Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Nádasi András: HunDidac – 2005.

Nyomtatási nézet

Taneszközminősítő Díjverseny

A HunDidac, a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége, először 1993-ban írta ki a Taneszközminősítő Díjversenyt. Ennek célja azóta is változatlan: a nagy múltú magyar taneszköz ipar és kereskedelem értékelése és támogatása, a felhasználók orientálása. A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázisban szereplő taneszközök száma közel 6000, a hazai forgalmazású taneszközök becsült mennyisége mintegy 15.000 tétel, tankönyvek nélkül. A hét HunDidac Taneszköz-minősítő Díjversenyen eddig alig több mint 800 eszközt értékeltünk.

 

A Taneszközminősítő Díjverseny Alapszabálya szerint a kétévente megrendezett versenyre nevezni lehet bármely magyar ötlet alapján fejlesztett, vagy külföldi eredetű adaptált, Magyarországon gyártott és forgalmazott taneszközt: tankönyvet, kísérleti és demonstrációs eszközt, információhordozót, speciális iskola-felszerelési tárgyat, oktató rendszert. A díjazott termékeken a gyártók és forgalmazók feltüntethetik a díjat reprezentáló emblémát, az eredményeket pedig évről-évre megjelenteti a hazai szaksajtó.

 

A VII. díjversenyre 18 tanszerfejlesztő, forgalmazó, ill. tankönyvkiadó cégtől, intézménytől, 75 nevezési lapon, 104 tétel érkezett. A kiírásnak megfelelően, a benevezett eszközöket kísérleti és demonstrációs eszköz, alapfelszerelés – infrastrukturális rendszer, nyomtatott – grafikus információhordozó, vizuális – audiovizuális oktató média, elektronikus ismerethordozó – multimédia kategóriákba soroltuk.

 

Az eszközöket a HunDidac Zsűri – a magyar egyetemi, főiskolai tanári karból, a gyakorlóiskolák vezető-tanáraiból választott szakértők javaslata alapján – kategóriánként arany, ezüst és bronz fokozatú HunDidac Díjjal, ill. HunDidac Nagydíjjal jutalmazta. A „XXI. század taneszköze” különdíjat 2005-ben a zsűri nem adta ki. A díjak megoszlása kategóriánként:

 

 

Arany-díj

Ezüst-díj

Bronz-díj

Nagydíj

Tankönyvek, módszertani kiadványok

14

4

2

3

Falitérképek, szemléltető képek és tablók

7

1

1

 

Dia- és fóliasorozatok, audiovizuális oktatócsomagok

3

1

 

1

Tanulókísérleti eszközök, készségfejlesztő játékok

1

 

2

 

Tanári demonstrációs, kísérleti eszközök, műszerek

2

 

 

 

Elektronikus információhordozók, multimédia CD-k

2

3

1

1

Iskolai felszerelések, komplex eszközrendszerek

1

 

 

 

Érettségi felkészítő programok

5

2

 

 

Atlaszok

2

2

1

1

Összesen

37

13

7

6

 

Az eredményhirdetésre és a díjkiosztásra 2005. december 1-én került sor, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Dísztermében. A megnyitót a rendezvénynek otthont adó Országos Pedagógiai Központ vezetője, Balogh Mihály főigazgató tartotta. A díjakat Dr. Nádasi András a szövetség főtitkára adta át. A díjak átadása után, a META 2005 – III. Taneszköz Információs Szakmai Tanácskozás keretében a közel 30 résztvevő megvitatta a taneszköz-értékelés és minősítés aktuális kérdéseit és a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és a Magyar Taneszköz Etalontár fejlesztésével kapcsolatos elvárásokat és tennivalókat.

 

A nyertes szerzőknek, szerkesztőknek, kiadóknak és fejlesztőknek ezúton gratulálunk és tolmácsoljuk a szakértők, a zsűri és az elnökség őszinte elismerését.

 

Budapest, 2005. december 1.


 

 

A Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége által meghirdetett

VII. Taneszközminősítő Díjverseny nyertesei

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Békéssy Sz. – Fried K. – Korándi J. – Paróczay J. – Számadó L. – Tamás B.

„Kalandozások a matematikában”

tankönyvcsalád

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Tarján Gábor

„Folklór. Népművészet. Népies művészet”

egyetemi tankönyv

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Csabay Katalin

„Lexi íróka I. és Lexi Betűországban II.”

tankönyvcsalád

 

Cartographia Kft.

„Földi környezetünk”

atlasz

 

Kulcs a muzsikához Kft.

Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita

„Nótafa I–II. CD-ROM és Énektár 2 tankönyv”

oktatócsomag

 

DESIGNSOFT Kft.

„NEWTON 3.0”

fizikai oktató program

 

 


Balázs – Diák Kft.

Ütőné Visi Judit – Makádi Mariann

„Távoli földrészeken” írásvetítő fólia sorozat

 

Balázs – Diák Kft.

Csahóczi Erzsébet – Jakucs Erika – Kovács Csongorné

Geometriai transzformációk matematikai írásvetítő fólia sorozat

 

BMGE OMIKK

Gohér M. – Horváth T. – Jeszenszky S. – Katona A.

Bláthy Ottó Titusz – Déri Miksa – Zipernowsky Károly CD-ROM

multimédia program

 

Cartographia Kft.

Magyarország természetvédelme

falitérkép

 

Cartographia Kft.

A felvilágosodás irodalma Magyarországon

falitérkép

 

Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.

Dr. Ballér Piroska – Nagyné Malicsek Ágnes

Közös kincsünk Európa – feladatok, érdekességek kisiskolásoknak

készség- és képességfejlesztő tankönyv

 

Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.

Bazsáné Lehrmann Terézia

Az abakusztól az Internetig –

informatikai társasjáték

 

INNOVADIDACT Bt.

MultiScreenView számítógépes tantermi eszközrendszer

 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.

Kovács Andrásné – Vajda Tibor

Enjoy your food” angol szakmai

nyelvkönyv

 

Milkovics-Steidl Tibor

Type G425 multiméter

 

Milkovics-Steidl Tibor

Type KF473,6 fizikai célműszer

 

Mozaik Kiadó

V. osztályos természetismeret

írásvetítő fólia sorozat

Szerkesztette: Nagymihály Mátyás

 

Mozaik Kiadó

Horváth Andrásné és társai

Környezetünk titkai

2–3. osztályos munkatankönyv

 

Mozaik Kiadó Kft.

Horváth Andrea – Horváth Attila

5–6. évfolyamos történelem tankönyv

 

Mozaik Kiadó Kft.

Ruskó Renáta

Ének-zene a 3. évfolyam számára tankönyv

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt

Oláh Zs. – Bodáné Gálos M. – Holczgethán K. – Maróthy M.

Biológia a 10–11–12. évfolyam számára tankönyvcsalád

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Lázár Györgyné – Somló Katalin – dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra

Készüljünk az új érettségire! Német oktatócsomag

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Készüljünk az új érettségire!

Angol oktatócsomag

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Devecz F. – Jónás K. – Juhász T. – Kévés R. – Reményi Z. – Siegler G. – Takács B.

Irány az ECDL! – a középfokú

informatikai érettségi! tankönyv

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Kovács István – Victor András

Natúra biológia tankönyv

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Varga János

Virual Visits 1–2.

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Dr. Bora Gy. – Dr. Nemerkényi A. – Tamasics K.

Európa közepén – Közép-Európa és Magyarország földrajza

tankönyvcsalád

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Dr. Bora Gyula – Dr. Nemerkényi Antal

Magyarország földrajza a középiskolák

számára tankönyv

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Dr. Zátonyi Sándor

Fizika a 8. évfolyam számára tankönyvcsalád

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András

Általános iskolai történelem atlasz

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Dr. Helméczy Mátyás

Történelem a 8. évfolyam számára tankönyv

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Élet a faluban – Hon- és népismeret

a 6. évfolyam számára tankönyv

Szerző: Baksa Brigitta

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Bánkuti Zsuzsa – Medgyes Sándorné – Dr. Vida József

Egységes érettségi feladatgyűjtemény – Fizika szóbeli tételek tankönyv

 

Stiefel Eurocart Kft.

Basic Facts about USA duó tabló

 

Stiefel Eurocart Kft.

Basic English III. duó tabló

 

Stiefel Eurocart Kft.

Ázsia domborzati és politikai duó térkép

 

Stiefel Eurocart Kft.

Az Európai Unió duó térkép

 

Stiefel Eurocart Kft.

Faragó Imre – ELTE Geoinformatikai Tanszék

A magyar nép vándorlása és

a Honfoglalás duó térkép

 

Stiefel Eurocart Kft.

Történelmi atlasz

Szerkesztő: Dr. Katus László

 

SZTE Informatikai Tanszékcsoport

Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport Konzorciuma

Beszédmester beszédjavítás-terápia

és olvasásfejlesztő szoftver

 

 


Balázs – Diák Kft.

Szendrei Péter – Farkas Bertalan

1914-től 2000-ig történelmi írásvetítő fólia sorozat

 

BMGE OMIKK

Csengeri T. – Füstöss L. – Pavlics F. – Sík A.

Pavlics Ferenc CD-ROM

multimédia program

 

BMGE OMIKK

Füstöss L. – Lévay P. – Szilágyiné Csécs M.

Wigner Jenő CD-ROM

multimédia program

 

BMGE OMIKK

Dr. Csongor Józsefné – Dr. Kónya József – Dr. M. Nagy Noémi

Imre Lajos CD-ROM

multimédia program

 

Mozaik Kiadó Kft.

Sokszínű matematika tankönyvcsalád

Szerkesztő: Tóth Katalin

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Baranyai J. – Dr. Perendy M. – Pölöskei G. – Maróthy M. – Szabó M. – Dr. Szűcsné Kerti A.

Biológia középszintű érettségi sorozat

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Reményi Zoltán – Siegler Gábor – Szalayné Tahy Zsuzsanna

Érettségire felkészítő informatikai

feladatgyűjtemény

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Végh András

Középszintű informatika érettségi

tételjavaslatok tankönyv

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Dr. Kecskés Andrásné – Rozgonyi Jánosné

Kémia a 8. évfolyam számára

tankönyvcsalád

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Csákány Antalné – Károlyházy Frigyes – Sebestyén Zoltán

Fizika a 8. évfolyam számára

tankönyvcsalád

 

Stiefel Eurocart Kft.

Makádi Mariann – Taraczközi Attila

Alsó tagozatos környezetismereti atlasz

 

Stiefel Eurocart Kft.

Makádi Mariann – Simon Dénes

Földrajzi munkatérképek atlasz

 

Stiefel Eurocart Kft.

Makádi Mariann – Taraczközi Attila

Kukkancs és Szippancs kalandjai a Földön

Atlasz alsó tagozatosoknak –

Tanítói kézikönyv

 

Stiefel Eurocart Kft.

Faragó Imre

Magyar néprajzi térkép

 

 


Boyonex Ltd.

Szántay Judit és Gina

Latin „kézzel-lábbal” taneszköz

 

Dr. Szántay Csabáné

Kémiai könyvjelző taneszköz

 

Eszterházy Károly Főiskola

Mohácsi Norbert

EU-s oktatóprogram multimédia CD-rom

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Nagy Vendelné – Rugli Ilona – dr. Udvarhelyi Károly

Földrajz a 8. évfolyam számára

tankönyvcsalád

 

Stiefel Eurocart Kft.

Simon Dénes – Makádi Mariann

Földrajzi atlasz

 

Stiefel Eurocart Kft.

A mocsár életközössége duó tabló

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: