Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

n/a: ANNO Tankönyvek és lexikonok kapcsolata

Nyomtatási nézet

A tankönyvet tehát a modern pedagógia sem nélkülözheti egészen, csak a tanulásban betöltött szerepét változtatja meg és másképp jelöli ki feladatát. Azokkal szemben, akik azt vélik, hogy a munkáltató oktatás teljesen nélkülözheti a tankönyvet, az amerikaiak az ellenkező irányban keresték a kérdés megoldását. Szerintük egy könyv sohasem lehet elégséges a munkáltató oktatás céljainak elérésére, mert ez mindig csábítani fogja a tanulót a .lecke megtanulására. és a tanítót .a lecke kikérdezésére.. Szerintük a tanulónak a tudományos kutatáshoz hasonlóan több könyvből kell összekeresnie a szükséges ismereteket. Ezért két-három úgynevezett reference book-ot adnak a kezébe és rábízzák, hogy ezekből bányássza ki, amit szükségesnek és fontosnak tart a feladott lecke körében a megjegyzésre. Természetesen nem hagyják ebben a munkában sem egészen magára és írásban kiadott kérdések által alkotott vázlatot adnak a kezébe, amelyhez ő állítja össze a könyvekből szerzett tapasztalatai alapján a tartalmat.

Anélkül, hogy ennek az eljárásnak bírálatába akarnánk kezdeni, megemlítjük, hogy Németországban az elmúlt tavaszon a tankönyvkérdés megoldásának egy újabb kísérletét indították útra. Talán különösnek látszik első percre, hogy tankönyv gyanánt Lexikont adnak a tanuló kezébe. Ha azonban kissé közelebbről vesszük szemügyre a dolgot, legalább is megokoltnak kell tartanunk a gondolatot. A lexikon mindenekelőtt teljes mértékben kizárja a lecketanulás lehetőségét, másrészről messzemenőleg alkalmat ad a tanulónak a kutatásra. Ezenfelül a maga sokoldalúságával felkelti a tanuló érdeklődését. Amelyet frissességével csak továbbfejleszt és nem fojt el hosszadalmasan, sokszor unalmas leírásokkal. A lexikonnak minden kötött tantervtől való függetlensége elég szabadságot enged a tanuló tudásvágyának, amelyet az élet minden vonatkozásaival való kapcsolatai alapján minden vonalon ki tud elégíteni. Nagy előnye az is, hogy az ismereteket nem tagolja szét tárgyakra, hanem a rokon címszavakra való hivatkozás által a koncentráció elvét nagy mértékben segít megvalósítani. A kísérlet megindítói hivatkoznak arra, hogy nagy értéke van annak is, ha a tanuló már korán megtanulja, miként lehet önállóan megtalálni valamely felmerülő kérdésre a feleletet a lexikon ügyes kezelése által. A lexikon használata, nemcsak önállóságra nevel, hanem kellő megválogatásra is szoktat. Az iskolai használatra szánt lexikonnak természetesen sok tekintetben lényegesen el kell térnie a nagyközönség számára készült ily nemű munkáktól. Az összes címszavaknak egy kötetben kell lenniük, a rövidítéseket lehetőleg kerülni kell, a fogalmazásnak tekintettel kell lennie a tanulók szókincsére és szellemi színvonalára, magukat a címszavakat is úgy kell megválogatni, hogy a tanulók könnyen feltalálják azt, amelyik a szóban forgó tárgy kellő megvilágítását adja; a rendesnél sokkal több képnek kell lennie, mert a gyermek nem sokat ért a puszta szóból.

Az első kísérletet az új taneszköz alkalmazására a világhírű Brockhaus cég indította meg, amikor kiadta a kimondottan iskolai és népművelési célokra szánt Der VolksBrockhaus című kötetét.

= Néptanítók Lapja, 1931. 21. sz.

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: