Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Póser Józsefné: Én és a politika?

Nyomtatási nézet

Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek

A tankönyvet az általános iskola nyolcadik évfolyamán használom az állampolgári ismeretek oktatására.

Egy tankönyv kiválasztásánál elsődleges szempont az, hogy a tantervi előírásoknak megfeleljen. Én is ennek alapján vizsgálódtam először. Azok a tartalmi elemek, amelyeket a tantervi követelmények szerint a nyolcadik évfolyam végére a tanulóknak el kell sajátítaniuk, hiánytalanul megtalálhatók benne.

Ezek: az alkotmány, a választási rendszer, a magyar állampolgárok alapvető jogai és kötelezettségei, a demokratikus kormányzati rendszerek, az országgyűlés, a miniszterelnök, az igazságszolgáltatás, a helyi önkormányzat, a belső rend védelme, a honvédelem, a művelődés hazánkban, az egészségügy és a szociálpolitika, a Magyar Köztársaság külpolitikája és külkapcsolatai.

Erre a korosztályra jellemző, hogy a társadalmi tapasztalatok és ismeretek megszerzésében fokozatosan előtérbe kerül a vita, az egyéni vélemények megfogalmazása. A tankönyvben található „Vitassátok meg!” kezdetű feladatok éppen ezt szolgálják. Aktuális problémafelvetésével lehetőséget ad a diákoknak véleményük kifejtésére, megvédésére vagy éppen cáfolatokra. Ezáltal szoros tantárgyi koncentrációt is megvalósít a magyar nyelv és kommunikáció tantárggyal.

A tankönyv kialakítja és fejleszti az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottságot, a környezetért érzett felelősséget. Szemelvényei révén a személyiség tiszteletére, más kultúrákkal szembeni toleranciára nevel.

Hathatós segítséget nyújt a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges ismeretek megszerzéséhez, képességek kialakításához.

A tankönyv három nagy tematikai egységből áll.

 

 

I. rész: Mi az a politika?

 

Ebben a fejezetben a tankönyv az egyén, a társadalom és az állam kapcsolatrendszerét mutatja be többféle nézőpontból. Sok olyan fogalommal találkozhatnak benne a tanulók, amelyeket már hallhattak vagy olvashattak, de a jelentésük most konkretizálódik a számukra. Például: a „demokrácia” és a „diktatúra” fogalmát történelmi tanulmányaik során már megismerték, de a jelenkori tartalmának tisztázására itt kerül sor.

 

A szerkesztés sajátossága, hogy ezeket a szómagyarázatokat oldalt, a főanyag mellett közli. Ennek használata azonban a gyerekek számára nem mindig zökkenőmentes. Ők más tankönyvek példája alapján a „Kislexikon”-t keresték. Előfordul például, hogy a „közjó” kérdésével a 7. oldalon foglalkozik, de a magyarázata a 8. oldalon található. Elképzelhető, hogy könnyítené a használatot, ha a fogalmak egy blokkba csoportosítva jelennének meg egy-egy tananyag végén.

 

 

II. rész: A demokratikus állam működése

 

Ez a tematikai egység bemutatja a demokratikus államok feladatait, ezek ellátásának módjait. Szemelvényei, feladatai révén a közügyekben való részvétel formáival is megismertet.

Tudatosítja a hatalommegosztás fontosságát, foglalkozik a törvényhozó, a végrehajtó hatalommal és az igazságszolgáltatással. Jelentős idézetet közöl a Magyar Köztársaság alkotmányából. Bár az alkotmány egybeszerkesztett szövegét is megismertetjük a tanulókkal, de ez a részenkénti kiemelés hatékonyabb az elsajátítás szempontjából.

 

 

III. rész: A nemzetközi kapcsolatok világa

 

A tankönyv itt korszerű ismereteket közvetít a működő világszervezetekről, az Európai Unióról, mely iránt a diákok érdeklődése egyre nő.

Szerkesztési módja megkönnyíti a használatot azzal, hogy a megtanulandó szövegeket számozással látja el. A fontos fogalmakat erősebb nyomással emeli ki.

A „Miért történt így?” című esetleírások nagyszerű anyagot jelentenek a szövegelemzés számára.

A „Te hogy döntenél?” kezdetű szövegek tartalma igazi probléma elé állítja a tanulókat, és olykor erőteljes vitákat vált ki. Itt ütköznek igazán az érvek és ellenérvek.

A „Nézzetek utána!” felszólítás olyan feladatokat állít a tanulók elé, mely növeli önállóságukat az ismeretszerzésben. Ez szintén kiemelt feladat ebben az életkorban.

 

A könyv szövege érthető, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő. Szemelvényei érdekesek. Teljes egészében az aktív és hatékony ismeretszerzést szolgálja.

A feladatok által létrejövő szimulációs gyakorlás révén olyan jártasságokat szerezhetnek a tanulók, melyek segítségével felismerhetik és képviselhetik érdekeiket, kezelhetik konfliktusaikat.

Képanyaga érdekes, a szövegekhez kapcsolódó.

Amit hiányolok: néhány összefüggést, logikai kapcsolatot magyarázó rajz, mely bizonyos anyagrészek jobb megértését szolgálná.

Aktuális és fontos probléma a környezetvédelem. Több, ezzel a témával foglalkozó anyag kellene a könyvbe.

Mindezek alapján úgy gondolom; érdekes, használható és sokszínű gondolkodásra serkentő tankönyvvel dolgozhatunk.

 

Póser Józsefné

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: