Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Áment Erzsébet: A Magyar Reformpedagógiai Törekvések c. könyvsorozat ajánlása

Nyomtatási nézet

A magyar reformpedagógia múlt századi történetének fontos szereplője volt Domokos Lászlóné Löllbach Emma iskolaalapító-reformer tanár. 2005 április 7-én volt születésének 120., ugyanez év szeptemberében pedig az általa működtetett budai Új Iskola alapításának 90. évfordulója. A Magyar Pedagógiai Társaság az emlékév alkalmából kezdeményezte a magyar reformiskolával foglalkozó könyvsorozat kiadását.

 

A sorozatban elsőként : A budai Új Iskola című kötete jelent meg. A könyv bemutatja az európai reformiskolák és a magyar intézmény hasonlóságait és különbségeit, az átvett és továbbfejlesztett, vagy csak a magyar gyakorlatban alkalmazott módszereket. Röviden ismerteti az alapító életútját és az 1915–1949-ig működő iskola egykori tanítványainak visszaemlékezéseit interjúk, levelek formájában.

 

A kötetet Göncz Árpád ajánlja az olvasóknak, aki elemi iskolásként volt az intézmény tanulója. Megjelent 2005-ben, az OPKM gondozásában. Terjedelme 106 oldal. Ára: 550 Ft/db.

 

A sorozat 2. kötete Áment Erzsébet: Emmi néni iskolája címmel jelent meg. Ez az alapító és az iskola összefonódó története Löllbach Emma születésétől haláláig, illetve az iskola megnyitásától bezárásáig. Tanúi lehetünk a reformpedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazásának és annak a küzdelemnek, amelyet a tantestület folytat a „boldog iskola” megvalósításáért, többnyire gáncsoskodás és meg nem értés közepette. A kötetet a szerző ajánlja. A könyv megjelent 2005-ben, az OPKM gondozásában. Terjedelme 95 oldal. Ára: 550 Ft/db.

 

A sorozat 3. kötete Domokos Lászlóné: Az alkottató tanítás című előadás és cikkgyűjteménye, 1908-1928-ig. A kötet írásai a kezdeti irodalmi „zsengéktől” és fordításoktól az Új Iskola reformpedagógiai módszerének kidolgozásáig mutatja be a szerző szépírói- szakírói kvalitásait. Trencsényi László könyvajánlásában a szerzőt munkája és írásai alapján a „pedagógia modern klasszikusának” és az első, hazai alternatív iskolakoncepció megalkotójának nevezi. Ez a néhai Löllbach Emma igazgató-tanárnő számára nemcsak terminus technikust jelent, hanem rehabilitációt a pedagógiában és a szakirodalomban. Köszönet érte. A könyv megjelent 2005-ben. Szerkesztette Áment Erzsébet. Kiadta az OPKM. 138 oldal. Ára: 1200 Ft/db.

 

A sorozat 4. kötete Domokos Lászlóné: Korszerű kérdések a nevelésben című előadás és cikkgyűjteménye 1928-1941-ig. Írásaiban nemcsak a gyermek, hanem a kutató tanár is fontos szereplő: tőle függ az iskola nevelési eszménye, ennek megvalósulása, a tanulók önálló tevékenysége, a kutató és felfedező gyermek kíváncsiságának ébrentartása, az önműködő munkacsoportok motiválása, az alkotó munka megalapozása, a gyermeki választás szabadságának biztosítása. Az utókor számára megszívlelendő Jáki László ajánlása, mely egyúttal a sorozatszerkesztő kívánsága is: „Szeretnénk remélni, hogy a XXI. század pedagógusai nemcsak olvassák, hanem munkájukban felhasználják mindazt, ami még ma is érvényes.” A könyv 2005-ben jelent meg. Szerkesztette Áment Erzsébet. Kiadta az OPKM. 224 oldal. Ára: 1300 Ft/db.

 

A kötetek megrendelhetők az 1/351-4276-os telefonon, vagy e.a.ament@freemail-en.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: