Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Murányi Péter: Mit olvasnak a gyerekek?

Nyomtatási nézet

(Egy régi sorozat felkutatása)

Fogarassy Miklós a Könyv és Nevelés 2003. 3. számában A Pál utcai fiúkról írt, s közben megemlékezett egy sorozatról:

„Közel harminc éve Horgas Béla szerkesztette a Gyermekünk című havi folyóiratot, és – írói éltében is segítendő – maga mellé vette (vetette) Nádas Pétert, aki talán olvasószerkesztő, rovatvezető lehetett a lapnál. Nádas ambicionálta ezt a munkát, és literátor barátait rávette, hogy egy rendszeresen megjelenő rovatba – a gyermeknevelő szülőket segítendő – írjanak a gyermekirodalom klasszikusairól. Ez történt velem is, így aztán a 70-es években négy-öt klasszikus gyermek- és ifjúsági regényről készítettem miniesszéket a Gyermekünknek (ezek kéziratait nem lelem; a Magyar Folyóiratok Repertóriuma sem regisztrálta az itt megjelent cikkeket – így az alábbiakban csak emlékezetemre vagyok kénytelen hagyatkozni, és mintegy >újraközölni< a régi cikket).”

Úgy tűnik, hogy a magyar bibliográfiai rendszer ismeretében könnyebb valamit újra felfedezni, kitalálni, mint megtalálni. Szerencsére a Gyermekünk régi évfolyamai megtalálhatók, a lap sajnos már nem létezik, 1988-ban a 39. évfolyamáig jutott el, 1989-ben Otthon címen még 4 szám jelent meg az IKB tanúsága szerint. Az 1970-es évek anyagát lapozgatni kell egy ideig, míg rábukkanunk a Mit olvasnak a gyerekek című sorozat első részére, amelyben Móricz Virág ír 1978 januárjában édesapja, Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényéről. A következő havi számban megláthatjuk Fogarassy Miklós írását a Pál utcai fiúkról. A közel harminc év így 2003-ban valójában huszonöt volt. Az évfolyamokat tovább lapozva, egészen 1983 végéig megtalálhatjuk a sorozat írásait, amelyekből hat év alatt összesen 72 jelent meg.

Ha így sikerült megtalálni a sorozat tagjait, talán a legjobb lenne, ha ezek listájával ismerkednénk meg. Valóban ezt tekinthetnénk cikkem legfontosabb részének, de mivel legfőbb kutatási témám a cikkanyag feltártsága, ezért előbb azt próbálom meg elemezni, milyen volt a sorozat feldolgozottsága a különböző bibliográfiákban. Erre vonatkozó megjegyzést Fogarassy Miklós is tett. Az általa említett Magyar Folyóiratok Repertóriuma 1978-ban már Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma címen jelent meg, ez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a Gyermekünk nem szerepelt benne. Próbálkozzunk ez után irodalmi bibliográfiával. Bár a közlemények, amelyeket keresünk, az irodalommal foglalkoznak, nem ez volt a fő profilja annak a lapnak, amelyben megjelentek, ez a magyarázata annak, hogy az OSZK rendkívül alapos, A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája forrásai között sem találhatjuk meg.

Ha a lap témaköre közelebb áll a pedagógiához, akkor érdemes a pedagógiai bibliográfiában (1980-ig Magyar Pedagógiai Információ, 1981-től Magyar Pedagógiai Irodalom) megnézni. Itt valóban megtaláljuk a feldolgozott források között a Gyermekünket. Érdemes megnézni, a bibliográfia szakrendszerében hol képzelhetők el a sorozat részei. A 6.5 Gyerek- és ifjúsági irodalom. Olvasómozgalmak és a 9.04 Könyvismertetések csoport látszik bíztatónak. A könyvismertetések között csak pedagógiával foglalkozókat találhatunk, így erről le kell mondanunk. A 6.5 csoportban találkozunk a Gyermekünkből olyan közleménnyel, amely a kubai gyermekirodalommal foglalkozik, azonban egyes művekről szóló írásokkal nem. A sorozat részei tehát ebben a bibliográfiában sem találtak helyet maguknak, s úgy tűnik, hogy a kurrens bibliográfiai rendszer egészében sem.

Mielőtt még teljesen feladnánk a reményt, érdemes retrospektív bibliográfiákkal próbálkozni. A gyermek- és ifjúsági irodalom elméleti kérdései és kritikái … között címen (az időhatárral kiegészítve) több bibliográfia jelent már meg. Közülük az 19751980, és az 1981-1985 közötti Szécsi Ferencné, illetve Aszalós Imréné által szerkesztett kötetek képezik vizsgálatunk tárgyát. (Mindkettő 1991-ben jelent meg Debrecenben).

Az elsőben a 8. Magyar gyermek- és ifjúsági irodalmi művekről és 9. Külföldi, magyar nyelven megjelenő gyermek- és ifjúsági irodalmi művekről című csoportokat találjuk, a másodikban nincs számozás, A GYERMEK- és IFJÚSÁGI MűVEK KRITIKÁI csoport bomlik A magyar gyermek- és ifjúsági művek kritikai fogadtatása és Külföldi, magyar nyelven megjelenő gyermek- és ifjúsági irodalom kritikai fogadtatása című részekre. Az első cáfolni látszik a feldolgozatlansággal kapcsolatos tapasztalatokat. Időrendben haladva megtaláljuk a Légy jó mindhalálig-ot, és A Pál utcai fiúkat is, de a harmadik közlemény, Mikszáthtól A tót atyafiak és A jó palócok már nincs meg. Ezzel együtt 1979 végéig a legtöbb közlemény benne van a bibliográfiában. Amik nincsenek, azoknál talán kérdésesebb, hogy mennyire tartoznak bele a gyermek- és ifjúsági irodalom kategóriájába. A sorozatban egyre inkább a nagyobb gyerekeknek ajánlott művekről írtak, ez magyarázhatja azt is, hogy 1980 során megváltoztatták az egyes írásokat bevezető szöveget.

A bevezető szöveg 1978-tól 1980-ig az alábbi volt: „Nyolc-tízéves korukban a gyerekek általában már szenvedélyesen olvasnak. Meséket, regényeket, verseket. A negyedik osztálytól kezdve az iskola is ajánl, sőt kötelezővé is tesz néhány olvasmányt – irodalmi remekműveket. Hogy ezeket a gyerekek jobban megértsék és valóban megszeressék, azért a szülők is sokat tehetnek. Ehhez persze ismerniük kell e könyveket. És tudniuk kell: az olvasás élményét semmi más nem helyettesítheti.”

1980-tól 1983-ig a következő, megváltoztatott formában jelent meg: „A gyerekek meséket hallgatnak, verseket tanulnak előbb – aztán már az iskola ajánl, sőt kötelezővé is tesz néhány irodalmi művet. A középiskolások tudatosabban és önállóbban olvasnak, de jó lenne, ha nemcsak az iskolában, hanem otthon is megbeszélhetnék élményeiket. Ehhez persze ismerniök kell a szülőknek is e könyveket, és tudniok kell: az olvasást semmi más nem helyettesítheti.”

Ez sem ad teljes magyarázatot arra, hogy az újabb bibliográfiában, 1981-től kezdődően egyetlen írás adatait sem találhatjuk meg. Talán inkább az a magyarázat, hogy változtak a feldolgozás elvei, a részek címében kritika szerepel, ezek az írások azonban nem kritikák.

Mostanában másik könyvlistával találkozhatunk, A Nagy Könyv százas listájával, és az abból kiválasztott tizenkettővel (TOP 12).

Nem teljesen összehasonlítható természetesen a két lista, mivel a hetvenkettő között nem csak regények találhatók, A Nagy Könyv pedig alapcélja szerint nem csak a gyermek- és ifjúsági irodalomra vonatkozik. Ennek ellenére elég nagyfokú az egybeesés a két lista között, a hetvenkettőből huszonegy írás és huszonegy könyv található meg A Nagy Könyv listáján is. (Azért szükséges ez a megkülönböztetés, mert volt egy írás, amelyben két Jókai regény szerepelt, az Ábel a rengetegben-ről viszont kétszer jelent meg írás, 1980-ban és 1983-ban.) Még nagyobb mértékű az egybeesés, ha a sorozat első évét, illetve a TOP 12-t nézzük. 1978-ból, amikor még nagyobb mértékben a „valódi” gyermek- és ifjúsági irodalmi művek szerepeltek, hét írás nyolc regénye került fel a százas listára, a TOP 12-ből pedig hat, ezek közül öt már az első évben, 1978-ban (1. Gárdonyi Géza: Egri csillagok, 2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, 5. Saint-Exupery, Antoine de: A kis herceg, 8. Fekete István: Tüskevár. 11. Jókai Mór: Az aranyember), míg Bulgakov A Mester és Margarita című művéről 1983-ban írtak.

A TOP 12 másik hat művének többségéről is azt lehet mondani, hogy nem állnak távol a gyerekektől, s néhány igazoltan nem szerepelhetett az 1978-1983 között kiválasztott művek között, mert vagy nem létezett, vagy még nem fordították le magyarra. Ha a sorozat folytatódott volna, némelyik talán már 1984-ben bekerülhetett volna. (Bár Orwell 1984 című műve esetében ez nem valószínű.)

3. Tolkien, John Ronald Reuel: A Gyűrűk Ura, 4. Milne, Alan Alexander: Micimackó, 6. Szabó Magda: Abigél, 7. Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter és a bölcsek köve, 9. Orwell, George: 1984, 12. García Márquez, Gabriel: Száz év magány.

A Nagy Könyv százas listája sok helyen hozzáférhető, nem is ez a fő témám. Az 1978-1983 közötti sorozat anyagát többféle sorrendben is lehetne közölni, pl. a művek szerzője és címe vagy az írások szerzői szerint is, de a legjobbnak az látszik, ha a megjelenés időrendjében adjuk meg, az utolsó előtti oszlopban +-szal jelölve azokat, amelyek bekerültek a gyerek- és ifjúsági irodalmi bibliográfiába, az utolsó oszlopban pedig megadva az adott mű helyezését A Nagy Könyvben.

1.

Móricz Zsigmond

Légy jó mindhalálig

Móricz Virág

1978.

1. 10-11.

+

18.

2.

Molnár Ferenc

A Pál utcai fiúk

Fogarassy Miklós

1978.

2. 10-11.

+

2.

3.

Mikszáth Kálmán

A tót atyafiak, A jó palócok

Márványi Judit

1978.

3. 16-17.

-

 

4.

Gárdonyi Géza

Egri csillagok

Z. Szalai Sándor

1978.

4. 14-15.

+

1.

5.

Kastner, Erich

Május 35.

Márványi Judit

1978.

5. 10-11.

-

 

6.

Jókai Mór

Az aranyember,

Levendel Júlia

1978.

6. 12-13.

+

11.

A kőszívű ember fiai

+

14.

7.

Móra Ferenc

Kincskereső kisködmön

Földes Anna

1978.

7. 12-13.

+

29.

8.

Fekete István

Tüskevár

Sarkadi László

1978.

8. 12-13.

+

8.

9.

Solohov, Mihail

Emberi sors

Békés Pál

1978.

9. 20-21.

-

 

10.

Tatay Sándor

Puskák és galambok

Iszlai Zoltán

1978.

10. 14-15.

+

 

11.

Saint-Exupery, Antoine de

A kis herceg

Fogarassy Miklós

1978.

11. 16-17.

+

5.

12.

Gogol

A revizor

Mezei Júlia

1978.

12. 14-15.

-

 

13.

Mikszáth Kálmán

A gavallérok

Márványi Judit

1979.

1. 12-13.

-

 

14.

Katajev, Valentin

Távolban egy fehér vitorla

Iszlai Zoltán

1979.

2. 24-25.

+

 

15.

Beecher-Stowe, Harriet

Tamás bátya kunyhója

Mosonyi Aliz

1979.

3. 10-11.

+

 

16.

Mándy Iván

Csutak és a szürke ló

Fábri Péter

1979.

4. 12-13.

+

 

17.

Defoe, Daniel

Robinson Crusoe

Fogarassy Miklós

1979.

5. 16-17.

+

62.

18.

Verne, Jules

Két évi vakáció

Fábri Péter

1979.

6. 14-15.

+

 

19.

Hemingway, Ernest

Az öreg halász és a tenger

Levendel Júlia

1979.

7. 12-13.

+

20.

20.

Nemes Nagy Ágnes

Szökőkút

Márványi Judit

1979.

8. 12-13.

+

 

21.

Knight, Eric

Lassie hazatér

Békés Pál

1979.

9. 14-15.

+

49.

22.

Fekete Sándor

Így élt a szabadságharc költője

Levendel Júlia

1979.

10. 10-11.

+

 

23.

Twain, Mark

Hucleberry Finn kalandjai

Fábri Péter

1979.

11. 10-11.

+

 

24.

Steinbeck, John

Lement a hold

Békés Pál

1979.

12. 14-15.

-

 

25.

József  Attila

Curriculum vitae

Levendel Júlia

1980.

1. 10-11.

-

 

26.

Fekete István

Téli berek

Bognár Tas

1980.

2. 12-13.

-

51.

27.

Frank, Anna

Anna Frank naplója

Fábri Péter

1980.

3. 12-13.

-

 

28.

Tamási Áron

Ábel a rengetegben

Bognár Tas

1980.

4. 12-13.

-

13.

29.

Sütő András

Anyám könnyű álmot igér

Fogarassy Miklós

1980.

5. 16-17.

-

 

30.

Dickens, Charles

Twist Olivér

Szilárd Gabriella

1980.

6. 12-13.

-

 

31.

Szophoklész

Antigoné

Hegedűs Géza

1980.

7. 12-14.

-

 

32.

Camus, Albert

A pestis

Levendel Júlia

1980.

8. 10-12.

-

 

33.

Voltaire

Candide

Békés Pál

1980.

9. 10-11.

-

 

34.

Kafka, Franz

Az átváltozás

Horgas Béla

1980.

10. 16-17.

-

 

35.

Shakespeare

Julius Caesar

Hegedűs Géza

1980.

11. 10-11.

-

 

36.

Brecht,  Bertolt

Kurázsi mama és gyermekei

Szilárd Gabriella

1980.

12. 12-13.

-

 

37.

Csehov

A 6-os számú kórterem

Levendel Júlia

1981.

1. 14-15.

-

 

38.

Mann, Thomas

Mario és a varázsló

Fábri Péter

1981.

2. 12-13.

-

 

39.

Kosztolányi Dezső

Édes Anna

Mező Ferenc

1981.

3. 24-25.

-

43.

40.

Gogol

A köpönyeg

Békés Pál

1981.

4. 22-23.

-

 

41.

Déry Tibor

Niki, Szerelem, Két asszony

Levendel Júlia

1981.

5. 16-17.

-

 

42.

Miller, Arthur

Az ügynök halála

Horgas Béla

1981.

6. 16-17.

-

 

43.

Semprun, Jorge

A nagy utazás

Békés Pál

1981.

7. 14-15.

-

 

44.

Homérosz

Odüsszeia

Hegedüs Géza

1981.

8. 16-17.

-

 

45.

Németh László

Galilei

Szilárd Gabriella

1981.

9. 22-23.

-

 

46.

Illyés Gyula

Puszták népe

Levendel Júlia

1981.

10. 16-17.

-

 

47.

Dosztojevszkij

Bűn és bűnhődés

Mező Ferenc

1981.

11. 22-23.

-

34.

48.

Hasek, Jaroslav

Svejk

Bognár Tas

1981.

12. 14-15.

-

66.

49.

Madách Imre

Az ember tragédiája

Békés Pál

1982.

1. 16-17.

-

 

50.

Ajtmatov, Csingiz

A versenyló halála

Szilárd Gabriella

1982.

2. 14-15.

-

 

51.

Csokonai Vitéz Mihály

Művei

Horgas Béla

1982.

3. 16-17.

-

 

52.

Hugo, Victor

A nyomorultak

Sarkadi László

1982.

4. 16-17.

-

23.

53.

Kazinczy Ferenc

Fogságom naplója

Bognár Tas

1982.

5. 16-17.

-

 

54.

Lengyel József

Igéző

Sarkadi László

1982.

6. 12-13.

-

 

55.

Puskin

Jevgenyij Anyegin

Szilárd Gabriella

1982.

7. 14-15.

-

 

56.

Shakespeare

Hamlet

Békés Pál

1982.

8. 14-15.

-

 

57.

Tolsztoj, Lev

Iván Iljics halála

Levendel Júlia

1982.

9. 16-17.

-

 

58.

Garcia Lorca

Cigányrománcai

Horgas Béla

1982.

10. 16-17.

-

 

59.

Stendhal

Vörös és fekete

Bretter Zoltán

1982.

11. 14-15.

-

41.

60.

Babel, Iszaak

Lovashadsereg

Békés Pál

1982.

12. 16-17.

-

 

61.

Bulgakov, Mihail

A mester és Margarita

Levendel Júlia

1983.

1. 12-13.

-

10.

62.

Nagy Lajos

Kiskunhalom

Mező Ferenc

1983.

2. ?-?

-

 

63.

Tamási Áron

Ábel a rengetegben

Fogarassy Miklós

1983.

3. 12-13.

-

13.

64.

Karinthy Frigyes

Utazás a koponyám körül

Mosonyi Alíz

1983.

4. 10-11.

-

77.

65.

Trifonov, Jurij

Ház a rakparton

Szilárd Gabriella

1983.

5. 16-17.

-

 

66.

Katona József

Bánk bán

D. Magyari Imre

1983.

6. 10-11.

-

 

67.

Vörösmarty Mihály

Csongor és Tünde

Mosonyi Aliz

1983.

7. 10-12.

-

 

68.

Krúdy Gyula

Szindbád

Mező Ferenc

1983.

8. 10-11.

-

 

69.

Örkény István

Tóték

D. Magyari Imre

1983.

9. 16-17.

-

58.

70.

Flaubert, Gustave

Bovaryné

Mosonyi Aliz

1983.

10. 10-12.

-

 

71.

Móricz Zsigmond

Rokonok

Leczki Margit

1983.

11. 12-13.

-

 

72.

Dante

Isteni színjáték

Levendel Júlia

1983.

12. 12-13.

-

 

A bemutatott művek között viszonylag kevés származik ugyanattól a szerzőtől, ezeket érdemes megadni a sorszámmal:

Fekete István 8., 22., Gogol 12., 40., Jókai Mór 6. (két műről), Mikszáth Kálmán 3., 13., Móricz Zsigmond 1., 71., Shakespeare 35., 56., Tamási Áron 28., 63. (ugyanarról a műről). A többiek esetében, ha a listán meglátják őket, biztosak lehetnek benne, hogy nem érdemes próbálkozniuk azzal, hogy másik írását is megtalálják.

A műveket bemutató esszék szerzőinek listája természetesen jóval rövidebb, összesen hússzal találkozhatunk. A legtöbb írás Levendel Júliától (11) és Békés Páltól (9), A Nagy Könyv Magyarországra hozójától származik. Fogarassy Miklóstól öt írást találhatunk, s neki jutott a legtöbb mű (4) A Nagy Könyv listájáról, Levendel Júliával holtversenyben. Azok kivételével, akiknek csak egy írása szerepelt, neki a legjobb az aránya is ebből a szempontból.

Az írások sorszáma előtt zárójelben megadjuk az adott szerzőhöz kapcsolódó művek számát, s azt, hogy azok közül mennyi került fel A Nagy Könyv százas listájára.

Békés Pál (9-1) 9., 21., 24., 33., 40., 43., 49., 56., 60. Bognár Tas (4-3) 26., 28., 48. 53. Bretter Zoltán (1-1) 59., Fábri Péter (5-0) 16., 18., 23., 27., 38., Fogarassy Miklós(5-4) 2., 11., 17., 39., 63., Földes Anna (1-1) 7., Hegedűs Géza (3-0) 31., 35., 44., Horgas Béla (4-0) 34., 42., 51., 58., Iszlai Zoltán (2-0) 11., 14., Leczki Margit (1-0) 71., Levendel Júlia (11 írás, 12 mű – 4) 6., 12., 19. 25., 32., 37., 41., 46., 57., 61., 72., D. Magyari Imre (2-1) 66., 69., Márványi Judit (4-0) 3., 5., 13., 20., Mezei Júlia (1-0) 12., Mező Ferenc (4-2) 39., 47., 62., 68., Móricz Virág (1-1) 1., Mosonyi Aliz (4-1) 15., 64., 67., 70., Sarkadi László (3-2) 8., 52., 54., Z. Szalai Sándor (1-1) 4., Szilárd Gabriella (60) 30., 36., 45., 50., 55., 65.

A sorozat tagjai most a Gyermekünk régi évfolyamaiban vannak eltemetve, egyes könyvtárakban talán még megtalálhatóan. Az általában kétoldalas, illusztrált írásokból egy szép könyv is kijöhetett volna, most inkább már arra lehet gondolni, hogy még mindig érdemes lenne digitalizálni, s a hálózaton elérhetővé tenni. Nemcsak történeti szempontból lehet érdekes, hanem talán még mindig képes lenne arra, hogy kedvet csináljon a gyerekeknek és szüleiknek értékes művek olvasásához. A Nagy Könyv sikerlistáját nézve úgyis az lehet a legfőbb kérdés, hogy a felnőttek mit olvasnak.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: