Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Mezeiné Kónya Terézia: A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium könyvtárának története (könyvismertetés) (J.)

Nyomtatási nézet

A   ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából az elmúlt években három kötet jelent meg. A kiadványsorozat első két füzete az alapítás előzményeivel, az iskola építésével és első tanévével foglalkozik  (Göőz Sándor munkája), a harmadik az intézményben érettségizettek névsorát és az érettségik történetét tartalmazza (Kürti György munkája), míg a most ismertetett negyedik füzet a könyvtár tör-ténetét mutatja be.

Minden további értékelés előtt előre kell  bocsátani, hogy a könyvtárostanár szerző teljesítménye tiszteletreméltó. Egyfelől irigylésreméltó, hogy az iskola történetének  forrásai ennyire gazdagok, másfelől komoly kutatói feladat  ezek igényes feldolgozása. A szerző nagy körültekintéssel válogat a rendelkezésre álló forrásokból, s jó érzékkel emeli ki azokat a tényeket, melyekből kirajzolóik a könyvtár 100 éves története, melynek legfőbb tanúsága, hogy a régi gimnázium  olyan szellemi műhely volt, ahol a könyvtár szerves része volt az iskolai munkának. Az intézet alapításának első évétől tudatosan törekedtek a tanári és ifjúsági könyvtár gyarapítására, a könyvtárhasználat optimális megszervezésére, a tárgyi feltételek biztosítására.  Mindez a múltban is intézményi és személyes erőfeszítéseket követelt Jellemző erre, hogy a minisztérium már a század elején központi keretet biztosított, de a beszerzésről a  tantestület döntött. A döntés helyességét 100 év múltán is elismerhetjük, hiszen olyan könyveket szereztek be, melyeknek ára meghaladta a tanárok pénzügyi lehetőségeit s egy-egy  szakterület alapkönyvei voltak. Az iskolai értesítők kiváló forrásai a be-szerzések nyomonkísérésének, s e munkát olvasva csak remélhetjük, hogy egyszer valaki több (vagy valamennyi?) középiskola beszerzését , állományát összesíti és elemzi.

A könyv igazi értékei főleg az első részben találhatók. A közelmúlt bemutatása kicsit szárazra sikerült. Talán a terjedelem okozta korlátok akadá-lyozták a szerzőt, vagy a közelmúlt kevésbé alkalmas mélyebb értékelésre, színesebb bemutatásra. Az idézet szövegek, a bemutatott dokumntumok az érdeklődés felkeltésének kiváló segítői, míg a gazdag jegyzetapparátus a továbbkutatók számára hasznos.

(Mezeiné Kónya Terézia: A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium könyvtárának története. Cegléd, 1999. 110 lap.)

(J.)

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: