Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Farkas Zsolt–Kereszty Péter: Bemutatkozik a Cartographia Kiadó

Nyomtatási nézet

A Cartographia Kft. Magyarország legnagyobb térképkészítő cége, mely - mint a Kartográfiai Vállalat jogutóda - 47 éve van jelen folyamatosan a hazai és a nemzetközi piacokon. Magas színvonalon előállított atlaszai és térképei jól ismertek idehaza, Európában és világszerte egyaránt. Kiadványai minőségét fémjelzi, hogy évtizedekre visszanyúló, széleskörű kapcsolatai vannak számos, ismert térképkiadóval, mint pl. Ravenstein, Falk, Mair, Kümmerly-Frey, Harper Collins / Bartholomew, Michelin, Freytag Berndt. Exportra kerülő termékei három fő területet ölelnek fel: autótérképek, ország- és várostérképek.

A térképek és atlaszok kedvező, versenyképes árakon és feltételekkel kerülnek nemzetközi forgalmazásra, a térkép előállításának magas minőségét tükrözi, hogy a kiadó az ISO 9001 minőség-biztosítási rendszer követelményeinek való megfelelést elismerő diplomát is megkapta.

A belföldi piacra szánt kiadványok között jelentős szerepet játszanak Budapest, Magyarország és Európa különböző méretarányban készített autóatlaszai, a hazánk nevezetes tájegységeit bemutató turistatérképek/atlaszok, a magyar város-, és megyetérképek, továbbá a külhoni város-, és autótérképek.

Ma már elektronikus adathordozókon is megjelennek a cég kiadványai, Magyarország, Magyarország városai és Budapest multimédiás CD-atlaszán túl a Világatlasz és oktatást segítő történelmi CD-ROM is bővíti a kínálatot. Széles választékban készülnek a magyar kiutazók által preferált helyeket ismertető útikönyvek és fotóalbumok.

A cég forgalmában megkülönböztetett helyet foglalnak el az általános és középfokú oktatás számára készülő földrajzi és történelmi atlaszok, valamint az iskolai és dekorációs célokat szolgáló falitérképek, oktatási tablók. Az elmúlt 2-3 évben ismét megindult falitérképgyártás alapját már a számítógépen készült térképek adják. Közel harmincféle földrajzi és történelmi témájú falitérkép segíti az általános és középiskolai oktatást.

A kiadó felsőfokú képzést, továbbá ismeretterjesztést elősegítő kiadványokat is megjelentet, mint pl. Magyarország atlasza, vagy a Verne atlasz.

Az elmúlt évek jelentős változásokat hoztak a közoktatásban. A Nemzeti alaptanterv körül zajló viták után, a NAT bevezetése, a helyi tantervek készítése, majd a kerettantervek összeállítása a korábban használt tankönyvek átdolgozására, új tankönyvek kiadására sarkalták a kiadókat. A Cartographia Kft. az elmúlt években fogott bele a közoktatás számára készített atlaszainak tartalmi és technológiai megújításába. Több kiadó is abba a helyzetbe került, hogy tankönyveit a kerettanterv alapján újra kellett szerkeszteni. A Cartographia munkatársai szerencsésebb helyzetben voltak, hiszen az iskolai atlaszok nem egyetlen tanévre szólnak, bár a tantervhez készülő földrajz és történelem tankönyveknek elengedhetetlenül fontos kiegészítői, a diákok 2-4, vagy akár 6 éven át is használhatják. Az alábbiakban ezen oktatást segítő atlaszokat részletesebben ismertetjük.

 

FÖLDRAJZI ATLASZOK

Első atlaszom

A Cartographia Kft. Első atlaszom c. kiadványa, mely az általános iskolák 3-5. osztálya számára készült mára 32 oldalas lett, tehát a korábban 16 oldalas kiadvány duplájára bővült. Mi indokolta ezt a nagy arányú bővítést, és miben változott elődjéhez képest a kicsiknek készült atlasz?

Amíg az atlasz korábbi kiadása még grafikákat tartalmazott a térképek mellett, a megújított változat már a térképek körül elhelyezett színes fotókkal segíti a helyes képzetek kialakítását. A közvetett szemléltetés eszközei között a fényképeken történő bemutatás kínálkozott az Európa domborzata és a Föld természetes növényzete és vadon élő állatai c. térképek mellett, ahol a földrajzi övezetességhez kapcsolódó tipikus tájak fényképeken kerülnek bemutatásra. A hazánkat ábrázoló térképeket a tanult hazai tájak és városok nevezetességeinek fotói övezik. Mivel a képek egy konkrét részletet képesek csak bemutatni, különösen ügyeltünk arra, hogy a területre jellemző földrajzi vonásokat mutassák. A képzetek kialakítása miatt a kisiskoláskorban feltétlenül fényképekre van szükség.

A kisiskolások tantervi anyagában a tájékozódási alapismeretek fejlesztési követelményei között szerepel a felszíni formák felismerése a valóságban, képi ábrázolás alapján és a térkép jelei szerint. A domborzat főbb formáinak együttes ábrázolására addig csak keresztmetszeti ábrán volt lehetőség. A bővítés során egy tömbszelvényben való bemutatásra is sor került. A domborzatábrázolás legismertebb módszerei: a szintvonalrajz, a magassági színezés, és domborzatárnyékolás külön-külön, majd együttesen történő bemutatása ezért már az ennek a korosztálynak készített atlaszokban is szükségszerű. Alacsonyabb évfolyamokon az egyszerű felszíni formák, magasabb évfolyamokon az összetett felszíni formák bemutatása a célszerűbb. A kisiskolásoknak készült atlasz a legfontosabb természetföldrajzi fogalmak képét és azok térképi megfelelőjét színezésükkel és jeleikkel együtt ábrázolja.

A települési szintek érzékeltetésére a fent említett Első atlaszom bővített változata már tartalmazza a jellegzetes települések fényképeinek és térképeinek egymás mellett történő bemutatását: A települési szintek – tanya, falu, város – képeken történő bemutatása a nagyságrendek érzékeltetésére szolgál. A jelentősebb társadalomföldrajzi fogalmak térképi ábrázolása a magasabb évfolyamok atlaszaiban található. A kerettanterv az 1-6. évfolyam fejlesztési követelményei között írja elő a földgömbön és a térképen történő tájékozódást és mérést. A bővített változatban egy teljes oldal szerepel a megértést segítő képekkel és ábrákkal Tájékozódás a földgömbön címmel.

Régi kívánsága volt a tanítóknak és tanároknak egy Kárpát-medence domborzata és vizeit bemutató térkép is, mely két oldalon foglal helyet hazánk és az európai kontinens térképei között, a magasabb korosztályok számára készített földrajzi atlaszoknál kevesebb névanyaggal. Az atlasz végén egy-egy oldalon foglal helyet a Névmutató és Magyarország munkatérképe.

 

Földrajzi atlasz a 12-16 éves tanulók számára

 

A Földrajzi atlasz a 12-16 éves tanulók számára c. kiadvány az 1998/99-es tanévben jelent meg először, korunk igényeinek megfelelően sokkal több, az új tanterv által is előírt tananyaghoz nyújt hasznos információt.

A felsőbb évfolyamok tantervi tananyaga magában foglalja a térképi ábrázolást, a tematikus térképeket, a távérzékelést, de a fejlesztési követelmények magától értetődően nem térnek ki olyan részletekre, mint pl. a metszetszerkesztés. Az általános iskolák felső tagozatának és különösen a középiskoláknak szánt atlaszok ezért bemutatják a fontosabb térképvetületeket, a metszetszerkesztést és a domborzatábrázolás legismertebb módszereit. Mivel a kisméretarányú térképeken való mérésnek legfeljebb a mérések gyakorlásában lehet jelentősége (a valóságos távolságtól való durva eltérések lehetnek a kapott eredményekben), ezért az általános iskola felső tagozatának szánt atlaszban turistatérkép részlet kapott helyet.

Az európai országokat bemutató térképlapok a gyarmatokat vagy a nemzetiségeket bemutató melléktérképekkel egészültek ki. A Föld tematikus térképei között kaptak helyet a környezeti válságokra és a környezet szennyeződésére figyelmeztető új témák.

A földrajzi övezetességhez kapcsolódó tipikus táj (sivatag, monszunvidék) képzetének kialakítását a földrajzi atlaszokban tematikus térképek, grafikon és diagram segíti. A tipikus gazdasági tájak átalakulási folyamatainak és a speciális térségeknek bemutatásához a Középiskolai földrajzi atlasz már tartalmaz iparvidéket, ültetvényes gazdaságot, oázist, kikötőket és agglomerációkat ábrázoló nagyméretarányú térképeket is. Sajnos e tájaknak fotókon történő bemutatására itt már nem maradt hely. Bár a magasabb évfolyamok tanulói az elvont gondolkodásra és logikai térképolvasásra már képesek, a fényképek segítségével történő szemléltetésre itt is szükség lenne. A további bővítés lehetőségeit kínálják az eddig be nem mutatott speciális térségek. A közoktatás számára készített összes földrajzi atlaszunk tartalmaz ma már légi és űrfelvételt is, sajnálatos módon ezek száma még kevés (egy-egy felvétel). A Cartographia Kft. Földrajzi atlasz a 12-16 éves tanulók számára és Középiskolai földrajzi atlasza ma már rendelkezik az Európai Unió kialakulását és az EU regionális különbségeit bemutató térképekkel. (Az atlasz a SZÉP MAGYAR KÖNYV 1998 versenyen oklevelet nyert a tankönyvek kategóriájában, 1999-ben HunDidac Bronz Díjat kapott.)

 

Középiskolai földrajzi atlasz

 

Ezzel a kiadvánnyal teljessé vált az új földrajzi atlasz-sorozat, melynek tagjai azonos jelkulccsal rendelkeznek, és megjelenésükben is összetartozásukat jelzik. A keményborítóval fedett atlasz térképeinek közel egyharmada Magyarország természeti, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyait tárgyalja. A Kárpát-medence és az államhatárok közötti terület természetföldrajzi bemutatásán kívül a történelmi fejlődés különböző időszakaiban ábrázolja az ország népességének, közigazgatásának, infrastruktúrájának és gazdasági fejlettségének állapotát. Bemutatja Magyarország környezeti állapotát, Eurázsia és a Föld környezeti válságait okozó jelentősebb tényezőket. A kontinensek és a Föld térképeit az eddigiekhez képest több korszerű tematikus térkép egészíti ki, amelyek bemutatják például a gazdasági fejlettség különbségeit, a legnagyobb multinacionális vállalatokat, az adósságállomány alakulását, a pénz és pénzforgalmazást stb. (Az atlasz 1999-ben HunDidac Ezüst Díjat kapott.)

 

Magyarország atlasza

 

A Cartographia Magyarország atlasza névmutatóval együtt 132 oldal, térképeinek száma 208, számos metszetet, grafikont, diagramot, melléktérképet és űrfelvételeket is tartalmaz. A természetföldrajz tárgykörében a térképek a tanárképzés tananyagához kapcsolódnak, a témakörök arányai, valamint a társadalomföldrajzi tematikus térképek, már napjaink felfogását tükrözik, a társadalomföldrajz legkorszerűbb új területeinek térképi ábrázolásával.

A térképek egy része – ahol a téma indokolta és kellő mennyiségű adat állt rendelkezésre – a felsőoktatás igényeinek megfelelően államunkat tágabb földrajzi környezetében, a Kárpát-medence nagy egységében ábrázolja. A természeti folyamatok és változások sok esetben csak ebben az egységben értelmezhetők, de a társadalom-földrajzi változások sem nélkülözhetik a kitekintést a mai államhatárokon túl.

Az elkészült kötet 108 térképes oldalt tartalmaz, melyből az első 45 oldalon Európa, a Kárpát-medence, Magyarország földrajzi térképeit Magyarország részletlapjai követik, majd földtani, ősföldrajzi, vízrajzi, geomorfológiai, éghajlati, vízföldrajzi, talajföldrajzi térképek következnek, végül növény- és állatföldrajzi térképekkel és Magyarország természeti tájainak rendszertani beosztásával zárulnak a természetföldrajzi témák.

Ezeket a lapokat a természetvédelem, és hazánk környezeti állapotát befolyásoló legfontosabb tényezők térképi megjelenítése követi. A közigazgatás és a népesség változásait követhetjük nyomon néhány oldalon, majd az oktatás és közművelődés, a foglalkoztatottság helyzetéről számolnak be térképek.

A mezőgazdaság, energiagazdaság, bányászat, ipar, közlekedés, távközlés, energiafogyasztás, lakásellátottság, egészségügy jelenlegi állapotáról tanúskodnak újabb oldalak, az idegenforgalom, településföldrajz, befektetés, bankhálózat, működő vállalkozások, az országgyűlési választások, és a magyarországi történelmi egyházak térképi ábrázolása jelzi a rendszerváltás óta fókuszba került témaköröket.

Végül napjaink talán legaktuálisabb témái között az Európai Unióról és Magyarország diplomáciai kapcsolatairól készült térképek számolnak be az ország nemzetközi kapcsolatainak bővüléséről, nyitottabbá válásáról.

A Természetvédelem c. kétoldalas térkép bemutatja a nemzeti parkokat, tájvédelmi körzeteket, természetvédelmi területeket, bioszféra rezervátumokat, nemzetközi jelentőségű vízimadár-élőhelyeket, de ezen túlmenően a helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és természeti emlékeket is.

A kor követelményeihez igazodva nyolc környezeti állapotot bemutató térkép is helyet kapott melyek többek között a levegő és feszíni vizeink minőségéről, az adott időszakban keletkezett veszélyes hulladék mennyiségéről tájékoztatnak.

Magyarország közigazgatási térképei a jelenlegi helyzeten (1990-1999.) kívül négy jellemző időpontból származnak (1914; 1938; 1941; 1950-1989)

Igen érdekes összehasonlításra adnak lehetőséget a kistérségi és megyei adatok feldolgozása során született térképek. Az ország egyes régiói között szembetűnő különbségek mutatkoznak a népesség kormegoszlásában, a települések lélekszámának változásában, a vándorlási különbözetben, de elgondolkodtatóak az etnikai térképek is. A foglalkoztatottság és a munkanélküliség helyzetéről ugyan naponta értesülhetünk, de ezek az adatok önmagukban nem adnak teljes képet. Az atlaszban található; A befektetett külföldi tőke megyénkénti eloszlása, vagy az Ipari parkok és a Vállalkozási övezetek, zöldmezős beruházások c. térképekkel együtt tanulmányozva rajzolódik ki napjaink Magyarországának társadalmi-gazdasági helyzete.

Reményeink szerint a Cartographia e kiadványát is haszonnal forgatják tanárok és diákok egyaránt, hiszen a rendszerváltás óta eltelt időszakról hiteles képet kaphatnak atlasz új szemléletet tükröző térképei alapján. (A SZÉP MAGYAR KÖNYV 1999 versenyen a Cartographia Magyarország atlasza c. könyvével oklevelet nyert az ismeretterjesztő kiadványok kategóriájában, és a Magyar Térképészeti Egyesület által alapított „MATE Szakmai Díj” kitüntető címet is megkapta.)

 

Történelmi és irodalmi atlaszok

 

A hazai oktatás jól ismert, rég megszokott segédeszközei az iskolai atlaszok. Az alsó tagozatos kisdiáktól az egyetemi hallgatókig minden korosztálynak szól egy-egy típus, így aztán egészen természetesnek hat, hogy tanulmányaink közben csak felütjük az atlaszt, s megtalálunk benne minden fontosabb tényt, amelyekre a könyvek utalnak. De valóban ilyen magától értetődő, hogy ha tájékozódni akarunk, térképet veszünk elő, ha pedig egy történelmi eseményt kívánunk szemmel követni, lekapjuk a polcról az egyik atlaszunkat? Sokunknak igen. Nem is csodálkozunk azon, hogy van ilyen kiadvány, az volna furcsa, ha még nem találták volna fel. A dolgozatírás gyerekjáték, ha szabad használni az atlaszt; az érettségin mondhatni kötelező, megbukni nem lehet; benne van minden, amit meg kellene tanulnunk, de mivel ott van, abszolút felesleges.

Még egyetlen taneszköznek sem köszönhettek annyit a diákok, mint az atlaszoknak. Hány osztályzatot kerekített fel a sok pontos adat! Hányan puskázták legálisan és illegálisan! Mégis legtöbbször mostoha a sorsuk: parlagon hevernek, ha nincs dolgozat. Szamárfülesek a sok hiába való bepakolástól vagy belepi őket a por, ha gazdájuk kényelmesebb.

Több kollégám évről évre kísérletet tesz arra, hogy használja az atlaszt, de nem sok sikerrel, úgy tapasztalom. Minden ötödik tanuló hordja magánál, de ezzel nem sokra mennek az órán a többiek. Mire már megszoknák, hogy el kellene hozni, pont nem jut idő rá, máskor meg felelés: ilyenkor ott lóg a táblán a nagy falitérkép (ha ugyan szét nem rongyolódott már teljesen).

Az iskolai atlaszok rendszeres alkalmazásának problémái igen messzire vezetnek. A számos összetevő vizsgálata helyett inkább azt vizsgáljuk meg, miben segíthetünk? Miért nem vesszük birtokba egészen, ha szeretjük, és élünk is vele?

Terveink között szerepel egy olyan tanári segédkönyv vagy fóliasor összeállítása, amely az atlaszokkal együtt használható. Sok komoly és játékos feladat lesz benne, mely akármikor fénymásolható. Érdekes lesz majd órai munkának, és házi feladatként is elviselhetőbb; a térképes tanulás talán jobb eredményt szül majd: így lesz derengő tudás a passzív ismeretből...

A CARTOGRAPHIA Kft. történelmi és irodalmi atlaszai a hazai tankönyvkiadás legkitűnőbb darabjai. Érdemes röviden bemutatnunk őket, hogy az esetlegesen hiányzó darabokat is mielőbb beszerezhessék, s megismerve azok minden egyes lapját, jó szívvel majd terjeszthessék hírét.

 

Képes történelmi atlasz

 

Az általános iskola 5-8. évfolyamon tanuló diákok számára készült atlasz szerkesztési alapelve, hogy a történelmi tényeket (nevezetes személyiségek, csaták, gazdaság, építmények) a térképekre helyezett kis, színes rajzokkal tegye szemléletessé. A korábban megszokott térképek közé a történelemoktatás szemléletének változásait jelző térképek is bekerültek. Külön oldalak foglalkoznak az egyes korok művészetével és tudományával, a nagy földrajzi felfedezésekkel. Oktatás-módszertani és térképészeti szempontból is egyaránt jól alkalmazható a kiadvány, mivel a gyermekek életkorának növekedésével párhuzamosan a grafikák száma csökken, a sok rajzzal illusztrált vázlatos térképeket fokozatosan felváltják a térképészetileg részletgazdagabb, elvontabb gondolkodást igénylő térképek.

Itt kell elmondanunk, hogy rövidesen befejezéséhez közeledik az Új képes történelmi atlasz szerkesztése is, melyben az illusztráció szerepe növekszik: művészibb igényű, érdekesebb és jobban szemlélhető képek kerülnek a digitalizált térképek közé. Tematikájában is sok változás történt: friss feldolgozások, új témák és események válnak tanulmányozhatóvá az atlasz lapjain.

 

Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára

 

Az első ízben 1997-ben kiadott atlaszt egyaránt ajánljuk az egyedi tantervvel tanító 6-8-10 osztályos iskoláknak, a szakiskoláknak és a hagyományos általános iskoláknak is. A teljes mértékben számítógépes feldolgozású kiadványt sok helyütt a térképek mellé helyezett hiteles grafikák illusztrálják, bemutatva az adott korszak híres személyiségeit, jelentős művészeti, tudományos alkotásait. A politikai térképek mellett a fontosabb korszakokról kulturális, gazdasági, vallási térképek, nagy ütközeteket, városokat ábrázoló kistérképek követik nyomon az emberiség történetét napjainkig bezárólag. Újdonság például A magyar gazdaság (1945-1989), Berlin (1945-1990), Európa (1989-1996), Az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve A Föld vallásai napjainkban.

Megjelenése évében Hungarodidact Ezüst Díjat és a Szép magyar térkép pályázaton dicséretet kapott atlasz 1998-tól viselheti „A Történelemtanárok Egylete által javasolt taneszköz” címet.

 

Középiskolai történelmi atlasz

 

Ez a kiadvány a korábbi Történelmi atlasz a középiskolák számára ill. a Társadalom- és művelődéstörténeti atlasz összevonásával készült munkánk új kiadása kemény borítós változatban, névmutatóval kiegészítve. Hagyományos történelmi térképeket is tartalmazó, de a történelemtanítás jelenkori szemléletváltozásait is tükröző atlaszunk az esemény- és kultúrtörténetet (államalakulatok területi változásai, népmozgások, hadseregek vonulási útvonala, ütközetek vázlatai), a demográfiai jelenségeket, a vallások elterjedését, az emberiség kulturális és tudományos alkotásainak megszületését időrendi sorrendiség szerint összedolgozva mutatja be, számos eredeti grafikával szemléltetve. A 111 oldalas kötet 186 térképének adatgazdagsága lehetővé teszi, hogy a középiskolák és gimnáziumok mellett a magasabb szintű történelemoktatásban is használhassák.

A Cartographia Középiskolai történelmi atlasza többszörös kitüntetései között a legrangosabb a Művelődési Minisztérium legszebb tankönyvért járó első díjának elnyerése volt (1995).

 

Történelmi világatlasz

 

A felsőoktatás és az átlagos történelmi felkészültségen túlmutató érdeklődők számára szerkesztett atlasz mind a magyar könyvkiadás, mind a magyar kartográfia történetének jelentős alkotása, mivel sem terjedelemben, sem tartalmát illetően nem készült még ehhez hasonló részletességű kiadvány. A 237 oldalas világatlasz 136 színes térképes oldalán 428 különböző térképen mutatja be azt a hosszú történelmi utat, melyet az emberiség a régészek által legősibbnek tartott telephelyeitől kiindulóan napjainkig megtett.

A kötet térképei két nagy fejezetre tagolódnak. Az első rész 320 térképe az emberiség egészével foglalkozik, a világtörténet kimeríthetetlenül gazdag politikai, gazdasági és kulturális tényeit dolgozza fel. A második rész a magyar történelem eseményeit foglalja össze 108 térképen keresztül, a Kárpát-medence előtörténetétől a rendszerváltás koráig.

A világatlasz egyik legfontosabb értéke, hogy 61 oldalas szinkronikus táblázatában a magyar és a világtörténelem meghatározó adatait együtt olvashatjuk mint kronológiát. (Naprakész pontosságát mi sem dicsérheti jobban, mint hogy a legújabb kiadás 1999. december 31-ével zárja a jelenkori tények sorát.)

 

Irodalomtörténeti atlasz

 

A Cartographia Kft. legújabb kiadványa az ötletében is egyedülálló Irodalomtörténeti atlasz a 2000-2001-es tanévben jelent meg először. Az általános és középiskolák számára egyaránt kitűnően hasznosítható atlasz máris rendkívüli népszerűségnek örvend a használók körében.

A magyar nyelv és irodalom tanításában már régóta hiányzó segédeszközt vehet kezébe tanár és diák. A térképi háttéren piktogramokkal ábrázolja a legjelentősebb írók és költők életútjának állomásait (születés, halálozás, írói működés, tanulás, házasság, katonáskodás, utazás, emigráció stb.), de külön jelölés jutott a irodalmi élettel összefüggő intézményeknek is (egyetem, könyvtár, nyomda, színház, emlékház). Szép és hasznos kiegészítője a térképre vitt irodalomtörténetnek, hogy több kiemelt művet és számos jellemző idézetet helyeztek az adott korszakot vagy szerzői életművet feldolgozó lapokra. Még szemléletesebb színfoltja az atlasznak, hogy a híres kéziratok, címlapok, arcképek, irodalmi emlékhelyek és különféle korabeli illusztrációk megjelenítésén kívül gyönyörű színes képek illusztrálják a művészettörténet és kultúrtörténet szerves összefüggéseit (építészet, szobrászat, festészet, iparművészet stb.)

A magyartanítás legszélesebb keresztmetszetére építő atlasz igen gazdag világirodalmi feldolgozása mellett a magyar irodalom tényanyaga nyert fő hangsúlyt, s az iskolai gyakorlat kívánalmai szerint önálló, külön oldal jutott a legalaposabban tanított szerzők munkásságának bemutatására (Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Ady Endre, József Attila és Radnóti Miklós). Az Irodalomtörténeti atlasz kiemelkedő érdemei között okvetlenül elismerést érdemel a literatúra kultuszának ápolásáért tett fáradozás: a magyarországi és a határon túli irodalmi emlékhelyek, múzeumok és híres könyvtárak összefoglalásának láttán akaratlanul is megfordul fejünkben, hol nem jártunk még, s mi mindent kell még látnunk...

A személynévmutatóval és forrásjegyzékkel kiegészített atlasz 40 térképoldal terjedelmű, digitális technikával készült taneszköz. Jeles tartalmi és esztétikai minősítését a Szép magyar térkép 2000. évi pályázatának eredménye is megerősíti: az iskolai térképek kategóriájában a Cartographia Kft. Irodalomtörténeti atlasza első díjat nyert. A Nemzetközi Könyvfesztiválon az oktatást-nevelést legjobban segítő műért a „Budai Díj 2001” elismerő oklevelet vehette át a kiadó.

 

Verne Gyula hősei nyomában

 

Az irodalomtörténet kapcsán hívjuk fel a figyelmet erre a rendhagyó atlaszra, mely nyolc Jules Verne regény - Öt hét léghajón (1863), Utazás a Holdba (1865), Utazás a Hold körül (1870), Utazás a Föld középpontja felé (1864), Hatteras kapitány (1866), Grant kapitány gyermekei (1866), Nemo kapitány (1870), A rejtelmes sziget (1875) - hőseinek útvonalát követi nyomon.

Az atlasz a könyvek izgalmas olvasmányélményét felidézve közli a regény szereplői által felkeresett országok természetföldrajzi, ill. azokat benépesítő lakosság néprajzi adatait, valamint a földrajzi felfedezésekre vonatkozó információkat, kiemelve azokat az utazókat és kutatókat, akiket a híres író művei megemlítenek. Az adott regények térképlapjain megőriztük a korabeli földrajzi neveket, és olyan módon mutatjuk be a világot, amilyen Verne idején volt.

Az irodalomtanítás ajánlott könyveinek világán kívül az általános iskola tanulóit az Ember és társadalom, az Ember és természet, valamint a Földünk és környezetünk műveltségi terület ismeretanyagaiból építkező tantárgyak anyagának elsajátításában támogathatja leginkább, de talán ösztönzést nyújthat az iskolás témákon túlmutató technikai érdeklődés felé is, hiszen csak a korlátlan gyermeki fantáziához hasonlítható az író képzelőereje, ahogy ötvözni tudta a tudományos jelent és a fantasztikus jövőt.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: