Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Valaczka András: Kötelező a kötelező? Mit gondolunk a házi olvasmányokról ma?

Nyomtatási nézet

Alighanem sokunk tapasztalata, hogy ma már a „mai fiatalokat” korholó észrevételek ellenpárja nem a „bezzeg az én időmben”, hanem a „bezzeg még két évvel ezelőtt is”. A hanyatlás – vagy amit a tanárok nagy része annak érez – szemlátomást felgyorsult. Napi tapasztalat a katedrán, hogy az egy-két éve még sikeresen átadott, s így átadhatónak minősíthető ismeretanyagnak 2006-ban már csak mintegy felét-kétharmadát kísérelhetjük meg átadni. Egyre lejjebb tesszük a lécet, s még így is egyre többen szaladnak át alatta, miközben az iskolák jó része megtiltja tanárainak a buktatást, mert ha megengedné, csakhamar elnéptelenednének az amúgy is foghíjas osztálytermek. Húszévesek nézik döbbenettel, ahogyan 14–15 éves öccseiken úrrá lesz a kompjúterláz, amely az ő hőfokukat – legalábbis ehhez képest – épp csak megemelte. A csoportokban, bandákban, közösségekben szinte kizárólagos értékmérővé vált, hogy az épp kurrens játékon ki hányadik szintig tud eljutni, s ennek alapján kapja meg csoportbesorolását. Csupán a Nagy Könyv látszik ellentmondani ennek, mikor kideríti: nagyon is népszerű az Egri csillagok. Holott diadala másként is értelmezhető: erről hallottak a legtöbben, hisz a hatodik osztály óta nem is igen olvastak mást.

 

A mind fakóbban pislákoló csillagok mintha Vajdát idézve intenének végső kitartásra minket, iskolában tevékenykedőket: „A hideg, a téli éjben / csillagoltó sötétségben / mi vagyunk csak éberen”. Ha mi is feladjuk sziszifuszi küzdelmünket, néhány év múlva már csak a Kincskereső bír majd felkerülni a listára, aztán majd csak a Bóbita, végül pedig a bölcsődében hallott Gólya, gólya gilice. Nincs hát választásunk, nem tolathatunk ki a feladat lövészárkából. Reményteljes vagy reménytelen a küzdelmünk, csinálnunk kell: meg kell lennie. „Es muss sein”, ahogy Kundera mondogatja Beethovent idézgetve A lét elviselhetetlen könnyűségében.

 

A „kell” parancsát azonban könnyebben tudomásul veszi az ember, ha önmaga adja ki magának. Ezért látszik érdekesnek körülnézni saját házunk táján: hogy is gondolkodnak minderről a magyartanárok? Mit is gondolunk a házi olvasmányokról ma?

 

Hogy minél több irányból ráláthassunk a „terepre”, egyesületünk, a CENTA Közép-Európai Tanárakadémia összefogott a Nemzeti Tankönyvkiadóval. Kérdőívünkkel 300 magyartanárt kerestünk meg: válaszaik összegzését jelentik az itt következő grafikonok. De nem érjük be ennyivel: második lépésben szeretnénk összeállítani egy minél gazdagabb listát azokról a mai, szórakoztató művekről, amelyek egyáltalán szóba jöhetnének az iskolai munka bázisaként. Utána – harmadik lépésként – el kell készítenünk egy kritériumrendszert: hányféle, s miféle szempontok szerint mérhetjük, mely szövegek a legalkalmasabbak az iskolai munkára, a gyerekek nevelésére, ízlésformálására, nyelvi fejlesztésére, olvasási kedvük felkeltésére, és így tovább. Ezt követően kellene újra megkérdeznünk minél több tanárt: vetné már mérlegre a kialakult szempontok alapján a Harry Pottert és A gyűrűk urát, A Hecsekit meg a Palánk utcát, s a többi kitűnő regényt: vajon melyik a „leg”, melyiket ajánlhatjuk a magyartanároknak kvázi kötelező olvasmányként. A kialakuló listát (az érvekkel együtt) vitára bocsáthatja a Tanárakadémia, s bár tudjuk, mi magyarok ketten háromfélét szoktuk gondolni, azért a mai káosztól egy lépéssel közelebb kerülhetünk egy új konszenzushoz.

 

Lássuk, hogyan foglaltak állást minderről a megkérdezett pedagógusok!

 

A magyartanárok 73%-a fele-fele arányban olvastatna hagyományos „kötelezőket” és „maiakat”. Csupán 25%-uk utasítja el a klasszikusok részletekkel történő „kiváltását”. 97%-uk a régi olvasmányokat ma is alkalmasnak tartja erkölcsi-esztétikai kérdések felvetésére. 85%-uk a mai népszerű műveket is alkalmasnak tartja iskolai munkára. Csupán 12%-uk utasítja el az otthoni olvasásra kötelezést, mint módszert. 72%-uk továbbra is fontosnak tartja a több száz oldalas művek házi olvastatását. 51–49%-ban megosztott a tanártársadalom a tekintetben, hogy az olvasmányoknak országosan közös kánont kell-e alkotniuk. A megkérdezettek elsöprő többsége, 89% várna iránymutatást az olvasmányok kérdésében. Hasonló arány – 88% – teszi egyértelművé, hogy ezt az irányt maga a tanártársadalom kell, hogy megfogalmazza.

 

Mindez kétségtelenül választ ad néhány kérdésünkre, ugyanakkor még inkább arra alkalmas, hogy újabbakat vessen fel:

 

Hogyan tehető harmonikussá a régi klasszikusok és az új, szórakoztató olvasmányok együttélése az iskolai munkában?

Hány olvasmány fér bele egyikből-másikból egy tanév időkeretébe?

Hogyan pótolható a második típus feldolgozásához hiányzó tankönyvi apparátus?

Miben kell eltérnie a célolvasmányokkal és az eszközolvasmányokkal való foglalkozásnak?

Hogyan helyezhetők a régi művek mai kontextusba?

Milyen arányt kívánatos kialakítani a magyar és a külföldi irodalom tekintetében?

Hogyan tehetők hatékony ismeretközvetítő és képességfejlesztő eszközzé a szórakoztató művek?

Hogyan egészíthető ki a kötelezés módszere más motivációs eszközökkel?

Milyen pszichológiai dimenziók mozgósíthatják a diákok érdeklődését?

Hogyan oldható a mai gyerekek idegenkedése az olvasáshoz hasonló lineáris tevékenységektől?

Miként teremthető új konszenzus a felbomló hagyomány helyén?

Milyen súllyal esnek latba egy-egy mai regény besorolásakor a benne fellelhető esztétikai, nyelvi, szerkezeti és életmodell-értékek?

Hogyan kezelendők a kortárs művek köznyelvi normán kívül eső fordulatai (trágárságok)?

Miként biztosítható a kánonba kerülő könyvek beszerezhetősége?

Hogyan lehet mérni egy-egy könyv hatását a diákságra?

Hogyan tehető érdekeltté a tanár az új konszenzus tényleges követésében?

 

Mindezek persze részletkérdések, s a fő kérdés továbbra is az marad: hányan érzik át kollégáink közül, hogy „es muss sein”, hogy „meg kell lennie”, hogy nem engedhetünk az olvasásból. S hányan lesznek elég bátrak új utakat keresni. A Tanárakadémia (valaczka.andras@ntk.hu) mindenesetre várja e „bátrakat”, s vár minden hozzászólást a kérdéskörhöz, legyen az egyetlen mondat, vagy akár egész tanulmány.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: