Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Rédey Judit: A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szakoktatás-történeti tevékenysége és gyűjteményei

Nyomtatási nézet

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum megnyitásától, 1966-tól kezdve gyűjti a szakoktatásra vonatkozó emlékeket. Kezdetben Vendéglátóipari Múzeumként csak a vendéglátással kapcsolatos - 1970-től, kiegészülve kereskedelmi gyűjteménnyel - a kereskedelmi tárgyúakat is.
Ilyenirányú gyűjtőmunkának nagy lendületet adott az 1974-ben rendezett kereskedelmi szakoktatás-történeti kiállítás. A kereskedelmi szakoktatás-történeti emlékek önálló gyűjteményi csoporttá váltak. A sokrétű dokumentációs, tárgyi valamint szakkönyvtári anyag túlnyomó része a kiállítást megelőző célgyűjtés során került be múzeumunkba.
Felkerestük a nagyobb kereskedőiskolák utódait, ahonnan sok segítséget kaptunk. A debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum például a volt Kereskedelmi Akadémia áruismereti gyűjteményéből közel négyszáz darabot és iskolai berendezési tárgyakat adott át. Közülük figyelemreméltó a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium által 1880-ban ajándékozott szép művű ásványszekrény. Sajnos az egykori gazdag ásványgyűjteményből csak néhány darab maradt meg. Iskolai padok, gyakorlóasztalok, zászlók gazdagítják a csoportot.
Megmentettünk néhány kísérleti eszközt, köztük egy kis szemléltető sörfőző makettet a századforduló idejéből.
A gyűjtemény legfontosabb része az áruismereti gyűjtemény, mely a kereskedelem szél
es skálájának megfelelően csoportosított mintagyűjteményekkel rendelkezik. Ilyenek a fémminták, bőr, gubacs, gyapjú, gyapot, gabonafélék, őrlemények, tésztafélék, magvak, sörgyártás alapanyagai, illóolajok, festékek, lakkok stb. Kiegészül a gyártástechnológia magyarázatát megkönnyítő félkész és késztermékekkel, különösen az edénygyártásra vonatkozóan.
A legfontosabb összefüggő történeti anyag a Pesti Kereskedelmi Akadémia megalapításával és belső szervezetével, működésével kapcsolatos,
1857-től kezdve az 1920-as évekig. Az alapítványi oklevelek számos érdekes adatot tartalmaznak a kereskedőtestületekre vonatkozóan is.
Mind kereskedelmi mind vendéglátóipari szakkönyvtárainkban jelentős csoportot képviselnek a szakoktatással kapcsolatos könyvek. Ezt a szakot jelentősen kibővítik az iskolai értesítők, évi jelentések, iskolai évkönyvek, valamint az oktatástörténeti, kereskedelmi pedagógiai szakkönyvek és a kiegészítő tárgyak tankönyvei.
A 19. századi kereskedelmi könyvviteli és levelezési mintafüzetek és kézírásos jegyzetek között kiemelkedő jelentőségű Bibanco Gyula, első kereskedelmi szakiskolánk megalapítója által írt kereskedelmi számtankönyv az 1830-as évekből.
Nagy gyűjteményünk van az idegenforgalom elméletére és a szállodai ismeretekre vonatkozóan is. Ilyenek például Rózsahegyi György, Kurtz Béla, Marencich Ottó művei.
Okmánytáraink számos tanonc és segédbizonyítványt őriznek. Kereskedelmi fotótárunkban is gazdag anyag található a különböző kereskedelmi iskolatípusokról, külső és belső iskolai felvételekkel, oktatási jelenetekkel, tablókkal. Vendéglátóipari fényképtárunkban iskolai csoportképek, híres szakoktatók portréi és iskolai, szakmai versenyekről készült felvételek láthatóak.
Éremgyűjteményünkben a szakma jelentős képviselőit megörökítő emlékanyag közül kiemelhetjük Glück Frigyes, a Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége elnökének, az első pincériskola megalapítójának tiszteletére készített plaketteket. A Magyar Szakácsok Köre 1913-ban, az Idegenforgalmi Szövetség pedig 1928-
ban adott ki Glück-emlékplakettet. Az utóbbi éremművészeti szempontból is jelentős.
Vendéglátóipari adattárunkban szakmai versenyekre, vetélkedőkre összeállított kérdés-feleletek találhatók,
amelyek felölelik a szakma egyes ágaival (szálloda, felszolgálás, szakács, cukrász) kapcsolatos kérdéseket
éppúgy, mint a szakmatörténetre és az általános műveltségre vonatkozó ismereteket. Idetartoznak olyan speciális témakörökkel kapcsolatos összeállítások mint pl. az ételnevek eredete, különböző étkezési szokások, étel és italreceptek stb.
A "Kereskedelmi szakoktatásunk története" c. kiállításunk először a várban múzeumunk épületében (Budapest, I. Fortuna u.4 sz.) volt látható 1974 október 7-től közel két hónapig. Ekkor a kereskedelmi szakoktatásunk már csaknem másfél évszázados múltra tekinthetett vissza. Az időszaki kiállítás ennek a hosszú történeti folyamatnak az emlékeit tárta a látogatók elé. Hangulatos keretben, régi iskolai bútorok és oktatási tárgyak között kiállítottuk a múlt írott emlékeit is : tankönyveket, iskolai bizonyítványokat, értesítőket. Korabeli fényképek reprodukciói szemléltették az egykori kereskedelmi iskolák épületeit, amelyek jó része ma is áll és működik. Érdekesek voltak azok a képek, amelyek a régi tantermekbe, szertárakba nyújtottak bepillantást, s láthatók voltak az egykori növendékek és tanáraik is. Részletesen bemutattuk a Budapesti Kereskedelmi Akadémia alapítás-történetét és hosszú küzdelmes múltját. Természetesen a kiállítás nem állt meg a múltnál, egészen a rendezés időpontjáig, az 1970-es évekig haladt, bemutatva az akkori legkorszerűbb oktatási eszközöket és berendezéseket. Az 1945 utáni években a KÖZÉRT-nek
saját iskolája is működött Rákoshegyen. A kiállításon ennek emlékeit is bemutattuk.
A budapesti siker után az érdeklődők a kiállítást Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Győrben is megtekinthették. A múzeumi gyűjteményt mind az öt helyen helyi anyagokkal egészítettük ki. A kiállítás ezek után még hat héten át látható volt a Pesterzsébeti Múzeumban is.
Tárlatunkat Budapesten és vidéken több mint 15 ezer érdeklődő nézte meg, elsősorban a szakiskolák tanulói és az általános iskolák pályaválasztás előtt álló diákjai.
1981-ben " Külkereskedelmi szakoktatásunk 90 éve" címmel rendeztük meg az újabb oktatástörténeti kiállításunkat, abból az alkalomból, hogy 1881-ben vetették fel először a Kelettel kapcsolatos ismeretek oktatásának szükségességét. 1883-ban alakult meg a Kereskedelmi Akadémia Keleti Nyelvtanfolyama. 1891 június 30.-án kiadott rendelettel szervezték meg a Keleti Kereskedelmi Tanfolyamot, amely már az új iskolafajta, a magasabb fokú külkereskedelmi oktatás alapját alkotta. 1899-ben, mint állami intézmény a Keleti Kereskedelmi Akadémia nevet vette fel és az ekkor épült Kereskedelmi és Iparkamara helységébe költözött. 1903 őszén a Budapesti Kereskedelmi Akadémia kibővített épületében kapott újra helyet. A kiállítás fényképekkel, dokumentumokkal és néhány hangulatos tárggyal kísérte végig külkereskedelmi szakoktatásunk 90 évét. 1949 és 1953 között az állami külkereskedelem vezető szakembereinek képzése a Gazdasági és Műszaki Akadémia Külkereskedelmi tagozatán folyt. (A Gazdasági és Műszaki Akadémia épülete korábban a Budapesti Áru-és Értéktőzsde palotája volt, ma a Magyar Televízió székháza) 1952-ben alakult meg a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Szaka. A kiállítás egy 1981-es Külkereskedelmi Értesítő statisztikai adatával zárult: "A Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Szakán 170-200, a Külkereskedelmi Főiskolán 345-380, A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Külkereskedelmi Szakágazatán mintegy 40 hallgató nyer évente diplomát".
1981 óta nem rendeztünk nagyobb szabású szakoktatás-történeti kiállítást, de a jelenlegi állandó kereskedelmi kiállításunk egyik termében helyet kap a szakoktatás is. Egykori felsőkereskedelmi iskoláink áruminta gyűjteményeiből adunk egy kis ízelítőt, valamint iskolai bizonyítványokat, értesítőket, jelvényeket mutatunk be.
1976-ban két muzeológusunk: S. Nagy Anikó és H. Szűcs Gitta a kereskedelmi szakiskolák számára tankönyvet írt "A kereskedelem története" címmel. A könyvben lévő képek az MKVM anyaga alapján készültek. (Harmadik kiadása 1982-ben jelent meg)
Múzeumunkat rendszeresen keresik fel a különböző szakiskolák tanulói, leendő idegenvezetők, főiskolai és egyetemi hallgatók. A tárlatvezetések mellet rendhagyó múzeumi órákat, bemutatókat és előadásokat tartunk számukra. Évente több szakdolgozat és diplomamunka készül muzeológusaink és könyvtárosunk segítségével.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: