Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Árvainé Tóth Éva: 10 év egy község, egy könyvtár és egy könyvtáros életében

Nyomtatási nézet

A címben említett párhuzam nem szokatlan, hiszen egészen biztos hogy a három dolog együtt és egymásért létezhet. Cserkeszőlő az elmúlt évtizedben dinamikusan fejlődött, bebizonyította létjogosultságát mint önálló község, kivívta az elismerést a Tiszazugban, sőt országosan is. Cserkeszőlő a térség egyik legfiatalabb és dinamikusan fejlődő községe.

Köszönhető ez annak, hogy a község vezetői, többek között a polgármester mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ide látogató turisták és az itt élő lakosok elégedettek legyenek ellátásukkal, életkörülményeikkel illetve környezetükkel. Ennek köszönhető az is, hogy ma egy gyönyörű könyvtárban jó körülmények között végezhetem munkámat. Szerencsésnek mondhatom magam azért is, mert az új épület tervezésétől a kivitelezéséig mindig kikérték véleményemet. 10 éve dolgozom itt, 23 évesen kerültem ide. A könyvtár és az én könyvtárossá válásom együtt alakult. Hosszú volt az útja mindkettőnknek.

Eredetileg nem készültem könyvtárosi pályára, de ezt a döntésemet nem bántam meg, annak ellenére, hogy ennek a szakmának nem nagy az elismertsége. A könyvtárban  eltöltött tíz év után mondhatom, hogy bennünket csak és kizárólag a szakma és az emberek szeretete, a segíteni akarás vágya tart ezen a pályán. Úgy érzem a kultúra szociális munkásai vagyunk. Anyagi és erkölcsi elismerést kevésbé kapunk. Kapunk viszont szeretetet az olvasóktól. A szakma elsajátításáról Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola könyvtártudományi tanszékének remek tanárai (a teljesség igénye nélkül: Barátné dr. Hajdú Ágnes, dr. Baricz Zsolt, dr. Monok István stb.) gondoskodtak. Úgy érzem, hogy az a 10 év, amit Cserkeszőlő könyvtárában eltöltöttem eredményesnek tekinthető, és legalább ennyi fogja még követni.

Könyvtárunk 1957-óta működik. Először mint községi könyvtár, majd később klubkönyvtárként funkcionált. Volt időszak, amikor az állomány egy része (pl. az ifjúsági irodalom, a kötelező irodalom) az iskolában került elhelyezésre. Tíz évvel ezelőtt születtek tervek arra, hogy a falu szélén, viszontagságos körülmények között működő könyvtárat jól megközelíthető helyre kell telepíteni. Az elgondolás jó volt, hiszen a költöztetés után az olvasók számára a könyvár könnyen elérhetővé vált. A lakosság egyre inkább érdeklődést  mutatott az olvasás iránt. A könyvtárhasználók megszokták azt, hogy a könyvtár nemcsak megőriz bizonyos dokumentumokat, hanem információs központként is működik. Történt ez a rendszerváltás után, amikor a kis könyvtárak elhagyatott állapotba kerültek, a járási könyvtárak felügyelete megszűnt és így a puszta létünk is veszélyben forgott.

A kis egyszemélyes könyvtárak . mint mienk . a fenntartó önkormányzatok jóindulatára bízva, szinte teljesen elszigetelve, magukra maradva működtek. Ami könyvtárunk Cserkeszőlőn ideiglenesen a polgármesteri hivatal mellett kapott helyet. Itt ugyan könnyen elérhetőek voltunk, de az épület nem felelt meg a minimális igényeknek sem. 2002-ben került sor pályázati pénzből, illetve saját erőből arra, hogy az önkormányzat felépítette a község központjában az általános iskola udvarán, a bölcsőde és az óvoda mellett a könyvtár új épületét. A három intézmény (Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ elnevezéssel) szerves egységet alkot. Vezetője Fekete Istvánné, ő koordinálja a három intézmény működtetését. Az összevonással a fenntartó célja az volt, hogy hozzáférhetővé tegye az óvodába és az iskolába járó gyermekek számára életkoruknak megfelelő irodalmat, és erősítse a szülők szerepét is gyermekeik kulturális igényeinek megteremtésében. Az olvasás megszerettetése érdekében könyvtári vetélkedőket tartunk, és az iskolai feladatok is búvárkodásra, olvasásra ösztönzik diákjainkat. Folyamatosan arra törekszünk, hogy gyermekeink felfedezhessék maguknak azt a különös világot, amit csak egy könyv, egy irodalmi alkotás elolvasása adhat. Fontosnak tartjuk a szülők érdeklődésének felkeltését is, hiszen gyermekeik élete és életminőségének kialakítása nagyban függ a családon belül kialakult olvasási szokásoktól. Cserkeszőlőn is sikerült több szülővel úgy megszerettetni az olvasást, a könyvtári légkört, hogy egyre többen gyermekeikkel együtt járnak könyvtárba. Az édesapa vagy az édesanya esetenként hozza magával óvodás vagy kisiskolás gyermekét, és együtt keresnek könyveket, együtt kölcsönöznek.

Az olvasás megszerettetése és fejlesztése így válik egyben iskolai, könyvtári és szülői feladattá. Több olyan könyvtári rendezvényünk is van amely összehozza a családokat a könyvtár falain belül. Ilyenek az ünnepek előtti kézműves foglalkozások, a videofilm- vetítések, kötetlen beszélgetések, előadások stb. A három intézmény . az óvoda, az általános iskola, és a községi könyvtár . összevonása mellett az iskolai illetve a községi könyvtár állományának összevonására is sor került. Így kettős funkciót töltünk be: egyrészt iskolai könyvtárként működünk, másrészt közkönyvtári, közművelődési feladatokat is ellátunk.

Gyűjteményünket úgy alakítjuk, hogy mindkét funkciónak eleget tegyünk. Arra törekszünk, hogy mint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár a lakosság számára tudjunk szolgáltatásokat nyújtani és mint iskolai könyvtár az iskolai feladatoknak megfelelő komplex gyűjteményünk legyen. A tavalyi év folyamán az állománygyarapításra fordított összeg 900 000 forint volt, ebből nyomtatott kurrens időszaki kiadványokra 101 000 forintot költöttünk.

A nyomtatott dokumentumok mellett gyűjtjük, tároljuk, nyilvántartjuk, feltárjuk és szolgáltatjuk a nem nyomdai úton előállított audiovizuális, számítástechnikai információhordozókat is. Eddig egy géppel rendelkeztünk, de májustól az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól pályázaton nyert két számítógéppel és egy multifunkcionális nyomtatóval tudjuk olvasóink igényeit kielégíteni. Idén kiépítésre kerül az internet hálózat,

és ez új lehetőséget jelent a szolgáltatások terén.

Célunk az, hogy a minél több rétű szolgáltatás nyújtásával a felhasználók száma is arányosan növekedjék. Sajnos még csak egy-felhasználós számítógépes katalógusunk van, melyre a feldolgozás történik de tervezzük on-line könyvtári nyilvántartó rendszer megvásárlását is. Az esztétikus környezet mellett célszerűen tervezett tájékoztató, kölcsönzőpult és elkülönített könyvtárosi munkaszoba áll rendelkezésre. A könyvek elhelyezése szabadpolcos rendszerben történik. Külön helyiségben a felnőtt irodalom, külön a gyermek- és ifjúsági irodalom és külön a kézikönyvek az olvasóteremben. Az olvasóteremben a könyvtárhasználóknak lehetőségük van beiratkozás nélkül televíziót és videót nézni, valamint újságot olvasni. A felnőtt részlegben a polcok között kényelmes .öblökben. kialakított asztaloknál művelődhetnek, tanulhatnak a felnőtt olvasók és a diákok, a jó megvilágítást külön erre a célra felszerelt lámpák biztosítják.

Intézményünk a könyvtári feladatok mellett a helyi újság szerkesztésében is jelentős szerepet vállal, amennyiben összegyűjti (esetenként írja) a cikkeket, kapcsolatot tart a nyomdával, és terjeszti a kész újságot. Művelődési ház hiányában a könyvtáros közművelődési feladatokat is ellát. Jelentős feladat még a község kulturális, hagyományőrző és társadalmi ünnepeinek szervezése és lebonyolítása, az amatőr művészeti és műkedvelő mozgalom támogatása, a település néprajzi, helytörténeti, művészeti értékeinek felkutatása, megőrzése, hagyományaink ápolása. Mindez ismeretterjesztő előadásokat, kötetlen beszélgetéseket, szakmai tapasztalatcseréket jelent. Támogatjuk a civil szervezeteket, esetünkben a Cserkeszőlői .Õszi Napfény. Nyugdíjasklubot és a Cserkeszőlői Ifjúsági Klubot. Mindezek a munkák nagy igénybevételt és felelőséget jelentenek, ezért szükséges lenne a személyi feltételek javítása. Remélem, hogy előbb vagy utóbb ez is megvalósul, és ez lehetővé teszi, hogy a könyvtár látogatóinak, olvasóinak és a rendezvényeinken részt vevő embereknek több, igényesebb szolgáltatást tudjunk nyújtani.

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: