden verse (HMS), Pilinszky (CD Multimédia). A költemények nagy része – neves művészek tolmácsolásában – meg is hallgatható. Kiemelkedő darab a Verstár ‘98 CD (Arcanum), melyen 50 klasszikus magyar költő összes versét – szavakra kereshetően is – megtalálhatjuk.

A földrajztanárok a Kossuth Kiadónál megjelent Afrika és az Észak-Amerika CD-ROM-ok használatával a legjobb útikönyveket is felülmúló gazdagsággal mutathatják be a távoli kontinenseket. A kémialaborban nem kell attól tartani, hogy egy figyelmetlen diák balesetet okoz, ha a szemléltetéshez az Amit a kémia kísérletezésről tudni kell című lemezt (ELTE) használjuk. A Tarka-barka fizika (MindiGis) a multimédia eszközeinek alkalmazásával igyekszik bevezetni a diákokat a tantárgy rejtelmeibe.

A zenetanárok a Bartók életét bemutató lemezt

(Magyar Rádió) hívhatják segítségül.

A biológiatanárok igazán nem panaszkodhatnak: a Tankönyvkiadó népszerű Biológia 97 lemeze mellett a Kossuth Kiadó egész sor gyönyörű kiadvánnyal támogatja munkájukat. A Magyarország növényei sorozatban Legszebb vadnövényeikről, Herbárium címmel a gyógynövényekről, míg legutóbb a Vadvirágokról jelent meg lemezük, de az ő nevükhöz fűződik a Növénytan, a Magyarország gombái, az Élőhelyek és társulások, a Halak, kétéltűek, hüllők, a Magyarország madarai és lepkéi és az Emlősállatok is. Fantasztikus képanyag, közérthető szöveg, igényes kivitel jellemzi a kiadó minden lemezét. Bármelyiket jó szívvel ajánlhatom, de szeretném felhívni figyelmüket még valamire: Brehm Az állatok világa című klasszikus művének CD-ROM változata különleges csemege. Az eredeti szöveg és képanyag mellett videorészletekkel tették még szemléletesebbé a leírásokat.

A művészettörténet oktatásának hasznos és látványos szemléltető eszköze a Képtárak címet viselő, a képzőművészetek világába vezető kiadvány, míg az esztétikai neveléshez az Otthonunk, közvetlen környezetünk esztétikája, a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ lemeze lehet segítségünkre.

A szakkörök sem maradnak lemez nélkül: bár az írógépek kora lassan leáldozott, a Gépírásoktató CD segítségünkre lehet a számítógép-billentyűzet „bravúros” kezelésének elsajátításában. A sakkjáték kedvelőinek a Kempelen 2000 sakkoktató programot (CD Multimédia) ajánlom. A kártyásoknak a Kártyaváros CD (Skicc) nemcsak játékokat, de rengeteg hasznos ismeretet is nyújt. Az égboltot fáradhatatlanul kémlelőknek az Utazás a Naprendszerben és az Utazás a csillagok között (Kossuth) a megfelelő választás: a tudományos igényességgel megírt, mégis közérthető szöveganyag képekkel, animációkkal egészül ki. Az önismereti szakkörben a könyv alakban is nagy sikert aratott Testbeszéd (HMS), míg a fotózás szerelmeseinek a Fényképezés kisfilmes géppel (D2 Fotóstúdió) tankönyvként is szolgálhat. A városismereti szakkör választhat, hogy a Budapestet bemutató többféle kiadvány közül melyik felel meg legjobban az igényeknek: a CD Multimédia lemeze, vagy a HMS 7 nyelvű kiadványa, netán a Kossuth Kiadó történelmi, gazdasági és szellemi életet egyaránt bemutató CD-je, míg az ínyenceknek Szerb Antal: Budapesti kalauz marslakók számára című művének CD-változatát ajánlanám figyelmébe. Érdekes és egyedülálló vállalkozás a Terézváros című kiadvány (könyv és CD-ROM), amely a főváros egy sajátos hangulatú kerületének múltját és jelenét mutatja be. Városaink régebbi arculatát a Magyar Nemzeti Múzeum CD-könyvtárának egyik darabjáról, a Városképek 1900 korabeli képeiről ismerhetjük meg.

A napjainkban egyre fontosabb szerephez jutó nyelvoktatás

sem panaszkodhat, hiszen a szótárak mellett a különböző tu-

dásszintekhez alkalmazkodó, egyéni és csoportos tanulásra

alkalmas oktatóprogramok körében is széles a választék.

A Scriptum igen népszerű szótárai minden nagyobb világnyelven elérhetőek. Hasznos segédeszközök a Morphologic Kiadó MoBiDic névre hallgató kétnyelvű szótárai. A szókincs bővítésére angol, német és francia nyelvhez a Profi-Média képes-hangos PicDi-sorozata a legalkalmasabb, míg a hibátlan angol kiejtés elsajátításához a Hello kiejtésiskola a tökéletes megoldás. A ClipDic-sorozat videobetétekkel is segíti az angolul és németül tanulókat, sőt készült egy, az üzleti nyelvet oktató változat is. Vajon tudják-e, hogy a legkeresettebb nyelveken kívül – a CD Multimédia jóvoltából – az orosz, az olasz, a spanyol, sőt a kínai és a japán nyelvet is tanulmányozhatjuk a Nyelvlabor-sorozat lemezein.

A középiskolásoknak a Raabe Klett Kiadó állított össze érettségi felkészítőket matekból, irodalomból, fizikából és történelemből. A tesztek megoldása segít a tanultak begyakorlásában és feltárja a tudás „fehér foltjait”, hogy még kellő időben pótolni lehessen a hiányosságokat. Mint tudjuk, a matematika és a fizika a különösen nehéz akadályok közé sorolható, talán ezért készült több CD-ROM ebben a témában: például a Középiskolai matematikai és fizikai lapok a Bolyai János Matematikai Társulattól és a Matematikai öszszefoglaló érettségire és felvételire készülőknek a Minor kiadásában. Érettségizőknek szól a  Corvina Kiadó Irodalom és történelem című CD-je is. A továbbtanulás komoly fejtörést okoz a családoknak, de megkönnyíti a döntést az Érettségi után … merre tovább? – 1999 elnevezésű egységcsomag.

Minden korosztálynak ajánljuk „mindennapi használatra” a Scriptum és az Akadémiai Kiadó közös lemezét, az Új akadémiai kislexikont, amelyben – képekkel gazdagon illusztrálva – szinte minden név, fogalom és esemény megtalálható, ami fejtörést okoz a diákoknak. Egy különleges kiadvány a Kossuth Szó-Kép-Tára, amely angol-francia-magyar nyelvű értelmező szótár, mintegy 25000 szóval! A számtalan kép, rajz, és a szemléltető animációk a szövegértés és az idegen nyelvű szókincs bővítésének hatékony eszközévé válhat.

Ne feledkezzünk el a számítástechnikáról sem. Az Internet

iskola (Kossuth) és A multimédia világa (Kossuth), valamint

a Panem Kiadó Virtuális Internet című lemezének legújabb

kiadása mind a tantervi, mind a szakköri foglalkozásokhoz

hasznosan alkalmazható.

Az iskola saját honlapjának elkészítéséhez a Kossuth Kiadó jelentetett meg szabadon felhasználható grafikai gyűjteményeket: a Web-grafikák ikonokat, gombokat és egyéb kiegészítőket tartalmaz, a Papírok és textúrák a háttér kialakításához ad ötleteket.

Amennyiben tájékozódni kívánnak a folyamatosan bővülő kínálatról, szeretném felhívni figyelmüket a Magyar CD-ROM-ok diszkográfiájára, amely Neumann-ház web-oldalain érhető el a http:/www.neumann-haz.hu/diszkog/index.htm címen. A fejlesztők jegyzékével kiegészített lista több mint félezer magyar kiadású CD-ROM adtait tartalmazza a kezdetektől napjainkig.

Köszönettel vesszük, ha olyan lemezről értesítenek, amelyről eddig nem volt tudomásunk. A Neumann-ház honlapján, más hasznos érdekességet is találnak, például egy tudománytörténeti összeállítást, valamint klasszikus költők műveit.

A Neumann Kht. közel százféle igényes lemez forgalmazásával igyekszik a könyvtárak és az iskolák segítségére leni a CD-ROM-ok beszerzésénél. A faxon (a 212-9219-es számon) vagy levélben (1250 Budapest, pf. 39. címre) érkező megrendeléseket rövid határidővel postai úton – teljesítik.

Bánkeszi Katalin

Értékelés

Átlag: 5 (1 értékelésből)

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: