Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Bajtai Mária: Pedagógiai kiadványsorozatok Bács-Kiskun megyében

Nyomtatási nézet

Egynek minden nehéz, soknak

semmi sem lehetetlen.

/ Széchenyi István /

 

A megújulás, a jobbítani akarás jegyében Bács-Kiskun megyében két nagyszerű könyvsorozat indult.

Az alkotó pedagógusok részére pályázat segítségével 1999-ben öt szép munka jelent meg. A színes borítójú könyvecskék 50-70 oldal terjedelemben, 500-500 példányban jelentek meg. A kiadványsorozat felelős kiadója Mester Sándor, a sorozatszerkesztő Pető István, a tördelés és tipográfiai munka színvonalát a Tiberias Bt., a nyomdai munkáét a Megyes Nyomda biztosította. A kiadványokat a Közalapítvány ingyenesen jutatta el a szakmai közösségekhez és az iskolákhoz.

A pedagógiai kiadványsorozat megjelent kötetei:

 1. Komáromi Attila: Életmódról Bács-Kiskunban (középiskolásoknak).

 2. Tuskán Mária: Tánc és dráma műveltségi terület feldolgozása szakköri keretek között.

 3. dr. Nebojszki László – dr. Szentjóbi Szabó Tibor: A környezetvédelem egy lehetséges tanítási módja a 7-13. évfolyamon (Környezet – tudatos állampolgárrá nevelés).

 4. Bajtai Mária: … az szók kevés bizonyságok – Zrínyi-breviárium.

 5. Köhler Dolli Felícia: Mai magyar családok gyermeknevelése.

 

A fentiekhez hasonlóan érdekes a Pedagógiai innovációs-módszertani-szaktanácsadói füzetek c. sorozat. Eddig 12 füzet jelent meg a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet gondozásában.

A sorozatot a Pedagógia Intézet igazgatója, dr. Faragó Gyula e szavakkal ajánlja az olvasók/használók figyelmébe: …Fontos törekvésünk munkánk minőségi fejlesztése, a nevelési-oktatási intézmények segítése… Napjainkban nem oktatási reform megvalósítására kerül sor, hanem a közoktatás folyamatos fejlesztése a feladata … Érdekes annak közkinccsé tétele, milyen módszerekkel érhetünk el nagyobb eredményeket, magasabb tanulói teljesítményeket. … Úgy gondolom, érdemes meríteni megyénk pedagógusközösségének gazdag, értékes tudásából, tapasztalatából gyermekeink eredményesebb nevelése-oktatása érdekében. A 12 füzet több mint 30 tanulmányát rangos lektorok és szakértő bevonásával Szabó Csaba gondozta, szerkesztette. A füzetek tartalma, műfaja sokféle. Álljon itt néhány füzetcím a sorozatból a témák, műveltségterületek, műfajok, módszerek és törekvések sokféleségére, gazdagságára figyelemfelkeltésül és szíves ajánlásul:

 • dr. Kovács István: Könnyebben, közelebb a műhöz (film az irodalomórán) (A modern filmnyelv alappillére: Huszárik – Krúdy: Szinbád: Filmes segédlet A Pál utcai fiúk feldolgozásához.)

 • dr. Bolgár Jenőné: Kecskemét város helytörténeti modulja-innovációs terv.

 • dr. Kuti Istvánné: Tevékenységgyűjtemény környezeti neveléshez (óvodai nevelőtestület közreműködésével).

 • Tenyérből tenyéren … – népi hagyományőrzés egy óvodában – Kecskemét, Ceglédi út.

 • Csoda dolgokra vagyok képes (matematikai játékok gyűjteménye) – írta: Rusvai Pálné.

 • Kacziba Lajosné: Vízparti erdei iskola tanterve – Nyolcosztályos általános iskola részére, 7. évfolyam.

 • Vargáné Hajdú Mária: Tanítói, tanári beállítódás feltárása önismereti teszt alapján.

 • Klingerné dr. Végh Irén: Természetföldrajzi gyakorlatok – középiskolásoknak (módszertan).

 • Lampé Tamásné – Hegymeginé Rácz Anita: Képességfejlesztés az iskolakezdés első nyolc hetében (tanmenetjavaslat).

 • H. Tóthné Szász Magdolna – Kulcsár Marianna: Drámajáték az óvodában és az általános iskola kezdő szakaszában – foglalkozástervezetek. (Találkozás a mesével – mesefeldolgozások + Drámapedagógia alkalmazása veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók körében – klubnapközi.)

 • Hogyan tanítom…? – módszertani tanulmányok (Molnár Péterné: Hogyan tanítom Mikszáth Kálmán A néhai bárány című művét? + Bajtai Mária: Történelemtanítás és szépirodalom, avagy a diákok olvasáskultúrájának fejlesztése a könyvtárhasználatra építve… + Csősz József: Anyanyelv, nyelvtan és helyesírás – egy felmérés tanulságai + Magosi Józsefné: Az olvasó gyermekért.)

 • Nemzeti ünnep az iskolában – megemlékezés március 15-éről (írták: Komonyi Ottília, Kulcsár Marianna, Török László, Józsa Katalin, Csizmadia Ilona – a kecskeméti Drámapedagógiai Műhely tagjai).

 • Géróné Törzsök Enikő: Útkeresőben. (Az iskola-, és pályaválasztás személyiségvonatkozásai.)

 • Huszka Klára et al.: Pályaválasztás a szülők és gyermekeik szemével.

 

Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. – választottam mottóul Széchenyi István gondolatait mintegy összegzésnek, erőgyűjtésnek és bátorításnak a Bács megyei pedagógiai értékeket is megjelenítő, közkinccsé tevő sorozatok bemutatása és ajánlása elé. Hiszem, hogy valóban csak így juthatunk előbbre, segíthetjük egymást.

Meggyőződésem, hogy az ismertetett munkák a folyamatot segítik.

 

 

Bajtai Mária

 

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: