Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Emmer Gáborné: Emlékülés a Könyvtárostanárok Egyesülete 15 éves születésnapján

Nyomtatási nézet

(OSZK, 2001. október 15.)

1986. november 28-án megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti keretén belül az Iskolai könyvtárosok szekciója 58 taggal. Az eltelt 15 év eredményeit, eseményeit, emlékeit idézték fel a könyvtá-rostanárok 2001. október 15-én az Országos Széchényi Könyvtárban.

A résztvevő könyvtárosok és pedagógusok sajátos formában idézték fel az elmúlt másfél évtizedet: időrendben visszafelé haladtak az elnöki beszámolók, így az egyes időszakok eredményeinek egymásra épülése sajátos megvilágítást kapott.

Varga Zsuzsa, az egyesület jelenlegi elnöke a résztvevők köszöntése után kiemelte az előadók munkájára építés tudatos törekvését az egyesületben. Méltatta Dán Krisztina, Sáráné Lukátsy Sarolta, Zsoldos Jánosné, Mészáros Antal, Szepesi Hajnal, Homor Tivadar, Melykóné Tőzsér Judit, Ambrus Andrásné, Molnárné Vajda Zsuzsanna, Dr. Nagy Attila, dr. Tölgyesi Jószef folytonos segítségét.

Hock Zsuzsa, az 1999/2000-es tanév elnöke kiemelte rövid vezetése alatti egyesületi tevékenysége eredményeit, a ma is élő baráti, kollegális kapcsolatokat.

Kalmárné Morcsányi Rozália, 1996-1999. közötti időszakot tekintette át elnöki szemmel. Az informatika térhódítása, a megújuló szakértői munka, a könyvtári törvény megjelenése, a közoktatási törvény megjelenése, a közoktatási törvények hatása determinálta az egyesület munkáját. Az érdekérvényesítésért, a törvények által előírt fejlesztésekért folyó küzdelemben kevés elismerést kaptak, kaphattak a tagok, vezetők.

Balogh Mihály 1991-1996 közötti elnöki visszaemlékezése helyett jellemzően az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az iskolai könyvtárak jelenlegi viszonyát taglalta. Tette ezt annak tudatában, hogy 1996. decemberében a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros és a Könyvtárhasználat című lapban megjelent részletes visszatekintése.

Az iskolai könyvtárak mostani helyzetén véleménye szerint az iskolák szemléletformálásával, türelemmel és hittel lehet segíteni.

Dr. Celler Zsuzsanna 1991-1996-ig végzett hétköznapi, elnöki munkájáról, az egyesületi „átmeneti időszakban, történelmi időben” vállalt szerepéről beszélt, amikoris a szekcióból egyesület alakult, a sok-sok új jogszabály sűrű erdejében.

Dr. Tóthné Király Katalin, a szervezet első elnöke levélben köszöntötte az emlékülés résztvevőit és mutatta be „korszakát”.

Végül Ugrin Gáborné a szekció-szervezet-egyesület valamennyi korszakában aktív tagja, titkára hívta fel a figyelmet az egyesület és az iskolai könyvtárak történetének megírására. Kritikus szemmel elemezte a 15 év alatt elkövetett mulasztásokat, figyelmeztetve a jelenlegi tagságot és vezetést újabb csapdákra.

A beszámolók után Tafferner Tamás, az Oktatási Minisztérium iskolai könyvtári referense köszöntötte a résztvevőket, majd beszámolt a várható új jogszabályok (iskolai könyvtári szakfelügyelet, tankönyvrendelet) alakulásának mechanizmusáról. Az emlékülés zárásaként a tagság megbízta a jelenlegi vezetőség tagjait és további 4 főt, hogy képviselje az Egyesületet az MKE 2001. évi küldöttgyűlésén.A „múlt felidézését”követő szünetben a frissítő beszélgetések után szakmai programmal folytatódott a nap.

Moldován Istvánnal, az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtári Osztályának osztályvezetője az információs társadalom és az oktatás kapcsolatáról tartott előadást.

Kőrösné Mikis Márta, az Országos Közoktatási Intézet Program- és tantervfejlesztési Főosztálya munkatársa az Internet oktatásbeli szerepéről beszélt.

A szakmai nap harmadik egységeként Melykóné Tőzsér Judit és Szakmári Klára a könyvtárhasználati ismeretek kerettantervi megvalósulását elemezték.

Végül Szabóné Pap Edit bemutta a Könyvtári informatika I-II. című tankönyvét. A Nemzeti Tankönyvkiadó az említett kiadványon kívül bemutatta legfrissebb kiadványait, Borsányi Katalin felelős szerkesztő közvetítésével.

A konferencia zárásaként Varga Zsuzsa elnökelődei bíztatását, tanácsait megfogadva a munkára, az iskola esélyegyenlőségre, tehetséggondozásra, az iskolai könyvtárosok helyzetbe hozására, a tisztességes lobbizásra, a szemléletformálásra, a tagok véleményének érdekeinek képviselésére épülő egyesületi munkát vázolt fel, megköszönve valamennyiüknek az eddigi munkát.

A vezetőség tervei szerint kidolgozza a 15 éves történet felkutatására, megírására irányuló stratégiáját, rendszerét, mellyel méltó ünneppé teheti majd a 20. születésnapot.

 

Budapest. 2001. október 20.

Emmer Gáborné

KTE titkára

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: