Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Szecskó Károly: Gárdonyi Géza egri könyvadományai

Nyomtatási nézet

A Gárdonyi-kutatók előtt közismert, hogy az írónak hatalmas könyvtára volt. Nem közismert viszont azt a tény, hogy az író időnként könyveiből intézményeknek és magánszemélyeknek is adományozott. Írásomban a témára vonatkozó eddig fellelt érdekes adataimat közlöm az olvasókkal.

1904. április elején Gárdonyi dr. Glósz Kálmán városi kórházi főorvosnak, aki különben háziorvosa volt, 100 darab könyvet adott át oly céllal, hogy az legyen az alapja a kórház betegek számára létesítendő könyvtárának. A könyveket cím szerint nem ismerjük. Annyit azonban tudunk, hogy többségük humoros tartalmú volt. Ez nem véletlen, hisz az író a könyveket a betegeknek szánta. Glósz doktor köszönettel fogadta Gárdonyi nemes ajándékát, s az általa alapított új kórházi könyvtárat később a kórház igazgatósága Gárdonyi-könyvtárnak nevezte el.

Az Egri Újság 1904. április 13-i számában így emlékezett meg az író kezdeményezéséről: Gárdonyi Géza ezzel az adományával nemcsak tanúje-lét adta mélyenjáró népnevelői törekvéseinek, de mint aranyszívű emberbarát mutatkozott be, mert aki a szenvedő emberiség kínjait említi, az a legnagyobb humanista. A Gárdonyi ajándékából alapítandó kórházi könyvtár nagyban hozzájárul a szegény betegek kedélyállapotának felfrissítéséhez, s a vidám kedély, a szórakozás a legjobb ír a fájdalmakra. Áldassék neve a szomorúak vigasztalójának.

Az író az adományozáskor azt is kijelentette, hogy a könyvtárat a jövőben is gyarapítani fogja. Nem is késlekedett ezzel. 1905 karácsonyán ismét 100 darab könyvet adományozott az irgalmas barátok kórházának, melyért a vezetőség a szegény, sínylődő betegek nevében forró köszönetet mondott a humánus szívű írónak.

Gárdonyi nemcsak 1904-ben és 1905-ben adományozott könyveket a kórházi könyvtárnak, hanem később is. Ezt bizonyítja egy 1914-ből származó, Kürthy Emil író barátjához írott levele, amelyben a következőket olvashatjuk: Ami könyvet időnként kiselejtezek, kórházi könyvtáraknak adom. A magyar ember akkor olvas – ha beteg –, azért olyan egészséges a nemzet.

Gárdonyi nemcsak az irgalmasok kórházának, hanem a helybeli Mária utcai földműves Olvasókörnek is ajándékozott könyveket. Erre 1097-ben került sor, amikor 10 darab könyvet vehettek át tőle a kör vezetői. Ezzel megvetette az olvasóköri könyvtár alapját.

1919 karácsonyán könyvvel kedveskedett a börtönben raboskodó Kovács Domonkosnak, aki a proletárdiktatúra időszakában biztosította az író nyugodt munkakörülményeit. A könyv Szabó Ervin egyik munkája volt. Címét nem tudjuk. Kovács Domonkos visszaemlékezése szerint e munka tele volt Gárdonyi lapszéli jegyzeteivel.

Gárdonyi egri könyvadományozásai nem voltak véletlen jelenségek. Az író a könyvolvasás elterjesztésében, a könyvtárak felállításában a népművelés legfontosabb eszközét látta.

Szecskó Károly

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: