Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Hock Zsuzsanna: Az iskolai könyvtár a gyermek könyvtára? A gyermek könyvtára az iskolai könyvtár?

Nyomtatási nézet

A francia szakirodalmat olvasva az a megdöbbentő élmény éri az érdeklődőt, hogy teljesen egyértelmű, a könyvtár létezése az iskolában. 1977-től valamennyi collége és lyceé, azaz 12 éves kor fölött valamennyi oktatási intézmény kötelezően működtet könyvtárt, foglalkoztat könyvtárostanárt. A könyvtárak elnevezése Centres de Documentation et d’Information (CDI). A „centre”, vagyis központ kifejezés a „service”, szolgálat szót helyettesíti. Ez így talán még érzékletesebben fejezi ki az iskolai könyvtárak szerepét: az oktató-nevelő munka szolgálatában minden érintett (tanár, diák, szülő) felhasználó számára biztosítani a megfelelő információforrást, dokumentumot.

 

Az iskolai könyvtár vezetője a „professeur documentaliste” (könyvtárostanár), aki 1989 óta kötelezően speciális, középiskolai (7. évfolyamtól) könyvtárostanári diplomával kell bírjon (CAPES). Az iskolai könyvtárak működési feltételei következnek a feladataiból és a könyvtárostanárok napi gyakorlatából. Sem tárgyi feltételei, sem berendezése, sem költségvetése nincs államilag szabályozva, hiszen ezek a kérdések az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatától és az adott oktatási intézménytől függnek.

 

A könyvtárismeret, amelyet a könyvtárostanár tanít, beépül az oktatási programba. Az informatikai eszközök használatát a gyakorlat oldaláról tanítja.

 

 

Az olvasás szeretete és az iskolai könyvtár

 

A francia parlamentben a jogalkotók a nyolcvanas években két küldetést fogalmaztak meg az iskolák számára: megtanítani az olvasást, és bevezetni, beavatni a gyermekeket az irodalomba. Migeon kutatásai hatására 1990-ben Lionel Jospin oktatási miniszter egy harmadik küldetéssel egészítette ki az előzőeket: „rávezetni a gyermekeket az olvasás szeretetére”.

 

Több olvasáskutató műhely foglalkozott a témával különböző francia régiókban, egyetemi munkacsoportok bevonásával. Az egyik legmarkánsabb személyisége e témának Christian Poslaniec. Ő a következőket tanácsolja azoknak, akik az olvasás örömére akarják megtanítani diákjaikat:

 

Széles, sokszínű, választékos könyvlistát állítsunk össze, mert senki sem tudja megmondani, hogy melyik diák számára melyik könyv lesz a meghatározó, a döntő élmény.

Csak olyan könyvet ajánljunk, ami elképzelhető, „látható”. (Lehet ez szakkönyv is, mert éppen úgy lehet álmodozni a reálisról, mint a misztikusról, az elképzeltről!)

Ne cenzúrázzuk a gyermekek olvasmányait, és ne mutassuk, hogy ezt vagy azt a könyvet, sorozatot helytelenítjük. A pillanat, amikor egy könyv magával ragadja őket, és felfedezik, hogy az olvasás öröm – mindent megér! Lesz idő a folytatásra, más könyvek fölfedezésére, nehezebb és összetettebb könyvek megértésének segítésére...

Ne kényszerítsük a gyereket semmilyen kanonikus jelentésre egy szöveggel kapcsolatban. A gyakorlat keretében, amelynek célja az olvasás ízének megtalálása, fontos, hogy a szövegnek a gyerek adjon értelmet. Ez nem akadályozza meg abban, hogy egy másik tevékenység más értelmet adjon akár ugyanannak a szövegnek. Egy szövegen sok szempontból lehet dolgozni.

Ne szabjuk meg az olvasás ritmusát, mert ez a legfontosabb a folyamatos olvasásnál. Különösösen ne szabjuk meg azoknak, akik nem szeretnek olvasni. Az olvasás csak autonóm lehet, máskülönben ellenérzést vált ki.

Ne kényszerítsük olvasni a gyermeket, még akkor sem, ha nagyon jól tudjuk, az olvasás milyen lényeges eleme s a szocializációnak. Ha kényszerítjük, nincs motiváció, csak kényszer.

Ne kényszerítsük számot adni az olvasmányaikról csak azért, hogy tudjuk, elolvasta, vagy megértette. Az olvasónaplóval csak a fentieket mérhetjük, s ez nagyon átlátszó...

 

 

Olvasás, könyvek a legkisebbektől a fiatal felnőttekig (egy éves kortól 18 éves korig)

 

A francia oktatási stratégia központi céljainak elérésére, így az olvasás iránti érdeklődés felkeltésére, az olvasás örömének felfedezésére az ország valamennyi régiójában, megyéjében, oktatási intézményében jobbnál jobb ötletek megvalósulásának lehettek tanúi a szakemberek. A cél közös, központi volt, de a célhoz vezető utat sokféleképpen valósították meg közoktatási szakemberek, könyvtárostanárok, pedagógusok, szabadidő-szervezők és könyvesboltok. Ezek közül most hármat mutatunk be, amelyek egymásra épülhetnek.

 

 

„Arthur háza” (egy éves kortól tíz éves korig)

A könyvek és olvasás megszerettetése volt a cél a Bavard Alapítvány komplex eszközrendszerének létrehozásakor. A játékot bérleti rendszerben lehet kölcsönözni, de a város lakói (óvodái, iskolái) számára a használata ingyenes. Az „ Arthur háza” igazából egy nagy doboz. A doboz célja, hogy a gyermekek számára a valóság és az elvont világ közti kapcsolat létrejöjjön. Arthur háza, egy valódi ház makettje, amelynek van teteje, emeletei, homlokzata, kertje és természetesen lakói. A dobozban Arthur összerakható háza mellett vannak még mesekönyvek, képeskönyvek, kb. 13 darab. Ezek közül az egyik, az „Arthur dolgozik” című a névadó mesekönyv. A többi könyv pedig valamilyen módon kapcsolódik a központi figurához. A mesehősök együtt élnek: a figurák és a hozzájuk kapcsolódó jellegzetes tárgyak benne vannak a házban.

 

A doboz tartalmának alkalmazásában módszertani ajánlás segíti a pedagógusok munkáját. A doboz lehetőséget ad arra, hogy felnőtt vezetésével játékos módon ismerkedjenek a könyvek világával a gyermekek. A doboz tartalmával egyszerre 6–10 gyermek tud igazán jól játszani. A játék során kézzel foghatóak lesznek a könyvben olvasottak. Ami eddig elvont és nehezen megközelíthető volt, most tapintható. A játék kapcsolatot jelent könyv és valóság között, úgy, hogy a két világ közti összefüggésekre mutat rá. Egy-egy játék során nem kell valamennyi könyvet és tárgyat használni, mert kisebb a hatékonyság. Több találkozás alkalmával így különböző irányból, több személyiség által lehet megismerni az adott művet. A gyerekek a konkrét oldaláról szembesülnek a könyv absztrakt világával. Azt is mondhatjuk, hogy a könyv világa a gyerekekhez kéznyújtásnyira kerül. A játékokkal a gyerekek képzelőereje és kifejezőkészsége is jól fejleszthető.

 

 

„Hortense Colére” (hor de temps scolaire)

 

Ezt a játékot az Ifjúsági és Sport minisztérium indította el Franciaországban a 4–12 éveseknek. Előzménye a „Margótól margóig” kiállítás volt, amely mindent tartalmazott, ami az olvasással és írással kapcsolatos vagy kapcsolatba hozható. Az olvasás fejlesztését segítő eszköznek már a neve is sugallja, hogy ezzel leginkább az iskolaidőn túl, napköziben, iskolai könyvtárban vagy szabadidő központban találkozik a gyermek. A kollekció tematikus dobozokból áll:

 

1.

könyvek, amitől borsódzik a hátam

2.

nevető könyvek

3.

elröpülünk (űr és képzelet)

4.

harapnivaló könyvek (ínyenc szavak, ínyenc ételek)

 

A játék alapját egy műanyagdoboz jelenti. A dobozban ott található természetesen Hortense patchwork figurája, könyvek, játékok, a játékok leírása, tanácsok és bibliográfia a játékvezetők számára. Az egyes tematikus dobozok 10–10 a témához, s a témához ajánlott könyvekhez kapcsolódó tárgyat is tartalmaznak (pl. fakanál, sótartó, magvak, stb.) Az evéssel kapcsolatos dobozban van játék az ízekkel – az ízleléssel kapcsolatban elvont és valóságos ízlelésre gondolva –, részletek a torkosságról, feladatok szájjal kapcsolatos szakmákról, még az emberevő óriásokról is. A kvízszerű kérdésekkel meg lehet pl. nyerni Hortense kanalát. A Hortense csokija olyan játék, amelyben a könyvekhez kapcsolódó kérdésekre jól válaszolók csokit nyernek. Természetesen a feladatok különböző korosztályú gyerekeknek szólnak, céljuk az irodalom iránti érzékenység növelése.

 

 

Virtuális könyv

Ez a multimédiás CD 12 év feletti gyerekek számára igyekszik kapcsolatot teremteni könyv és rajzfilm között a multimédia adta lehetőségek segítségével. A „Disney Interactive” – olyan könyveket vesz alapul, amelyekből rajzfilm is készült, s ilyen feladatok találhatók benne:

 

Hozd létre saját történeted! – A gyermek az olvasásban, írásban a saját ritmusa szerint haladhat, a feladat megoldásához a CD-n rendelkezésére áll nemcsak a meseforma, hanem egy szinonimaszótár is. A feladat fejleszti a logikai készséget, a memóriát, a művészi látásmódot, s a gyermek írása rendezettebbé válik.

Olvasásfejlesztés: olvas – fölveszi multimédiás eszközzel, majd ugyanott javítja olvasási hibáit.

Olyan helyzeteket mutat be és tesz a történet alapjául, amelyekbe a gyermekek is kerülhetnek. Ezeket a történeteket folytathatják a gyerekek.

 

Ennek a módszernek természetes hátránya, hogy az érzelmeknek, érzéseknek nem ad teret. Előnye, hogy autonóm, a játékokhoz nem kell felnőtt irányítása.

 

Számtalan módja van annak, hogy közelebb vigyük a gyerekeket az olvasáshoz. Számtalan út vezet az olvasás öröméhez, de ezeknek a megvalósítása elképzelhetetlen a pedagógusok, a szülők, az iskolai könyvtárak, a nyilvános könyvtárak, a könyvkereskedelem összefogása nélkül – vonható le a következtetés a francia példák alapján.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: