Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

n/a: Tankönyvkritikai bibliográfia

Nyomtatási nézet

Folyóiratunk ertedeti célkitűzésének megfelelően kiemelt figyelmet fordít a tankönyvkritikára. Ezt elősegítendő a jövőben folyamatosan közöljük a tankönyvkritikák bibliográfiáját. Teljességre törekszünk, de fölösleges átfedésnek érezzük a kizárólag tankönyvismertetéssel foglalkozó Támpontban megjelenő írások feldolgozását. (Szerk.) 

Nyelvoktatás

 

TÚRÓS ENDRE: Magyar nyelv, tankönyv a IV. osztály számára = Közoktatás, 2000. 3. sz. 3. p. /Sántha Jenő - Sántha Rozália: Útravaló (Olvasás, Nyelvtan, Kommunikáció) Csíkszereda, Magvető, 1999/

 

SCHNEIDER N. ANTAL: Útravaló, IV. osztályos magyar olvasókönyv = Közoktatás, 2000. 3. sz. 10-11. p. /Sántha Jenő – Sántha Rozália: Útravaló (Olvasás, Nyelvtan, Kommunikáció) Csíkszereda, Magvető, 1999/

 

SUHAJDA EDIT: Egy nyelvtan tankönyvcsaládról = Módszer- tani Lapok: magyar, 2000. 3. sz. 26-27. p ./Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelvtan. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998/

 

Érettségizőknek, felvételizőknek ajánljuk; nyelvről, anyanyelvről: Gaál Edit tankönyvcsaládja = Üzenő 1999/2000. 1. sz. 8. p.

 

POGÁNY BÉLA: Éva Erzsébet: Így is lehet... = Modern nyelvoktatás, 2000. 2-3. sz. 118-120. p. /Éva Erzsébet: Így is lehet... Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 1999/

 

KOLLÁR ANDREA: Bulinszky Marianna – Salacz Ágnes: I primi due passi. Olasz I/A munkafüzet. = Módszertani közlemények, 2000. 1. sz. 42-43. p. /Bulinszky Marianna – Salacz Ágnes: I primi due passi. Olasz I/A munkafüzet. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999/

 

Történelem

 

A magyar nép története: a 20. század. Katedra, 2000. 6. sz. 20 p. /A magyar nép története: a 20. század. Dunaszerdahely, Lilium Aurum Kiadó, 2000/

 

SZÁRAY MIKLÓS - SZÁSZ ERZSÉBET: Történelem II. Új középiskolai tankönyv a tizedik évfolyam számára. = Pest megyei pedagógiai műhely, 2000. 1. sz. 62-63. p. /Száray Miklós - Szász Erzsébet: Történelem II. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 2000/

 

SZERENCSÉS HAJNALKA: A Korona Kiadó általános iskolai történelemtankönyvei. = Pest me-gyei pedagógiai műhely, 2000. 1. sz. 63-64. p. /Történelem 6. osztály; Történelem 7. osztály; Történelem 8. osztály; Bp., Korona Kiadó./

 

Bemutatjuk történelem-tanköny-veinket. = Pest megyei peda-gógiai műhely, 2000. 1. sz. 64-65. p. /Ember és társadalom 6. osztály; Történelem 5. osztály; Történelem 6. osztály. Celldömölk, Apáczai Kiadó, 2000/

KATONA ANDRÁS: Gyakorlati tankönyv a történelemtanítás szol-gálatában. = Módszertani lapok: történelem, 2000. 1. sz. 19-28. p. /Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna: A történelemtanítás gyakorlata. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999/

 

Könyvtárhasználat

 

A Mozaik Oktatási Stúdió könyvtárhasználati könyve. = Módszertani lapok : könyvtár-használattan , 2000. 3. sz..16-17. p. /Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió, 2000/

 

 

Óvodai nevelés

 

PETŐNÉ MÉRAI JULIANNA: A Játékház általános alkalmazhatósága és kiegészítésének lehetséges változatai. = Óvodai élet, 2000. 2. sz. 7-9. p. /Játékház tankönyvcsalád. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó/

 

Technika

 

KUZMANN ESZTER: Első technikakönyveink: Apáczai Kiadó. = Módszertani lapok: informatika + technika, 2000. 2. sz.50-51. p. /Faragóné Márton Ibolya: Első technikakönyvem; Fuszikné Szabó Éva – Matusekné Bíró Teréz: Második technikakönyvem; He-gedűsné Kripák Ildikó – Szabó Margit: Harmadik technikakönyvem; Juhos Julianna – Urbán Márta: Negyedik technikakönyvem. Celldömölk, Apáczai Kiadó, 1999/

 

Esztétika

 

FITTLER KATALIN: Kedves Tamás: Esztétika: a Nemzeti Tankönyvkiadó újdonsága. = Par-lando, 2000. 3-4. sz. 64-66. p. /Kedves Tamás: Esztétika. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó./

 

Matematika

 

VANCSÓ ÖDÖN: Élvezhető-e a matematika? = Üzenő, 2000/2001. 1. sz. 12-14. p. /Matematika 5-6; Matematika 7-8; Bp., Műszaki Könyvkiadó, 2000/

Felfedeztető matematikatanítás középiskolásoknak. = Üzenő, 2000/2001. 1. sz. 15-16. p. /Pósa Lajos: Vegyes feladatok és Vegyes feladatok tanári útmutató. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1998; Pósa Lajos: Sorozatok: Tanári útmutató. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1998; Pósa Lajos: Matematika: összefoglalás. Vesz-prém, OOK, 1988; Pósa Lajos: Matematika munkafüzet: analízis. Bp., OPI, 1983/

 

Természet- és társadalomismeret

 

Dr. Miklovicz Árpád Természet- és társadalomismeret cmű kötetének bemutatását folytatjuk. = Tanító, 2000. 9. sz. 4-5. p. /Miklovicz Árpád: Természet- és társadalomismeret 2. Bp., Nemze-ti Tankönyvkiadó, 1998/

 

Kémiatanítás

 

KISS KÁROLY: Egy régi -új könyvről. = A kémia tanítása, 2000 . 5. sz. 22-23. p. /Kecskés Andrásné – Rozgonyi Jánosné: Kémia 7 ; Kecskés Andrásné – Nagy: Kémia 8. Bp., Tankönyvkiadó./

 

Gyermekirodalom

 

POLGÁR ANIKÓ: Tankönyv a gyermekirodalomról. = Katedra, 2000. 5. sz. 27. p. /Komáromy Sándor: Költők és művek a XX. század magyar gyermeklírájából./

 

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: