Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Pintér Jenő: A középiskolai ifjúság legkedvesebb olvasmányai

Nyomtatási nézet

A jó könyvek nemzetépítő munkát végeznek, a mérgező hatású olvasmányok megrontják az ifjúságot. Egy-egy silány író helyrehozhatatlan kárt okozhat olvasói lelkében. Az ifjúságnak kifogástalan könyvekkel való ellátása fontos feladat. A nevelés munkájának jórészét a könyvek végzik.
A budapesti tankerületi főigazgatóság nagy anyagot gyűjtött össze a budapesti fiúközépiskolai és leányközépiskolai tanulók köréből. Ki akartuk puhatolni, hogy kik a budapesti ifjúságnak legkedvesebb írói és melyek a legtöbbre becsült könyvei. A vallomások őszinteségét nemcsak azzal biztosítottuk, hogy tanítványainknak nevei rejtve maradtak mindenki előtt, hanem más módon is.
A hatalmas anyaggyűjtésből megállapíthattuk, hogy ugyanazok az adatok iskoláróliskolára és osztályról-osztályra szinte statisztikai egyöntetűséggel ismétlődnek. A magyar írók közül legnépszerűbb valamennyi osztályban Jókai Mór. A III. osztálytól kezdve a VIII. osztályig őt olvassák legszívesebben tanítványaink. Van vagy húsz regénye, melyekért egyértelműleg rajong az ifjúság. (Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai, Az új földesúr, Eppur si muove, A magyar nemzet története regényes rajzokban, Népvilág, Sárga rózsa, Egy az isten, Erdély aranykora, Török világ Magyarországon, A janicsárok végnapjai, Mire megvénülünk, Az aranyember, Rab Ráby, A jövő század regénye, A régi jó táblabírák, Szeretve mind a vérpadig, A névtelen vár, A fekete gyémántok, Szabadság a hó alatt, A lélekidomár, Gazdag szegények.) Az I. és II. osztályt kivéve – ahol a fiúk és leányok érdeklődése még nagyon széttagolt – Jókai Mórnak több híve van minden osztályban, mint a többi magyar költőnek, regényírónak és drámaírónak együttvéve.
Jókai Mór után a III-VIII. osztályban Mikszáth Kálmán (A fekete város, Besztercze ostroma, A Noszty fiú esete, Szent Péter esernyője, A vén gazember) és Gárdonyi Géza (Egri csillagok, Isten rabjai, A láthatatlan ember, Az öreg tekintetes, Ábel és Eszter, Az a hatalmas harmadik, A bor) az ifjúság legkedvesebb írói. A felsőbb osztályokban melléjük sorakozik Herczeg Ferenc. (Pogányok, Bizánc, Az aranyhegedű, Éva boszorkány). A többi magyar író már csak szórványosan szerepel. Azok, akiknek jelentékenyebb számban vannak híveik, a következők: Rákosi Viktor, Petőfi Sándor, Arany János, Eötvös József, Madách Imre, Vas Gereben. A VII. és VIII. osztályban megemlítik még egyesek Kemény Zsigmond, Prohászka Ottokár, Ady Endre, Szabó Dezső és Tormay Cecil nagy hatását.
Az I. és II. osztály kedves írói a hatás sorrendjében: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Petőfi Sándor, Donászy Ferenc, Rákosi Viktor, Gaál Mózes, Benedek Elek, Molnár Ferenc, Sebők Zsigmond.
A népszerű tudományos írók közül Hankó Vilmos és Gáspár Ferenc a legkedveltebbek. Az idegen szépírók közül legnépszerűbb az alsó négy osztályban Verne Gyula. (Grant kapitány gyermekei, Sándor Mátyás, Két évi vakáció, A tizenötéves kapitány, Hatteras kapitány kalandjai, Senki fia, Utazás a tenger alatt. A rejtelmes sziget, Észak a Dél ellen, Utazás a föld körül nyolcvan nap alatt, Strogoff Mihály utazása, Utazás a holdba.) Hatása megfelel Jókai Mórénak. A fiúk és leányok egyaránt lelkesednek érte. Közel áll hozzá népszerűségben May Károly (Winnetou, Karácsony, Az ezüst tó titka, Az inkák öröksége, Félvér.) Kedvelt írók még az I-IV. osztályosok körében Defoe, Cooper, Amicis, Salgari, Andersen, Swift, Burnett, Daudet, Mark Twain. Az V-VIII. osztályban, a népszerűség sorrendjében id. Duas, Dickens, Sienkiewicz, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Viktor Hugo s itt-ott 2 Shakespeare, ifj. Dumas, Balsac, Anatole France, Ibsen, Romain Rolland, Zola, Wilde, Kellermann, Thackeray, Strindberg, Mereskovszkij. A legszívesebben olvasott idegen népszerű tudományos írók: Flammarion és Sven Hedin.
A leányok érdeklődésének köre a fentebb említetteken kívül még a következő magyar írókra terjed ki: Turtsek Anna, Blaskó Mária, Egó, Faylné, Szabóné, Kaffka Margit, Csathó Kálmán és Drache Lázár Alfréd. Az idegen írók közül a következőket helyezik a legelső sorba: Verne, May, Amicis, Burnett, Maot, id. Dumas, Dickens, Sienkiewicz, Dosztojevszkij, Croker, Marlitt, Mereskovszkij, Rostand, Wilde.
Mindezek az adatok jellemzők a korra és társadalomra. Pedagógiai fontosságukon kívül van irodalmi érdekességük is. Kívánatos volna, hogy – az ifjúság igényeinek méltánylásával – mielőbb elkészítsük a szépirodalmi és tudományos olvasmányoknak egy olyan osztályról-osztályra való fölépítését, mely minden iskola számára nélkülözhetetlen alapanyagul szolgáljon az ifjúsági osztálykönyvtárak berendezésében.

(Pintér Jenő: A középiskolai ifjúság legkedvesebb olvasmányai = Magyar Művelődés, 1922.
67-68. p.)

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: