Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Ábrahám István: Tervek a Tankönyvkiadó jövőjére, igazgatói munkakörére

Nyomtatási nézet

Ábrahám István pályázati progamja


1. A Tankönyvkiadó Vállalatot olyan gazdálkodó egységnek képzelem el, amely képes tankönyvet kiadni a magyarországi iskolák minden osztálya, évfolyama számára a közismereti tantárgyakhoz, valamint a szakmai és fakultatív tantárgyak többségéhez is, beleértve ebbe a felsőoktatás tankönyveit és jegyzeteit is. Ez nem jelenti azt, hogy minden tárgyból mindenkinek a Tankönyvkiadó adjon ki könyvet: hiány esetén a Kiadó vállalja a hiányzó tankönyv kiadását, valamint a tantárgyak többségénél a tankönyvpiacon meg is jelenik a kiadványaival.

2. A Tankönyvkiadó tankönyveinek kell jelenteniük tartalmi-didaktikai szempontból a mércét: a lehető legjobb szerzői gárdával, a legfelkészültebb szerkesztőkkel, a takarékos gazdálkodás által megengedett legjobb műszaki színvonalon álló tankönyveket az állami tulajdonban lévő, az ország jövőjéért felelősséget érző nemzeti Tankönyvkiadó állítsa elő. A Nemzeti Tankönyvkiadónál dolgozni – szerzőként, belső munkatársként, megbízottként – legyen megtiszteltetés, erkölcsi és anyagi vonatkozásban egyaránt.

3. A közismereti tankönyveket – tantárgyi sajátosságokat figyelembe véve – fokozatosan át kellene alakítani a világban sok helyen jól funkcionáló rendszer szerint: az adott korosztálynak, az adott tantárgyból szükséges legfontosabb ismereteket tartalmazza az alaptankönyv, amelyet a mainál sokkal szélesebb körben venne körül a kiegészítő, modul és szatellit könyvek jól megtervezett rendszere. Az iskolarendszer várható differenciálódása és az alapműveltség iránti igény is hasonló tankönyvrendszereket igényel hazánkban is.

4. A Kiadó kapcsolatait javítandónak érzem mind a tudományos műhelyek, a pedagógiai elméleti szakemberei, mind az oktatásirányítás illetékes irányában, de főként az iskolák vonatkozásában. Az új tankönyveinket általában csak kipróbálás után jelentetnénk meg, és széleskörű véleménykérés alapján átdolgozásokat hajtanánk végre azokon. Megkülönböztetett figyelmet fordítanék a tankönyv életére, a könyvötlet keletkezésétől a fogyasztói adatok értékeléséig.

A Nemzeti Tankönyvkiadó vezetői

 

 

5. A Kiadó mozgékonyságát, a megjelentetés gyorsaságát javítanám: mind a piaci viszonyok, mind pedig a tankönyv-kiegészítők, modulok iránti igények gyors kielégítése miatt. Ebből a célból fokozatosan fejleszteném a szükséges műszaki hátteret annak elérésére, hogy többnyire közvetlenül nyomtatásra kész anyagokat (tördelt levonatokat, filmeket) adjunk át a kipróbáltan megbízható, olcsón is minőségi munkát végző nyomdáknak.


6. A Kiadó kereskedelmi tevékenysége gazdaságos működésének egyik döntő eleme. Az új viszonyok között az információs rendszer hatékonysága, a marketing és reklámtevékenység alapvető jelentőségű. Megkülönböztetett figyelmet fordítanék erre a területre.

7. Nagy hangsúlyt helyeznék a külföldi kapcsolatainkra: részben szervezési-működési információkat várnék sikeres nyugati kiadóktól, részben pedig egyes tankönyveiket adaptálnánk, építenénk be a mi tankönyvrendszereinkbe. Ez utóbbit kölcsönös alapon képzelném el: néhány témakörben mi is exportképesek vagyunk az oktatásban használható könyvek területén. Nem szeretném elhanyagolni a volt szocialista országok tankönyvkiadóival a kapcsolatokat: ez is hozzásegíthet a határainkon túl élő magyarok tankönyvellátásához, valamint piaci érdekeink is kötődnek ehhez.

8. A Kiadó belső szervezetét fokozatosan hozzáigazítanám napjaink viszonyaihoz, azt figyelembe véve, hogy a tankönyvkészítés nehezen kitanulható, bonyolult szakma, így megbecsülném az itt dolgozókat. A műszaki-technikai háttér és feltételek vonatkozásában jelentős fejlesztést tartok időszerűnek.

9. Minden kérdéskörről szólni egy ilyen vázlatos tervben lehetetlen. Egy központi kérdést világosan látok: népünknek az iskolázottság alapvető, meghatározó érdeke. Az iskolázottsághoz színvonalas, tartalmilag-formailag jó, viszonylag olcsó és időben rendelkezésre álló tankönyvek szükségesek. Ennek biztosítását érezném feladatomnak.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: