Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Fercsik Erzsébet: Magyar helyesírás nemcsak diákoknak

Nyomtatási nézet

Az Akadémiai Kiadó Diákszótár sorozatának első magyar nyelvű darabja a Magyar helyesírás című szótár. Bevezetőjéből megtudhatjuk, hogy készítői elsősorban az iskolába járó fiataloknak szánták, azaz a középiskolás korosztály írásbeli kommunikációjában felmerülő helyesírási problémák megoldásához kívánnak segítséget nyújtani. Az alábbiakban remélhetőleg sikerül bizonyítanunk, hogy a szótár jóval szélesebb körű közönség igényeit is kielégíti, haszonnal forgathatják a közoktatás alsóbb és felsőbb szintjein tanuló diákok vagy akár szüleik is.

A mintegy 41 000 címszót tartalmazó kötet anyaga teljes összhangban van az akadémiai helyesírási szabályzattal. Erre tökéletes garanciát nyújt a szerkesztő (Tóth Etelka) és a lektorok (Fábián Pál és Szathmári István) személye, akik A magyar helyesírás szabályai 11. kiadásának kulcsfontosságú munkatársai voltak. De többek között az ő nevük fémjelzi mostani kötetünk jól ismert elődeit, a Helyesírási kéziszótárt és a Magyar helyesírási szótárt is.

A diákszótár nagyon széles körből meríti a példaanyagát. A fent említett előzményeihez hasonlóan, segítséget nyújt az általános köznyelvi szavak leírásában (ajándékutalvány, műsorajánló, tandíjmentesség), sőt a köznyelvnek eddig még nem szótárazott elemeit is nagy számban tartalmazza (békefenntartó erők, környezet- és fogyasztóvédelem, személyijövedelemadó-előleg). Naprakész voltát mutatja, hogy szóanyagában bőségesen szerepelnek az Európai Unióval kapcsolatos fogalmak és tulajdonnevek (EFA = Európai Fejlesztési Alap, Egységes Európai Okmány; röv.: EEO, európai identitás).

A köznyelvi anyag mellett a szaktárgyi szókincs helyesírásához is segítséget nyújt, egyes tantárgyak tipikus szaknyelvi szavainak leírásával. Egyaránt találunk szakkifejezéseket az irodalom (keresztrím, Ómagyar Mária-siralom, stíluskeveredés), a nyelvtan (alárendelő összetett mondat, mutatószó, pontosvessző), a történelem (Barbarossa-terv, jogállamiság, kisbirtokrendszer), a matematika (függvénytranszformáció, komplex szám, össztérfogat), a fizika (energia-egyensúly, lengéscsillapító, mechanikai energia), az informatika (fájlátvitel, komputerizál, szoftvernyilvántartás) vagy a kémia (főkvantumszám, molekulasúly, szénhidrátlánc), esetleg a biológia (anyagcserelánc, érzőneuron, extrapiramidális pálya) tudományának nyelvéből. A szókészletnek ez a rétege túlmutat a középiskolás korosztály nyelvhasználatán, s minden bizonnyal a felsőoktatásban tanuló diákok számára is hasznos segítséget nyújt szakterületük nyelvének írásbeli használatakor. A magyar helyesírás egyik legösszetettebb és legnehezebbnek tartott területét, a földrajzi nevek helyesírását rendkívül gazdag példaanyag szemlélteti (Baalbek, Mária Valéria híd, Michigan-tó).

A diákszótár a helyes írásmód bemutatása mellett sokféle kiegészítő ismeretet is tartalmaz. A nem magyar földrajzi nevek mellett például megadja az idegen nyelvben használatos alakot: Drinápoly (törökül Edirne), Makaó (kínaiul Aomen, portugálul Macau), Révkomárom (szlovákul Komarno). Nagyon hasznos plusz információ az idegen szavak, elsősorban a tulajdonnevek kiejtésének közlése. A szerkesztői előszó hangsúlyozza, hogy az ejtésváltozat meghatározásakor kiejtési hagyományainkat tiszteletben tartva a magyaros ejtésváltozat megadására törekedtek: paparazzo [e.: paparaddzó], Peugeot [e.: pözsó], PR-referens [e.: péer v. píár].

A helyesírási probléma megoldásához gyakran a szó jelentésének értelmezése segít hozzá: LED (= fénykibocsátó dióda), rosszall (= rossznak tart), szűkmarkú (= fösvény). Ugyancsak előmozdítja a helyesírási kérdések megoldását a szóhoz fűzött rövid magyarázat: Hárs-hegy (hegy), de: Hárshegy (városrész), Istopirin (márkanév), lábasház (épülettípus). Esetenként a címszó szövegkörnyezetbe illesztése teszi egyértelművé a helyesen írt szóalakot: efelé: efelé tart a fejlődés; de: e felé a ház felé, másvilág (vallási értelemben); de: most más világ van, öregkor; csendes öregkorában; de: igen öreg korában.

A szótári részt két tételből álló függelék követi. Az egyik összeállítás a magyar nyelvben található gyakori ly-os szavakat tartalmazza, a másik a személyes névmások toldalékos alakjait közli. Ezek a listák nemcsak a diákoknak nyújtanak segítséget, hanem valószínűleg a tanáraik számára is jól használható forrásnak bizonyulnak majd. A szókincsbővítés egyik nagyszerűen kihasználható módja, hogy a ritkábban használatos ly-os szavak mellett utalást találunk a jelentésükre: baraboly (növény), beszély (irodalmi műfaj), bokály (agyagkorsó). Az alábbi felsorolással akár saját tudásunkat is próbára tehetjük a szótár segítségével, hiszen az értelmezett példák között sorakozik a csegely, csimpolya, csomolya, garaboly, golyhó, kopolya, kölyű, padmaly, sulyok, sulyom, süly, toklyó, zsávoly, zsomboly, zsombolya. Egyéb esetekben – ugyanúgy, mint a szótár első fejezetében – értelmezés vagy figyelemfelkeltő szembeállítás teszi egyértelművé a címszót, és magyarázza meg a használatát: mélypont (= a legalsó pont v. minimum); de: mély pont (= nem magas pont).

Nemcsak a szótár tartalma, hanem formai megoldásai is rászolgálnak a hátsó borítón olvasható tanulóbarát jelzőre. Éppen kézbeillő a szótár mérete és vastagsága. Szerencsés megoldás, hogy a betűrend kívülről is érzékelhető a lapszéleken megjelenő szürke csíkok segítségével. Megkönnyíti a használatot, hogy a rövidítések végigfutnak a lapok alján, nincs szükség ide-oda lapozgatásra vagy örökösen kicsúszó könyvjelzők használatára.

Kellemes meglepetésként állapíthatjuk meg, hogy a Magyar helyesírás lényegesen többet nyújt, mint amennyit a címében ígér. A helyesen írt szóalakok mellett a kiejtéstől a szómagyarázatig sokféle kiegészítő információt közöl, ezzel nagy kedvet ébreszt a Diákszótár sorozat – már megjelent és ezután készülő – többi darabjának forgatásához. Ugyanakkor nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet: jelesül arra, hogy a helyesírás nem öncélú tevékenység, hanem izgalmas feladat, amelyben egyaránt szerepe van nemzeti hagyományainknak és a különböző kultúrák találkozásainak. Ráébreszti a figyelmes használót arra, hogy a helyesírás a mondanivalónk minél pontosabb, minél árnyaltabb kifejezésének nagyszerű eszköze. Hogy mindez következetesen végigvonul az egész köteten, az elsősorban a szerkesztőnek, Tóth Etelkának és munkatársainak az érdeme. Bizakodjunk abban, hogy alkalmuk lesz hosszú évtizedekig gondozni és a kor igényeinek megfelelően folyamatosan megújítani szótáruk mostani első kiadását.

 

Alábbi mellékletünk mutatványt közöl a szótárba újonnan bekerült szavak jegyzékéből Abélárd-tól a türelmi zónáig


Abélard és Héloïse [e.: abelár, eloíz]
adenovírus
agrárpiaci rendtartás
ajándékutalvány
alkotáslélektan
állatmagazin
Alzheimer-kór
amplitúdómodulácó
anyagcserelánc
autogén tréning
Baalbek [e.: bálbek] (város Libanonban), baalbeki
Barbarossa-terv
beatirodalom
békefenntartó erők
bélcsíra
belvízveszély
beruházás-szervező
betörésvédelem
biostimuláció
bőrdiagnosztika
búcsúbankett
burkológörbe (műszó)
edénynyaláb
EFA = Európai Fejlesztési Alap
Egységes Európai Okmány; röv.: EEO
e-kereskedelem v. elektronikus kereskedelem
életpályamodell
ellehetetlenít
előszerződés
Élysée-palota [e.: elizé], Élysée-palotai
embriópajzs
energia-egyensúly
érdekharmonizáció
érintőképernyő
érzőneuron
eszközfinanszírozás
Euler [e.: ajler], Eulerral v. Eulerrel, euleri
Európai Beruházási Alap; röv.: EBA
európai identitás
Európai Központi Bank; röv.: EKB
Európai Szociális Alap; röv.: ESZA
extrapiramidális pálya
fallabdapálya
farce [e.: farsz]
fejgerinchúrosok (biológiai műszó)
felültervezett
fényterápia
fitneszprogram
folteltávolító szer
folytonos színkép
formateremtés
főkvantumszám
fürdőgolyó
kabinetfőnök
kampányidőszak
karakterszínész
karrier-tanácsadás
kedvezményezett (fn.), kedvezményezettje, kedvezményezettel
kéksajt (sajtfajta)
kényszerszabadság
kereskedelmi asszisztens
keresztárfolyam
készségfejlesztő szakiskola
kistérség
komputerizál, komputerizálja
koncertsorozat
kosárvaluta
könyvesház
környezet- és fogyasztóvédelem
közelkép
közmunka
közszeméremsértő
közvélemény-kutató intézet
kulcsember
kutyakozmetika
magáncélú látogatás
magmondat
majrézik (biz.), majréztak, majrézzanak
Marconi [e.: markóni], Marconival; Marconi-féle
Mária Valéria híd, Mária Valéria hídi
Maupassant [e.: mópasszan], Maupassant-nal, maupassant-i; elv.: Mau-pas-sant
médiapolitika
meghonosít, meghonosította
Melanchton [e.: melankton], Melanchtonnal, melanchtoni
méregtelenítő kúra
Michigan-tó [e.: micsigen], Michigan-tói v. -tavi
mikrokamera
mintapéldány
mobilszolgáltató-hálózat
modellképzés
Moore [e.: múr], Moore-ral, moore-i
munkaerőközpont
műsorajánló
művelődésszervezés
paparazzo [e.: paparaddzó], paparazzók
párbeszédablak (a számítástechnikában)
PC-ismeretek
Pergolesi [e.: pergolézi], Pergolesivel; Pergolesi-féle
Peugeot [e.: pözsó], Peugeot-val, Peugeot-k; elv.: Peu-geot
piacvezető
pizzaspecialitás
polgármesteri hivatal
pollennaptár
pórusösszehúzó tapasz
projektfinanszírozás
PR-referens [e.: péer v. píár]
pulykamellfilé
szájfény
számítógépkalóz
személyijövedelemadó-előleg v. szja-előleg
szénhidrátlánc
szerelőrobot
szerkezetátalakítás
szerződéstervezet
színdinamika
szintfelmérő teszt
szoftvernyilvántartás
szórakoztató elektronika
szőnyegtisztító gép; de: szőnyegtisztítógép-kölcsönző
sztrádaépítés
tandíjmentesség
Taormina [e.: taormína], taorminai
társadalombiztosítási kártya v. tb-kártya
társulásra váró országok
Tartuffe [e.: tartüf], Tartuffe-fel, tartuffe-i; elv.: Tar-tuffe
távmunka
technomédium v. technikai médium
telefonkártya-feltöltés
teljes őrlésű
térbeli eloszlás
térhomogenitás
terminus technicus [e.: terminusz tehnikusz] (= műszó, szakkifejezés]
terroristaellenes
textilbolyhok
Thewrewk-kódex [e.: török]
tiszteletbeli tag
többletadminisztráció
tömegkommunikációs eszközök
tőzsdefelügyelet
túlkínálat
türelmi zóna


 

Fercsik Erzsébet

(Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírás. Diákszótár. Bp., Akadémiai Kiadó. 2003.)

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: