Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Jehoda Imola: „...mert csak a könyv kapcsol múltat a jövőbe...”

Nyomtatási nézet

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar új könyvtára

Babits Mihály Ritmus a könyvről című költeménye gondolatainak jegyében nyílt meg ünnepélyesen 2004. december 1-jén a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar új székhelyén (1088 Budapest, Vas u. 17.) a kar új könyvtára. Az első magyar egészségügyi főiskolai képzés 30 évvel ezelőtt indult a karon, így a kar megalapításának 30 éves története egyben a könyvtár alapításának 30 éves történetét is jelenti.

 

Tudjuk, hogy a több száz éves alma materekhez és könyvtárakhoz képest rövid ez az időszak, de mégis nagyon jelentősnek, létünket, feladatainkat meghatározónak érezzük. Küldetésnyilatkozatunk könyvtárunk fő feladatának a szakmai szolgálatot tartja, amely elsődlegesen karunk hallgatóinak és oktatóinak szolgálata, nagyobb szakmai közösségünk az egyetem polgárságának szolgálata, és nyilvános könyvtárként pedig mindazon hazai állampolgárok szolgálata, akik igénylik ezt.

 

A 525 m2 alapterületű új könyvtár terei, mint az épület többi része is, a régi Balassa János Kórház átalakításával, rekonstruálásával kerültek kialakításra, amely sok szempontból gátja, sok szempontból pedig inspirálója is volt a tervezésnek. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a megszokott teremkönyvtár helyett itt több kisebb, funkcionálisan elkülönülő és mégis egybetartozó tér kialakítása vált lehetővé. A földszinti és alagsori elhelyezés egyik fő rendezőelve az volt, hogy oda kerüljön olvasótér, ahol természetes fény is van, mely akár üvegtetővel, akár oldalsó üvegfelületekkel biztosítható.

 

A könyvtári főbejárat szintjén a biztonsági kapun áthaladva érjük el a könyvtári fogadó teret, a regisztrációs pultot, ahol mind a beiratkozás, mind a kölcsönzés adminisztrációja történik. Itt alakítottunk ki 10 olvasóhelyes klubövezetet is, ahol napilapok, hetilapok, közlönyök, egyéb közérdeklődésre számot tartó kiadványok kerültek elhelyezésre a katalógus számítógépekkel együtt. Mellette a könyvtári számítógépes oktatóteremhez juthatunk, amely 12 munkaállomással és korszerű kiegészítő oktatástechnikai eszközökkel felszerelt és oktatáson kívül az olvasók által szabadon használható.

 

Az elmélyültebb olvasásra, kutatásra vagy éppen kölcsönzésre vágyók lépcsőn ereszkedhetnek le a „tudomány szentélyébe”, ahol az 52 ezer kötetes állományból itt elhelyezett mintegy 41 000 kötet várja az érdeklődőket. Az itteni állomány 95%-a szabadpolcon hozzáférhető a könyvkiválasztó övezetben, melyben újabb katalógus számítógépek segítik a tájékozódást és chip kulcsos másolópont is található. Helyben olvasás több helyiségben is lehetséges, a könyvkiválasztó térhez csatlakozó 30 férőhelyes üvegtetejű olvasóteremben, vagy a meghittebb kisebb 10 férőhelyes sziklakerti olvasóban, amely szintén üveg tetejével és a sziklakertbe illesztett üvegfalaival a természet nyugalmát is sugározza. Az alsó szint centrumába tájékoztató pont és munkatárs áll az olvasók segítségére.

 

A mesterséges megvilágításra is szoruló számítógépes kutatóteremben újabb 12 munkaállomás és 4 laptop csatlakoztatásra alkalmas végpont teszi lehetővé az irodalomkutatást, amely a katalógusokon kívül az egyetemi hálózatban több mint 30 adatbázishoz és 2000 elektronikus folyóirathoz nyújt hozzáférést. Ebből a teremből nyílik a két kutatófülke is.

 

A kurrens nyomtatott folyóiratok külön övezetben kerültek elhelyezésre, 280 hazai és 40 külföldi folyóirat olvasható a helyszínen a 12 férőhelyes folyóirat-olvasóban. A külföldi folyóiratok közül 13 esetében egyedüli bejelentőként szerepelünk az országban. Az elektronikus folyóiratokhoz való hozzáférést külön a folyóirat-olvasóban elhelyezett további 4 számítógépes munkaállomás teszi lehetővé.

 

A könyvtár különféle tereiben egyidejűleg 80 fő tud elhelyezkedni és szolgáltatásokat igénybe venni. Befejezve a sétát, látható, hogy a könyvtár egészét egyedi bútorok, változatos műfajú, a környezethez illeszkedő képzőművészeti alkotások és zöld növények valamint hangulatos akvárium díszítik, törekedve az igényes, barátságos környezet kialakítására. A terekben elhelyezett információ tartalom (az állomány) – a kar működési funkcióinak, azaz az oktatott, kutatott diszciplínáknak megfelelően – lefedi az ápolás- és egészségtudományok teljes körét, emellett teljes mértékben gyűjtjük a hazai orvostudományi szakirodalmat, beleértve a hazai orvostudományi szakfolyóiratokat is. A képzés céljainak megfelelően a társadalomtudományok köréből teljességgel gyűjtjük még a pedagógia, pszichológia, szociológia, etika hazai szakirodalmát, válogatva a filozófia, közgazdaságtan, szervezés- és vezetéselmélet stb. szakirodalmát.

 

Az idegen nyelvű állományrész mintegy 10%, közel 5 000 kötet, melyek döntő többségükben könyvek. Ahogy a fentiekből is kiolvasható, a könyvtár gyűjtőköre a magyar nyelvű ápolás- és egészségtudományi, orvostudományi kiadványok tekintetében teljes, az idegen nyelvű ápolás- és egészségtudományi munkákat válogatottan gyűjti, ápolástudományi idegen nyelvű gyűjteménye országosan a legnagyobb. Az állomány számítógépes katalógusban való feldolgozottsága sajnos még nem teljes, ezt mutatja, hogy a szabványos WebPac katalógus mellett két listakatalógus is szerepel a honlapon, amelyben az 1995 előtti állomány (Ágnes) és a 2004-ben átvett ESKI állomány (Medlist) kereshetők.

 

Tartalmi munkánk másik fő pillére az olvasószolgálat. Nyilvános felsőoktatási könyvtárként heti 50 órában tartunk nyitva, hétfőtől péntekig. Amilyen örömteli változás szakmai életünkben, hogy a könyvtár történetében először, állományunk rendezett formában, egy helyszínen azonnal hozzáférhető, annyival megnövelte feladatunkat, hogy két szinten kell egyszerre szakmai szolgálatot biztosítani.

 

Szakmai tevékenységünk harmadik nagy területe az oktatás, amely mind nappali mind levelező tagozatos hallgatóink számára történik. A Szakdolgozat, Ápoláskutatás tárgyakhoz kapcsolódva az egészségtudományi könyvtári információs rendszer működése és használata, szakirodalom kutatás, tudományos publikálás témakörökben hangzanak el előadások, folynak gyakorlatok.

 

Mindennapi feladataink mellett könyvtárunk képviselteti magát a hazai szakmai szervezetekben. A nemzetközi szakmai szervezetek közül az EAHIL-ben vagyunk jelen. Igyekeztünk ebbe a pillanatfelvételbe sok mindent belesűríteni, hogy könyvtárunkról képet adhassunk. Akinek érdeklődését sikerült felkeltenünk, további részletes tájékoztatást kaphat honlapunkon http://efk.sote.hu és szívesen látjuk személyesen is könyvtárunkban.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: