Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Somorjai József: Múltidéző

Nyomtatási nézet

Gyakorló pedagógusként szinte naponta találkozunk azzal a problémával, hogy a hétköznapok rohamában sem időnk, sem energiánk nem marad a tehetséges diákokkal való foglalkozásra. Tanítványaink sokoldalú, sokirányú érdeklődési körét, szárnyaló fantáziáját, tudásvágyát idő hiányában nem mindig tudjuk kielégíteni.

A humán szférában több olyan . önmagában is nagyon fontos . terület van, amelyben nincs lehetőségünk kellőképpen elmélyedni. Egyikünk sem olyan sokoldalú, hogy a történelem, az irodalom, a zene és művészettörténet, a filozófia- és vallástörténet terület én egyaránt naprakész lenne. Képtelenség a napi oktató-nevelő munka mellett folyton önálló kutatómunkával, változatos, figyelemfelkeltő, a legújabb tudományos eredményeket is bemutató tanulmányokat írni.

A másik tendencia, amit évek óta tapasztalunk az, hogy a diákok zöme az információrobbanás korszakában szinte leszokott az olvasásról és inkább a médiák által közvetített, sokszor értéktelen és a tanulói személyiség fejlődésére egyenesen káros.kultúrszennyet. fogyasztja. Mit lehet akkor tenni? Szerkesztőségünk azért alakult meg 1998-ban, gyakorló tanárokból, hogy a pedagógusok fáradságos, sokoldalú munkájához segítséget nyújtson, velük szorosan együttműködve a törzsanyagot kiegészítve érdekes, korszerű cikkeket írjunk. A másik fő célunk az volt, hogy a gyerekek tevékeny részvételével, önálló, alkotó munkára sarkalljuk a legtehetségesebb tanulókat és bevezessük őket a kutatómunka rejtelmeibe, megízleltessük velük az egyéni felfedezés örömét. Az első évfolyam számai évi négy alkalommal az 1999-2000-es tanévben jelentek meg, jelenleg már az ötödik évfolyam negyedik száma is olvasóink kezében van.

Önálló rovataink

A történelem rovatunkban azzal nyújtunk segítséget, hogy a kiemelkedő és a kevésbé ismert magyar történelmi személyiségek életét, tevékenységét feldolgozzuk. Ezenkívül bemutatjuk Komárom-Esztergom megye helytörténeti értékeit. A rovatvezető dr. Somorjai József szakközépiskolai tanár. Természetesen arra nincs lehetőség, hogy minden címet ismertessünk, de néhányat felsorolunk: . A keresztény magyar egyház alapítói; A pogány magyarok; Az államalapítás; Az új rend kiépítése; Vegyesházi királyaink; Fráter György; Erdély kiemelkedő személyiségei. . Az irodalomtörténet rovatban dr. Farkamé Juhász Krisztina írásaiban eddig a többi között a magyar költészet legősibb rezdüléseit, a legendákat, írásos nyelvemlékeinket, a Toldi mondát, a Jókai-kódexet, Szepsi Csombort, Szenczi Molnár Albertet, Pázmány Pétert, Zrínyi Miklóst mutattuk be. . A zenetörténet rovatban Sándor Editnek köszönhetően egyebek mellett a sámánéneket, a regöséneket, Bakfark Bálintot, a gregorián énekeket, Tinódi Sebestyént, a hajdútáncot, a virágénekeket, a virginálokat ismerhették meg olvasóink. . Vallás- és filozófiatörténet rovatunkat Szénősi Zoltán szerkeszti. Eddig az ókori bölcsekről, sámánokról, a keresztény gondolkodás megalapozóiról, Szent Pálról, Szent Anzelmről, Bonaventíráról, Babits Mihályról és Ady istenélményeiről olvashattunk. Valamennyi számunkban gyermekverseket is közreadtunk, melyeket dr. Szilvási Csaba gyermekíró írt, aki egyébként lapunk olvasószerkesztője is.

Mit takar a Tudod-e? rovatunk

A csillagászat rejtelmeibe vezeti be az olvasókat. Pl.: Miért nem esik le az űrhajó? Hová dugták el a szökőnapot? Hogyan nevezték őseink a Tejutat? Mi az az UFO? Van-e élet a Marson? Mik azok a hullócsillagok? Ezeket a cikkeket Kovaliczky István csillagász, a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének a titkára, lapunk felelős kiadója szerkeszti. Külön öröm szerkesztőségünk számára, hogy a diáksarokban már eddig is sok gyermekmunkát adhattunk közre. Kirschner Brigitta ma már főiskolás, de már középiskolás korában írt műelemzései is igazi értéket képviseltek. Détári Róbert a hajdúk harcmodoráról írt, Macher Péter a vandálok életét mutatta be, pedig ők még csak kilencedikesek. Újságunk címlapja és grafikái is megérdemelnek néhány szót. Ezeket az igényes képeket Bánfi József művész tanár és a Péch Antal Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium legtehetségesebb diákjai készítik, akik közül külön ki kell emelni Mészáros Máriát. Olvasóink cselekvő, alkotó munkáját azzal is próbáljuk ösztönözni, hogy minden számban megoldólapot is közreadunk, melyben kérdéseket, feladatokat fogalmazunk meg a tanulók számára. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy számonként több mint 200 megfejtés, megoldás érkezik vissza, s ezek többsége nagyon jó, színvonalas  megoldásokat tartalmaz. A legjobb megfejtőket évente a TIT megyei szervezete jóvoltából jutalomban részesítjük.

Úgy látjuk, nem túlzás azt állítani, hogy rendszeres olvasóink egy-egy tematikus szám feldolgozásával átfogó képet kaphatnak az egyes korszakok művészeti értékeiről, kiadványunk jól szolgálja a tehetséggondozást.

A folyóirat főszerkesztője Somorjai József, kiadója a TIT Komárom.Esztergom Megyei Egyesülete.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: