Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

n/a: Olvasni jó!

Nyomtatási nézet

Országos pályázat az Olvasás Évéhez kapcsolódóan

A modern élet nélkülözhetetlen feltétele a minél jobb olvasási készség. Az ember szellemi és érzelmi kibontakozását az olvasás messzemenően segíti és erősíti. Olvasni jó!

A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának Művelődés- és Médiatudomány Intézete pályázatot hirdet gyermekek körében az olvasás fontosságának és örömének tudatosítása céljából. Olvasni jó!

A pályázaton írásaikkal részt vehetnek 10-14 éves magyarországi tanulók és határon túli magyar társaik.

A pályázóktól azt várjuk, hogy bármely maradandó olvasmányélményükről adjanak minél változatosabb és érzékletesebb leírást. A pályázatra benyújtott írás szólhat (például!):

– egy téma (pl. az indiánok) kapcsán olvasottak nyújtotta élményekről;

– egy konkrét mű (pl. egy Harry Potter-regény) által kiváltott benyomásokról;

– egy adott mű szereplőjének, hősének bemutatásáról;

– egy tudományos (ismeretterjesztő) kérdés irodalmáról;

– a saját könyvtár létrehozásával és alakításával kapcsolatos örömökről-gondokról;

– az olvasás megkedvelését elősegítő személyről (szülő, nagyszülő stb.);

– a (számítógépes) információgyűjtés közben szerzett tapasztalatokról.

Örülnénk a minél szabadabban szárnyaló fantáziának, életszerűségnek, érzelmi és intellektuális telítettségnek, érzékletes megfogalmazásnak, sikerült kompozíciónak. Annak, ha az írásokból kiderülne, mennyi jó következik az olvasás lehetőségéből. Olvasni jó!

Terjedelmileg két-három nyomtatott oldalt várunk (bármelyik irányban való eltérés nem gond, s főleg nem kizáró ok).

Három fődíjat és tíz komoly jutalmat szándékozunk kiadni.

A legjobb írásokat meg szeretnénk jelentetni.

A díjazott alkotókat egy hetes olvasótáborba kívánjuk meghívni, ahol mód nyílik a kölcsönös megismerkedés mellett gondolatcserére, továbbá írókkal és tudósokkal folytatott beszélgetésekre is.

Karácsony előtt szeretnénk eredményt hirdetni. Ennek jegyében a pályázat benyújtási (postára adási) határideje: 2001. október 15. (Később feladott anyaggal nem tudunk foglalkozni.) A nyerteseket postán (is) értesítjük.

A névvel, címmel és „Olvasni jó!” felirattal ellátott borítékot az alábbi címre juttassák el:

Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar

Könyvtár Tanszék 7401 Kaposvár, Pf. 30.

E szép mozgalomból – díjakkal, ajándékokkal – szponzorként részt vállalhatnak oktatási és kulturális intézmények, önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek.


Kérjük a sajtó közreműködését pályázatunk megismertetéséhez.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: