Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Sipos Mária: Könyv az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában

Nyomtatási nézet

Tegyétek el a könyveiteket. . ilyen és ehhez hasonló felszólítás, kérés hangzik el a tanulmányi versenyek kezdetein. Egyetlen olyan versenyt ismerek, ahol az előzővel éppen ellentétes kérést fogalmaznak meg a vetélkedés lebonyolítói. Ez a verseny a Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasználati Verseny, ahol az a tanuló teljesít a legsikeresebben, aki a felkészülés során megismert könyveket a verseny során a legügyesebben, legokosabban használja. A versengés alatt is .kötelező. a kézikönyveket használni, a játéknak helyet adó könyvtár lehetőségeit igénybe venni.

A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny tíz éves múltra tekint vissza. Ez az évforduló ösztönözte arra Zsoldos Jánosnét, hogy összegyűjtse a versenyek tapasztalatait, s közzétegye azok legérdekesebb feladatait. A könyv kiadására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium vállalkozott.

A kötet első fejezetében: .Visszatekintés szubjektív felhangokkal. a szerző visszatekint a versenyek elmúlt 10 évére, bemutatja azok .kulisszatitkait., megismerhetjük, hogy a .másik oldal. hogyan látta a versenyzőket, a versenyeket, megtudhatjuk, hogy a tanulók teljesítményét értékelő zsűritagok ugyanolyan izgalommal élték át a megmérettetést, mint maguk a diákok és felkészítő tanáraik. A szerző, olykor ironikusan emlékezik vissza a vetélkedő .gyermekbetegségeire., de sorait olvasva elismeréssel nyugtázhatjuk, hogy az .akkor összeállított kérdések tartalmilag ma is megállják a helyüket.. Zsoldos Jánosné a kötetben közzéteszi az e témában megjelent publikációit is. A könyvtári szakfolyóiratokban, módszertani lapokban 1994 és 2003 között megjelent kilenc tanulmánya szemléletesen bizonyítja, hogyan alakult egy ötletből, egy országosan jól működő tanulmányi verseny. Ezek az írások azért is hasznosak a könyvtárostanárok számára, mert megismerhet ő belőlük, hogy milyen hiányosságokat találtak a verseny során a zsűri tagjai, s ebből következően melyek azok a területek, amelyekre a felkészítés során nagyobb figyelmet, több időt kell szánni.

Olvasható a kötetben egy terjedelmesebb tanulmány arról is, hogy a könyvtárhasználati versenyek milyen lehetőségeket nyújtanak a tehetséggondozásra, a tanulók személyiségének formálására. E tanulmányban a szerző feladat típusonként elemzi, hogy milyen képességek fejlődését segítik elő az egyes feladatok, illetve a felkészítő tanárok milyen módszerekkel érhetik el az optimális eredményeket. Örömmel olvastam a füzetben, hogy a feladattípusok közül a referensz kérdések összeállítása okozza a legnagyobb örömet a versenyfeladatok készítőinek, így Zsoldos Jánosné számára is.

A .Válogatás az országos elődöntő, döntő feladatsoraiból. című fejezetben az elmúlt tíz év legérdekesebb, legtöbb tanulsággal szolgáló feladatait találjuk meg. Itt kiemelt helyet kapott néhány katalógus használati feladat, katalóguscédula értelmezést igénylő, illetve bibliográfia szerkesztési feladat is. Sajnos terjedelmi okok szabtak gátat annak, hogy bővebb válogatást kapjon az olvasó a versenyfeladatokból. A feladatokat a versenyek időrendjének sorrendjében találjuk meg. A könyv közli azt a megoldást is, melyet a feladat készítői a legjobbnak véltek, valamint azokat a forrásokat, amelyek segítségével az adott kérést meg lehet oldani. A válogatott feladatok mellett megtaláljuk a fejezetben a referensz kérdések megoldásához szükséges segédkönyvek jegyzékét, valamint a kézikönyveknek bibliográfiai leírását is, amelyek megismerése, használatuk elsajátítása a tanulók számára különösen fontos. A könyv függeléke közli az országos döntőkben legeredményesebben szereplő tanulók nevét, azok iskoláját, s a felkészítő tanárok nevét. A módszertani kiadványt különösen ajánlom azoknak az iskolai könyvtárosnak, akik a tanulók felkészítését végzik, valamint azoknak a nem könyvtár szakos pedagógusoknak, akik alkalmanként vállalkoznak arra, hogy könyvtárhasználati órát, foglalkozást tartanak.

Meggyőződésem, hogy e kiadvány használatával a könyvtárhasználatra nevelést színesebbé, érdekesebbé, vonzóbbá lehet tenni. A jól tagolt, igényesen megszerkesztett kiadvány (a számítástecnikai munkáért Berei Enikőt illeti az elismerés) a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium füzetei című sorozat 4-5. köteteként jelent meg. Mivel a kiadvány a Szabolcs -Szatmár-Bereg Megyei Közalapítvány támogatásával készült, a megrendelőt csak a postai szállítás költsége terheli.

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: