Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Vajda József: Szorobán a XXI. század taneszköze

Nyomtatási nézet

..Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha

minden cselekedeted, szavad alján a szándék van:

nem ártani az embereknek. Ha megkísérled . feltűnés

és hiú szerep nélkül . segíteni az embereknek.

Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az

egyszerű igazságokat..

MÁRAI SÁNDOR

 

Tudtam, láttam más példákon keresztül, hogy egy .izmus. nevekhez kötődik. Magammal kapcsolatban eszembe sem jutott soha, hogy záróköve legyek, lehetek valaminek. Végeztem a munkámat, alaptermészetemnél fogva segítettem másoknak. Azt hiszem, ezért vállaltam el az Első Szorobán Alapítvány elnöki teendőit 1992-ben. Ez hazánk első,  szorobánnal foglalkozó szervezete. Célja a szorobán elterjesztése, bejuttatása a közoktatásba.

Lassan beletörődöm, hogy életrajzom egybefonódik a szorobánnal. Gyakran kell elmes élnem azt, amit most is leírok. Újságírói kérdések, melyekre részben az életemhez kötődő események válaszolnak. Az 1990-91-es tanévben, valamikor télen láttunk egy dokumentumfilm részletet a TV-ben, egy érdekes számolóeszközön számoló gyerekcsapatról, tanárukról. Akkor olyan iskolában tanítottunk, hogy lehetőségünk volt kipróbálni új pedagógiai megoldásokat, a TV-ben látott is beleillett terveinkbe. Sikerült felvenni a kapcsolatot Paksy Sándor kollégával, aki akkor Budaörsön tanította a gyerekeket szorobán-on számolni, egy japán tanárnő segítségével.


Személyes találkozások, látogatások, tanfolyam jellegű, hosszabb gyakorlások után 1991. tavaszán kipróbálásra került a szorobán általunk is. Magyarországon nem lehetett kapni még szorobánt, ha mégis, az a dísztárgy kategóriába tartozott és hihetetlen magas áron lehetett hozzájutni. Készítenem kellett eszközöket, amik . valljuk be őszintén . igen kezdetlegesek voltak. A tavaszi szünet utáni első matematikaórán feleségem, Vajdáné Bárdi Magdolna, akkori kis osztályában bevezette a szorobán használatát tanítási órán . elsőként az országban. Az én munkám volt, hogy kellő mennyiségű gyakorló feladattal lássam el a tanulócsoportot. ACommodore-os világban, a számítógépek hazai terjedésének kezdetén kissé furcsának hathatott a szorobán bevezetése. Mi is az a szorobán? Az abakusz család egyik változata, aminek a hazája Japán. Maga az eszköz kísértetiesen hasonlít a római abakuszra. Akkor miért nem a római abakuszt használjuk? Mert nem tapadt hozzá használatának kultúrája, pontosabban ez elveszett. Ugyanúgy elveszett más abakusz kultúrája is a XVIII. századi Európában, az ívelt oszlopabakusz é, az európai abakuszé, amiket a mechanikus, fogaskerekes, fogasléces számológépek gyorsan történelemmé tettek. Kínában, Japánban, Oroszországban, de bátran állíthatom, hogy határaikon túl is, még a mai nap is használnak abakuszokat. A szorobán sokban megegyezik (golyók foglalnak helyet drótszálakon, keretben.), sokban különbözik (csak 5 golyó van helyi értékenként, a golyók el vannak egymástól választva 1:4 arányban) a többi abakusztól.

(Bővebb eszköztörténeti ismeretek találhatók honlapunkon)

(szorobán.com vagy szorobán.hu, www-vel vagy nélküle)

Miért használunk abakuszt, miért éppen szorobánt? Az ember érdekes teremtmény. Azért, hogy munkáját . legyen az a számolás . igyekszik megkönnyíteni valahogyan. Apró tárgyak manipulálásával könnyebb, látványosabb a számolás. A képszerű  műveletvégzés a képszerűen gondolkodó gyerekek számára is hihetetlen nagy segítség. Most írhatnám a figyelem, a fegyelem és más hasonló fogalmak, az agyféltekék kapcsolatát a szorobánnal, a gyerekekkel. Nem teszem, mert akiben egy pici pedagógus-véna van, az azonnal átlátja egy eszközben rejlő lehetőséget.

Bár a többi abakuszon történő számolás sem .nyújt mindent tálcán., mégis a szorobán az, ami legjobban támogatja a számolást. Gondolok itt a négy alapművelet elvégzésére. Gyakran találkozni abakuszt használókkal, akik mindössze két alapműveletre, összeadásra és sokkal kevesebb esetben kivonásra használják eszközüket. Aszorzást és az osztást sorozatos összeadással és sorozatos kivonással helyettesítik. Így is szédületes gyorsan számolnak, a nagy számok körében is. Aszorobánon meg tudjuk jeleníteni mind a négy alapműveletet, ha ezek begyakorlottak, bátran lehet magasabb műveleteket is végezni vele (A híd tervezéséhez sokkal jobb a számítógép, ha valaki hobbyból számol, jobb a szorobán.).

Miért is használunk abakuszt? Miért alkalmazzuk ezt az elemi szintű oktatásban? Nem ritka, hogy egy elsős korú gyerek már szeptemberre ismeri a betűket, akár 1000-ig elszámlál gond nélkül, de nem ez a követelmény (még). Azt kell feltételeznünk, hogy nem tud olvasni, nem ismeri a számokat . ezért jár majd iskolába. Tehát a számítógépen sem tud dolgozni, tanulni, maximum játszik. Ne engedjék a fanatikus számítógépesek elméletét elhatalmasodni! Én figyelmeztethetek erre, hiszen informatikus vagyok. Egy gyermek tanuljon írni, olvasni, számolni embertől, ne géptől!

Gyakorolni is jobb, ha más segítség felhasználását választhatja. Gondolkodjon, használja az eszét, ne kényelmesedjen el! Sokkal hasznosabb az, aki kiművelt fejjel ül a számítógép elé (később), mint aki bután, tunyán nyomkodja a billentyűket. Az agy tornáztat ása szükséges feladat. A versek szépsége mellett a verstanulás, az idegen tájak megismerése és a nyelvtanulás ugyan párhuzamba vonható, de egyezzünk meg abban, hogy néha kínzó a tanulás. Verset tanulni, nyelvet tanulni, szorzótáblát tanulni, órákon át számolni, nem más, mint felkészülés az élet kihívásaira. Meg lehet-e könnyíteni például a számolást? Erre jelmondatunk ad választ: .Számolj te is szorobánon!., és folytatom, megtudod, megtapasztalod. Bocsánat a tegező stílusért!

Amikor 1991-ben alkalmazni kezdtük a szorobánt, nem támasztottuk alá cselekedeteinket pedagógiai elmélettel. Nem értünk rá, fontosabb dolgunk volt. Nagy odaadással, pedagógiai körültekintéssel álltunk hozzá, és vártuk az eredményeket. Százával nyomtattam a feladatlapokat, felmérőlapokat. A gyerekek fáradtság nélkül, élvezettel számoltak. Megdöbbentett, hogy nem válogatott közösségben, mennyire kis eltéréssel fejlődtek a gyerekek. A gyengébbek támaszt találtak az eszközben, az ügyesebbek szárnyalhattak. A differenciálást a feladatok bonyolultságával és az elvégzett feladatok számával könnyen meg lehetett oldani. Mindez jó és nagyon bíztató volt. A kipróbált feladatlapokból válogattunk annyit, hogy egy tanévre bőven elég legyen, kiegészítettük a szorobános specialitásokkal, lehetséges variációkkal. Szemléltető rajzokat készítettem hozzá, elrendeztem, szerkesztettem, borítót és javítókulcsot készítettem hozzá és 1992. őszén egy kis munkafüzetté állt össze mindez. Abszolút reklám nélkül, szinte egyesével adtuk el az első kiadás füzeteit Számolj te is szorobánon! 1. címen. Még C=64-es géppel és mátrixnyomtatóval nyomtatva, a mostani megítélésem szerint szerény küllemmel, de jól használható tartalommal, több mint 6000 feladattal, és nagy-nagy szívvel készült.

Tanítók kérésére tanfolyamot szerveztünk, ahol a szorobánon történő számolást mutattuk be (1992. május), minden résztvevő hazavihette munkafüzetünket . nem emlékbe, gyakorolni. A munkafüzet sikere fellelkesített, de éreztem, hogy hiányzik mellőle valami. Még nem olyan ismerős, nem természetes, hogy az emberek tudják, hogyan kell a szorobánon számolni. Ezért egy kis módszertani füzetet készítettem hozzá (1993.). Sok rajz, néhány példa szerepelt a kiadványban, amit folyamatosan bővítettem. A címe: Hogyan működik.? A szorobán A módszertani segítség kiegészült egy tanmenettel is, ami még csak az 1. osztályra terjedt ki (1993.). A kiadványok mellett sokan kerestek meg bennünket ötletekért, megoldásokért, bátorításért. Ezek a beszélgetések ránk is hatottak. Folytattuk feleségemmel, szerzőtársammal a Számolj te is szorobánon!munkafüzetet a második taggal, ami a szorzást és az osztást mutatta be, gyakoroltatta. Ilyen tartalmú kiadvány Magyarországon nem jelent meg eddig (1993. augusztus). Ennek a munkafüzetnek a tartalma a második osztályt érintette, ezért a tanmenetet is bővíteni kellett. Elkészült a 2., majd a 3. osztályos tanmenet is. Az 1994. év nyarán szervezett tanfolyamunkon ez a kiadvány is szemléltetésre került. Láthatták a pedagógusok, hogy honnan és hová lehet eljutni a szorobán segítségével. Már nem csak Makón, hanem Szegeden is tartottunk tanfolyamokat (1993.).

A nyár nem múlhat el már tanfolyam nélkül. Szeged, Békéscsaba, Makó adott otthont a következő évben is a nyári tanfolyamoknak. Makón már több turnus szervezését is vállaltuk (1994.). A tanulókkal 1993-94-es tanévben kipróbált és a tanfolyamainkon is szerepeltetett kéziratból kialakult a mértékismerettel foglalkozó 3. kötetünk. Ennek kiadását megelőzte az Országos Mérésügyi Hivatalban tett látogatásom, ahol a mérés történetét, egyes eszközök történetét megismerhettem, addigi kutatásaimat kiteljesíthettem. Megszemlélhettem a legmodernebb mérési, hitelesítési eljárásokat, azon kevesek közé tartozom, aki láthatott atomórát. Tapasztalataimat igyekeztem fotókkal, rajzokkal illusztrálni, érdekes történetekkel felemelni, közelebb hozni a gyerekek világához. Ez a füzet is egyedülálló a mai napig, hisz nincs másik, ami ekkora terjedelemben a mértékismeret tanításával és gyakoroltatásával foglalkozna.

A módszertani füzet is egyre bővült, egyre több tapasztalattal gazdagodott. Eleinte egy kötetben lefért, később két kötetre duzzadt. A dossziéba gyűjtött lapok fokozatosan új kiadvánnyá fejlődtek. Hónapok munkája egy olyan kiadvány körvonalait rajzolták elém, ami igazi segítsége lehet a pedagógusoknak.

A kéziratból 1995. szeptember 1-én kézikönyv lett. Népszerűségéről csak annyit, úgy emlegették ezt a kiadványt: a szorobánosok bibliája. Mivel teljesen járatlan úton haladtam, sokszor éreztem bizonytalannak magam. Nem volt elég az a visszajelzés, amit a pedagógusoktól kaptam ahhoz, hogy megnyugodjak, jó út, amin haladok. 1995-ben Magyarországon tartózkodott Usui Kumiko, japán szorobán tanár és 10 dan-os bajnoknő. Személyesen is többször találkoztunk, beletekintett munkánkba. Megdöbbent azon, hogy mi, magyarok nem sportként tekintünk a szorobánra, hanem eszközként tiszteljük. Megismerte céljainkat, ami a közoktatást célozta, és remek ötletnek tartotta. Amikor Japánba visszament (azt hiszem, ez lehet munkánk legnagyobb elismerése), kiadványainkból és szorobánjainkból annyit vitt magával, amit a repülőúton maximálisanlehetett.

Több kiadványunk második, harmadik kiadását élte, amikor a Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) kiállításán, 1997. szeptember 5-én 1. díjat adományozott szorobános kiadványainkért. Végre elérkezett az a pillanat, amikor már nem csak a pedagógus szakma figyel fel a szorobánra! Örömöm tetőfokán, 1997. október 28-án a HunDidac Szövetség a szorobános taneszközökért bronz-díjat adományozott. Rövid időn belül két hatalmas elismerés! A díj kötelez, a munka nem állhat meg!

Az Internetre került tájékoztató és oktató jellegű honlapunk. Bemutatta a lap a számok szorobános képét, néhány egyszerű műveletet, sok érdekes információt nyújtott a  böngészőknek (1998). Kiadványaink mellett a tanfolyam jelentette a másik feladatot. Jelentős elméleti anyag gyűlt már össze ahhoz, hogy a tanfolyamok tartása átbillenjen felnőttoktatásba. A tartalom komolyságát azzal kívántam emelni, hogy kidolgoztam a tanfolyamot záró vizsga feltételeit. Az 1998-ban szervezett egyik 40 órás tanfolyami turnusán már választani lehetett, tesz-e vizsgát a tanulónk vagy nem. Szinte mindenki a vizsga mellett döntött.

Olyan ötletem támadt, hogy a tanfolyam ne csak nyárra korlátozódjék, hanem bármikor el lehessen kezdeni a tanulást. Erre megfelelő forma a távoktatás, amiről akkor még igen keveset tudtam. Azt képzeltem el, hogy hogyan tanulhat valaki otthon. Milyen segítséget kaphat, milyen technikai támogatást vehet igénybe? Megtanultam videofilmet felvenni, vágni, hangosítani. Elkészült oktatófilmünk. Lehetőséget kaptak tanulóink, hogy távoktatással vagy a hagyományos oktatási stílussal kívánnak tanulni (1998.). Érdekes volt, hogy 1999-ben, a pedagógus-továbbképzések akkreditációjának  bevezetésével alig kellett a tanfolyamunkon valamit változtatni, hogy egy igen kemény szűrőn átjutva államilag elismert tanfolyamunk legyen. Kicsit az össz-óraszámon változtattam, a belső blokkok arányain szintén, és évekig jól használható lett a program. Az alapozó és módszertani tanfolyamunkat kiegészítettük módszertani továbbképző programmal is.

Taneszköz rendszerünkért, kiadványainkért a fából készült szorobánért, tanfolyamainkért, az eddigi fejlesztő munkáért 1999. október 26-án ezüst-díjat adományozott a HunDidac Szövetség. Csak ismételni tudom: a díj kötelez. Nagy elismerés . még nagyobb munka, még keményebb fejlesztés. A 2000-es év is komoly fejlesztéssel telt el. Ennek a munkának a befejezése áttevődött 2001-re. Ekkor jelent meg interaktív oktató jellegű CD-ROM-on a szorobán. Nagyon interaktívan igyekeztem bemutatni a számolóeszközt, pici játékkal . jutalomként a végén. Ugyancsak 2001-ben látott napvilágot már színes képekkel, igen komoly és nagyméretű átalakítás, átdolgozás után a kézikönyv 2. kiadása. Valódi könyv formátumú, kemény kötésben, nagyon szép külsővel, nagyon hasznos belső tartalommal. Jó ötlet volt a honlapot, az interaktív CD-t, a kézikönyvet azonos szerkezet szerint készíteni. Ezek az .eszközök. egymást támogatják és így adnak a legteljesebb szorobános információt. Kiváló tanfolyami segédanyagok, tanórai alkalmazáshoz is jelentős segítséget adnak.

Az ősz kétévenként a megmérettetést jelenti számomra. A2001. év HunDidac Szövetség díjversenye két arany-díjat jelentett. Oktatói rendszerünkért és tanulói rendszerünkért csillant az arany-díj. Mindenkinek tudtunk már szorobános ismeretet nyújtani: a gyerekeknek, tanítóiknak, szülőknek, a pusztán érdeklődőknek egyaránt. Kiadványaink a gyakorló feladatok ezreit nyújtják, pontosabban, ha beleszámítunk mindent, közelíti a 20.000-et (Csak munkafüzeteinkben közel 17.000 feladat található.) Oktatói rendszer ünkben megtalálható a távoktatás képzési forma is. A pedagógus-továbbképzési  programok között az elsőként kapott állami elismerést a próbabírálat mindent kimerítő tortúrája után.

Mit lehet még fejleszteni, lesz-e még újdonság a szorobán területén? A lehető  legkorszerűbb és egyre divatosabb távoktatási forma az Interneten OnLine tanulás. Kialakítottam egy, négy leckéből álló E-Learning tananyagot, amit rövid bevezető indít és egy bírálati lap zár (2002. tavaszán kísérleti jelleggel, őszre kompletten). Az Interneten tanulók száma egyre nő, egy-egy kiállítás, egy-egy akció után a tanfolyamot elkezdők száma 10-30 fő. Honlapunk már angol nyelven is olvasható, tervezem más nyelvekre fordítását is. Terveztem egy kétnyelvű tankönyvet és hozzá egy feladatgyűjteményt. Jelenleg angol-német nyelven tanulható a szorobán használata. A kiadvány szerényen a Soroban címet viseli. A kétnyelvű tankönyv 53 oldal. Bármely (két) nyelvre lefordítható.

A Soroban + című kötet a feladatgyűjtemény. A gyakorlóanyag 77 oldal, ami jelentős plusz és minden nyelven egyet jelent: gyakorolj! Ebben csak eligazító ábrácskák vannak, szöveg nincs. Megpróbáltam bátrabban pályázni a 2003-as év HunDidac Szövetség díjversenyére. Már nyolc szorobános pályamunka került beadásra: taneszköz rendszerünk, oktatói rendszerünk, a honlap, a távoktatási oktatócsomag, az E-Learning tananyag, a kétnyelvű könyv és munkafüzet, a kézikönyv és az oktató CD-ROM. Reméltem, a nyolc pályamunkából legalább négy arany díjat kap, a többi szépen sorban ezüstöt, bronzot, de lehet, hogy lesz olyan is, ami nem kap díjat. Négy arany csak több mint kettő! Nem lett négy arany. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum impozáns nagytermében rendezett díjátadón már mind a kb. 130 díjazott megkapta a bronz-, ezüst- és arany-díját, megkapták az arra érdemesek a külön díjaikat is a szorobánról szó sem esett. A további méltatásban a következő hangzott el: (idézem Dr. Nádasi András, a HunDidac Szövetség főtitkárának szavait) ..integrálja a tanulói manipulációs eszközt, kézikönyvet, továbbképzési programot, ennek a rendszernek a hálózaton történő elsajátítására is elkészült egy tananyag. Nem tudom, hogy ilyen példaszerű fejlesztést, ami átfogja ezt az egész rendszert, találtunk volna a többi pályázó között, tehát ezért kapja a szorobán a XXI. század taneszköze díjat..

Környei László, a HunDidac Szövetség elnöke is kitért a XXI. század taneszköze díjra, amit 2003-ban adtak át először. .- Valóban ebben testesül meg az a fejlesztés, amelyet korábban pedagógiai rendszernek neveztünk, most újabban programcsomagnak nevezünk, ami gyakorlatilag ugyanaz. Egy olyan komplett, az oktató-nevelő munkát segítő eszközrendszer, ami a pedagógusok képzésétől, továbbképzésétől az eszközhasználat megtanításán keresztül a mindennapos gyakorlat támogatásáig, magának az eszköznek a fejlesztéséig egységbe foglal. Én azt gondolom, hogy ez a példaszerű fejlesztés az, amely cél lehet az összes többi díjazott és nem díjazott taneszköz számára. Ilyen komplett csomagokat . feladatgyűjtemény, tankönyv, tanári segédkönyv, megoldáskötet, hozzá tartozó órai segédletek, mérésértékelési rendszerek . más területen is lehetne említeni. Ilyen komplett oktatócsomagok fejlesztése irányába ösztönözzük Önöket. Külön szeretnék gratulálni a

  1. század taneszköze díjat kapott pályázónak, mert jelképes is lehet, hidat jelent a hagyománytól

  2. a jövő felé. Tartalmában egy hagyományos, eszközeiben, fejlesztésében a legmodernebb módszerek között teremt kapcsolatot..

Ezek után a méltató szavak után vehettem át a díjat, amit a szorobán továbbvisz minden iskolába, minden pedagógushoz és gyermekhez. Ismét fel kell tennem magamban a kérdést: lehet-e ezt még tovább is fejleszteni? Van-e még módszer, amit nem próbáltam, van-e technikai megoldás, ami még segíthet a pedagógusoknak és tanítványaiknak a szorobán megismerésében, használatában? Szeretném a tanfolyami oktatófilmet újra forgatni, még gazdagabbá tenni, minőségét javítani. Szeretném a honlapot is korszerűsíteni, apró mozgóképes pillanatokat elhelyezni rajta, hogy pótolhassa a képzett szorobános oktató jelenlétét. Terveim között szerepel az E-Learning tananyag feladatainak bővítése, az önellenőrző feladatok számának növelése. Az interaktív CD-ROM is ad még elég munkát, lehet még fejleszteni, bővíteni rajta. A hagyományos tanfolyami tananyag és a nyomtatott kiadványok folyamatos karbantartása és ismételt kiadása is előtérben marad. Igyekszem követni a technikai változásokat, jön a DVD, mint mozgóképhordozó. Elképzelhető, hogy hamarosan DVD-n fogják kérni tőlem a tananyagot a távoktatási tanfolyamunkon. Nagyon figyelem a tanfolyami tanulóink reakcióit, véleményét, javaslatait. Csak úgy érdemes a távoktatást végezni, ha a fejlesztés egy pillanatra sem áll meg, nagyon rugalmasan követi az igényeket, a testre szabott oktatócsomag személyhez szól.

A FUJI Országos Szorobán Bajnokság lehetőséget ad arra, hogy az országban szorobán segítségével tanuló gyermekek legügyesebbjeivel személyesen találkozhassam, megköszönhessem felkészítő tanítóiknak a munkát, amit tanulóikkal együtt végeztek. Jó tudni, hogy hány másodperc alatt végezhető el 10 feladat, érdemes tudni, ki a leggyorsabb. Mi tölt el szorongással, mit is szeretnék még? Nem láthatom azokat, akik a távoktatásra jelentkeznek, megkapják az oktatócsomagot, nem látom az arcukat, pedig szeretném. A sok munka mellett egyre kevesebb alkalommal jutok el egy-egy iskolába, látogatásra. Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor autogramot kértek tőlem abba a munkafüzetbe, amit én szerkesztettem. Nem szúrós tekintetet kaptam a sok-sok feladatért, hanem mosolygó gyermekszemeket. Egy CD-re nem fognak aláírást kérni. Az Interneten személytelen a tanulás, de korszerű. Az egyik tanítványom a tanfolyam értékelése után megjegyezte, jó volt, hogy nem csak a szervergép javította a munkáját, hanem egy élő tutorral is kapcsolata lehetett, még akkor is, ha botlásait észrevette, javította. Tehát a tanulóknak is hiányzik valami. Gondoskodni fogok róla, hogy ne a szorobán legyen az!

(A szerző felvételei)

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: