Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Celler Zsuzsanna: Könyvtári tárgyú magyar- és történelemórák a gimnáziumban

Nyomtatási nézet

A Kölcsey Ferenc Gimnázium Füzetei sorozat első köteteként megjelent óraterv- és feladatgyűjteményt Zsoldos Jánosné sokéves tapasztalata alapján, a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyeken tőle megszokott alapossággal készítette el.

A bevezetőben a szerző ismerteti a Kölcsey Gimnázium könyvtárának történetét. Amit itt olvashatunk, igen jellemző arra a korra. A ma embere számára szinte elképzelhetetlen az, ahogyan egyes lelkes, munkájukat „ügynek” tekintő iskolai könyvtárosok ingyen, vagy csekély díjazás ellenében dolgoztak. Könyvtárpedagógiai munkájukat már akkor megkezdték, amikor alig volt arra hely és eszköz. Zsoldos Jánosné is leírja, a könyvtár 20,5 m2 alapterületű volt, nem fértek be a tanulók, ezért a könyvtáros ment, vitte az osztályokba a segédkönyveket, ismeretterjesztő műveket, szépirodalmat, és tanította, sőt gyakoroltatta a könyvhasználatot.

A fakultáció bevezetése – 1981-ben – kedvező változásokat okozott. A könyvtárosok számára a változást az jelentette, hogy egyrészt a magas osztálylétszám helyett kis, illetve középnagyságú csoportokban dolgoztak a tanulók, másrészt mivel nem készültek el idejében a fakultáció számára az új tankönyvek, az így létrejött űrt kitölthette a könyvtári kutatás, és az egyéni vagy kiscsoportos munka. A könyvtár 1987-ben 54, majd 1999-ben 104 négyzetméterre bővült. A nagyobbodás itt nemcsak a könyvek kényelmesebb, áttekinthetőbb elrendezését jelentette, hanem további feladatok vállalását, a könyvtár pedagógiai munkájának gazdagodását is. Többek között a fentiek is lehetővé tették, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány a könyvtárostanári képzés bázisintézményéül választotta ezt a könyvtárat.

A könyvtár-pedagógiai munkában és a könyvtárhasználati ismeretek tanításában további nagy lépést jelentett a kerettantervek megjelenése, és az, hogy a korábbiaktól eltérően a könyvtárostanárok most már hivatalosan is, a szakterület előadóiként kapcsolódtak be az oktató munkába.

A most megjelent könyv ehhez kíván segítséget nyújtani.

Felépítése egyszerű:

 

 1. Az egyes oktatási szintekhez a könyvtári tárgyú órák száma után vázlatos tematikát csatol.

 2. Ajánló irodalomjegyzék felépítése: lexikonok, enciklopédiák /általános művek és szaklexikonok, szakenciklopédiák/ kézikönyvek, adattárak, fogalomtárak, egynyelvű szótárak.

 3. Az ellenőrző kérdések és az írásbeli számonkérés feladatai.

 4. A referensz kérdések, egyéni keresések feladatai a kérdések összeállításához.

 5. Az érdemjegyek megállapítása az elért pontszámok alapján történik, melyhez támponttal és kulccsal szolgál.

 6. Felhasználható segédkönyvek jegyzéke minden egység végén.

A fenti elemek ismétlődnek az egyes évfolyamokon szinte vázlatszerűen, de igen jól használhatóan, egymás után a magyar irodalom és a történelem területén. Mindig kicsit továbblép az ismeretek közlésében, de mindkét szakterületen gyakoroltatva a tanultakat.

 

Zsoldos Jánosné könyv- és könyvtárhasználati témái:

 • Dokumentumismeret

 • Katalóguscédula és értelmezése

 • Raktári jelzet

 • Szakrend és betűrend a katalógusban

 • ETO szakkatalógus és használata

 • Raktározási rendszerek

 • Bibliográfiák és szerkesztésük

 • Repertóriumok

 

A könyv a fenti fő témaköröket ismertetve és gyakoroltatva építkezik. Segítségével az egyszerűbbektől az egyre bonyolultabb kérdések megválaszolásáig lesz képes eljutni a tanuló.

Az összegzésben a szerző kitér arra, ami a könyvtári szolgálatban szerintem is a legfontosabb:

„Túl az eredményességi mutatókon, remélem, hitelt érdemlő az a megállapításom, hogy aki iskolai könyvtárosként mindenek előtt tanárnak tartja magát, nem elégedhet meg a gyűjteményszervezési és az olvasószolgálati munka teljesítésével, igazi sikerélményekhez csak a könyvtári tárgyú órák által juthat.

Az egész könyvet javaslom elolvasásra, átgondolásra, ötletek merítésére.

* Zsoldos Jánosné: Könyvtári tárgyú magyar- és történelemórák a gimnáziumban. Óratervek és feladatok a fakultációs csoportok és a humán tagozatos osztályok számára. Nyíregyháza, 2000. 66 p.

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: