Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Czeglédi László: Az egri Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetéhez benyújtott szakdolgozatok válogatott bibliográfiája

Nyomtatási nézet

Olvasáskutatás

 1. Molekné Kőrösi Beatrix: Gyermekkönyvtári csoportos foglalkozások. – 1998. – 47, [21] p.

 2. Kállai Sándorné: Olvasási szokások az egri Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolában. – 1999. – 62, [20] p. – [Kérdőíves felmérések alapján.]

 3. Gaál Orsolya: Az alsó tagozatos gyermek és a könyvtár kapcsolata. – 2000. – 55 p.

 4. Pribéli Éva: Az elektronikus médiafogyasztás jellemző ismérveinek feltárása, hatása. – 2000. – 59, 8 p. – [Információs forradalmak, televízió, olvasási szokások módosulása az elektronikus médiák függvényében, Internet, virtuális könyvtár.]

 5. Regéci Márta: Olvasói szokások változása a fejlődő könyvtári információs infrastruktúra következtében : empirikus vizsgálatok. – 2000. – 63 p. + mell.

 6. Csák Edit: Olvasó gyermek - gyermek olvasó : (egy a 10-12 éves gyermekek körében végzett felmérés tükrében). – 2002. – 41, 6, [3] p.

 7. Nagy István: Az olvasás és a könyv szerepe a 10-14 éves gyerekek életében. – 2002. – 30, 4 p. – [Olvasási szokások kérdőíves vizsgálata az ózdi városi könyvtár gyermekkönyvtárában.]

 8. Gál Erika: Örkény István: Meddig él egy fa? című novellájának hatás vizsgálata – 2003. – 38, [6] p.

 9. Heltainé Kocsis Anita: Az Eszterházy Károly Főiskola nappali tagozatos hallgatóinak olvasás és könyvtárhasználati szokásai. – 2003. – 44, [6] p. – [Kérdőíves vizsgálat.]

 10. Jakubik Gábor: Középiskolások és szülők viszonya a médiához. – 2003. – 41, [10] p. – [A modern tömegkommunikáció és a könyvek szerepe a mai fiatalok körében, kérdőíves vizsgálat.]

 11. Kázsmér Ágnes: Olvasás- és könyvtárpedagógiai kísérlet sérült gyerekek fejlesztésére a miskolci Martin János speciális szakiskolában. – 2003. – 44, [9] p.

 12. Melegh András: Az információs társadalom hatása az olvasási szokásokra. – 2003. – 33 p.

 13. Pirosné Prokai Edit: Olvasási szokások változása a fejlődő könyvtári információs infrastruktúra következtében : empirikus vizsgálatok. – 2003. – 40 p.

 14. Szabó Judit: Fiatalok olvasási kultúrája a legújabb hatások tükrében : (felmérés két újpesti nyolcadik osztályban). – 2003. – 41 p.

 15. Tóth Anikó: Főiskolai hallgatók tájékozódási, könyvtárhasználati szokásai. – 2003. – 50, [8] p. – [Eszterházy Károly Főiskola.]

 16. Veres Mariann: Informatizálódó könyvtárak a változó olvasói szokások tükrében. – 2003. – 49 p.

 

 

Bibliográfia

 1. Szepesi Anikó: Iskolatörténetek bibliográfiai forrásai. – 2002. – 32 p.

 

Iskolai könyvtár

 1. Dósa Ildikó: Iskolai könyvtár új szerepkörben: a NAT elvárásainak megfelelő információs központ létrehozásának lehetőségei az általános iskolában. – 1998. – 67 p.

 2. Bényei Ibolya: A Móra Ferenc Általános Iskola könyvtára. – 1999. – 57 p. – [Miskolc, Berekalja városrész.]

 3. Mártonné Nemes Gertrúd: A NAT és az iskolai könyvtár. – 1999. – 70 p. – [Az általános iskolai könyvtárak helyzetének kérdőíves vizsgálata Ózdon és vonzáskörzetében.]

 4. Kovács Annamária: A könyvtár-informatika műveltségterületének oktatási lehetőségei a NAT alapján, egy iskola példáján. – 2000. – 52, 6, 5 p., 1 t. – [Törökugrató Utcai Általános Iskola könyvtára, Budapest.]

 5. Csicsekné Lövei Eszter: A Bőcsi Általános- és Zeneiskola könyvtára szolgáltatási rendszerének elemzése. – 2002. – 33, [15] p.

 6. Osváth Pálné: A NAT és kerettanterv lehetőségei a tanulmányi sikertelenség megelőzésében és felszámolásában a szakképzésben egy szakképző iskola kísérlete alapján : (a műveltségi hátrányok felszámolásának lehetőségei). – 2002. – 56 p., 4 t. – [A sajószentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskola és könyvtárának lehetőségei.]

 7. Pataki Sándor Pálné: A kazincbarcikai Kazinczy Ferenc-Kertvárosi Általános Iskola könyvtára, mint tanulási forrásközpont. – 2003. – 35 p.,10 t.

 8. Tallósné Novák Irén: A Földes Ferenc Gimnázium könyvtárának története. – 2003. – 53 p., 12 t.

 9. Verebélyi Mária: Az iskolai könyvtárak gyűjteményszervezési stratégiája. – 2003. – 41 p., 4 t.

 

Könyv-, könyvtártörténet

 1. Klich Zsuzsa: A pedagógia lexikon története. – 1998. – 27 p.

 

Könyvtárügy, könyvtárkép, könyvtár és környezete

 1. Bodó Beáta: Felsőoktatási könyvtárak szolgáltatásai az Interneten. – 2002. – 40, [7] p.

 2. Hajdúné Tóth Judit: Egy felsőoktatási intézeti könyvtár elektronikus szolgáltatásainak tervezése. – 2003. – 43 p.

 3. Kalmárné Erdődi Judit: A felsőoktatási könyvtárak funkciórendszere. – 2002. – 56 p.

 4. Meleg Gizella: A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Központi Könyvtárának komplex elemzése. – 2002. – 51 p.

 5. Pappné Füzesi Krisztina: Gondolatok a könyvtárról avagy van-e a könyvtárnak jövője? – 2002. – 100 p. – [Külön fejezetben foglalkozik az iskolai könyvtárak ezredfordulós helyzetképével.]

 6. Szigeti Krisztina: Egy gyermekkönyvtár társadalmi és kulturális kapcsolatrendszere. – 2003. – 55 p. – [Az oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár gyermekkönyvtára.]

 

Taneszköz

 

Auditív, vizuális és audiovizuális

 1. Széles Magdolna: A kerékpáros közlekedés szabályai 6-7. o. : (dia-magnó szinkronizátor program) – 1974. – 21 p., 36 kép

 2. Szögedi Miklós: Villamosenergia az iparban: oktatócsomag – 1977. – 66 p.

 3. Székelyhidi Tamás: Írásvetítő transzparens-sorozat a 7. o. fizika tananyag „Egyszerű gépek és hőerőgépek” c. témaköréhez. – 1980. – 46 p.

 4. Kovács Judit: Oktatócsomag: gyalogos közlekedés szabályainak megtanítása az általános iskola felső tagozatában. 3. rész. – 1981. – 41, [12] p.

 5. Mihálka Tiborné: A közlekedés szabályainak megtanítása egy oktatóprogram felhasználásával. – 1981. – 41 p.

 6. Nyúl Gabriella: Útmutató a „Gyalogos közlekedés szabályainak megtanítása az általános iskola felső tagozatában” című oktatócsomag felhasználásához. – 1981. – 35 p.

 7. Nagy Borbála - Pokornyik Róza: Írásvetítő transzparensek készítése és gyártása. – 1984. – 40 p. + mell. (alapfóliák)

 8. Ácsné Tóth Beáta: Pedagógusok és pedagógusjelöltek véleménye az AV eszközök és anyagok alkalmazásáról. – 1987. – 33, [2] p. – [A taneszközhasználat rövid története, az AV eszközök és anyagok hatékonysága és az ehhez kapcsolódó teszt értékelése.]

 9. Nagy Péter: Ember és környezete: (hangosított diaképsorozat az általános iskolák 8. osztályos biológia tananyagának tanításához). – 1988. – 23 p. + mell.

 10. Szarka György: A parti szél: kísérlet az általános iskolai földrajz számítógépes oktatására). – 1988. – 33 p. – [A program leírásával.]

 11. Vágány Mónika - Purger Julianna: A tanári szemléltetés és a tanulói aktivitás fejlődése a népiskola biológia oktatásában 1919-1945-ig. – 1989. – 28, [5] p.

 12. Fáklya Csaba: A papírgyártás tanítását segítő oktatócsomag az általános iskolák technika tantárgyához. – 1994. – 39 p.

 13. Ferencz Pál: A virtuális valóság oktatási alkalmazásai. – 2000. – 36 p.

 14. Kustor Gyula: Gömörszőlős értékeinek feldolgozása a média eszközeivel. – 2000. – 48 p., 18 t. – [Tartalmazza a videófilm leírását, forgatókönyvét pedagógiai programmal kiegészítve]

 15. Tóth Ágnes: A legnagyobb forradalom: módszertani program a vizuális kommunikáció és a mozgókép kultúra médiaismeret integrált tanítására. – 2000. – 40 p.

 

 

Multimédia

 1. Farkas László: Multimédia felhasználása az oktatásban. – 1998. – 64 p.

 2. Molnár Tünde: A barokk Eger: multimédia-fejlesztés felhasználása az oktatásban és az ismeretterjesztésben. – 1998. – 62 p.

 3. Potsay Csaba: Magyar Testnevelési Egyetem „Atlétikai versenyszámok technikája” „Dobások” című tankönyvének feldolgozása multimédiás CD-ROM-on „Atlétikai dobások technikája” címmel. – 1998. – 33 p.

 4. Gellérfi Éva: A multimédia, mint interaktív tanítási eszköz alkalmazási lehetősége az általános iskolai fizika tanításban. – 1999. – 37, 17 p. + mell. (Használati útmutató A bolygók mozgása című multimédia prezentációhoz + 1 CD-ROM)

 5. Offenbacher Kinga: A multimédia és felhasználása az oktatásban. – 1999. – 25, [25] p. + mell. (Útmutató a Historic cities of England című PowerPointos bemutatóhoz + 1 CD-ROM)

 6. Varju Krisztina: Ybl Miklós és a turai Schossberger-kastély: multimédia az oktatásban. – 1999. – 49 p. – [Tartalmazza a forgatókönyvet is.]

 7. Bagdán Beáta: Síkidomok tulajdonságai, kerülete, területe: oktatási segédanyag készítése számítógépen a matematika tanításához. – 2000. – 37, 17 p. + 1 CD-ROM

 8. Bánvölgyi Ildikó: Multimédia alkalmazás: csillagászat. – 2000. – 49 p. – [Oktatási segédanyag.]

 9. Dávidné Gombár Judit: A magyar nyelv hangállománya, hangtörvényei. – 2000. – 31, 17 p. + 1 CD-ROM. – [Multimédiás oktatóprogram.]

 10. Fodor Andrea: A grafikai technikák bemutatása multimédia segítéségével. – 2000. – 29, [16] p. + mell. (A grafika műfajai: a különböző grafikai technikák bemutatása). – [Multimédiás oktatóprogram.]

 11. Gábor Dezső: Multimédiafejlesztés és kivitelezés: Farkaslyuk története compakt disken : képek a falu életéből. – 2000. – 47, 3, [91] p. + 1 CD-ROM. – [Didaktikus multimédiafejlesztés.]

 12. Garanczné Nagy Ildikó: Belső terek : multimédiabemutató. – 2000. – 29, [6] p. + 1 CD-ROM. – [Multimédiás oktatóprogram.]

 13. Gulyásné Romhányi Gabriella: Élőlények életközösségek: szemléltető anyag készítése számítógéppel a természetismeret tantárgyhoz – 2000. – 47, 12 p.

 14. Jelenfiné Balázs Margit: Fémek és ásványaik: oktatási segédanyag a kémia tanításához. – 2000. – 52 p. + 1 CD-ROM

 15. Kormosné Surányi Éva: Hőjelenségek : oktatási segédanyag fizika tantárgyhoz az általános iskola 6. osztálya számára. – 2000. – 48 p. + 1 CD-ROM

 16. Lugosi Istvánné: Matematikai témakörök megalapozása az alsótagozatban : geometria, mérések. – 2000. – 37, [6] p. – [Multimédiás oktatóprogram.]

 17. Náhóczkiné Ignácz Gabriella: Röntgen felvétel technika oktatási szoftver röntgenasszisztensek részére. – 2000. – 59, [8], 15 p. + 1 CD-ROM

 18. Ökrös Teréz: Kémiai reakciók: prezentációs program. – 2000. – 26, 8, [3] p.

 19. Pallagi Judit: Nemzeti jelképek, koronázási jelvények. – 2000. – 40 p. + 1 CD-ROM. – [Multimédiás oktatóprogram.]

 20. Szűcs Ildikó: Művészetek a klasszicizmusban: multimédiafejlesztés és kivitelezés. – 2000. – 46 p.

 21. Tóthné Antal Violetta: A színkontrasztok bemutatása multimédia segítségével. – 2000. – 46, [8] p. – [Multimédiás oktatóprogram.]

 22. Vámos Rita: Interaktív multimédia oktatóprogramok az általános iskolákban és az iskolai könyvtárakban. – 2000. – 88 p.

 23. Angel Éva: CD-ROM-ok, multimédiumok, interaktív oktatóanyagok felhasználási lehetőségei az iskolai könyvtárakban: (CD-ROM és Internet). – 2001. – 75, [5] p.

 24. Bessenyei Éva: Multimédia, interaktív „oktató” programok a könyvtárban. – 2001. – 52 p., 5 t. + 1 floppy

 25. Csank Krisztina: Az interaktív multimédia, mint taneszköz alkalmazása, jelentősége a földrajztanításban. – 2001. – 41 p.

 26. Lőrincz Péter: Multimédia felhasználása az oktatásban: szárazföldi páncélos illetve légi egységek a II. világháborúban. – 2001. – 36, [2], 8 p. + 1 CD-ROM

 27. Kovács Zoltán: A multimédia, interaktív oktatási programok felhasználási lehetősége könyvtárakban, iskolai könyvtárakban. – 2003. – 38 p. + 1 CD-ROM

 

Czeglédi László

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: